Clo (32)

Registrace k daním - maloobchod

Klient - fyzická osoba - chce podnikat tak, že bude nakupovat v německém maloobchodě zboží - oblečení (jako běžný kupující), které vzápětí prodá na českém trhu fyzickým osobám nepodnikatelům. K jakým daním se musí registrovat v České republice? Musí se nějak registrovat i v Německu? Předpokládá objem nákupů cca 350 000 Kč/ rok a jeho výnosy pak budou do 1 mil. Kč.

Dovoz zboží ze třetích zemí - základ daně

Naše firma si objednala etiketovací stroj v Taiwanu. Dopravu zajišťovala přepravní společnost. Stroj plul z Taiwanu do Hamburku a odtud byl danou společností přepraven k nám do Čech. Bylo vyměřeno clo ve výši 32 003 Kč v základu vyměření cla byla i doprava mimo EU a doprava v EU a na území EU nebyla zahrnuta do výměry cla. Nevím, co vše zahrnout do základu DPH pro výpočet DPH. Cena stroje + veškerá doprava + clo nebo cena stroje + doprava mimo EU + clo a nebo cena stroje + doprava po EU a ČR + clo. 

DPH a dovoz z Norska

Jsme spol. s r.o. chceme dovézt z Norska skládací kryt na automobil VW Amarok, v ceně cca 30 000 norských korun, který jsme našli při pátrání na internetu to u jeho výrobce v Norsku, Jinde v Česku ani v EU nic takového nebylo.

Varianta 1. přijedu do Norska, zboží bude na skladě, vyzkouším, zaplatím (s DPH?), odjedu s krytem.

Varianta 2.  zboží bude vyhovovat, ale nebude na skladě, tudíž objednám a přijede mi jako zásilka.

Jak je to s DPH a případně proclením? Co je třeba mít s sebou za doklady (registraci k DPH?) a co musím vyplnit a to při obou dvou variantách? 

Dovoz zboží z Číny

OSVČ, plátce DPH nakoupí zboží k podnikání v Číně u obchodníka. Nákup zboží je na celkovou částku, uvedu celkovou částku za zboží přepočítanou aktuálním kurzem jen do základu daně za nákup zboží, na jakém řádku v daňovém přiznání bude uvedeno? Když však zaplatím při proclení DPH z nákupu zboží, jak správně má být uvedeno v daňovém přiznání, na jakém řádku?

Vývoz zboží na Ukrajinu

Vývoz zboží na Ukrajinu dávám do ř. 26 v přiznání k DPH. K vývozu muselo dojít k proclení a celníci nám poslali fakturu bez DPH. Je správné u takové přijaté faktury nevyměřovat DPH, když se vztahuje k vývozu a ne k dovozu? 

Celní dokumentace

Kam správně zaúčtovat úhradu celního dluhu, nebo zpracování celního prohlášení na dovoz, v případě, že se nejedná o celní dokument JSD jako takový, nýbrž o fakturu na zpracování celního prohlášení osvobozenou od daně anebo úhradu celního dluhu mimo předmět DPH?

Celní sazebník

Jak se z celního sazebníku dá určit, kdy je sazba DPH 21 % a kdy 15 %?

Třístranný obchod (DPH, Intrastat)

Jaké použít VAT (na koho hlásit do daňového přiznání) u dále popsaného obchodu. Vystavili jsme fakturu s CZ DIČ, na kupující firmu v Itálii, dodali jsme fyzicky jiné firmě do Polska. Jak je to s Intrastatem, na jaké DIČ hlásíme? 

Dovoz zboží a její proclení v jiné zemi EU

Jsme plátce DPH, dovážíme z nečlenské země zboží do jiné země EU a poté do České republiky, zboží přišlo do Německa, kde náš německý partner - zástupce proclil dne 28. 11. 2017. Poté nám vyfakturuje fakturu ze dne 4. 12. 2017, kde uvedl clo EC duty osvobozené od daně a jiné náklady spojené s tím v nulové sazbě DPH, nemuseli jsme zaplatit DPH za dovoz i náklady spojené. Podle dostupných informací je nutné zaplatit clo a DPH prostřednictvím zástupce v první zemi EU. Komu by se v takovém případě platilo a jak by se vracelo DPH? Podle našich partnerů v EU se na první hranici platí pouze clo (komu se platí?), DPH odvádí až konečný příjemce v EU podle své domácí sazby. Jak se odvádí DPH? A v jakém měsíci mám přiznat DPH, zda v listopadu, když zboží propustili do země EU v Německu 28. 11. 2017 nebo v prosinci, když náš partner fakturuje clo? Máme vůbec povinnost podávat přiznání?

 

Nákup zboží ze třetí země a jeho prodej, kdy zboží nepřekročí českou hranici, a DPH

Česká společnost zakoupí zboží (ovoce a zeleniny) z 3. země, zboží ale nepřekročí české hranice. Ze 3. země je dovezeno do jiného členského státu EU (Německo) a odtud je prodáváno dalším odběratelům v EU. Protože ovoce a zelenina se rychle kazí, když se dopravuje do ČR, a potom jde zpět do Německa, abychom prodávali Němcům - plátcům DPH, vznikne velká škoda. Jak se tyto operace budou promítat do přiznání k DPH? Má tato česká firma povinnost se registrovat k DPH v členském státě EU (Německo)?