Clo (36)

Fakturace do EU fyzické dodání do třetí země

Je možné zaslat zboží konečnému příjemci do 3. země a fakturovat to odběrateli do EU? Zajímají mne oba případy, první: konečný příjemce a odběratel je jedna firma druhý: jde o „trojstranný obchod“, konečný příjemce je úplně jiná firma než odběratel. V obou případech necháváme proclít na konečného příjemce a hlásíme do souhrnného hlášení na VAT odběratele kódem 0? 

Vývoz a zpětný dovoz zboží

V dubnu jsme vyvezli zboží na opravu do USA v celním režimu 2100 (dočasný vývoz v pasivním zušlechťovacím styku) v hodnotě 500 USD. V květnu se zboží z USA vrátilo po neplacené opravě (záruka) ve stejné hodnotě, ve které bylo vyvezeno, a to v režimu 6121 (zpětný dovoz po pasivním zušlechtění). Je správné vykázat v dubnovém přiznání k DPH na ř. 22 hodnotu vyvezeného zboží? Jak se v tomto případě postupuje z hlediska DPH při dovozu zboží zpět z USA do ČR, když nedošlo ke změně hodnoty zboží v USD, ale zároveň došlo již ke změně kurzů? A jak se vypořádat se souvisejícími náklady na dovoz zboží (přeprava apod.), musí být v tuzemsku daněny?

Zdaňovací období při vývozu zboží

Dodáváme zboží do 3. zemí. Máme fakturu za zboží vystavenou v roce 2018, ale potvrzení výstupu zboží dle JSD od Celní správy je až v roku 2019 - do kterého zdaňovacího období budou patřít příjmy? Dle dne vystavení faktury anebo dle faktického dne výstupu zboží z EU? 

Doměřené clo a DPH

Jsme firma, s. r. o., plátci DPH. Celním úřadem nám bylo doměřeno clo za několik případů v roce 2016 a 2018. Jak správně zaúčtovat toto doměřené clo? Jak postupovat ohledně DPH a jak ji zaúčtovat?

Registrace k daním - maloobchod

Klient - fyzická osoba - chce podnikat tak, že bude nakupovat v německém maloobchodě zboží - oblečení (jako běžný kupující), které vzápětí prodá na českém trhu fyzickým osobám nepodnikatelům. K jakým daním se musí registrovat v České republice? Musí se nějak registrovat i v Německu? Předpokládá objem nákupů cca 350 000 Kč/ rok a jeho výnosy pak budou do 1 mil. Kč.

Dovoz zboží ze třetích zemí - základ daně

Naše firma si objednala etiketovací stroj v Taiwanu. Dopravu zajišťovala přepravní společnost. Stroj plul z Taiwanu do Hamburku a odtud byl danou společností přepraven k nám do Čech. Bylo vyměřeno clo ve výši 32 003 Kč v základu vyměření cla byla i doprava mimo EU a doprava v EU a na území EU nebyla zahrnuta do výměry cla. Nevím, co vše zahrnout do základu DPH pro výpočet DPH. Cena stroje + veškerá doprava + clo nebo cena stroje + doprava mimo EU + clo a nebo cena stroje + doprava po EU a ČR + clo. 

DPH a dovoz z Norska

Jsme spol. s r.o. chceme dovézt z Norska skládací kryt na automobil VW Amarok, v ceně cca 30 000 norských korun, který jsme našli při pátrání na internetu to u jeho výrobce v Norsku, Jinde v Česku ani v EU nic takového nebylo.

Varianta 1. přijedu do Norska, zboží bude na skladě, vyzkouším, zaplatím (s DPH?), odjedu s krytem.

Varianta 2.  zboží bude vyhovovat, ale nebude na skladě, tudíž objednám a přijede mi jako zásilka.

Jak je to s DPH a případně proclením? Co je třeba mít s sebou za doklady (registraci k DPH?) a co musím vyplnit a to při obou dvou variantách? 

Dovoz zboží z Číny

OSVČ, plátce DPH nakoupí zboží k podnikání v Číně u obchodníka. Nákup zboží je na celkovou částku, uvedu celkovou částku za zboží přepočítanou aktuálním kurzem jen do základu daně za nákup zboží, na jakém řádku v daňovém přiznání bude uvedeno? Když však zaplatím při proclení DPH z nákupu zboží, jak správně má být uvedeno v daňovém přiznání, na jakém řádku?

Vývoz zboží na Ukrajinu

Vývoz zboží na Ukrajinu dávám do ř. 26 v přiznání k DPH. K vývozu muselo dojít k proclení a celníci nám poslali fakturu bez DPH. Je správné u takové přijaté faktury nevyměřovat DPH, když se vztahuje k vývozu a ne k dovozu? 

Celní dokumentace

Kam správně zaúčtovat úhradu celního dluhu, nebo zpracování celního prohlášení na dovoz, v případě, že se nejedná o celní dokument JSD jako takový, nýbrž o fakturu na zpracování celního prohlášení osvobozenou od daně anebo úhradu celního dluhu mimo předmět DPH?