Daňová evidence (108)

Pojistné plnění ze škodní události na autě

1) Je příjem od pojištovny v souvislosti s havarií vozidla daňovým příjmem u OSVČ, která pořídila auto na IČO, ale od svého zahájení podnikání uplatňuje výdaje v % z příjmů?

2) Jak by to bylo, pokud by situace byla stejná, jen vozidlo by nebylo pořízeno na IČO?

3) Pokud to bude příjmem, tak dle jakého paragrafu? 

Změna nájemce - přechod z § 9 na § 7 ZDP

1. Klientka vlastní živnostenský list na ubytovací služby - pronajímá rekreační objekt.

2. Pronajímá dle § 9 byty, které jsou ve SJM.

Řeší se následující změna: Jedná se o pronájem bytu, který je ve společném jmění manželů. Byt je pronajímán a příjem se daní již několik let podle § 9 ZDP. Zároveň klientka vlastní živnostenské oprávnění na ubytovací služby, na základě kterého pronajímá rekreační objekt. Tento příjem daní podle § 7 ZPD, odvádí DPH a uplatňuje odpočet na DPH, je čtvrtletním plátcem DPH. Nyní klientka řeší změnu nájemce u jednoho z bytů, který je nyní v režimu osvobozeném bez nároku na odpočet DPH viz bod 2 a zvažujeme, zda je možné a za jakých podmínek z § 9 ZDP přejít na § 7 ZDP s nárokem na odpočet DPH, jelikož novým nájemcem bude firma, která je plátcem DPH. Jak máme postupovat z hlediska DPH, je nutné DPH přepočítávat koeficientem? Změna by nastala od 1. 1. 2019. A jakým způsobem pokračovat v odpisování bytu do nákladů?

Paušální výdaje u motocyklu

V roce 2018 bych chtěla uplatitnit paušální výdaje u motocyklu. Jaké jsou podmínky pro uplatnění? Podnikám, vedu daňovou evidenci, jsem plátce DPH, motocykl mám v majetku. Jakou částku si mohu uplatnit? 

Dotace provozní činnost u fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci

Fyzická osoba obdržela dotaci od městské části na provozní činnost. Jde tedy o zdanitelný příjem. Oproti tomu jdou do nákladů výdaje související s touto činností. Lze nějakým způsobem, aby to bylo daňově uznatelné, zaúčtovat i odměnu fyzické osoby? 

Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku

Klient vede daňovou evidence, je plátce DPH, v roce 1993 pořídil nemovitou věc, kterou zařadil do obchodního majetku - prodejna a opravna kol, (polovinu nemovité věci používá k bydlení). Používá rovnoměrné odpisy, pořizovací cena byla 474 000 Kč a k 31. 12. 2018 je zůstatková hodnota kolem 265 000 Kč, k technickému zhodnocení došlo v roce 2010 a 2013 (fasáda, instalatérské a podlahařské práce). Nyní klient chce tuto nemovitou věc vyřadit z obchodního majetku a dále ji používat jen pro osobní potřebu. Vyplývají z této situace nějaké povinnosti ohledně DPH a DPFO?

Daň z příjmů - pronájem dle § 9

Manželé mají zrušeno SJM. Vlastní několik bytů, vždy poměrem spoluvlastnictví 50/50. Do roku 2017 zdaňoval každý z nich příjem v § 9 DPFO ve výši svého podílu, tedy 50% z každého bytu. Manžel přitom uplatňoval výdaje paušálem 30%, manželka uplatňovala skutečné výdaje (vedla si daňovou evidenci). Bylo by možné, aby od roku 2018 vedli příjem i výdaje s tím spojené vždy z celého bytu? Například manžel z 1 bytu a manželka ze 2 bytů? Pokud tato možnost dohody existuje, je možné, aby každý uplatňoval výdaje jiným způsobem? 

Příjmy z pronájmu a silniční daň

Poplatník-důchodce má příjmy jen z pronájmu podle § 9 ZDP. Uplatňuje skutečné výdaje. Vede daňovou evidenci. Pro získání příjmů používá své soukromé vozidlo (kontrola nájemníků, odvoz údržbáře, nákup materiálu na opravy domu). Má povinnost platit daň silniční? Má-li 2 auta, z nichž jen jedno používá pro účely pronájmu, může auto odpisovat a uplatňovat výdaje za opravy, stejně jako kdyby podnikal?

Prodej vyřazeného auta z majetku a DPH

Manžel je fyzická osoba podnikající a vede účetní evidenci. V roce 2010 jsme zakoupili ojeté auto za 100 000 Kč. Faktura byla vystavená bez DPH, a to z toho důvodu, že vozidlo firma koupila před 1. 4. 2009 - plnění osvobozené od daně. A tak jsme si DPH uplatnit nemohli. V roce 2015 byl proveden poslední odpis. V roce 2016 jsme vyřadili auto z majetku a DPH jsme při vyřazení nepřiznávali. Musím toto dávat do příjmů a musím odvádět DPH? 

Pronájem kanceláře a přefakturace energií

Jak správně účtovat přefakturaci vody, el. enegie a služeb? Jak to bude s DPH? Jak se to bude evidovat v daňové evidenci? Jak to bude v účetnictví, na které účty se to má správně účtovat? Můžete prosím uvést příklady účtování? 

Nákup investičního majetku a jeho vrácení v daňové evidenci

Fyzická osoba, soukromá farmářka, plátce DPH, vede daňovou evidenci: v červnu t.r. zakoupila předmět za 127 000 Kč bez DPH. Nyní jej bude vracet pro skrytou vadu, kterou nelze opravit. Domluvila se s prodejcem, že jej vrátí na fakturu za o 7 000 Kč nižší cenu, protože nějakou práci již s tím vykonala (120 000 Kč + DPH). Jak zaevidovat těch 7 000 Kč rozdíl, aby byl daňově uznatelný (předpokládám, že je)? Jak to bude s DPH, nárok na odpočet z původní ceny se nezmění a nyní odvede DPH z ponížené ceny?