Ing. Ivana Pilařová (859)

Dovoz zboží z Číny - zaúčtování faktury

Česká s. r. o., neplátce DPH, dovezla z Číny zboží. Faktura od čínského dodavatele je vystavena 31. 12. 2018, do volného oběhu bylo zboží propuštěno 5. 1. 2019 (JSD). Do jakého účetního období případ patří? Do prosince 2018 nebo do ledna 2019? Zaúčtuji na základě faktury nebo JSD? 

Škoda v obchodě

Jak správně zaúčtovat neprodejné zboží (květiny) na skladě? V průběhu sezony docházelo k vyřazování neprodejných (poškozených) květináčů s květinami. Po inventuře bylo zjištěno x kusů těchto kytek na skladě. Jak správné odúčtovat je ze skladu a je možné si tento odpis uplatnit jako daňový náklad?

Pohledávky po splatnosti v daňové evidenci

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, má závazky po splatnosti za dlužníky (právnické osoby), které byly zlikvidovány. Je možné dobrovolně o tyto závazky zvýšit základ daně z příjmu a nečekat, až by plátce musel všechny závazky dodanit najednou dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů?

Pronájem mobilních kontejnerů, následná koupě

V loňském roce si naše s. r. o. pronajímala od společnosti poskytující pronájem kontejnerů mobilní kontejnery za účelem skladování. Smlouva o pronájmu byla ukončena k 31. 12. 2018. Následně bylo rozhodnuto vedením naším společnosti, že kontejnery, které jsme si pronajímali, zakoupíme do majetku společnosti. Zakoupili jsme kontejnery dne 2. 1. 2019. Musíme provést test dle § 24 odst. 5, aby pro naši společnost bylo nájemné daňově účinným, i když se při sjednávání nájemní smlouvy nepředpokládalo, že po ukončení nájmu tyto kontejnery zakoupíme? 

Zaokrouhlení u dodávek na dobírku a DPH

Po novele zákona o DPH od 1. 4. 2019 fakturujeme v tuzemsku prodávané zboží bez zaokrouhlení na celé Kč daňovém dokladu. Hodně zboží však prodáváme na dobírku. Na štítek pro přepravní službu (částka, kterou má přepravní služba inkasovat od zákazníka) lze zadat jen částku zaokrouhlenou na celé Kč a tuto částku přepravní služba také vybere. Fakturu na dobírku proto považujeme za hotovostní plnění. Částku na dobírkové faktuře zaokrouhlíme na celé Kč, ze zaokrouhlení neodvádíme DPH a účtujeme do provozních nákladů (nebo výnosů). Je tento postup správný?

Prominutí zápůjčky

Mateřská společnost poskytla své dceřiné společnosti bezúročnou zápůjčku, nyní se mateřská společnost rozhodla, že tuto zápůjčku promine. Mateřská společnost tudíž odepíše tuto zápůjčku do nedaňových nákladů prostřednictvím účtu 546 a dceřiná společnost odepíše závazek do daňových výnosů pomocí účtu 648? Je to takto správně?

Nevymahatelná pohledávka v daňové evidenci

Evidujeme jako OSVČ pohledávku za služby za jednou s. r. o. cca 100 000 Kč. Firma dlužníka se dostala do insolvence, kde jsme svou pohledávku přihlásili, ale insolvenční správce ji neuznal (neměli jsme podepsanou smlouvu). OSVČ se soudit nechtěl. Co ale nadále s touto pohledávkou v daňové evidenci? Pohledávka je z r. 2015 a 2016. Chtěli bychom z evidence nějak dostat pryč. Máme ji zdanit? Předpokládám, že DPH již zpátky nárokovat nelze. 

Odpis pohledávky - zúčtování OP k pohledávkám v insolvenčním řízení

Společnost má vytvořené OP k pohledávkám dle § 8 i § 8a ZoR. Některé OP jsou i pohledávkám splatným v r. 2007, 2008. Insolvenční/konkursní řízení však dosud nebylo ukončeno; od právníků stále při uzávěrkách dostáváme seznam, kde je vidět, že řízení stále pokračuje. Pohledávky byly řádně a včas přihlášeny. Nepředpokládáme už, že by byly vůbec uspokojeny, ani částečně. Kvůli těmto pohledávkám evidujeme vysoký stav účtů 311 a 391.Pohledávky bychom už evidovali jen podrozvahově. Je možné zúčtovat tyto opravné položky a daňově odepsat uvedené pohledávky? Jak správně postupovat?

Služební auto pro soukromé účely

Zaměstnavatel chce umožnit zaměstnancům, kteří používají služební auto, aby jej mohli využívat i pro soukromé účely. Ve mzdě jim přidaní 1 % vstupní ceny auta + DPH. Benzín projetý na soukromé cesty zaměstnavatel zaměstnanci naúčtuje a odvede DPH. Auta zaměstnavatel pořídil v prosinci 2014 a v lednu 2019, DPH si uplatnil v plné výši. 1. Úpravu odpočtu DPH provedeme na konci roku jen za auto pořízené v lednu 2019? Úpravu provedu na řádku 60 přiznání? 2. Vrácenou částku DPH zaúčtujeme do daňových nákladů? Jakým zápisem? 3. Opravy a údržba na autě bude celé daňový výdaj a DPH u těchto nákladů můžeme uplatnit v plné výši? 4. Je potřeba ještě na něco dalšího myslet?

Prodej vozidla

Naše firma prodala vozidlo (koupeno minulý rok za 16 000 Kč, účtováno MD 501/D 211). Prodáno za 15 000 Kč včetně DPH. Auto bylo koupeno od neplátce DPH, při prodeji bylo DPH přidáno, zaúčtováno jako prodej materiálu MD 311/D 642 a MD 311/D 343 DPH. Je zaúčtováno správně?