Ing. Ivana Pilařová (819)

Dohadné účty

Když ke konci roku 2018 zaúčtuji dohadný účet pasivní (např. na energie) za spotřebu roku 2018, vyúčtování energie dojde v roce 2019 a je o např. 5 000 vyšší. Mohu dát tento rozdíl 5 000 Kč do uznatelných nákladů roku 2019?

Pokud nastane stejná situace jako v předešlé otázce, jen naopak (někomu jeho spotřebu já naopak účtuji a vyúčtování je vyšší než dohad), rozdíl musím, nebo nemusím dát do výnosů roku 2019? Nebo jsem i povinná udělat dodatečné daňové přiznání za rok 2018?

Prodej auta na úvěr

V roce 2016 byl pořízen automobil se zajišťovacím převodem práva a výpůjčkou do 1. s. r. o., byl uplatněn odpočet DPH, celková hodnota vozidla byla cca 800 000 Kč včetně DPH. Za roky 2016, 2017, 2018 byly uplatňovány odpisy, zůstatková cena automobilu na konci roku 2018 byla cca 250 000 Kč. Vedení s. r. o. se v září 2018 rozhodlo automobil se souhlasem úvěrové společnosti prodat do spojené 2. s. r. o. Byla podepsána kupní smlouva na částku 350 000 Kč včetně DPH, úvěrová společnost vystavila nový splátkový kalendář a dodatek k původní smlouvě, kde veškerá práva a povinnosti včetně zajišťovacího převodu a smlouvě o výpůjčce přecházejí na nového majitele 2. s. r. o. Ve velkém technickém průkazu je již uvedena 2. s. r. o. V tomto dodatku je vyčíslen zůstatek nesplacené jistiny ve výši cca 540 000 Kč. 2. s. r. o. obdrželo fakturu za postoupení práv a povinností ve výši 5 000 Kč. Prosím o nastínění správného zaúčtování u kupujícího i prodávajícího včetně DPH, jaká je vstupní hodnota pro odpisování u 2. s.ro. a z jaké částky měla být odvedena DPH u 1. s. r. o. a z jaké částky si může nárokovat 2. s. r. o.

Dioptrické brýle pro zaměstnance/účtování

Zaměstnanec přinesl poukaz od očního lékaře a účtenku za zaplacené dioptrické brýle. Na jaký účet správně zaúčtovat tento nákup v "podvojném" účetnictví? Jde o nedaňový náklad firmy? U zaměstnance je to příjem osvobozený od daně?

Peněžitá zápůjčka

Společnost s r. o. má uzavřené s fyzickými osobami-nepodnikateli smlouvy o peněžité zápůjčce v průměrné hodnotě 100 000 Kč. Tyto smlouvy jsou uzavírány na období 2-5 let a zápůjčiteli z nich bude hrazen pravidelný úrok. Na jaký účet účtovat přijatou zápůjčku? Je možné použít účet 479?

Limit pro zdanění benefitu hrazeného ze zisku

Existuje nějaký limit pro osvobození benefitu hrazeného zaměstnancům ze zisku společnosti? Limit je u poskytnutí rekreace (20 000 Kč), ale je i u např. pořízení vstupenek nebo dioptrických brýlí, nákupu vitaminů atd.? Může firma nakoupit vstupenky pro zaměstnance např. v hodnotě 5 000 Kč za rok a zůstane to u zaměstnance osvobozeno od pojistného i daně z příjmů? 

Stravenky v daňové evidenci

Zaměstnavatel (FO) v daňové evidenci nakoupí stravenky pro zaměstnance. Na faktuře je uvedeno:

Počet kusů 60

Hodnota 7 080,- + DPH 0,-

Provize 141,60 + DPH 29,70

Dopravné 150,- + DPH 31,50

Celkem 7 371,60 + DPH 61,20 = 7 432,80.

Fakturu zavedu jako daňový výdaj již při nákupu, nebo jako nedaňový výdaj a odečtu DPH, i když stravenky budou vydávány zaměstnancům v měsíci prosinci, lednu a únoru? Zaměstnavatel poskytne stravenku zaměstnanci v hodnotě 118 Kč na den (nevím, jak s těmi vedlejšími náklady se bude počítat) a nebude od zaměstnance vyžadovat žádnou úhradu. Můžete mi, prosím, uvést příklad jak budu v daňové evidenci postupovat od zaúčtování přijaté faktury až po vydávání stravenek v jednotlivých měsících (třeba prosinec, leden)? Nevím, jak je to s DPH, když zaměstnavatel nepožaduje od zaměstnance žádný doplatek, a nevím jak se uplatní stravenky do nákladů.

Prodej zboží pod nákupní cenou

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila v únoru roku 2018 elektrokolo jako zboží na základě uzavřené smlouvy se zákazníkem, toto kolo mělo být zákazníkovi dodáno. Bohužel v průběhu měsíce se klient dostal do insolvence a přestal komunikovat. Kolo jsme již měli koupené a snažili jsme se ho prostřednictvím dopravce klientovi dopravit. Bohužel bez úspěchu, nedařilo se nám jej nikde zastihnout, jakkoli se s ním spojit. Dopravce nám kolo vrátil zpět a cca po měsíci jsme zjistili, že jsou u něj poškozené kotouče. Snažili jsme se kolo prodat prostřednictvím inzertních serverů, ovšem vzhledem k poškození neúspěšně. Nyní nám nabídl známý, že by jej za poloviční cenu odkoupil a nechal si jej opravit. Je možné uskutečnit takový prodej pod cenou? A jak účtovat? Nyní účtujeme 504-nákup zboží a 604- prodej zboží. Ale na straně 504 budeme mít částku cca 100 000 Kč, na straně 604 cca 50 000 Kč. Je to možné tímto způsobem realizovat a účtovat? Nebo je potřeba případně přeúčtovat na jiné účty?

Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance

Jsme ZŠ a MŠ a chtěli bychom dát našim zaměstnancům poukázku na saunu z FKSP. Sauna je provozována firmou, která poskytuje další služby (např. kadeřnictví, pedikúra, manikúra...). Je možné použít FKSP příspěvek? Jaký vitaminový produkt lze použít na poukázku a musí být doporučení lékaře?

Multisport karta

Jak správně zaúčtovat fakturu za Multisport karty, které firma nakupuje pro své zaměstnance? Zaměstnanci nijak nepřispívají. Je to daňově uznatelné? Musí nějak zdaňovat zaměstnanci?

Stravenky v daňové evidenci

Fyzická osoba, neplátce DPH, vede daňovou evidenci, nakupuje stravenky (á 85 Kč) pro zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele 55 %, srážka ze mzdy 45 %. Je správný postup, pokud:

1) přijatá faktura za stravenky je zahrnuta do výdajů při nákupu (55 % nominální hodnoty a provize daňově uznatelné, 45 % nominální hodnoty a provize daňově neuznatelné, dopravné celé daňově uznatelné),

2) zaměstnancům je každý měsíc sraženo 45% z nominální hodnoty poskytnutých stravenek, ve výdajích je tedy mzda po odečtu srážky,

3) srážka ze mzdy je interním dokladem zahrnuta do daňově uznatelných výdajů.