Neziskové organizace (231)

Služba přijatá z EU neziskovou organizací a DPH

Nezisková organizace, vyvíjející hlavní a vedlejší činnost, přijímá faktury za služby z EU. Kdy bude mít povinnost se zaregistrovat jako identifikovaná osoba a z faktury odvádět DPH:

1) faktura za službu z EU souvisí jen a pouze s hlavní činností,

2) faktura za službu z EU souvisí jen a pouze s vedlejší činností,

3) faktura za službu z EU souvisí s hlavní i vedlejší činností?

Vstupné jako dar a odvod DPH

Spolek pořádá akci, kde se platí vstupné. Vybrané vstupné bude použito jako dar na postižené obce tornádem. Spolek je plátce DPH, v případě normálního vstupného na turnaj odvádí DPH. V tomto případě DPH odvádět nebude? Jak se tato transakce zaúčtuje?

Datum předání pokladny

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Mám dotaz, jaké datum uvést na protokolu o předání pokladny, skladu a podobně, když stávající pracovník končí pracovní poměr 31. 8. 2021 a nový nastupuje až od 13. 9. 2021. Je však ochoten přijít převzít pokladnu, sklad atd. již 31. 8. 2021. 

Zapsaný spolek a DPH

Jsme nezisková organizace, zapsaný spolek, neplátce DPH. Vykonáváme jen kulturní činnost, pro kterou byl tento spolek zřízen, tzn. že nevykonáváme jinou činnost, ze které bychom měli příjem (např. pronájem, poskytování reklamy atd.). Veškerý náš příjem je z finančních darů, které dostáváme, dotací od státu na naši činnost a vstupného na kulturní akce, které pořádáme v rámci činnosti našeho spolku. Od zahraničního dodavatele (který má sídlo ve Velké Británii a nemá svoji pobočku v EU), jsme obdrželi fakturu za pěvecké vystoupení tohoto dodavatele na kulturní akci, kterou budeme letos pořádat. Na této faktuře je uvedeno VAT 0. Nevíme přesně, jestli tento dodavatel je plátce DPH nebo nikoli, ale potřebujeme vědět, jestli my jako spolek máme nějak řešit DPH. Je to tak, že v případě, že daný zahraniční dodavatel není plátce DPH, tak DPH neřešíme, v případě, že je plátce DPH, máme si nechat opravit danou fakturu tak, aby ji vystavil s DPH? A když je na faktuře uvedeno VAT 0, máme my nějakou povinnost odvádět DPH z této faktury? 

Zařazení DDHM

S firmou uzavřena smlouva o zápůjčce přístroje (s PC spadající do DDHM) do školní jídelny, zároveň od též firmy odebírány potraviny a nápoje. Po určité - smlouvou dané době - odprodej přístroje za zůstatkovou cenu cca 10 Kč. Máme evidovat jako DDHM?

Rezervní fond příspěvkové organizace

Ke konci roku 2020 nebyl na bankovním účtu příspěvkové organizace zřízené obcí dostatek peněžních prostředků k pokrytí rezervního fondu. Dle všeho, co mám k dispozici a nalezla jsem na internetu, se o fondu účtuje - tedy patrně o časovém nesouladu mezi výnosy a náklady - ve chvíli, kdy je příspěvková organizace ve ztrátě, což nebyla -, nebo i v případě, že není dostatek peněz na účtu k pokrytí rezervního fondu. V roce 2021 na účet dorazily všechny neuhrazené platby, tak se rozdíl dorovnal. O čerpání fondu však v roce 2020 účtováno nebylo - pokud tedy mělo, můžete mi prosím poradit, jak vše opravit, když v roce 2021 je vše již srovnané?

Spolek - hlavní činnost

Spolek, jehož hlavní činnost je podpora sportu, pořádání sportovních akcí bude dělat podcasty (rozhovory se sportovci). Tyto uskutečněné rozhovory bude fakturovat sportovnímu svazu. Může být tato fakturace v rámci hlavní činnosti jako propagace sportu?

Účtování projektu

V roce 2019 a 2020 jsme realizovali projekt z Euroregionu financování ex post. Celková částka projektu byla 500 000 Kč, spoluúčast 15 %. V průběhu projektu jsme na konci roku ve VÚD účtovali MD 388/D 691 výnosy, které dle vynaložených nákladů očekáváme proplacené zpět. V roce 2021 jsme obdrželi peněžní prostředky z projektu, ale o 30 000 Kč je částka menší, než jsme očekávali. Jak tento rozdíl účetně zaznamenat?

Identifikovaná osoba - nezisková organizace

Nezisková organizace (NO) neplátce DPH se stala identifikovanou osobou z důvodu, že má reklamu na facebooku. V následujícím roce nakoupila zboží (sportovní materiál) z EU přes e-shop. Musí organizace přiznat z tohoto zboží DPH v ČR, i když dodavatel zaplatil DPH ve státě EU? 

Pořádání letního tábora

Založen spolek za účelem pořádání letního dětského tábora (14 dní během prázdnin). Jiné aktivity spolek nevykazuje. Tábora se účastní kolem 100 dětí, pobyt 14 dnů. Od března přímá zálohy na tábor. Jsou tyto zálohy osvobozeny od DPH a nebo si musí spolek hlídat limit pro obrat 1 mil. Kč?