Jaroslava Křížová (278)

Prohlášení poplatníka

Může být Prohlášení poplatníka předvyplněné (hlavička na prnví straně - zaměsntavatel a zaměstnanec) od účetní, pak zaměstnanec zkontroluje a podepíše, případně doplníme děti apod.? Jde mi o to, že kolikrát zaměstnancům pomáháme vyplnit Prohlášení, tak jestli to v případě kontroly nemůže být zásadní problém, že si to zaměstnanec celé sám nevyplní. 

Příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí

Fyzická osoba, rezident ČR, měl v měsících 1-10/2018 příjmy ze závislé činnosti v ČR. V měsících 11-12/2018 měl příjmy ze závislé činnosti v Irsku (byly tam zdaněny dle tamní právní úpravy). Předpokládám, že tyto příjmy ze zahraničí jsou ze zdanění v ČR vyňaty dle § 38f odst. 4. Je však v této situaci třeba podávat daňové přiznání? A pokud ano, je třeba přiložit potvrzení o výši příjmu od zahraničního zaměstnavatele? 

Daňový bonus - pracující student

Má nárok zaměstnankyně na daňový bonus na dceru, která studuje na vysoké škole (bakalářské studium), má potvrzení o studiu a studium ukončí v červnu 2018 a od října 2019 bude pokračovat dálkově v magisterském studiu? Současně dcera pracuje na hlavní pracovní poměr s polovičním úvazkem a je důchodově pojištěná již od ledna 2018 a bude pracovat i v roce 2019. Věku 26 let nedosahuje a v roce 2019 dosahovat nebude. Za které měsíce si může zaměstnankyně daňový bonus uplatnit v roce 2018 a v roce 2019?

Studující manželka jako vyživované dítě

Manžel má příjmy ze závislé činnosti. Manželka (24 let) má přerušené studium vysoké školy z důvodu čerpání rodičovské dovolené, současně má příjem jako OSVČ. Má manžel nárok na daňové zvýhodnění na dvě vyživované „děti“ (dceru a manželku)?

Dar příbuzné

Je věcný dar sestřenici v hodnotě cca 300 000 Kč osvobozen od daně z příjmů, protože se jedná o dar příbuzné?

Srážková daň z rozdělení příjmů

V a. s. jsou 2 akcionáři se stejným počtem akcií a stejnou jmenovitou hodnotou. Když si dělí příjem ze zisku, sráží 15% daň a odvádí na účet 7720-77621761/0710. Je to tak v pořádku? Tento příjem již nevstupuje do jejich přiznání fyzických osob na konci roku, když byl sražen srážkovou daní, je to tak v pořádku? 

Příspěvek na dovolenou

Společnost poskytuje jednateli příspěvek na dovolenou/rekreaci ve výši 20 000 Kč ročně v nepeněžní formě, je sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce jednatele. Pro společnost je to nedaňový náklad a u jednatele příjem osvobozený od daně z příjmu. Je možné za příspěvek na dovolenou považovat úhradu faktury za ubytování v hotelu, který si v místě pobytu vybral, nebo lodní lístek (doklady budou vystavené na jméno společnosti a hrazeny firemní platební kartou)? Nebo je nutné, aby bylo zakoupeno jako zájezd přes cestovní kancelář a hrazeno bankovním převodem?

Čerpání FKSP

Z našeho FKSP mají možnost zaměstnanci čerpat příspěvek na rekreaci. Zajímal by mě příspěvek pro zaměstnance, který je zaměstnaný na dobu určitou do konce června, kdy mu končí pracovní smlouva. Zaměstnanec chce čerpat příspěvek na dovolenou v květnu. Má nárok na plnou výši, nebo poloviční, protože je zaměstnán pouze půl roku?

Sleva na dani z důvodu pobírání invalidního důchodu a přiznání starobního důchodu

Našemu zaměstnanci byl v roce 2012 přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Tento důchod je ČSSZ vyplácen bez přerušení do současnosti (zaměstnanec každoročně v lednu dokládá potvrzením ČSSZ). Na Rozhodnutí o přiznání důchodu není uvedeno žádné časové omezení jeho platnosti, zaměstnanec uplatňuje měsíční slevu na daních ve výši 210 Kč. Tento zaměstnanec 8. 7. 2017 dosáhne věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. Bude žádat o přiznání a vyplácení starobního důchodu od 8. 7. 2017, nebo od 1. 8. 2017 (ještě není rozhodnutý). Jelikož pravděpodobně důchod starobní bude vyšší než invalidní, dojde k jeho pozastavení. Není mi jasné, k jakému dni dojde k pozastavení invalidního důchodu a ve kterém měsíci naposledy může tento zaměstnanec uplatnit slevu na dani z hlediska invalidity. Bude to naposledy a) ve mzdě za 6/2017 - v případě, že starobní důchod bude přiznán od 8. 7. 2017, nebo by měl nárok na odpočet na invaliditu ještě i za 7/2017, z hlediska trvání důchodu k 1. 7. 17 ? Nebo naposledy b) ve mzdě za 7/2017 - v druhém případě, že by mu byl přiznán důchod od 1. 8. 2017? V ročním zúčtování daně by pak měl nárok na odpočet a) 6 nebo 7 x 210 Kč, nebo b) 7 x 210 Kč?

Odpočitatelná položka na dítě

Zpracovávám daňové přiznání paní, která má syna na VŠ doktorandské studium - jedná se o denní studium. Může si uplatnit odpočitatelnou položku na dítě? Ještě bych chtěla uvést, že syn chodí odpoledne už do práce. Kde si přivydělává na studium.