Daň z přidané hodnoty (6970)

Identifikovaná osoba

Firma s. r. o.je identifikovaná osoba. V září 2019 koupila zboží - mobil na Slovensku. Musí dát tento nákup do daňového přiznání k DPH za měsíc září 2019 - v řádcích 3 a 43? Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení?

Technologická linka na míchání substrátu

Česká firma, plátce DPH, bude fakturovat jinému českému plátci technologickou linku na míchání substrátu. Bude fakturovat s daní nebo v režimu přenesené daňové povinnosti?

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočtu DPH

Společnost, plátce DPH, koupila několik pozemků (na sebe navazujících). Některé jsou určené k zastavění - mají přípojky, některé jsou biokoridor. Do budoucna se bude na pozemcích (stavebních) buď stavět, nebo se prodají. Pozemky v současné době společnost upravuje - probíhají tam nějaké práce - navážení štěrku, srovnávání terénu apod. Faktury za práce jsou včetně DPH. Může nárokovat odpočet DPH? A pokud ano, tak u všech pozemků, nebo pouze stavebních? 

Fakturace mezi vlastním OSVČ a vlastním s. r. o.

Pan X má živnostenský list na reklamní služby. Zároveň má s. r. o. (plátce DPH), kde je jediným společníkem a toto s. r. o. má obchod, ve kterém prodává počítače. Pan X byl ve svém obchodě zaměstnán jako prodavač. Nyní zvažuje, že tento pracovní poměr ukončí a bude v obchodě prodávat z titulu majitele firmy. Pro zvýšení obratu potřebuje zajišťovat reklamu a marketing. Tyto práce plánuje vykonávat jako OSVČ s tím, že je bude svému s. r. o. fakturovat.

1) Je tato fakturace svému s. r. o. schůdná (i za situace, že jako OSVČ jiným firmám reklamní služby nefakturuje), pokud bude fakturovat v ceně obvyklé?

2) Přináší tato fakturace nějaká rizika?

Předčasné splacení leasingu a následný prodej vozidla

Podnikatel chce předčasně vyplatit předmět leasingu a následně, až bude jeho majetkem, ho chce prodat. Je v tomto případě nějaká podmínka za kolik vozidlo prodat (kvůli odečtu DPH)?

DPH u vydávaných voucherů na výrobu vestavěného nábytku

Společnost s r. o., plátce DPH, vyrábí nábytek. Tiskne také vouchery na výrobu vestavěného nábytku a prodává je developerské firmě s tím, že hodnota na voucheru se dle smlouvy rovná ceně bez DPH, která bude developerům za voucher fakturována. Developer voucher svým zákazníkům (občanům) vydává jako "dáreček" ke koupi zrekonstruovaného bytu ve starším domě s tím, že na každém voucheru je napsáno jméno zákazníka, adresa objektu (je vázáno na bytovou jednotku) a z textu vyplývá, že se jedná o voucher na výrobu vestavěného nábytku s montáží. Transakce probíhá tak, že truhlářství ve chvíli předání voucheru developerské firmě obdrží od developera na základě zálohové faktury poloviční hodnotu voucheru. Zákazník si truhláře objedná a dílo uhradí voucherem a případně doplatí rozdíl do vyšší hodnoty. Truhlářství následně developerovi vystaví vyúčtovací fakturu za voucher, kde odečte obdrženou zálohu.

1) Jaký vliv na DPH má pro truhlářství příjem zálohy a vystavení vyúčtovací faktury za voucher?

2) Jaký vliv má na DPH doplatek od klienta nad rámec voucheru přímo truhlářské firmě?

3) Pokud by obdobné vouchery s. r. o. vydávala developerům i na vestavěné skříně k bytům v nově postaveném objektu, chovalo by se DPH stejně?

Oprava automobilu u plátce DPH

a) Plátce DPH, využívá automobil pro ekonomickou i soukromou činnost v poměru 70 x 30. Nyní mu přišla faktura za opravu auta ve výši 30 000 Kč + DPH. V srpnu uplatnil odpočet z faktury ve výši 70 %, tj. 21 000 + 4 410 Kč DPH. Je tento nárok na odpočet daně konečný, v případě, že se na konci roku po propočtu km z knihy jízd zjistí, že pro ekonomickou činnost najezdil pouze 40 % a pro soukromou najezdil 60 % km. Dělá se ještě nějaké úprava u těchto drobných výdajů a pokud ano, až ke konci roku, kdy zjistí konečný poměr z KJ či v jiných intervalech?

b) Plátce si koupil v srpnu mobilní telefon za 5 000 Kč + DPH, také u něj uplatnil poměrně odpočet dle odhadu užití. Musí ještě u toho mobilního telefonu sledovat účel užití? V případě, že musí, jak dlouho? Každý měsíc? Ke konci roku nebo je odhad použití u těchto nižších výdajů konečný? Jak by případně měl opravu poměru zaznamenat v daňové evidenci?

Poskytování poukazů

Naše společnost, česká s. r. o., poskytuje jakou součást svých marketingových aktivit poukazy v hodnotě 10 - 1 000 EUR na nákup námi poskytovaných služeb (prodej letenek). Tyto poukazy jsou rozdávány na různých promo akcích jako např. na veletrzích, konferencích, náborových akcích nebo při různých soutěžích jako výhra. Dále jsou poukazy odměňováni zaměstnanci společnosti při různých interních soutěžích. Dle podmínek jsou poukazy přenositelné (může je využít kdokoliv, ne jen obdarovaný/výherce), poukaz může být uplatněn pouze jedenkrát při objednávce na našich webových stránkách, nelze jej rozdělit nebo nevyužitou část hodnoty využít později nebo směnit za peníze. Speciálním druhem jsou poukazy poskytované zaměstnancům při jejich pracovním výročí (za každý odpracovaný rok ve společnosti). Tyto poukazy jsou generovány přímo na jméno zaměstnance a nelze je převádět na nikoho jiného. Jaké je řešení těchto poukazů z pohledu daně z příjmů a DPH? Je možné považovat poukazy za poskytnutí vzorku, když je přesně vymezen způsob jejich použití?

Pronájem a DPH

OSVČ má v obchodním majetku víceúčelovou sportovní halu, kterou pronajímá ke krátkodobému pronájmu např. po hodinách na tenis, volejbal apod. Je plátce DPH. Stálí klienti využívají halu pravidelně např. každý týden. Nyní zdaňuje 15% sazbou DPH. Pokud halu pronajme buď zájmovému sportovnímu spolku, nebo fyzické osobě, kteří nejsou plátci DPH, např. na půl roku nebo i celý rok (dlouhodobý pronájem), bude tento pronájem bez DPH, nebo s DPH? A jak to budou účtovat dotyční (spolek či FO)? Budou muset být plátci DPH, pokud budou dále halu pronajímat po hodinách? A nově se EET bude vztahovat na majitele haly, pokud ji bude pronajímat on?

Služba do EU dle § 9 zákona o DPH - chybějící DIČ EU

Poskytli jsme službu dle § 9 zákona o DPH obci se sídlem ve Slovensku. Obec nemá platné SK/DIČ, nezaregistrovala se přijetím služby v SK k DPH. Domníváme se, že tuto povinnost měla. Jak máme vystavit fakturu, když nemáme SK/DIČ? Máme vystavit doklad v ceně bez DPH (místo plnění v SK) a přesto, že nemáme SK/DIČ, dát do řádku 21 Přiznání k DPH? Jsme povinni podat i souhrnné hlášení, když nemáme jejich DIČ? Domníváme se, že toto nám portál FÚ neumožní.