Daň z přidané hodnoty (6778)

Záloha před dnem zdanitelného plnění

Odborový svaz vysoké školy pořádá léta letní dětský tábor. Provozovatel je plátce DPH. Klasický postup .. přihláška dětí, zálohová faktura, daňový doklad na přijatou platbu, konečná faktura s vyúčtováním zálohy. Každý rok se najde několik společností, kde na žádost rodiče poskytují příspěvek z FKSP, ale u některých jde o daňově neřešitelnou otázku. Jejich argument je, "zálohovou fakturu neproplatíme, vaše dítě bude příspěvku" . Po provozovateli tábora žádají FAKTURU? Jak vystavit daňový doklad před dnem zdanitelného plnění ( LTD až o prázdninách ) a platba dosud nebyla připsána? Bez jednoho z těchto dokladů odmítají někteří zaměstnavatelé přispět z FKSP. Lze postupovat i jinak?

Neplátce kupuje ojetý automobil z EU

Český obchodník s automobily (s.r.o., neplátce DPH) nakupuje ojeté automobily z EU. Dostal doklad z Německa od plátce, kde je napsáno v překladu "doklad bez DPH, použité zboží, par. 25..". První dotaz: Je takto faktura vystavena správně? Je to tak, že německý plátce si tímto vypořádal DPH v Německu (odvedl daň z přirážky), český obchodník neplátce přijme fakturu, u které DPH vůbec nebude řešit a automobil zase prodá jednoduše dál jako neplátce bez DPH? Druhá otázka: Musí se stát při nákupu ojetých aut český obchodník identifikovanou osobou po překročení určité hodnoty přijatých plnění z Německa (326 tis. Kč)? Nebo čeká, až překročí svůj obrat 1 mil. Kč a následně se stane ze zákona plátcem DPH? 

Dovoz zboží z Číny

Český plátce DPH doveze zboží z Číny do ČR. Jak proces funguje z hlediska DPH? Při celním řízení DPH zaplatí a pak ji nárokuje zpět v přiznání k DPH? Jaký doklad je podkladem pro odpočet DPH z dovozu ze třetí země? Jak zjistím základ daně pro uvedení v daňovém přiznání? 

Vývoz do Číny

Český plátce DPH zakoupí víno na Slovensku. Toto víno vyveze přímo ze Slovenska do Číny. Jaké daňové povinnosti mu z této transakce plynou?

Přefakturce služby konané v ČR do Švýcarska

Zajišťovali jsme pro společnost (ekonomický subjekt, registrovaný se švýcarskou VAT) sídlící ve Švýcarsku služby v ČR (konkrétně strategické hry, dopravu, team building ... (nedaňové). Máme tyto služby přefakturovat? Služby jsou s DPH a také od neplátců, vše se konalo v ČR. Na jaký účet účtovat vystavenou fakturu a) výnosy, b) 315 (rozvahový účet)? A jak to bude s DPH na faktuře a kam do přiznání k DPH?

Oprava a TZ najatého majetku

Nájemce provedl na pronajaté nemovitosti technické zhodnocení a zároveň větší opravy nad rámec běžného udržování. Práce provedl na vlastní náklady, nepožaduje úhradu po pronajímateli ani kompenzaci s nájemným. Má souhlas pronajímatele s provedením oprav i TZ a souhlas s odpisováním TZ.

Kdy a zda bude oprava (nikoliv TZ, kde vznikne případné nepen. plnění až při ukončení nájemního vztahu) pro pronajímatele nepeněžním plněním a případně jaký vliv by mělo nepeněžní plnění na DPH u pronajímatele?

Pronajatá budova je administrativní budovou, ale pronajímatel jí odepisoval ještě před rokem 2003, tudíž jí odepisuje v 5. odpisové skupině. Nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

Přemístění obchodního majetku do JČS

Česká s. r. o., plátce DPH, bude provádět přemístění svého zboží (kuchyňské potřeby) do Německa (sklad Amazon) a v Německu je bude přes Amazon prodávat koncových spotřebitelům. Jaký doklad bude pro toto přemístění vystavovat? Je takový doklad stejný jako při dodání zboží do JČS, jen na obou stranách (dodavatel a odběratel) bude tatáž s. r. o.? Přemístění majetku je osvobozeno, na faktuře tedy bude bez DPH? Kam se tento doklad uvádí, a na který řádek - přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení? Jakým dokladem je třeba doložit přemístění majetku? Jak se určí základ daně/cena přemisťovaného majetku?

Těžební práce v lese

Společnost s r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v lese pro německého odběratele, který mu poskytl německé DIČ. Práce jsou prováděny jak v Německu, tak v Česku. Z hlediska DPH se u obou míst plnění postupuje podle § 9 zákona o DPH + souhrnné hlášení?

Vrácená záloha a DPH

V květnu jsme vystavili zálohovou fakturu pro plátce DPH na naše zboží na částku Kč 1 632. Částka nám byla uhrazena na účet 28. 5. 2019. Došlo ale ke zrušení objednávky. Částku jsme vrátili z našeho účtu 3. 6. 2019. Jak postupovat z hlediska DPH? Musíme do května vystavit daňový doklad k přijaté platbě a nyní v červnu opravný daňový doklad? Účtovat přes 324?

Pořízení zboží z EU, kdy zboží nekončí v tuzemsku, ale v jiném členském státě (upřesnění k DAUC ID: 23263)

Objednávku vystavila na německé firmy C a D česká firma B. Důvod proč zboží předala německá firma D německé firmě C je důvod dopravy. Obě firmy se znají a chtěli tak ušetřit za náklady za dopravu. Dodání pak uskutečňuje na Slovensko německá firma C. Česká firma B pak fakturuje dodání zboží slovenské firmě A. Slovenská firma A vystavila objednávku na českou firmu B.