Daň z přidané hodnoty (6587)

Pronájem bytu

Jsme společnost s. r. o. - plátce DPH. Pronajali jsme si byt od jiného plátce DPH. Měsíčně platím za tento byt nájem + zálohu na vodné. Ostatní energie nám budou účtovány přímo od dodavatele. Tento byt jsme na vlastní náklady vybavili základním zařízením (lednička, pračka, lůžkoviny..). Byt bude pronajímán pracovníkům, kteří na základě smlouvy s jejich zaměstnavatelem budou pro nás vykonávat určité služby. Toto ubytování budeme poskytovat bezplatně. (Podmínkou pro uskutečnění těchto služeb je, že pro tyto pracovníky zajistíme ubytování). Můžeme si všechny náklady spojené s tímto ubytováním uplatnit jako daňové? A jak to bude s DPH?

Voda z barelů pro zaměstnance a jednatele

Zajímal by mě Váš názor na nákup vody pro zaměstnance a hlavně účtování a DPH, jelikož se různí. Zaměstnance pracuje jako uklízeč. Uklízí na různých místech. Jednatel pro něj nakupuje vždy barel vody. Úklid BD a nebo kanceláře sice není ztížené pracoviště, ale i tak je to celkem náročné. Je možné v tomot případě zaúčtovat na 501 a uplatnit DPH, anebo raději na 513? A pokud by vodu pil i jednatel společnosti - druhý barel, tak tam je to předpokládám vždy 513 a bez uplatnění DPH. 

CCS poplatek za EKO program

Používáme CCS karty na nákup pohonných hmot do služebních vozidel. V loňském roce nám společnost CCS začala účtovat podle množství natankovaných litrů PHM poplatek za "EKO program" s tím, že všichni klienti byli automaticky zařazeni do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage. Podle informací na jejich stránkách má každá zapojená firma obdržet certifikát s vyčíslením roční redukce CO2, samolepku na auto a EKO logo na web (zatím jsme nic takového nedostali). Účast v programu je prý dobrovolná a lze ji kdykoliv zrušit. Je možné tento poplatek účtovat jako daňově uznatelný (z hlediska DPH i daně z příjmů)?

Správné DIČ na faktuře u německé firmy

Jsme zahraniční firma, která má v ČR pobočku a zároveň má v ČR i odštěpný závod. Bylo nám přiděleno DIČ stejné pro odštěpný závod i pro pobočku. Odštěpný závod má na starosti zaměstnance, vše ostatní, tzn. majetek, materiál a výrobky patří Němcům. Německá firma má své německé DIČ, ale prodej z ČR hlásí pod svým českým DIČ. Ráda bych se zeptala, jestli je možné prodat výrobky, které fyzicky odejdou z České republiky, i pod německým DIČ. Vždy jsem myslela, že když máme obě DIČ, tak pro prodeje z České republiky musíme používat pouze to české DIČ, ale zahlédla jsem faktury jedné strukturou podobné firmy a fakturovali prodej majetku z ČR se svým německým DIČ. 

Prodej auta na úvěr

V roce 2016 byl pořízen automobil se zajišťovacím převodem práva a výpůjčkou do 1. s. r. o., byl uplatněn odpočet DPH, celková hodnota vozidla byla cca 800 000 Kč včetně DPH. Za roky 2016, 2017, 2018 byly uplatňovány odpisy, zůstatková cena automobilu na konci roku 2018 byla cca 250 000 Kč. Vedení s. r. o. se v září 2018 rozhodlo automobil se souhlasem úvěrové společnosti prodat do spojené 2. s. r. o. Byla podepsána kupní smlouva na částku 350 000 Kč včetně DPH, úvěrová společnost vystavila nový splátkový kalendář a dodatek k původní smlouvě, kde veškerá práva a povinnosti včetně zajišťovacího převodu a smlouvě o výpůjčce přecházejí na nového majitele 2. s. r. o. Ve velkém technickém průkazu je již uvedena 2. s. r. o. V tomto dodatku je vyčíslen zůstatek nesplacené jistiny ve výši cca 540 000 Kč. 2. s. r. o. obdrželo fakturu za postoupení práv a povinností ve výši 5 000 Kč. Prosím o nastínění správného zaúčtování u kupujícího i prodávajícího včetně DPH, jaká je vstupní hodnota pro odpisování u 2. s.ro. a z jaké částky měla být odvedena DPH u 1. s. r. o. a z jaké částky si může nárokovat 2. s. r. o.

Paušál na PHM a kniha jízd u právnické osoby

Má povinnost vést knihu jízd při uplatňování paušálních výdajů na PHM i právnická osoba?

Odeslání výrobků - pobočka třetí země/ odběratel EU

Je možné zaslat zboží konečnému příjemci například německé pobočce NW do Číny (do třetí země, popř. do Norska, Švýcarska) a fakturovat to přímo té německé firmě NW do Německa (do EU)? Zboží nechat vyclít na NW Čína, poslat s fakturou, kde je odběratel NW Německo, ta Čína je pouze konečný příjemce? Do jakého řádku DPH uvádím? Do ř. 20 nebo ř. 22? Jak je to se souhrnným hlášením?

DPH u přípravného kurzu na certifikát FCE

Firma - plátce DPH - vyučuje angličtinu. Faktury vystavuje buď občanům, nebo firmám, jejichž zaměstnance vyučuje. Kromě běžných lekcí připravuje některé klienty i na certifikát FCE. Podléhají kurzy na certifikát FCE osvobození bez nároku na odpočet? Pokud ano, za jakých podmínek. A v případě, že ano, jsou tyto kurzy osvobozené bez ohledu na to, zda se fakturuje přímo občanům, nebo zda se fakturuje firmám?

Doklad nad 10 000 Kč bez odběratele

Klient donesl starší doklad za iPhone – není na něm uvedený (jeho iniciály, DIČ...), cena 23 000 Kč. Dodavatel nereaguje, doklad nedoplní. Lze uplatnit z takového neúplného dokladu DPH - prokázání „jiným způsobem“ a zařadit v kontrolním hlášení do odd. B3?

Uznatelnost nákladů - jazykový kurz pro bývalého zaměstnance

Akciová společnost poskytla svému bývalému zaměstnanci (pracovní poměr rozvázán pro nadbytečnost) jazykový kurz. K tomu se zavázala ve smlouvě o rozvázání pracovního poměru, kde bylo dohodnuto, že mu firma zaplatí rekvalifikační jazykový kurz za účelem zvýšení jeho pracovního uplatnění na trhu práce. Lze náklad za tento kurz daňově uznat? Pokud ano, lze si uplatnit DPH?