Daň z přidané hodnoty (8311)

Dodání zboží do JČS a přefakturace dopravy

Plátce dodává zboží pro osoby registrované v jiném členském státě. Ke splnění osvobození při dodání dle § 64 zákona o DPH využívá přepravní firmu, jenž ji následně fakturuje dopravu, kterou uhradí. Dodáváme třem odběratelům ze stejného státu EU. Na jednom autě přepravce veze zboží pro všechny tři. Přepravce k faktuře za dopravu dokládá tři CMR a máme potvrzené dodací listy od všech tři odběratelů. Náklady na dopravu přefakturujeme jedné ze tři společnosti, jenž je „spojenou osobou“ se dvěma zbylými. Je uvedený postup v souladu s § 64 zákona o DPH-osvobození při dodání zboží do JČS?

Přenesení daňové povinnosti

Dobrý den, prosím o radu ohledně sazby DPH a případně zda se uplatní přenesení daňové povinnosti. 1) Fakturace pro plátce DPH - elektroinstalace pro výtahy - jaká sazba a zda se bude jednat o přenesení daňové povinnosti. 2) Fakturace pro plátce DPH - elektroinstalace v rodinných domech, bytových a ostatních budovách - jaká sazba a zda se bude jednat o přenesení daňové povinnosti. v případně snížené sazby DPH jaké doklady jsou potřeba pro případnou kontrolu. Děkuji za odpověď. 2) Fakturace pro plátce DPH - stavební práce - pokládka zámkové dlažby u rodinného domu, dále oplocení, úprava pozemku u rodinného domu - pouze přerovnání zeminy.

Nákup a prodej pozemku zařazeného v obchodním majetku s. r. o.

Společnost s r. o. s jediným společníkem, plátce DPH, zakoupí od občana (tedy od nepodnikající osoby) pozemek. Dle katastru nemovitostí jde o druh "zahrada" a "ostatní plocha". Na pozemku není žádná stavba a s. r. o. neplánuje nijak měnit zápis druhu pozemku v katastru a ani na něm nebude nic stavět. V územním plánu je však možnost na pozemku stavět zakotvena. S. r. o. zařadí pozemek do svého majetku. Předmětem podnikání s. r. o. není nic související s nákupem a prodejem nemovitostí či movitého majetku. Pozemek nebude nijak využíván, ani pronajímán. Je pravděpodobné, že cca za 1 rok prodá s.r.o. tento pozemek společníkovi. 1) Vstupují do pořizovací ceny pozemku pro zápis do OM vedlejší náklady jako např. poplatek za vklad na katastr, právní služby související s koupí? 2) Pokud bude pozemek do 1 roku prodán společníkovi, lze bez daňových problémů určit prodejní cenu totožně s pořizovací cenou v OM + daň z nemovitosti za 1 rok, který uhradila s. r. o.- tedy nebude generován žádný zisk ani ztráta? 3) Jaký vliv by měl tento prodej na DPH? Byl by to prodej osvobozený od DPH bez nároku na odpočet dle § 56 zákona o DPH, nebo by se tento prodej vůbec nepromítl v daňovém přiznání k DPH, neboť by to byl jednorázový prodej, který je odlišný od ekonomické činnosti s. r. o.?

Instalace banneru

Firm,a plátce DPH, si nechala udělat od firmy, která poskytuje reklamní služby, tuto službu: litý PVC banner s potiskem a jeho instalaci na cizí nemovitosti. Na faktuře je tento banner, dále pronájem plošiny, doprava plošiny a instalace banneru (gumolano, kovovové lanko, kotvy, utahováky atd...). Celá faktura je vystavena s 21% DPH. Nemělo by to být v režimu přenesení daňové povinnosti? Jedná se o službu reklamních agentur (CZ-CPA 73.11) nebo o stavební práci CZ-CPA 43? S vlastníkem nemovitosti máme uzavřenou smlouvu o umístění reklamního banneru na 1 rok (21% DPH poskytnutí práva za umístění věci).

Sazba DPH u samovyměření

Firma, plátce DPH, si nechala udělat od firmy, která poskytuje reklamní služby tuto službu: lité PVC bannery s potiskem a jejich instalaci umístěných na dvou nemovitostech. Jedna z nemovitostí je rodinný dům, druhá je nemovitost občanské vybavenosti (jsou to cizí nemovitosti). Předpokládáme, že faktura bude v režimu přenesení daňové povinnosti. Chtěli bychom udělat samovyměření, ale nevíme v jaké sazbě DPH. V 15% podle RD, nebo v 21% podle druhé nemovitosti nebo 21%, protože se jedná o službu reklamní agentury?

Pronájem nákladního vozu a mýtné

Přepravní společnost pronajímá druhé přepravní společnosti nákladní automobil. V rámci pronájmu přeúčtovává též náklady na mýto. Má být toto mýtné za pronajatá vozidla účtováno s DPH nebo bez DPH?

Dodanění DPH neplátci v EUR - pevný (roční kurz)

Jsme právnická osoba, která dodala v 5/2021 stroj do Polska za 2 565 EUR. Nebyl to první prodej, a tak jsem nekontrolovala jestli jsou plátci DPH. V minulosti prodeje bez DPH probíhaly bez problémů. Z FÚ přišla zpráva, že odběratel v té době (asi 1/2 roku) nebyl plátcem. Vím, že musím dodanit a poslat dodatečná daňová přiznání. Nevím, ale v jakém kurzu, když používám pevný (roční). Faktura je v EUR a daň budu odvádět našemu finančnímu úřadu.

Cestovní služba

Český podnikatel zorganizuje zájezd (nakoupí letenky, ubytování a služby průvodce) a prodává českým zákazníkům jako jednu služby, tedy zájezd. Může v tomto případě použít zvláštní režim pro cestovní službu, i když není registrován jako cestovní kancelář? Má živnostenský list pouze jako cestovní agentura. 

Zpětná registrace fyzické osoby k DPH

FÚ nás zaregistroval zpětně k DPH (po křekročení limitu 1mio v 7/21) plátce DPH od 1. 9. 2021. Dne 6. 10. 2021 FÚ zaslal dopis, kde sdělují, že jsme plátci DPH od 1. 9. 2021, ale již máme vystavené a odeslané faktury zákazníkům bez DPH. Jak máme tyto faktury opravit (opravné doklady?) a můžeme si uplatnit DPH zaplacenou celnici za nakoupené zboží od 1. 1. 2021 ze třetích zemí?

Zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitím zbožím - výhodnost režimu pro kupujícího plátce DPH

Obchodník s použitým zbožím prodává ojetý vůz plátci DPH (u ojetého vozu je možné uplatnit zvláštní režim, protože ho obchodník koupil od neplátce). Je můj názor správný, že v takovém případě je zvláštní režim pro kupujícího plátce DPH nevýhodný? Vůz byl nakoupen za 220 000 Kč, marže bude 28 925,62 Kč. V případě, že bude použit zvláštní režim, základ DPH je 28 925,62 Kč, DPH 6 074 Kč a celková cena 255 000 Kč. Kupující ale nemůže odečíst DPH, takže celková pořizovací cena je 255 000 Kč. Pokud by obchodník použil klasický režim DPH, tak by byl základ DPH 248 925,62 Kč, DPH 52 274,38 Kč a celková cena 301 210 Kč, která je sice vyšší než při použití zvláštního režimu, ale kupující si může odečíst DPH a pořizovací cena vozu je v tom případě ve výsledku nižší.