Daň z přidané hodnoty (6491)

DHP a nákup nafty v zahraničí

Společnost provozuje mezinárodní nákladní dopravu. Nákup PHM po EU uskutečňuje prostřednictvím smluvní společnosti, která má zastoupení i ČR. Řidiči mají tankovací karty. Faktury - daňové doklady společnost obdrží po jednotlivých státech, např. DE, AT, Dodavatel xx - německé DIČ, dodavatel xx - rakouské DIČ. Faktury obsahují základ + německou DPH, rakouskou DPH a pod. Firma celou částku, kterou uhradí účtuje do nákladů a následně přes jinou společnost vyřizuje vrácení DPH ze zahraničí. Vyřízenou vratku DPH účtuje do výnosů. Přelom účetních období časově rozlišuje. V českém přiznání k DPH se doklady neuvádí. Je to tak v pořádku?

Fakturace nájemného

Klient vede daňovou evidenci, je plátcem DPH, pronajímá část budovy, kterou má zařazenou v podnikání svému synovi, který je také OSVČ plátce. Musí nájemné fakturovat měsíčně, nebo stačí vystavit fakturu a odevzdat DPH z celkové částky jednou za celý rok?

EET a oprava sazby DPH

Společnost s ručením omezeným pomocí EET odesílala tržby s 21% sazbou, nyní po konzultaci na FÚ si ověřila, že správná sazba činí 15%, připravuje dodatečná přiznání. Je třeba provést opravu hlášení tržeb EET a jakým způsobem?

Pronájem vozidla v EU

Společnost dodává své výrobky do EU. Za tímto účelem má v Německu pracovníka, který tam obchod zajišťuje. A společnost si tam pronajímá od německého plátce DPH vozidlo, které využívá dotyčný pracovník. Jak to bude s uvedením pronájmu této movité věci do našeho přiznání k DPH, podle jakého ustanovení zákona o DPH se máme řídit? 

Paragraf 78d úprava odpočtu DPH

V roce 2016 koupí právnická osoba automobil za 1 mil. Kč + DPH, zařadí do majetku, užívá po celou dobu k podnikání a odpisuje. V roce 2018 ho prodá za 500 000 Kč + DPH. Po celou dobu nedošlo ke změně užívání. Musíme provést úpravu odpočtu daně? To samé při výstavbě bytového domu. V roce 2018 pořídíme - zkolaudujeme a v následujících letech budeme bytové jednotky prodávat.

Přeprava mezi třetími zeměmi - DPH

Česká firma přepravuje zboží ze Švýcarska do Ruska přes celnici v ČR. Bude fakturovat jinému českému přepravci, který má smlouvu s vývozcem, s DPH nebo služba není v ČR předmětem DPH?

Vrácení DPH ze záloh za energie po odregistraci

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na názor, jak postupovat v případě, že firma coby plátce DPH po celý rok nárokovala DPH z uhrazených záloh ČEZu, koncem října se odregistrovala od DPH a v listopadu přišlo z ČEZu vyúčtování zálohových plateb s přeplatkem? Musím vracet DPH z konečné faktury, a pokud ano, jakým způsobem, resp. na základě jakého paragrafu? 

Dobropis v režimu přenesené daňové povinnosti

Mám přijatou fakturu - dobropis - v režimu přenesené daňové povinnosti. Jak účtovat - kdy s minusem a kdy s plusem? Dále jak v přiznání k DPH - má být na vstupu i výstupu s minusem, nebo jinak? Konkrétní údaje: Přijatý dobropis je na částku -1427,17 Kč. 

Registrace k daním - maloobchod

Klient - fyzická osoba - chce podnikat tak, že bude nakupovat v německém maloobchodě zboží - oblečení (jako běžný kupující), které vzápětí prodá na českém trhu fyzickým osobám nepodnikatelům. K jakým daním se musí registrovat v České republice? Musí se nějak registrovat i v Německu? Předpokládá objem nákupů cca 350 000 Kč/ rok a jeho výnosy pak budou do 1 mil. Kč.

DPH - mobilní telefony

Můj klient nakoupil mobilní telefony na několik dílčích faktur (do 100 000 Kč), kde si nárokujeme (odpočet) DPH. Tyto mobilní telefony se svou přirážkou prodává jednomu odběrateli, takže bude vystavena jedna faktura v částce převyšující 200 000 Kč, dle § 92f zákona o DPH vystavíme fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti, na daňovém dokladu bude text, že daň odvede zákazník. Je tento postup správný?