Daň z přidané hodnoty (7994)

Vyúčtování provize - fakturace

Jsme s. r. o. a máme s jinou s. r. o. smlouvu, že nám budou měsíčně posílat vyúčtování za provize, na které máme nárok podle počtu klientů, kteří s nimi uzavřeli smlouvu a my měsíčně budeme na základě vyúčtování vystavovat fakturu. Stalo se ale, že nám firma rok nic neposlala a my zjistili, že jsem nárok na provize měli. Můžeme nyní vystavit fakturu bez jejich vyúčtování a odvést DPH až nyní z vystavené faktury? Jedná se o smlouvu o postoupení smlouvy - provize, kde se uvádí, že nám budou měsíčně předkládat podklad, na jakou provizi máme nárok za sehnání nových klientů. Zpětně jsme zjistili, že jsme sehnali více klientů, ale žádný podklad nám nepředložili. Oni s provizí souhlasí, ví, že na ní máme nárok. Jen mě nyní zajímá hledisko DPH, když jsme zapomněli na fakturaci.

Vrácení DPH - automobil ve sdružení

Sdružení 2 podnikatelů (pro DPH) koupilo vozidlo v roce 2020. Nyní v roce 2021 jeden z členů vystupuje ze sdružení, protože končí s podnikáním. Pokud to dobře chápu, měl by z veškerého dlouhodobého majetku koupeného 5 let před zrušením registrace vrátit poměrově DPH. Je možné nějakým způsobem odprodat/převést svůj podíl svému společníkovi, aby nemusel vracet DPH? Protože vozidlo skutečně zůstane společníkovi, který s podnikáním nekončí. 

Zprostředkování prodeje nemovitosti

Česká právnická osoba - realitní kancelář (dále jen realitní kancelář), plátce DPH, zprostředkuje prodej nemovitosti, která je umístěna v Rakousku, a to rakouskému občanovi - osoba nepovinná k dani (ten je příjemcem služby). Pro realitní kancelář tuto službu subdodávkou zajistila fyzická osoba - podnikající fyzická osoba z ČR, neplátce DPH (dále jen makléř). Bude následující postup z hlediska DPH správný: a) Realitní kancelář se z důvodu poskytnutí služby - zprostředkování prodeje nemovitosti rakouskému občanovi s místem plnění v Rakousku (§ 10 ZDPH) musí registrovat k DPH v Rakousku a bude tedy odvádět z poskytnuté služby rakouskou DPH. V ČR tato transakce DPH nepodléhá. b) Makléř se musí ze stejných důvodů jako v ad a) registrovat k DPH v Rakousku a při fakturaci realitní kanceláři zatíží provizi rakouskou DPH. Realitní kancelář bude mít za splnění podmínek nárok na vrácení DPH v Rakousku. V závislosti na odpovědi k výše uvedenému prosíme o případnou informaci, zda služby v podobě zprostředkování prodeje nemovitosti spadají pod § 10 ZDPH a nikoliv pod § 9 odst. 1 ZDPH. 

Prodej apartmánu

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nový apartmán (po kolaudaci) - při nákupu neuplatnila DPH (to je součástí vstupní ceny). V průběhu roku 2020 nebyla vykázána žádná ekonomická činnost vztahující se k tomuto apartmánu (ani ubytování ani nájem). Letos bude s. r. o. tento apartmán prodávat - předpokládáme, že musí z prodejní ceny odvést DPH (necelé 2 roky po kolaudaci). Lze i v tomto případě uplatnit poměrnou část DPH (ř. 60 daňového přiznání)? Pokud ano, musí se v roce 2021 upravit o část uplatněné DPH vstupní cena? 

Přijatá služba ze třetí země - DUZP

Dne 1. 4. 2021 jsme zaplatili do USA platební kartou za článek v časopise 25 USD. Obdrželi jsme fakturu na 25 USD s datem vystavení 31. 3. 2021. Je DUZP 31. 3. 2021? Jeden školitel na DPH nám totiž zdůrazňoval, že DUZP u služby je podle data úhrady.

Povinná registrace k DPH na Slovensku

Má česká firma plátce DPH povinnost se registrovat k DPH na Slovensku, pokud jako plátce DPH poskytuje na Slovensku stavební práce české firmě, která je registrovaná k DPH na Slovensku? Práce na stavbě započala v září 2020 s předpokladem ukončení duben 2021. Fakturuje měsíčně, za období 9/2020 – 3/2021 vyfakturovala 2 mil. Kč. Nebo je dostačují, že je ke slovenské DPH registrován příjemce služby, tj. česká firma s registrací k DPH na Slovensku?

Dodávka plnění vztahující se ke stavbě na území Německa

Tuzemská společnost s ručením omezeným dodává plnění vztahující se ke stavbě na území Německa. Plnění fakturuje tuzemské společnosti, která není registrována v Německu k DPH. Vznikne společnosti s ručením omezeným povinnost registrace k DPH na území Německa?

Vícepráce související s dodáním zboží do EU

V měsíci 2/2021 jsme dodali vlastní výrobek do EU - osvobozeno dle § 64 zákona o DPH, vstoupilo do Intrastatu. V měsíci 3/2021 nám zákazník odsouhlasil vícepráce. Jak postupovat při fakturaci v 3/2021 - účet pro výnos (služba nebo dodání zboží, pokud zboží co s prokázáním vývozu), DPH osvobozeno dle jakého ustanovení, jak vykázat v Intrastatu? 

Označení „daňový doklad“

Musí být na daňovém dokladu vystaveném plátcem DPH uvedeno, že jde o "daňový doklad"? Nebo tento doklad může být nazván jen "faktura"? 

Koeficient DPH - příjem z akcií

OSVČ, plátce DPH, nakupuje a prodává soukromě mimo své podnikání akcie. Zisk z prodeje akcií daní v § 10 ZDP jako ostatní příjem. Započítává se příjem z akcií do koeficientu DPH?