Daň z přidané hodnoty (8162)

Přefakturace - nákup v Německu

Řidič byl na nakládce v Německu. Česká firma, která si nakládku objednala, mu zavolala, ať si koupí v Německu protiskluzové podložky za 50 EUR. Řidič je koupil a přinesl německou účtenku. Česká firma chce vystavit fakturu za podložky na těch 50 EUR. Bude tedy faktura na částku 50 EUR a DPH 0 %. Na internetu jsem se dočetla, že by se mohlo jednat o přefkaturaci dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Na jakém řádku v daňovém přiznání se částka objeví? 

Nákup auta z EU

Živnostník z ČR (plátce, neregistrovaný v Německu) hodlá nakoupit ojeté auto z Německa od autosalonu, který je také plátcem. Autosalon navrhuje, že vystaví fakturu s německým DPH. Živnostník si auto převezme osobně v Německu a fakturu na místě zaplatí. Je v pořádku postup, že faktura bude s německým DPH? Neměl by být použit reverse-charge? 

České DIČ na fakturách zahraniční společnosti

Holandská společnost se zaregistrovala k DPH v České republice z důvodu pronájmu skladovacích prostor, kde umísťuje své zboží. V Holandsku registraci k DPH nemá. V ČR stálá provozovna nevzniká. Zboží je často pořízeno z JČS do skladu v ČR a posléze dodáno do JČS. Nicméně se také stává, že je zboží pořízeno v Německu a dodáno přímo do Polska. Na fakturách je ale uvedeno české DIČ holandské společnosti. Zboží se tedy vůbec do ČR nedostane. Nejdříve jsem si myslela, že se jedná o třístranný obchod, ale mám pochybnosti o tom, zda vůbec může holandská společnost v tomto případě používat české DIČ, když v ČR nemá faktické sídlo ani stálou provozovnu. Dále si společnost nechává fakturovat služby z JČS na české DIČ. Domnívám se, že dle § 9 zákona o DPH místem plnění bude Holandsko a tam by měla společnost daň přiznat. 

Rozhodný okamžik pro registraci u prodeje zboží na dálku od 1. 7. 2021

Vzhledem k novým pravidlům v oblasti DPH u elektronického obchodování ( e-shop ) se od 1. 7. 2021 se sleduje limit do všech ČS EU dohromady do 10 000 EUR. A to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a dále pak v následujícím roce. Zajímalo by nás, zda je stanoven rozhodný okamžik při překročení tohoto limitu pro registraci DPH v jednotlivém ČS EU (možnost použití zvláštního režimu OSS pro odvod DPH) a od kterého data máme plnění zatěžovat příslušnou DPH pro daný stát. Např. máme založenou novou společnost, která ví, že v následujících měsících bude tento obrat překročen. Máme sledovat výši obratu ke konci daného měsíce, popř. ke konkrétnímu dni v měsíci? Do kterého dne se následně musíme registrovat (chceme využít OSS) a od kterého dne máme zboží zatížit příslušnou DPH daného státu. 

Zálohy v přiznání k DPH v režimu OSS-EU

Od 1. 7. 2021 jsme u Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj registrováni v režimu jednoho správního místa OSS-EU. Za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 tedy budeme poprvé podávat čtvrtletní přiznání k dani. Od zákazníků přijímáme zálohy na zboží (ve výši 100 %). Pokud zálohu obdržím na konci září, přičemž k dodání zboží dojde až v měsíci říjnu, jakým způsobem se toto odrazí v přiznání k dani v rámci OSS? Přijatou zálohu zahrnu do přiznání za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021, anebo přiznám daň až při dodání zboží v přiznání za období 1. 10. - 31. 12. 2021?

Povinnost registrace k DPH

Tuzemský plátce DPH fakturuje rakouskému plátci za služby na stavbě v Rakousku. Když bude tomuto tuzemskému plátci fakturovat podnikající tuzemská osoba, která s ním na stavbě v Rakousku pracuje, musí se také stát plátcem DPH?

Rozdělení jednotky a DPH

Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní nebytovou jednotku v bytovém domě. U této nebytové jednotky již před mnoha lety uběhla lhůta dle § 56 odst. 3. V roce 2021 však došlo k stavebním úpravám spočívajícím v rozdělení jednotky na jednu nebytovou a jednu novou bytovou. Rozdělením tedy vznikla nová bytová jednotka. Součet podlahových ploch těchto jednotek odpovídá podlahové ploše původní jednotky. Jelikož se při stavebních úpravách nezasahovalo do nosných částí stavby, nepodléhaly tyto stavební úpravy stavebnímu povolení. Nedošlo ani k tzv. ohlášení stavebních prací (je otázkou, zda k ohlášení mělo v tomto případě dojít). Následně budou tyto jednotky v roce 2022 prodány. Bude jejich prodej v roce 2022 podléhat odvodu DPH nebo bude jejich prodej osvobozený od DPH? V případě, že bude jejich prodej podléhat odvodu DPH, jaké by měly být uplatněny sazby DPH? 

Výstavba sociálního rodinného domu a DPH

Společnost s r. o. má zakázku na výstavbu rodinného domu. Dům odpovídá podmínce pro sociální bydlení. Zákazníkovi by tedy mělo s.r.o. po dokončení prací vystavit fakturu s 15% DPH. S. r. o. pro výstavbu nakupuje stavební materiál nejen z ČR (zde si uplatňuje na vstupu fakturovaných 21 %), ale i z EU. Některé práce pořizuje od subdodavatelů.

1) Pokud je subdodavatel na práce Čech - plátce DPH, bude faktura podléhat přenosu daňové povinnosti. S. r. o. si samovyměří 15 %. Pokud mu ale český subdodavatel prací vyčíslí 15 % či 21 % a dodavatel nechce přepsat fakturu na přenos DPH, znamená to, že si s. r. o. nemůže nic uplatnit, a naopak musí samovyměřit DPH s 15 %?

2) Materiál na stavbu zakoupený v cizině s uvedením DIČ odběratele bude s. r. o. samovyměřovat na vstupu i výstupu s 15 % či 21 %?

3) Pokud má s. r. o. se subdodavatelem sjednanou práci a tento subdodavatel mu na samostatné faktuře bude fakturovat materiál, bude tento materiál podléhat přenosu DPH s vyčíslením 21 % u odběratele, či bude dodavatel na materiál fakturovat 21 % DPH?

Poskytnutí služby osobě registrované k dani v jiném členském státě

Firma, plátce, CZ DIČ, poskytne služby (např. balení) osobě registrované k dani v jiném členském státě (firma x). Jak postupovat při volbě mezi § 9a a § 9 zákona o DPH? Je nutné zjišťovat organizační strukturu této společnosti, tj. zda se nachází jednotky v zahraničí? Co se myslí „spotřebou“? Je nutné zjišťovat od společnosti v jiném členském státě „firmy x“ zda je plátcem v ČR? Je možné zjistit z registru plátců DPH zda je „firma x“ plátcem DPH v ČR?

Novela zákona o DPH od 1. 7. 2021- limit 10 000 EUR

Sečítají se po novele zákona o DPH od 1. 7. 2021 jen prodeje pro neplátce v EU? A počítá se to až od 1. 7. 2021, nebo zpětně od začátku roku?