Daň z přidané hodnoty (7425)

Sazba DPH osobě nepovinné k dani - založení trávníku travním kobercem u rodinného domu

Vlastník novostavby pro sociální bydlení vymezené v zákoně o DPH = rodinného domu si u naší firmy objednal založení trávníku na pozemku (zahradě), který je funkčně spojený se stavbou, Založení probíhá jak výsevem tak pokládkou travního koberce. Naše nabídka byla učiněna včetně 21% DPH. Vlastník novostavby se dožaduje DPH ve snížené výši 15 %. Má opravdu nárok na sníženou sazbu DPH? 

Pronájem nemovitosti dle § 9 zákona o daních z příjmů a odpisy

Klient nemá žádné podnikání jen vlastní velkou halu ,kterou pronajímá plátcům a neplatcům DPH. Příjmy z pronájmu daní dle § 9 protože neposkytuje žádné další služby a může si zároveň uplatnovat do výdajů odpisy z nemovitosti? Příjmy jsou 3 mil. Kč za rok ale jedná se o příjmy osvobozené. Je správně, že není plátcem DPH? V případě, že nemovitost prodá, vztahuje se na osvobození příjmu dle § 4 zákona o daních příjmů 5letý test. Považuje se nemovitost za obchodní majetek nebo může použít tento časový test?

Odpočet DPH při bezplatném stravování zaměstnanců

Zaměstnavatel dováží obědy pro své zaměstnance v hodnotě 110 Kč se spotřebou na pracovišti. Do dnešního dne zaměstnanci hradili 45 % hodnoty oběda, takže na vstupu zaměstnavatel uplatnil 100 % odpočtu DPH a na výstupu odvedl DPH z vybrané částky od zaměstnanců. Nově chce zaměstnavatel poskytnout celý oběd zdarma. Bude si moci uplatnit celý odpočet DPH nebo částečně ve výši 55 % nebo nedojde k žádnému uplatnění DPH na vstupu?

Náležitosti faktury v režimu MOSS (zboží na dálku)

Jaké prosím jsou/budou náležitosti daňového dokladu v režimu MOSS? Firma (eshop) bude od 1.1.2021 prodávat zboží na dálku na Slovensko s tímto zvlášním režimem. Dosavadní fakturační systém neumožnuje vystavit fakturu se sazbou 20% (Slovenské DPH). Proto firma předpokládá, že bude potřeba tento software upravit nebo změnit dodavatele, tak aby šlo vystavovat položky s 20% DPH (SK). Ovšem uvažuje i o zjednodušené variantě, že by tento systém MOSS řešila jen interní evidencí, že se udělá hromadný dopočet v záznamní povinnosti. Tzn. faktury by vystavovala s 21%, ale interně pro odvod slovenského DPH přes MOSS by z celkové ceny v záznamní povinnosti udělala hromadný matematickou úpravu evidence, aby se odvedlo 20% SK DPH. Toto řešení, ale podle mého názoru nesplňuje náležitosti daňového dokladu pro tento režim, je to tak? Firma dále prodává zboží na Slovensko i ve zvláštním režimu použitého zboží. Firma předpokládá, že nebude vadit, když na jedné faktuře budou položky zboží v režimu použitého zboží i režimu MOSS. Je to tak?

Zrušení registrace k DPH - datum

Jedná se o malé s. r. o., od března 2018 bez činnosti a registrace nám byla zrušena z moci úřední Rozhodnutím doručeným do datové schránky dne 7. 6. 2020, dle kterého účinnost zrušení nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Můžeme se odvolat do 30 dnů ode dne doručení, ale odvolávat se nebudeme. Moje dotazy jsou: 1) ke kterému datu nastane účinnost zrušení registrace a 2) pokud to bude až v červenci (já se domnívám, že k 7.7.), znamená to, že ještě podáme nulové přiznání za 2. čtvrtletí + za 3. čtvrtletí, anebo za 2. čtvrtletí + za část 3. čtvrtletí (1.-7.7.). 

Jak je to s datumy daňového přiznání? Předpokládám správně, že přiznání za 2. čtvrtletí bude mít běžný termín 25. 7. 2020, resp. tentokrát 27. 7. 2020? A v jakém termínu se má podat poslední přiznání, které bude za období od 1. do 7. 7. 2020? 

 

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Reverse charge - kurz

V jakém kurzu počítat DPH při reverse charge? Např. kurz vystavení přijaté faktury je 5.6.2020, DUZP 3.6.2020 a datum přijetí faktury je 18.6.2020. Jedná se o zboží.

Sazba DPH u přípojky k rodinnému domu

Stavební firma realizovala kanalizační přípojku k budoucímu rodinnému domu. Tato přípojka vede částečně v pozemku,který není majetkem majitele rodinného domu. Jaká bude sazby DPH u těchto výkopových prací?

Pořízení nového přívěsu z Německa

Fyzická osoba, plátce DPH, pořídil nový přívěs z Německa od plátce DPH. Faktura za pořízení zboží je včetně německé DPH. Přívěs bude zaregistrován až v ČR. Kupující tvrdí, že je možné, aby německý plátce odvedl daň v Německu a český plátce požádal o vrácení DPH v České republice pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Já se domnívám, že tento postup je chybný a že má být uplatněn klasický režim pořízení zboží z EU. Jaký postup je správný? 

OSVČ a DPH

OSVČ v oblasti cukrářství bude dovážet ingredience z Velké Británie. Má povinnost přihlásit se k DPH? Pokud ano, jaké jsou jeho povinnosti?