Zálohy (320)

Fúze a zálohy na DPPO

V roce 2018 došlo k fúzi společností A a B, rozhodným dnem byl 1. 5. 2018, k zápisu do VŘ došlo 21. 8. 2018. Dne 12. 6. 2018 A uhradil finančnímu úřadu zálohu ve výši 745 000 Kč dle přiznání k dani z příjmů PO za rok 2016. K 4. 6. 2018 jsme za A podali přiznání k dani z příjmů za rok 2017 a z tohoto přiznání nám vyšel předpis pro platbu kvartálních záloh ve výši 1 451 300 Kč. Dne 12. 9. 2018 se finančnímu úřadu uhradilo 1 451 300 Kč. V listopadu jsme podali daňové přiznání k dani z příjmů za období 1. 1. - 30. 4. 2018. Celková daňová povinnost z tohoto přiznání nám vyšla ve výši 2 497 840 Kč, z této částky jsem spočítala, že bychom měli k 15. 12. 2018 finančnímu úřadu zaplatit 1 873 400 Kč (2 497 840 / 4 * 12 = 7 493 520 x 0,25 = 1 873 380 -> po zaokrouhlení 1 873 400 Kč).

Volala jsem na finanční úřad, abych si tuto výši s nimi odsouhlasila, tuto výši mi skutečně potvrdili, ale bylo mi sděleno, že na základě fúze nám byly změněny termíny splatností záloh a jejich výše. Dle finančního úřadu jsme v červnu neměli platit žádnou zálohu, její splatnost byla posunuta na 15. 7. 2018, kromě posunutí této splatnosti, nám i změnili výši zálohy na 1 451 300 Kč (dle DPPO za 2017), takže jsme v červnu byli v přeplatku a v červenci v nedoplatku, z kterého nám začaly běžet úroky z prodlení. V září jsme prý také neměli platit zálohu, ale až 15. 10. 2018 a to ve výši 1 451 300 Kč. Další zálohu ve výši 1 873 400 Kč máme dle jejich sdělení uhradit 15. 3. Je postup správce daně správný?

Nezisková organizace - zájmový spolek

Jednotlivé oddíly zájmového spolku si vkládají peníze na účet, ty jsou vedeny jako zálohy. V minulých letech byly špatně zaúčtovány nějaké operace (platby bez dokladů). Na zálohách je méně prostředků, než evidujeme na jednotlivých bankovních účtech. Jak chybu napravit?

Vyúčtování spotřeby plynu v daňové evidenci

V září 2018 přišla faktura za spotřebu plynu za období 11/2017-8/2018: spotřeba plynu 35 393 Kč bez DPH, uhrazené zálohy (11/2017-8/2018) -41 322 Kč bez DPH = -5 929 Kč bez DPH (platební kalendář - měsíčně 4 132,20 bez DPH). Jak zaúčtovat spotřebu v roce 2018? V roce 2017 jsem uplatňoval výdaje paušálem.

Přenos daňové povinnosti a zdaněná záloha

Truhlářská firma vybrala zálohu na výrobu vestavěné skříně. Odběratel je plátce DPH a tuto skříň si objednal do kanceláří. Vyúčtovací faktura tedy bude podléhat přenosu daňové povinnosti. Účetní omylem vystavila daňový doklad k záloze a poslala ho odběrateli. Nyní dělá vyúčtovací fakturu - celé plnění podléhá přenosu. Jakým způsobem má naložit se zdaněnou zálohou, kterou by měla odečíst bez rozdělení na základ daně a DPH?

Splatnost mzdy

Česká s. r. o., 100% vlastněná zahraniční společností vyžaduje (u některých měsíců), aby finanční prostředky na mzdy odešly z bankovních účtů společnosti poslední pracovní den v měsíci. Důvodem jsou interní předpisy, které požadují, aby jak náklady, tak pohyb finančních prostředků byly v interním uzávěrkovém měsíci vyrovnané. Je to šibeniční termín, ale uzavřít mzdy poslední den v měsíci se dá. Zaměstnanci jsou odměňováni měsíční mzdou a je jich málo, tak to jde. Všechny předpisy se zabývají tím, do kdy nejpozději mají být mzdy, pojištění a daně uhrazeny, ale nikde jsme nějak nezaznamenali, zdali to může být i dříve... Teoreticky nás napadlo, že když uzavřeme mzdy v poledne, a pošleme příkazy do banky, pak by ještě nějaký zaměstnanec mohl onemocnět nebo mít pracovní úraz v těch pár hodinách do konce pracovního dne. Dá se to takto praktikovat nebo existuje něco, o čem nevíme, a mzdy by se měly dle českých předpisů uzavírat až po skončení měsíce, nebo hrozí nějaké postihy?

Placení záloh u daně z příjmů u OSVČ

Jak to bude se zálohou z daně z příjmů u OSVČ, která je splatná 15. 3. 2019, jestliže OSVČ by podala přiznání za rok 2018 do 10. 3. 2019 a zálohy by nově byly 0 Kč nebo 15 000 Kč?

Předpis pohledávek

Jsme střední škola, zřízená krajem. Máme internát a školní jídelnu. Předpis tržeb stravného a ubytování účtujeme na konci měsíce, dle předaných podkladů od vedoucí školní jídelny zápisem MD 311/D 602, následně pak uděláme zúčtování záloh MD 324/D 311. U vystavených faktur účtujeme předpis pohledávky dle zdanitelného plnění. Slyšeli jsme, že se musí na začátku příslušného měsíce účtovat pohledávka o předpokládané tržbě za stravování. Jak by se potom účtovalo a dorovnala skutečná pohledávka?

Zálohy na daň z příjmu FO: ukončení pronájmu v § 9

Je poplatník, který měl do konce listopadu 2018 příjmy z pronájmu a všechny své nemovitosti prodal, povinen hradit zálohy na daň na rok 2019? Podle daňové povinnosti za rok 2018 mu byly zálohy spočítány na čtvrtletní placení, ale v roce 2019 již nebude mít žádné příjmy z pronájmu. Má povinnost tuto skutečnost, že již nebude podávat daňová přiznání v příštích letech, nějak oznámit svému správci daně? 

Rezervační záloha na konci účetního období

Realitní agentura eviduje na účtu 324 k 31. 12. 2018 přijaté rezervační zálohy od klientů, které budou vyfakturovány až následující rok po podepsání kupní smlouvy. Z rezervační zálohy se tak stane poplatek za zprostředkování. Mohou zůstat rezervační zálohy k 31. 12. 2018 pouze na účtě 324 bez časového rozlišení a výnosem se stanou až v roce 2019, kdy bude po podpisu kupní smlouvy vystavena faktura za zprostředkování?

Propadlá jistota

Společnost s r. o. uhradila zadavateli zakázky jistotu 100 000 Kč. Z důvodu nezajištění dostatku pracovních sil byla s. r. o. nucena odstoupit od smlouvy. Uhrazená jistota propadla zadavateli. Jak tuto operaci zaúčtovat - 545 nebo 548 - nedaňově?