Zálohy (318)

Vyúčtování spotřeby plynu v daňové evidenci

V září 2018 přišla faktura za spotřebu plynu za období 11/2017-8/2018: spotřeba plynu 35 393 Kč bez DPH, uhrazené zálohy (11/2017-8/2018) -41 322 Kč bez DPH = -5 929 Kč bez DPH (platební kalendář - měsíčně 4 132,20 bez DPH). Jak zaúčtovat spotřebu v roce 2018? V roce 2017 jsem uplatňoval výdaje paušálem.

Přenos daňové povinnosti a zdaněná záloha

Truhlářská firma vybrala zálohu na výrobu vestavěné skříně. Odběratel je plátce DPH a tuto skříň si objednal do kanceláří. Vyúčtovací faktura tedy bude podléhat přenosu daňové povinnosti. Účetní omylem vystavila daňový doklad k záloze a poslala ho odběrateli. Nyní dělá vyúčtovací fakturu - celé plnění podléhá přenosu. Jakým způsobem má naložit se zdaněnou zálohou, kterou by měla odečíst bez rozdělení na základ daně a DPH?

Splatnost mzdy

Česká s. r. o., 100% vlastněná zahraniční společností vyžaduje (u některých měsíců), aby finanční prostředky na mzdy odešly z bankovních účtů společnosti poslední pracovní den v měsíci. Důvodem jsou interní předpisy, které požadují, aby jak náklady, tak pohyb finančních prostředků byly v interním uzávěrkovém měsíci vyrovnané. Je to šibeniční termín, ale uzavřít mzdy poslední den v měsíci se dá. Zaměstnanci jsou odměňováni měsíční mzdou a je jich málo, tak to jde. Všechny předpisy se zabývají tím, do kdy nejpozději mají být mzdy, pojištění a daně uhrazeny, ale nikde jsme nějak nezaznamenali, zdali to může být i dříve... Teoreticky nás napadlo, že když uzavřeme mzdy v poledne, a pošleme příkazy do banky, pak by ještě nějaký zaměstnanec mohl onemocnět nebo mít pracovní úraz v těch pár hodinách do konce pracovního dne. Dá se to takto praktikovat nebo existuje něco, o čem nevíme, a mzdy by se měly dle českých předpisů uzavírat až po skončení měsíce, nebo hrozí nějaké postihy?

Placení záloh u daně z příjmů u OSVČ

Jak to bude se zálohou z daně z příjmů u OSVČ, která je splatná 15. 3. 2019, jestliže OSVČ by podala přiznání za rok 2018 do 10. 3. 2019 a zálohy by nově byly 0 Kč nebo 15 000 Kč?

Předpis pohledávek

Jsme střední škola, zřízená krajem. Máme internát a školní jídelnu. Předpis tržeb stravného a ubytování účtujeme na konci měsíce, dle předaných podkladů od vedoucí školní jídelny zápisem MD 311/D 602, následně pak uděláme zúčtování záloh MD 324/D 311. U vystavených faktur účtujeme předpis pohledávky dle zdanitelného plnění. Slyšeli jsme, že se musí na začátku příslušného měsíce účtovat pohledávka o předpokládané tržbě za stravování. Jak by se potom účtovalo a dorovnala skutečná pohledávka?

Zálohy na daň z příjmu FO: ukončení pronájmu v § 9

Je poplatník, který měl do konce listopadu 2018 příjmy z pronájmu a všechny své nemovitosti prodal, povinen hradit zálohy na daň na rok 2019? Podle daňové povinnosti za rok 2018 mu byly zálohy spočítány na čtvrtletní placení, ale v roce 2019 již nebude mít žádné příjmy z pronájmu. Má povinnost tuto skutečnost, že již nebude podávat daňová přiznání v příštích letech, nějak oznámit svému správci daně? 

Rezervační záloha na konci účetního období

Realitní agentura eviduje na účtu 324 k 31. 12. 2018 přijaté rezervační zálohy od klientů, které budou vyfakturovány až následující rok po podepsání kupní smlouvy. Z rezervační zálohy se tak stane poplatek za zprostředkování. Mohou zůstat rezervační zálohy k 31. 12. 2018 pouze na účtě 324 bez časového rozlišení a výnosem se stanou až v roce 2019, kdy bude po podpisu kupní smlouvy vystavena faktura za zprostředkování?

Propadlá jistota

Společnost s r. o. uhradila zadavateli zakázky jistotu 100 000 Kč. Z důvodu nezajištění dostatku pracovních sil byla s. r. o. nucena odstoupit od smlouvy. Uhrazená jistota propadla zadavateli. Jak tuto operaci zaúčtovat - 545 nebo 548 - nedaňově? 

Zálohy na důchodové pojištěné OSVČ - vedlejší

OSVČ má vedlejší činnost (je ještě zaměstnána) minulý rok v březnu podala přehled a platí zálohy 2 000 Kč měsíčně. Již i v lednu zaplatila 2 000 Kč ke dni 5. 1. Četla jsem o nějakých změnách, můžete mi poradit, jakou částku uvedu za zaplacené zálohy v přehledu za rok 2019? Přehled podala OSVČ v březnu a vyšla placená záloha 2 000 Kč. Pokud OSVČ podá přehled zase v březnu (např. 20. 3.) - a vyjde nová záloha 2 500 Kč - za jaký měsíc bude platit tuto novou zálohu? Za březen a již v březnu jí bude muset zaplatit, tj. bude platit dvě zálohy - v březnu starou ke dni 5. 3. ve výši 2 000 Kč a novou po podání přehledu např. 23. 3., aby stihla tuto zálohu zaplatit za březen?

Příjem ze zaměstnání a podnikání a přiznání k DPFO

Zaměstnanec podává daňové přiznání, kde má základ daně ze zaměstnání 600 000 Kč, k tomu má SVČ a uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 % - základ daně 190 000 Kč. Vše do přiznání uvede. Musí tato osoba platit nějaké zálohy na daň z příjmů, nebo nikoliv?