Mezinárodní zdanění příjmů (137)

Zdanění americké LLC v České republice

Jsem rezidentem České republiky a plánuji založit v USA LLC společnost s tím, že ji budu kompletně spravovat z České republiky, veškeré obchodní aktivity LLC budou však probíhat na americkém trhu. Společnost minimálně zpočátku nebude mít v USA žádné zaměstnance, všechny aktivity budu řešit sama. Ráda bych se zeptala, zda se v tomto případě dle bilaterální smlouvy bude veškerý zisk danit v České republice a jakým způsobem zdanění probíhá (jako OSVČ/s.r.o./jinak). Mám v tomto případě povinnost založit i českou entitu či mohu fungovat pouze pod LLC?

Transakce se spojenými osobami

Česká s.r.o. vlastní 100% slovenskou s.r.o. Mateřská (česká) společnost půjčuje v průběhu roku převodem na účet peníze dceřiné (slovenské) společnosti , která díky těmto zdrojům může financovat své aktivity. Neboli v průběhu roku dochází k půjčce od mateřské společnosti a dceřiná společnost dle svých možností část půjčky v průběhu roku vrací. Jedná se o bezúročné půjčky, žádný úrok dceřiná společnost neplatí ,mateřská společnost si k rozvahovému dni přepočte aktuální stav půjčky aktuálním kurzem ČNB a vyčíslí případný kurzový zisk nebo ztrátu. Můj dotaz zní k vyplnění přiznání k dani z příjmu za rok 2019. Jelikož mateřská společnost splnila jednu z podmínek a přesáhla celkový objem aktiv 40 mil., musí vyplnit přílohu přehled transakcí se spojenými osobami. Kam přesně tyto částky půjček uvést, jako úverové finanční zdroje, cash-pooling? Půjčka dceřiné společnosti se účtuje na účet 378 a pohybuje se kolem 3 mil. (stav k 31.12.). Pokud se částka bude zapisovat na řádek úvěrové finanční nástroje, je zde sloupec přijaté a vyplacené - tím se myslím souhrn všech plateb za účetní rok, které byly na účtu 378 uskutečněné ? Neboli rozdíl sloupce přijaté a vyplacené se má rovnat koncovému stavu účtu 378? A dále bude se tato částka uvádět i do tabulky D - závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových finanční zdrojů do řádku krátkodobé pohledávky? Potřebuji přesně určit kam tuto částku uvést.

Literární scénář a poskytnutí licence

Česká firma s. r. o. (natáčení filmů), plátce DPH se sídlem v ČR si objednalo od slovenského občana scénář (autorská práva), nepodnikatele, neplátce DPH, daňového rezidenta na Slovensku. Byla sepsána smlouva o vytvoření literárního scénáře a poskytnutí licence k jeho užití. Platba bude provedena za vytvoření díla a za poskytnutí licence na základě předávacího protokolu. Scénář je psán na Slovensku - místo plnění není v ČR. Je nutné zaplatit za tohoto slovenského občana zajišťovací daň v ČR? Je nutné v ČR nějaké zdanění - jak daně z příjmů, tak DPH? Na co je nutné si dát pozor? Akce nebude jen jedna, ale bude se opakovat.

Zdanění příjmů z Austrálie

Daňovému rezidentovi České republiky, je vyplácen příspěvek z Austrálie, kde žil 28 let. Během pobytu v Austrálii přispíval do programu zaměstnavatele ze své čisté mzdy, ze kterého je mu nyní vyplácen příspěvek. Podléhá tento příjem dani z příjmů? 

DPH u Drop-shippingu

Klient bude provozovat internetový obchod formou drop-shippingu. Bude to fungovat takto: přes jeho e-shop vezme objednávku od zákazníka - koncového zákazníka (nepodnikatele), vystaví mu fakturu svým jménem na celou částku, např. 1 000 Kč. Zboží objedná u dodavatele z Číny a zaplatí mu 800 Kč. Dodavatel z Číny pošle zboží přímo koncovému zákazníkovi svým jménem, koncový zákazník může být z jakékoliv země.

1) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v ČR?

2) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v jiném členském státě (státě, kam je zboží dodáno, pokud jde o EU)?

3) Musí se podnikatel stát Identifikovanou osobou a uvádět hodnotu tohoto zboží jako dovoz?

4) Pokud by se stal plátcem v daném státě, kam zboží putuje, změnilo by se něco v jeho situaci, tzn. musel by zákazníkovi účtovat místní DPH?

 5) Pokud by se stal plátcem v ČR, musel by účtovat české DPH (předpokládejme, že nepřesáhl obrat v jiné zemi pro registraci k DPH)?

Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ

a) Česká s. r. o. zaměstnává řidiče kamionu, který pendluje po celý rok 4-5 pracovní dny mezi ČR a Německem. Sice jsou v Německu déle než 183 dnů v kalendářním roce, ale české s. r. o. nevznikla v Německu stálá provozovna. Zdanění mezd tedy probíhá v ČR (jsme v souladu s čl. 15 SZDZ ČR-SRN).

b) Pokud ale tato česká s. r. o. přidělí řidiče do Německa dle § 43a zákoníku práce a řidiči zase pendlují CZ-DE 4-5 dnů v týdnu? Mzdy vyplácí česká s. r. o., řidiči jsou řízeni od německého uživatele, kamiony má v majetku německý uživatel, CZ řidič musí mít stejné mzdové podmínky jako DE řidič (§ 43a ZP).

Výplata podílů na zisku do Německa

Německý občan a zároveň daňový rezident Německa, má podíl v české s. r. o., ve výši 25 %. Společnost má v úmyslu vyplácet každoročně společníkům podíly na zisku. Otázka tedy zní, jakou daň srazit z podílu tohoto německého společníka? V ZDZP je uvedena srážková daň 15 %, ale ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění je uvedeno v čl. 10 odst. 2b, že osoby mající podíl na ZK nejméně 25 %, mohou být zdaněny maximálně 5 %. Na první pohled mi tedy vyplývá, že bychom tomuto společníku měli srazit pouze 5 %. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je má dedukce správná, nebo zde jsou ještě další okolnosti, které je potřeba zohlednit? A pokud by mělo být opravdu sraženo jen 5%, ale společnost dosud srážela 15 %, lze dodatečně výši těchto srážek opravit? 

Zdanění příjmu námořníka občana jiného státu EU, ale s trvalým pobytem v ČR (doplnění DAUCID 25053)

Dobrý den, děkuji za odpověď na otázku č. 25053 panu Děrgelovi. Původně jsem chybně zadala vlastnictví lodi. Vlastníkem lodi je společnost registrovaná v Libérii, která má stálou provozovnu v Řecku a belgická společnost. Loď pluje pod vlajkou Libérie a je registrovaná v registru hlavního města Libérie. I v tomto případě bude příjem ze závislé činnosti kapitána lodi vyjmut se zdanění v ČR?

Zdanění příjmu námořníka občana jiného státu EU, ale s trvalým pobytem v ČR

Občan Rumunska pracuje jako námořník. Má licenci k této činnosti udělenou rumunskou vládou a je registrován jako námořník Rumunska. Námořník má registrován trvalý pobyt v ČR. Je ženatý a má jedno dítě, žena (která má také rumunské občanství) s dítětem žije trvale v České republice. Námořník tráví většinu roku na moři po celém světě a několikrát za rok se vrací za rodinou do České republiky. V ČR tráví méně než 183 dní za rok. Smlouvu má uzavřenu s Řeckou lodní společností a tato příjmy námořníka nezdaňuje. Je námořník považován za rezidenta České republiky a je povinen tady své příjmy zdanit daní z příjmů? Pokud ano, bude se jednat o příjem ze závislé činnosti? S řeckou lodní společností má smlouvu v angickém jazyce s názvem Seamen employement cotract - na činnost kapitána lodi. Zdanění není ve smlouvě nijak zmíněno.

Zdanění 1 % vstupní ceny u zahraničního zaměstnance

Rakouská společnost zaměstnává českého rezidenta. Rakouská společnost nemá v ČR provozovnu. Český rezident, jakožto obchodní zástupce, se bude v ČR zdržovat více jak 183 dní v roce. Posoudili jsme, že za dny, které stráví v ČR, bude jeho mzda zdaněna v ČR. Tento český rezident – zaměstnanec dostane možnost používat služební automobil k soukromým účelům. Moje otázka zní : zda přidanění 1 % vstupní ceny vozidla bude rozděleno podle strávených dnů v ČR a v Rakousku nebo bude zdaněno jen v ČR anebo jen v Rakousku.