Mezinárodní zdanění příjmů (85)

Zdanění švýcarského příjmu

Česká občanka v do dubna 2018 žila ve Švýcarsku. Zde měla příjmy jako OSVČ v oboru design. V dubnu 2018 tyto příjmy ve Švýcarsku zdanila a daň zde i zaplatila místnímu finančnímu úřadu. Na začátku května spolu se spolu s dětmi (českými občany) vrátila zpět do České republiky a je zde od té doby zaměstnaná a má zde trvalé bydliště a všechny zdanitelné příjmy jí od té doby plynou z území ČR. Za rok 2018 si bude podávat daňové přiznání. Musí v tomto daňovém přiznání zohlednit i švýcarský příjem, když daň byla zaplacena? Může si uplatnit daňový bonus na děti za celý kalendářní rok, když byl splněn její celoroční příjem, který přesáhl částku 73 200 Kč , přičemž má pouze příjmy ze závislé činnosti a je samoživitelka?

Zápůjčka mezi mateřskou (CZ) a dceřinou společností (SK)

Pokud mateřská česká s. r. o. půjčuje své slovenské dceřiné společnosti 100% vlastněné peníze formou smlouvy o zápůjčce, je v pořádku, že je smlouva sjednána bezúročně? Obě dvě společnosti účtují pouze samotnou půjčku, žádné úroky. Jedná se o zápůjčku v hodnotách od 1 mil. do 4 mil. Kč, které mateřská společnost dle potřeby zasílá na účet dceřiné společnosti, která je zase dle svých možností vrací zpět. Ke konci roku je stav půjčky 3 mil. Kč. Je možné tyto převody realizovat bezúročně formou zápůjčky? Nebo případně je nějaká jiná forma, kterou zvolit, aby mohlo být vše sjednáno bez úroku?

 

 

Vynětí příjmů z Německa

Poplatník, daňový rezident ČR, měl příjem z Německa. V ČR má povinnost podat přiznání, neboť má příjmy z SVČ a nájmu a příjmu od zaměstnavatele v ČR. Mohu vyjmout příjmy z Německa na základně potvrzení? Je to nejlepší řešení dle smluv s Německem a ZDP? Dále v přiznání k DPFO na ř. 31 uvedenu mzdu z Německa (Bruttoarbeitslohn) + mzdu z ČR na ř. 32 mzdu z Německa "nabrutuji" o české pojistné + pojistné od českého zaměstnavatele? A dále na ř. 33 uvedenu daň ze mzdy z Německa (Eingehaltene Lohnsteuer) a uvedu i tzv. solidární příplatek (Einbehaltener Solidaritatszuschlag), nebo nikoliv? Dále přepočet z EUR provádím jakým kurzem? Musí být k přiznání překlad z německého potvrzení? Pokud musí být, kým musí být vyhotoven?

Příjem z Německa

Zdanění mzdy (Bruttoarbeitslohn einschl. Sachbezuge) 1 000 EUR, v tabulce je vedle částky EUR uvedena zkratka „ct“? Co by mohla znamenat značka „ct“? Dále je v potvrzení uvedena daň ze mzdy a solidární přirážka, bezplatné stravné, sociální a zdravotní pojištění. Bude zaměstnanec v daňovém přiznání uvádět jen hrubou mzdu (Bruttoarbeitslohn); stravné, sociální a zdravotní pojištění se uvádět nebude? Na jakém řádku přiznání vyloučí zdanění mzdy ze zahraničí? Použije se metoda vynětí? Jakým kurzem přepočítá hrubou mzdu z Německa, pokud ji dostal vyplacenou ve třech měsících?

Doplnění dotazu "Vynětí příjmů z Německa" (ID 21466, DAUCID 20746)

Chtěla bych Vás požádat o doplnění. Vyjde-li vynětí příjmu z Německa po přepočtu kurzem např. 149 853 Kč - ř. 31. Pak se "nabrutuje" na řádek 32 částka jakým způsobem zaokrouhlená? Pokud by se násobilo: 149 853 * 0,09 = 13486,77 + 149853*0,25=37463,25, tj. celkem 50 950,02 Kč. Uvede se částka zaokrouhlená na Kč dolů? Tj. 50 950 Kč nebo na Kč nahoru? Jak v tomto případě postupuji - dle zákona o pojistném? Je jasné, že je to pouze formální věc, neboť vynětí z přiznání vypadne, ale raději si to chci ověřit, aby správce daně nenechal přiznání opravit. 

Příjmy z Německa vyňaté ze zdanění ČR - daňové přiznání

Poplatník podává daňové přiznání, kde má za rok 2018 příjmy z Německa 8 000 Euro. Vyjme-li příjmy ze zdanění - budou uvedeny na jakém řádku daňového přiznání? Na ř. 31 - 8 000 Euro, ř. 32 8 000 + naše pojistné, tj. + 0,34 %? ř. 33 - nic? A řádek 34 součet 31. a 32? A ř. 35 bude vyplněn nebo ne? Kde se dočtu zda řádek 35 vyplnit - měl by tam být příjem 8 000 Euro + naše pojistné nebo nic? Jaký kurz použiji pro přepočet daně?

Zdanění příjmů z USA - student

Student VŠ se po dobu cca 3 měsíců zúčastnil programu Work and Travel v USA. Ze zákonů USA vyplývá povinnost podat daňové přiznání v USA a studentovi bude vrácena část daní zpět. Student je daňovým rezidentem ČR, tudíž by měl i tyto příjmy uvést ve svém daňovém přiznání v ČR. Student má ještě příjmy ze závislé činnosti v ČR. Jakým způsobem má student tyto příjmy zdanit v ČR a bude možný zápočet daně? Případně lze použít metodu úplného vynětí?

Srážková daň a služby ze Seychel

Podnikatel (dotaz se týká jak právnické podnikající osoby, tak fyzické podnikající osoby v pozici odběratele), rezident ČR, odebere právní službu vykonanou na území ČR od firmy usazené na Seychelách. Seychelské firmě nevznikne v ČR stálá provozovna, ani službová stálá provozovna. Je český podnikatel povinen v ČR odvést 35% srážkovou daň dle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP? Spadají Seychely do kategorie poplatníků vymezených v § 36 odst. 1 písm. c) bod 2 ZDP, jinak řečeno jsou Seychely smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná a účinná? Pokud by takovou právní službu odebrala nepodnikající fyzická osoba, vztahovala by se na ni povinnost odvést srážkovou daň dle uvedeného ustanovení nebo tato nemůže být nikdy v pozici plátce a srážkovou daň proto nemůže z platby seychelské firmě odvádět?

Zdanění souběhu důchodů tuzemského a zahraničního

Poplatník, v minulosti státní zaměstnanec České republiky, který řil následně delší dobu v Norsku, také ve státních službách. V současné době trvale žijící v Česku. Modelová situace, přepočtený důchod z Norska 800 000 Kč + český důchod 80 000 Kč ročně. Norský důchod podléhá dani z příjmu v Norsku = státní zaměstnanec. Jak bude zdaněn český roční důchod? Součet důchodů překročí nezdaněný limit a podle všeho oba státy Česko i Norsko si činí nárok na daň z důchodu. Norsko sráží automaticky, jen žádá daňový domicil z Česka. Daňové přiznání v Česku se bude danit procentem ze součtů obou důchodů ve stejném poměru? Nebo samostatně posouzený jako nadlimitní a bude se danit český důchod celých 80 000 Kč 15 %?

Český občan podniká v USA

Český občan podniká v USA (přechodně zde žije i se svojí rodinou), podává daňová přiznání v USA, v ČR vlastní nemovitou věc, kde bydlí při pobytu v ČR. Rozhodl se ji prodat a pořídit novou, příjem z prodeje musí zdanit v ČR, jelikož nesplňuje podmínky pro osvobození. Jak v daňovém přiznání zohlednit příjem z podnikání USA, kde platí federální daň?