Spotřební daně (6)

Nákup tichého vína

Akciová společnost (nákup a prodej strojů) bude nakupovat tiché víno od českých i slovenských firem (vinařů) jak za účelem reklamních předmětů, které bude dále rozdávat svým obchodním partnerům, tak za účelem dalšího prodeje za úplatu. Má akciová společnost povinnost podat daňové přiznání s nulovou spotřební daní?

Prodej výrobků na veletrhu v EU

Český plátce dostal jednorázovou nabídku prodávat své výrobky (alkohol) na veletrhu v Nizozemí. Výrobky a potřebný servis pro prodej by si český plátce dovezl na místo pořádání veletrhu ve vlastní režii. Místo spotřeby (prodej) by bylo v Nizozemí. Jaký je správný postup odvodu DPH a spotřební daně?

Účtování cla, spotřební daně a DPH při dovozu zboží ze třetích zemí

Jak zaúčtovat a daňově ošetřit vyměřené clo, spotřební daň a zaplacenou daň z přidané hodnoty vyměřenou celním úřadem? Je možné uplatnit odpočet této daně? A pokud ano, jakým způsobem? Jedná se o podvojné účetnictví s. r. o. Platby provádíme buď hned v hotovosti, anebo bankovním převodem. 

Plnička CNG - spotřební daň

Společnost má v plánu pořídit plničku CNG, kterou bude plnit své vysokozdvižné vozíky a osobní automobil. Bude muset odvádět spotřební daň z natankovaného CNG? Pokud ano, od kdy, v jaké výši a jakým způsobem?