Pohledávky (727)

Platební karta a srážka ze mzdy za neoprávněné použití

Zaměstnanci byla přidělena firemní platební karta, kterou má k dispozici výhradně za účelem úhrady výdajů souvisejících s výkonem jeho práce jménem a na účet zaměstnavatele. Dle směrnice nesmí kartu používat pro soukromé účely a všechny platby musí doložit dokladem o nákupu (účtenka, paragon, faktura ....). Při neoprávněném použití karty je povinen uhradit zaměstnavateli dlužnou částku. Pokud nedoloží platbu dokladem či kartu použije k úhradě soukromých či jiných neschválených výdajů, jakým způsobem je možné provést srážku ze mzdy za účelem úhrady vzniklé pohledávky za zaměstnancem ? Pouze na základě dohody o srážce ze mzdy dle § 146 odst. b) zákoníku práce nebo lze částku srazit i bez dohody s odvoláním na § 147 odst. 1 d) zákoníku práce, kdy lze srazit ze mzdy "popřípadě jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů"? 

Zakoupená pohledávka

Firma zakoupila v roce 2011 pohledávku, za kterou zaplatila přes 300 000 Kč. Proces zaúčtovala na MD 315/D 221. Po celou dobu se se zůstatkem účtu ani s pohledávkou nic nedělo, nyní je požadavek tento zůstatek účtu zrušit. Co s tím? Do nákladů, ani do výnosů to nikdy účtováno nebylo. 

Zaplacená daň z titulu ručení za daň

Společnost s. r. o. pořídila hmotný dlouhodobý majetek v roce 2017 a z nákupu si uplatnila odpočet DPH. Majetek zařadila v ceně bez DPH. V roce 2019 došla výzva FÚ, abychom zaplatili daň za našeho dodavatele, od kterého jsme majetek pořídili, neboť on DPH neuhradil, a v době, kdy jsme majetek pořizovali, již byl veden jako nespolehlivý plátce. Tuto skutečnost jsme si neověřili, a nyní jsme tedy daň za něj zaplatili (v roce 2019). Jaký bude postup zaúčtování zaplacené daně a bude to mít nějaký vliv na hodnotu majetku? Navíc výzva k úhradě došla již v roce 2018, my jsme se obrátili na právníka a věc jsme řešili, nicméně nakonec jsme v roce 2019 daň zaplatili. Bude tato skutečnost nějak zohledněna v roce 2018?

Tvorba opravné položky k pohledávce za sesterskou společností

Chtěli jsme se ujistit, jestli se má tvořit opravná položka k nezaplacené pohledávce za propojenou osobou - „sestrou“ naší společnosti. Pohledávka je již 3/4 roku po splatnosti a my věříme, že nám sestra jednou zaplatí. 

Soudně prohraná pohledávka - vrácení DPH z pohledávky

Naše společnost prohrála soudní při o nezaplacené pohledávky z roku 2014 ve výši cca 5 mil. Kč včetně DPH. V květnu 2019 soud neuznal tyto naše pohledávky. Zatím zvažujeme odvolání. Můžeme vydobropisovat pohledávky, abychom dostali zpět alespoň DPH, které jsme odvedli?

Postoupení pohledávky z titulu prodeje obchodního podílu

Fyzická osoba postoupila v roce 2018 pohledávku z titulu prodeje obchodního podílu, který vlastnila 3 roky, nesplnila tak časový test pro osvobození. Splatnost pohledávky z titulu postoupení je až za 5 let. Bude příjem z postoupení pohledávky zdaněn za rok 2018 dle § 10 odst. 1 písm. b) bod 3, a to jako příjem z úplatného převodu jiné věci? Co si může poplatník uplatnit jako výdaj, předpokládám, že nabývací hodnotu obchodního podílu?

Odpisy nedobytných pohledávek - prohraný soud

Naše společnost prohrála soudní při o nezaplacené pohledávky z roku 2014 ve výši cca 5 mio Kč včetně DPH. V květnu 2019 soud neuznal tyto naše pohledávky. Zatím zvažujeme odvolání. Můžeme odepsat tyto pohledávky, jakým způsobem a jsou daňově uznatelné?

Pohledávka zaplacená částečně stravenkami

Vystavená faktura za kurz autoškoly (plátce DPH), faktura byla částečně uhrazena v hotovosti a další část byla uhrazena ve stravovacích poukázkách. Tyto poukázky byly odevzdány a přišel za ně daňový doklad, kde je napsáno hodnota odevzdaných poukázek 6 000 Kč a sazba DPH 0 %, dále je odečtená provize z těchto 6 000 Kč, provize je základ daně = 510 Kč a 21% DPH 107,10 Kč, takže místo 6 000 Kč, což měl být doplatek faktury, je zaplaceno pouze 5 382,90 Kč, tj. o částku 617,10 Kč méně. Jak mám doplatit zbytek pohledávky, kde tedy bude chybět rozdíl a jak mám tuto provizi včetně DPH zaúčtovat v účetnictví?

Příjmy z prodeje platební kartou

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, poskytuje služby, za které příjímá úplatu hotově nebo platební kartou. Jako plátce DPH z každé takové tržby přiznává daň na výstupu. Po připsání takové platby na účet si však banka část „ukrojí“ a částka je nižší. Jak postupovat dál? Co s neuhrazenou částí pohledávky, ze které však byla odvedena daň?

Promlčené pohledávky

Jak v účetnictví naložit s pohledávkami starými přes deset let? O pohledávkách bylo účtováno ve výnosech, opravné položky k nim nebyly tvořeny. Chtěla bych účetnictví „vyčistit“. Podle společníků už není žádná šance, že dlužníci pohledávku zaplatí. Lze tyto pohledávky odepsat daňově, nebo by byl odpis daňově neúčinný? Na jaké účty by bylo možno výmaz pohledávek zaúčtovat? Lze také vymazat staré pohledávky z daňové evidence, když opět není žádná naděje na jejich úhradu?