JUDr. Eva Dandová (389)

Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny

Máme dvě provozovny, u jedné z nich nám končí nájemní smlouva k 31. 8. 2021, nebude dál prodloužena a provozovna nebude dál pokračovat. Společnost nezaniká, má ještě dvě 2 další provozovny. V zanikající provozovně pracuje zaměstnanec, který je od 30. 9. 2020 v pracovní neschopnosti. Jak je to s výpovědí a odstupným u tohoto zaměstnance, pokud bude i po zániku provozovny v pracovní neschopnosti?

Zkrácený pracovní úvazek

Zaměstnáváme na DPP brigádníka a vzhledem k tomu, že brzy by překročil 300 odpracovaných hodin, uvažujeme o pracovní smlouvě na poloviční úvazek 20 hod. týdně. Je v tomto případě opravdu nutné odpracovat 20 hod. týdně, nebo lze proplácet pouze skutečně odpracované hodiny např. 12 hod. týdně?

Uvedení činnosti v pracovní smlouvě

Pokud zaměstnanec vykonává v dílně všechny tyto činnosti: obsluha kovoobráběcích strojů, řidič vysokozdvižného vozíku, jeřábník, vazač, ale jako hlavní činnost je pro něj vlastně obsluha kovoobráběcích strojů. Ostatní činnosti jsou nezbytné k výkonu jeho práce, protože si musí materiál připravit, přesunout, zabalit atd. Má tedy být v pracovní smlouvě uvedeny všechny tyto činnosti, nebo má být uvedeno jen obsluha kovoobráběcích strojů a pak až v náplni práce uvést všechny tyto činnosti, které bude vykonávat? 

Dělená směna a pracovní pohotovost

Zaměstnanci pracují ve směnách rozdělených na dvě části (dělené směna). Směny jsou naplánované v časech: 1. část 5-11 hod.; 2. část 15 –22 hod. Přestávka je v čase 11–15 hod. Je možné v době přestávky držet pohotovost?

Pracovní doba, pohotovost

V rámci rozšíření služeb zákazníkům zvažujeme zavedení pracovní doby u pracovní pozice dispečer v režimu 12hodinových směn. Konkrétně jedenkrát za 3 dny by měl dispečer naplánovanou směnu v čase 5–17 hod, v čase 17–22 hod by držel pohotovost. Další dva dny by měl naplánované volno. Může zaměstnanec držet pohotovost ihned po skončení odpracované dvanáctihodinové směny? Může zaměstnavatel ve vnitřním předpise zkrátit týdenní pracovní dobu na libovolný počet hodin?

Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnanec bez omluvy přestal chodit do práce (5 neomluvených absencí). Zaměstnavatel poslal upozorňovací dopis (7. 6. 2021) a následně došlo k odeslání okamžitého zrušení pracovního poměru poštou - dopisem do vlastních rukou s úložní dobou 15 dnů (9. 6. 2021). Tento doporučený dopis se dne 11. 6. 2021 vrátil zpět se sdělením ČP, že adresát na uvedené adrese neznámý s razítkem pošty 10. 6. 2021. Ke kterému datu došlo ke zrušení pracovního poměru? Je to den, kdy došlo ke znemožnění doručení písemnosti - tedy 10. 6. 2021?

DPP prodlužování, opakování

Dá se dohoda o provedení práce na dobu určitou prodlužovat nebo opakovat s jedním zaměstnancem víc než 2x, nebo se na ni vztahují ustanovení o pracovním poměru a nelze dohodu prodloužit (opakovat)? Konkrétně dohodář (brigádník) dostal DPP na doby určité postupně každý rok do 31. 12. 2019, pak do 31. 12. 2020, pak do 31. 12. 2021. Zaměstnavatel přemýšlí, jestli mu může dát DPP takto i na rok 2022.

Druh práce uváděný v pracovní smlouvě

Může být  v pracovní smlouvě uvedenojako druh práce: práce a činnosti pro projekt výzkumu a vývoje č.12345? A pak by byla zvlášť uvedená - rozepsána konkrétní náplň práce? Bylo by dostačující takto uvést druh práce: práce a činnosti pro projekt výzkumu a vývoje č.12345 a pak v náplni práce rozepsat konkrétní činnosti, které by zaměstnanec vykonával? 

Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách

Pokud bude zaměstnanec pracovat v rovnoměrně rozvržené pracovní době 37,50 hod/týdně - 5 dnů v týdnu - plánované směny převážně noční od 22:00 do 06:00 hod a v případě potřeby by odpracoval i přesčasového hodiny do 150 hod za rok, bude to tak v pořádku? Když se nejedná o plánované směny delší než 8 hod na směnu, tak by byla splněna podmínka v § 94 zákoníku práce ohledně délky směny pro pracující v noci a může tento zaměstnanec odpracovat i případné přesčasové hodiny?

Doplňující otázka:

Má zaměstnanec, který vykonává převážně stálou noční směnu a ve společnosti máme všechny práce v provozu zařazeny do 2. kategorii bez rizik, nárok kromě příplatku za noční práci ještě na příplatek za ztížené prostředí (pokud stálá noční směna bude patřit do 3. kategorie)?

Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby

Zaměstnavatel má na HPP 3 zaměstnance. Chce na DPP zaměstnat zdravotně postiženou osobu. Co vše musí s. r. o. pro to udělat, kam přihlásit, popř. jaký nárok z toho pro s. r. o. plyne? Musí zažádat na MPSV o zřízení pracovního místa pro tohoto zaměstnance?