Pronájem (779)

Využití prostor rodinného domu pro podnikání

OSVČ (plátce DPH) bydlí s rodinou (2 malé děti) v rodinném domě. Vlastníkem rodinného domu (před svatbou) je manželka, která je zaměstnaná. Manžel by chtěl využít prostory rodinného domu pro své podnikání, včetně samostatné dílny na zahradě. Tato dílna potřebuje kompletní opravy. Jak postupovat - manželé mezi sebou sepíšou nájemní smlouvu? A náklady na opravu dílny jsou daňově uznatelné v manželově účetnictví? A daň z nemovitosti, bude navýšena o komerční činnost?

Pronajatý automobil z pohledu DPH

Máme pronajatý osobní automobil od společnosti ABC na základě smlouvy o pronájmu vozidla (nejde o leasing). Tento automobil jsme přenechali našemu zaměstnanci i k soukromých účelům a dodaňujeme mu ve výplatě odvody z 1 % vstupní ceny vozidla, kterou jsme zjistili od pronajímatele ABC. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH za pronájem vozidla od společnosti ABC? Můžeme si uplatnit celý odpočet DPH nebo jen poměrnou část dle využití vozidla pro služební a soukromé účely? 

Koupě bytu na pronájem - uplatnění DPH při rekonstrukci a vybavení

Právnická osoba, plátce DPH, koupil bytovou jednotku určenou na pronájem, kterou rekontruuje a vybavuje. Může si nárokovat DPH u všech výdajů týkajících se rekonstrukce, vybavení bytu, spotřeby energií atd., když bude následně pronajímat FO - neplátci DPH? 

Pronajaté nebytové prostory - odpisy, technické zhodnocení

Nájemce na základě písemného souhlasu pořídí standartní vestavěnou kuchyňskou linku v nebytových prostorech. Cena je 100 000 CZK. Pronajímatel v písemném schválení zároveň potvrdí, že odpis budovy je 30 let. Je nájemce povinen zařadit tuto kuchyň do 5. skupiny a odpisovat 30 let? Nájemní smlouva je na dobu neurčitou a není žádný předpoklad, že v případě ukončení nájmu by v odepisování pokračoval pronajímatel, také nám nebude nic přispívat. Lze odpisovat i kratším způsobem? Druhá část dotazu: Nájemce pořídil (se schválením) v pronajatých nebytových prostorech první kuchyňskou linku před 10 lety v ceně 20 000 Kč a zaúčtoval jí vzhledem k ceně na účet 022 určený pro drobný hmotný majetek, nyní linku vyhodí a nahradí novou, cena je 100 000 Kč. Jedná se v tomto případě pouze o údržbu (účet 511) či se stále jedná o technické zhodnocení s postupem výše uvedeným? 

Pronájem nemovité věci

Fyzická osoba má živnost a je plátce DPH. Zároveň vlastní nemovitý prostor, který nemá zařazen do podnikání. Když bude tento nemovitý prostor pronajímat, může to udělat jako osoba nepodnikatel, bez DPH, aniž by musel řešit koeficient DPH? Nebo bude také pronajímat bez DPH, ale musí mu to ponížit koeficient?

Odpisová skupina při technickém zhodnocení najatého prostoru

Do jaké odpisové skupiny má společnost zařadit provedené technické zhodnocení pronajatého prostoru? Na kolik let bude odpisovat? Nájemní smlouva je sepsána na dobu neurčitou. Kolik let se odepisuje budova, to zatím nájemce neví. Jaké přesné doklady má mít společnost podepsané, aby mohla odpisování technického zhodnocení prostoru vykazovat v účetnictví?

Příjmy z pronájmu bytu a přiznání k DPH

Fyzická osoba s příjmy z podnikání dle § 7 ZDP, plátce DPH, dlouhodobě pronajímá byt v soukromém vlastnictví (byt není zařazen v obchodním majetku, nájemní smlouva je dlouhodobá). Uvádí se příjmy z pronájmu tohoto bytu do přiznání k DPH této fyzické osoby (řádek 50)? 

Prodej pronajímaných bytů manželce

Manžel již dlouhodobě pronajímá byty činžovního domu. Příjmy z pronájmu zdaňuje dle § 9 zákona o daních z příjmů a jako výdaje si uplatňuje daňové odpisy. Činžovní dům tedy není a nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku. Manžel se rozhodl činžovní dům prodat své manželce, a to samozřejmě za cenu obvyklou, neboť se jedná o spojené osoby. Znamená to pro manželku, že musí dle § 30 odst. 10 pokračovat v daňovém odpisování po manželovi, nebo vstupní cenou bude v jejím případě pořizovací cena (zejména kupní cena + daň z nabytí) a začne s daňovým odpisováním znovu? Nájmy budou plynule pokračovat dále, jen se změní pronajímatel. Nemůže být v tomto případě manželka považována za právního nástupce ve smyslu zmíněného ustanovení? Byla by situace jiná, kdyby k tomu samému prodeji došlo mezi nespojenými osobami s tím, že by kupující pokračoval s nájmy bytů činžovního domu? Činžovní dům vlastní pouze manžel (tj. předmět prodeje není v SJM).

 

DPH u nájemní smlouvy nebytových prostor v případě neplatně ukončené smlouvy o nájmu

Firma s. r. o. pronajímá nebytový prostor bez energií další společnosti s. r. o. v ČR a odváděla měsíčně DPH 21 %. Nájemce s. r. o. zaslal výpověď, že od příštího měsíce končí, ale pouze na e-mail pronajímatele. Tento postup dle právníka pronajímatele nebyl správný a výpověď byla dána neplatně, tudíž dále běží nájemní smlouva, i přestože nájemce v pronajatém prostupu již není. Pronajímatel dle právníka nesmí nikomu novému nebytový prostor pronajmout, jelikož by zanikl nárok na nájemném dle smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Musíme i nadále jako pronajímatel, plátce DPH, běžně vyfakturovat nájemné s DPH 21 % do doby, než bude řádně-platně ukončen nájem ze strany nájemce i přesto, že v objektu již není?

Pronájem rodinného domu ve vlastnictví s. r. o.

Společnost si nechala postavit a zkolaudovat rodinný dům (15 % DPH při stavebních pracích) se záměrem pronajímat soukromým osobám k bydlení. Pokud by dům pronajala jiné s. r. o., bylo by to pro ni finančně výhodnější – je to možné, nebo se musí provést rekolaudace? Co by bylo nezbytné provést, kdyby rodinný dům pronajímala další společnosti?