Pronájem (955)

České DIČ na fakturách zahraniční společnosti

Holandská společnost se zaregistrovala k DPH v České republice z důvodu pronájmu skladovacích prostor, kde umísťuje své zboží. V Holandsku registraci k DPH nemá. V ČR stálá provozovna nevzniká. Zboží je často pořízeno z JČS do skladu v ČR a posléze dodáno do JČS. Nicméně se také stává, že je zboží pořízeno v Německu a dodáno přímo do Polska. Na fakturách je ale uvedeno české DIČ holandské společnosti. Zboží se tedy vůbec do ČR nedostane. Nejdříve jsem si myslela, že se jedná o třístranný obchod, ale mám pochybnosti o tom, zda vůbec může holandská společnost v tomto případě používat české DIČ, když v ČR nemá faktické sídlo ani stálou provozovnu. Dále si společnost nechává fakturovat služby z JČS na české DIČ. Domnívám se, že dle § 9 zákona o DPH místem plnění bude Holandsko a tam by měla společnost daň přiznat. 

Vstupní cena vinice

Jsem zemědělský podnikatel, fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Mám pronajatý pozemek, na kterém v roce 2022 vysadím vinici. Nyní jsem uhradil za vytýčení pozemku 18 000 Kč. Je tento výdaj nedaňový s tím, že tato částka bude součástí vstupní ceny vinice? Vinice je vždy dlouhodobým/odpisovaným majetkem, i když její pořizovací cena by byla pod 80 000 Kč, tj. limit pro dlouhodobý majetek odpisovaný?

Krátkodobý nájem rodinného domu

Pokud s. r. o., plátce DPH, pronajme fyzické osobě na týden rodinný dům, vystavuje fakturu s DPH nebo je jakýkoliv pronájem rodinného domu osvobozený od DPH? 

Nájemné z bytu placené předem - DPH + účtování

Společnost s r. o., měsíční plátce DPH, pronajímá od 6/2021 byt fyzické osobě nepodnikající. Nájemce zaplatí nájemné za byt na 10 let dopředu v celkové výši 360 000 Kč (měsíčně 3 000 Kč) v hotovosti ve dvou platbách.

1. DPH A PŘIZNÁNÍ

První platba ve výši 250 000 Kč hotově v 6/2021 a druhá platba ve výši 110 000 Kč bude hotově v 7/2021. Nájemné bude osvobozené od daně bez nároku na odpočet a bude se uvádět na ř. 50 v přiznání DPH a v jaké výši: a) ř. 50 ve výši celkem 360 000 Kč v 6/2021, b) ř. 50 ve výši 250 000 Kč v 6/2021, c) ř. 50 ve výši 110 000 Kč v 7/2021, d) ř. 50 ve výši 3 000 Kč v 6/2021, pak další 3 000 Kč v 7/2021 a takto dále každý měsíc?

2. ÚČTOVÁNÍ

První platba ve výši 250 000 Kč v hotovosti - zaúčtovat každý měsíc 3 000 Kč v měsících 6-12/2021 na MD 211/D 602 nebo stačí jednou částkou 3 000 x 7 měsíců = 21 000 Kč na účet MD 211/D 602 v pokladně? A zbytek částky zaúčtovat na MD 211/D 384 výnosy příštích období.

Druhá platba ve výši 110 000 Kč bude v hotovosti v 7/2021 - zaúčtovat již celou na MD 211/D 384? Musí se zaúčtovat předpis nájemného nebo stačí takto zaúčtované v pokladně? Jak by popř. vypadal v tomto případě předpis nájemného MD 315 nebo MD 378/D 602 v každém roce po dobu 10 let?

Darování nemovitosti

Vlastním nemovitost, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním v § 9 ZDP příjmy z pronájmu. Chci tuto nemovitost darovat synovi. Tento bezúplatný příjem bude osvobozen od daně. Předpokládám, že syn nebude moci uplatňovat odpisy - § 27 písm. j) ZDP. Je moje úvaha správná?

Družstevní byt převedený do osobního vlastnictví a jeho pronájem

Fyzická osoba, nepodnikatel, má převedený být z družstva bezúplatně do osobního vlastnictví. Tento byt má v úmyslu pronajímat dle § 9 ZDP. Lze pro tyto účely nechat vypracovat znalecký posudek ohledně vstupní ceny pro daňové odpisování, nebo není možné tento byt odpisovat?

Dar nebo prodej nemovitosti

Vlastním nemovitost více než 5 let, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním podle § 9 zákona o daních z příjmů. Chci tuto nemovitost převést na syna. 1. Darováním nemovitosti nebude možné nemovitost odpisovat a nebudou se platit žádné daně? 2. Je možné nemovitost synovi prodat za odhadní cenu a ten ji pak bude odepisovat? Musím z z prodejní ceny platit daň z příjmu? 3. Za jakou dobu musí být ověřená darovací smlouva podána na katastr nemovitostí?

Odpisy u příjmů z pronájmu

Fyzická osoba, nepodnikatel, vlastní od r. 1997 nemovitost, kterou nabyla na základě kupní smlouvy. Tuto nemovitost také pronajímá a vykazuje příjmy z § 9 zákona o daních z příjmů, u kterých uplatňuje historicky pouze paušální výdaje. Nyní zvažuje přechod na skutečné. 1) Jakým způsobem se stanoví pořizovací cena majetku pro účely odpisů? Lze pro tyto účely použít reprodukční pořizovací cenu v případě, že historickou kupní cenu nelze doložit? 2) Jakým způsobem se bude odpisovat? Platí fikce, že v paušálu byly již historicky zahrnuty také odpisy, i když vlastně nebyly nikdy zahájeny?

Pronájem bytů - obrat DPH u fyzické osoby (OSVČ)

Fyzická osoba nepodnikající dlouhodobě a pravidelně pronajímá byty s obratem 1,5 mil. Kč/rok. V dubnu 2021 se stává podnikající OSVČ. Započítává se pro účely stanovení DPH do obratu i příjem z tohoto pronájmu za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců? Překročí tato OSVČ obrat již v dubnu 2021? Započítávají se příjmy z dlouhodobého nájmu nemovitostí (dle § 9 zákona o daních z příjmu) do obratu z pohledu zákona o DPH u této již podnikající fyzické osoby?

Přiznání DPH a příjem z pronájmu

Společnost plátce DPH prodává zboží a má příjem z pronájmu (neuplatňuje DPH na výstupu). Bude tento příjem z pronájmu v přiznání k DPH? Pokud ano, v kterém řádku?