Pronájem (963)

Nájem nemovité věci

Česká s. r. o. (plátce DPH) pronajímá nebytové prostory (tyto jsou na území ČR - kanceláře). Prostory pronajímá slovenské identifikované osobě (s. r. o.) a uplatňuje § 56a odst. 1 zákona o DPH. Následně slovenská identifikovaná osoba "pronajímá" tyto prostory české s. r. o. (neplátci DPH), taktéž bez DPH. Je to skutečně vždy osvobozeno? Jak by se daná situace řešila, kdyby se původní pronajímatel rozhodl, že bude postupovat podle § 56 odst. 3 zákona o DPH? Jaký vliv by na celou otázku měla skutečnost, že se kanceláře pronajímají i s vybavením?

Osvobození prodeje bytu

Pokud jako fyzická osoba prodám současný svůj byt v osobním vlastnictví (zakoupený v 2020), ale následně koupím byt jiný, který budu pronajímat (nebudu mít v novém bytě trvalé bydliště), platí osvobození příjmu z prodeje původního bytu dle § 4 písm. b) zákona o daních z příjmů? 

Pronájem bytu v Itálii

Fyzická osoba má pouze české občanství a žije většinu roku v České republice, koupila dům v Itálii, který bude využívat jednak pro sebe a jedna ho bude pronajímat turistům. Tato fyzická osoba v České republice podniká jako OSVČ, v Itálii žádné aktivity nemá, pouze pronajímá tento byt. V Itálii žádné povolení k podnikání nemá. Kde bude danit příjmy z pronájmu - v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob v České republice nebo je bude zdaňovat v Itálii? Pokud bude zdaňovat v České republice může příjmy z pronájmu bytu v Itálii zdaňovat v § 9 ZDP - Příjmy z pronájmu nebo musí v § 7 ZDP - Příjmy z podnikání? 

Nepeněžní nájemné u OSVČ

Podnikatel, FO, plátce DPH, dostal možnost provozovat kavárnu v prostorách fitcentra, kde ale neplatí žádné nájemné. Nakoupil zde různé vybavení (nábytek, lednice, kávovar apod.), ale nemá žádnou nájemní smlouvu, neboť zde dostal možnost vykonávat svou činnost bezplatně. Je to v pořádku? Jak to bude u firmy, která mu část prostorů pronajala?

Pronájem bytu

Jaké jsou daňové a účetní dopady, pokud firma s. r. o. (plátce DPH) uvažuje o pronájmu bytu, který je ve vlastnictví soukromé osoby? Co by se vše muselo splnit, aby takový nájem byl daňově uznatelný? Sídlo i kancelář s. r. o. má. Účel pronájmu bytu - zvýšení nákladů firmy.

DPH u krátkodobého pronájmu kavárny pro seminář

Pokud fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, provozovatel kavárny - rodinného domu pronajme kavárnu pro seminář vč. občerstvení, bude fakturovat s DPH? Tuto kavárnu má v rodinném domě, který je jeho jen z 25%, další % mají ostatní rodinní příslušníci. Občerstvení je dodáno z kavárny. 

Nákup a prodej nemovitosti

Nepodnikající osoba zakoupila nemovitost (před 3 lety) - dům, který zrekonstruovala. Vzhledem k minulosti a také záměru nemovitosti nakoupit, opravit a prodat, jí bylo sděleno, že si musí na tuto činnost založit živnost. Dříve tedy jako občan nemovitost nakoupil a po opravě prodal. Nyní po založením živnosti - nemovitost, kterou dříve koupila jako nepodnikající osoba, již tuto stejnou nemovitost musí prodat jako podnikatel s IČ a odvést sociální a zdravotní pojištění?

Technické zhodnocení na pronajatém majetku

Akciová společnost má od své dceřiné společnosti (s. r. o.) pronajatu nemovitost - výrobní závod. Jedná se o jednu budovu, zařazenou u dceřiné společnosti pod jedním inventárním číslem. Na této budově bylo v roce 2015 nájemcem (mateřskou společností) provedeno technické zhodnocení spočívající formou přístavby. Toto technické zhodnocení je se souhlasem vedení vlastníka nemovitosti nájemcem odepisováno. Nyní v roce 2021 bude na stejném objektu stejným nájemcem provedeno další technické zhodnocení, nájemcem financované, přičemž se opět předpokládá jeho odepisování nájemcem. Otázka zní, zda toto "druhé" technické zhodnocení bude u nájemce zařazeno jako samostatně odepisovaný majetek s novým inventárním číslem nebo se bude jednat o provedení technického zhodnocení na již dříve provedeném technickém zhodnocení, samozřejmě s naprosto jiným účetním i daňovým dopadem.

České DIČ na fakturách zahraniční společnosti

Holandská společnost se zaregistrovala k DPH v České republice z důvodu pronájmu skladovacích prostor, kde umísťuje své zboží. V Holandsku registraci k DPH nemá. V ČR stálá provozovna nevzniká. Zboží je často pořízeno z JČS do skladu v ČR a posléze dodáno do JČS. Nicméně se také stává, že je zboží pořízeno v Německu a dodáno přímo do Polska. Na fakturách je ale uvedeno české DIČ holandské společnosti. Zboží se tedy vůbec do ČR nedostane. Nejdříve jsem si myslela, že se jedná o třístranný obchod, ale mám pochybnosti o tom, zda vůbec může holandská společnost v tomto případě používat české DIČ, když v ČR nemá faktické sídlo ani stálou provozovnu. Dále si společnost nechává fakturovat služby z JČS na české DIČ. Domnívám se, že dle § 9 zákona o DPH místem plnění bude Holandsko a tam by měla společnost daň přiznat. 

Vstupní cena vinice

Jsem zemědělský podnikatel, fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Mám pronajatý pozemek, na kterém v roce 2022 vysadím vinici. Nyní jsem uhradil za vytýčení pozemku 18 000 Kč. Je tento výdaj nedaňový s tím, že tato částka bude součástí vstupní ceny vinice? Vinice je vždy dlouhodobým/odpisovaným majetkem, i když její pořizovací cena by byla pod 80 000 Kč, tj. limit pro dlouhodobý majetek odpisovaný?