Pronájem (750)

Automobil s. r. o. k výkonu činnosti živnostníka

Společnost s r. o. zabývající se výrobou (montáží) a opravami svítidel má ve svém majetku osobní automobil, který slouží 100% ke služebním účelům. Společnost spolupracuje s OSVČ, která se podílí na výrobě (montážích) svítidel, které jsou prováděny v sídle (dílně) společnosti. Nyní se vedení společnosti rozhodlo, že začne využívat tuto OSVČ také pro opravy a servisní zásahy (reklamace) svítidel v místě instalací těchto světel. Tzn. že to může být různě po ČR a Evropě. Zkrátka tam, kde byla světla v rámci projektů dodána a nyní vykazují potřebu opravy, servisu. Je možné pro tyto cesty poskytnout OSVČ zmíněný osobní automobil? Jestli je to možné za úplatu nebo bezplatně a je k tomu potřeba nějaká speciální smlouva, dohoda? A zda mohou veškeré náklady s tímto spojené být daňově uznatelnými náklady a lze z nich nárokovat odpočet DPH?

Pronájem bytu

Společnost H s. r. o., plátce DPH, koupila byt, který pronajímá soukromé osobě. Předpokládám, že pronájem bytu k bydlení je bez DPH. Prosím na základě jakého paragrafu? Pokud ano, musím tuto skutečnost vyplňovat do kontrolního hlášení a do přiznání k DPH? Je na to nějaká kolonka v přiznání k DPH a kontrolním hlášení - osvobozeno od DPH? Také mě to zajímá z hlediska daně z příjmů právnických osob - jedná se o paragraf 9 nebo 7 ZDP? A předpokládám, že náklady spojené s tímto bytem musím účtovat bez DPH, anebo mohu nějak uplatnit část DPH (krátit)? Pokud ano, tak v jaké výš?

Pronájem kávovaru

Bude daňově uznatelným nákladem pronájem kávovaru za měsíční paušál, který bude následně převeden na kredit, za který je možné si objednat kávu? 

DPH uplatněné na vstupu při koupi bytu k pronájmu

Podnikatel, plátce DPH, se rozhodne jako občan zakoupit byt od developera s tím, že bude byt po dobu nejméně 10 let pronajímat v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. Ještě neví jistě, zda se mu podaří byt pronajmout plátci DPH, který ho bude používat k ekonomické činnosti, či zda se mu podaří byt pronajmout občanovi k bydlení. Protože však chce byt určitě pronajímat a z titulu OSVČ je plátce DPH, uplatní si DPH na vstupu při koupi nemovité věci. Pokud byt nakonec pronajme občanovi k bydlení, bude nájem osvobozen bez nároku na odpočet. Předpokládáme, že již uplatněné DPH na vstupu bude muset státu vrátit. Kdy bude toto DPH vracet a v jakých částkách?

DPH u topení plynem

Jsme příspěvková organizace, která má jako vedlejší hospodářskou činnost pronájem nemovitostí. Nájemníkům účtujeme náklady na plyn, který je ovšem určen k topení a ohřevu vody. Doposud jsme na vstupu i výstupu uplatňovali DPH ve výši 21%. nyní jsem se však setkala s názorem, že nájemníkům by se mělo účtovat topení ve výši DPH 15%, jelikož topení jako takové skutečně spadá do 15% sazby, ale týká se to i plynu? Jak správně postupovat? Na naší straně problém není, ale nájemníci-plátci DPH by mohli mít problém s neoprávněným odpočtem vyšší sazby. 

Soukromé prostory v podnikatelském areálu.

Fyzická osoba je vlastníkem rozsáhlého hospodářského areálu, který pronajímá do své s. r. o. (plátce DPH), která areál udržuje. Součástí správní budovy je i bytová část, kterou fyzická osoba dosud rovněž pronajímala do s. r. o., a nyní se do ní hodlá přestěhovat. Jaký daňový dopad (daň z příjmů, DPH) bude mít, že část správní budovy i areálu (přístupové cesty, společné prostory) bude využívána i pro soukromé účely? Jakým způsobem toto vyřešit, aby se předešlo daňovým problémům?

Úprava odpočtu DPH - bytový dům

Stavební firma, s. r. o. , plátce DPH, postavila bytový dům formou subdodávek za účelem pronájmu neplátcům. Při stavbě uplatňovala nárok na odpočet. Po kolaudaci pronajímá byty jednotlivým nájemníkům. Nájem osvobozuje od DPH. Je s. r. o. povinna provést úprava odpočtu DPH?

Přeprodej pronájmu domu mimo EU

Česká akciová společnost, plátce DPH, si pronajímá v Chorvatsku nemovitou věc (apartmánový dům). Ráda by tento pronájem z části přeprodávala pro své české obchodní partnery dále. V jakém režimu DPH bude fakturovat, případně ve kterém řádku přiznání DPH se bude částka DPH vykazovat.

Pronájem chalupy

Fyzická osoba v pozůstalosti zdědila chalupu, kterou se rozhodla v létě pronajímat po týdnu. Předpokládaný příjem bude 40 000 Kč. Tato fyzická osoba je jinak OSVČ, plátce DPH. Musí tento pronájem zařadit do své živnosti, danit podle § 7  zákona o daních z příjmů a odvádět DPH ve výši 15 %? Nebo jako nahodilý pronájem danit v § 10 zákona o daních z příjmů, a tím pádem neodvádět DPH? 

Dceřiná společnost obce, nárok na odpočet DPH

Obec má dceřinou společnost, která je plátcem DPH, obec je 100% vlastníkem. Dceřiná společnost vybuduje bazén z peněz poskytnutých obcí. U výstavby uplatní odpočet DPH, protože jde o komerční využití. V případě, že by v budoucnu byl bazén pronajat jinému subjektu (nájemné s DPH), byť za symbolické nájemné, není důvod krátit nárok na odpočet DPH. Je tomu tak?