Pronájem (789)

Pronájem a přefakturace elektrické energie

Naše firma pronajímá nebytové prostory. Na nemovitosti je fotovoltaická elektrárna. Měsíčně chodí faktury na spotřebu el. Energie od Centropolu, my zapisujeme stavy dle odpočtových měřidel nájemníků. Součet odpočtových měřidel je větší než spotřeba uvedená na faktuře od Centropolu, protože část energie si vyrobíme a spotřebujeme díky fotovoltaice sami. Mám tedy např. fakturu od Centropolu na celkem 30 000 Kč. Nájemníkům ale vyjde podle odpočtových měřidel vyfakturovat daleko větší částka, např. v součtu 50 000 Kč. Můžeme takto postupovat? Vím, že se nesmí přeúčtovávat více, než je celkový náklad, pokud nejsme licencovaný dodavateli energií. Nejsem si však jistá, jak postupovat tady, když část energie vyrábíme, tím pádem je fakturovaná částka od dodavatele nižší, spotřeba nájemníků je ale jiná. Co se týká cen, používám na celou naměřenou spotřebu dle odpočtových měřidel ceny uvedené ve faktuře od Centropolu. Mohu ji použít na přefakturaci el. energie vyrobené fotovoltaikou? Tentýž problém se týká spotřeby vody. Část vody odebíráme z vlastní studny a dodává se nájemníkům, část dodává Moravská vodárna Jak postupovat při přeúčtování tady? Odpočty nájemníků jsou zase podstatně větší než na fakturách od Moravské vodárenské, protože jsou zde započteny i dodávky ze studny. Každopádně nelze u jednotlivých nájemníků rozpoznat, kolik vody je ze studny a kolik od Moravské vodárenské.

Daň z příjmů fyzické osoby

Fyzická osoba má hlavní příjem ze zaměstnání. V roce 2019 má nově příjem ještě z pronájmu domu. U pronájmu domu bude uplatňovat skutečné náklady (odpisy, opravy, náklady na auto) a dostane se z pronájmu do ztráty v roce 2019. Jakým způsobem se ztráta z nájmu promítne do přiznání fyzické osoby? Započte se ztráza z nájmu na příjem ze zaměstnání? Za jakých podmínek je možné ztrátu z nájmu převést do následujících let? 

Pronájem bytové jednotky

Fyzická osoba vedoucí tzv. daňovou evidenci realizuje příjem z pronájmu ze své bytové jednotky podle § 9 ZDP. Do svých výdajů si zahrnuje i platby do tzv. fondu oprav a to v návaznosti na okamžik platby. Následně je ze strany SVJ realizováno z těchto plateb technické zhodnocení (rekonstrukce střechy), kdy podíl na fyzickou osobu činí částku 20 000 Kč (celková částka rekonstrukce je v řádu statisíců). Pokyn D-22 sděluje, že o výdaj na TZ se zvýší vstupní cena jednotky a současně ukládá povinnost zvýšit v daném roce základ daně o zaplacené částky. Jak ale posoudit právě situaci, kdy podíl na fyzickou osobu je pod limitem 40 000 Kč, který lze obecně posoudit jako daňový výdaj - pokyn D-22 totiž váže zvýšení vstupní ceny k jednotce (nikoliv k celému domu), je tedy možné s ohledem na nepřekročení částky 40 000 Kč základ daně v roce realizace rekonstrukce střechy nijak neupravovat? 

Nájemné bytové jednotky

Společnost s r. o. pronajímá bytovou jednotku fyzické osobě nepodnikateli. Je možné sjednat v nájemní smlouvě pouze cenu za nájemné, s tím, že energie by hradil pronajímatel a nájemci by je nevyúčtovával?

Nájemní smlouva

OSVČ podniká a příjmy zdaňuje dle § 7 ZDP, k tomu má ve vlastnictví bytový dům, který pronajímá dle § 9 ZDP. Musí hlídat obrat 1 000 000 Kč kvůli plátcovství dph. V nájemní smlouvě má napsáno nájemce se zavazuje platit nájemné ve výši 14 500 Kč měsíčně. V ceně nájemného je zahrnuto připojení k internetu, digitální televize, osvětlení spol. chodby a odvoz odpadu. V ceně nájmu nejsou zahrnuty zálohy na el. energie, plynu, vodné a stočné. V dalším bodu smlouvy je nájemce se zavazuje platit záloh. platby na služby (energie) ve výši 3 500 Kč. Zálohy budou vyúčtovány 1x ročně, případný nedoplatek nájemce uhradí. Dále se nájemce zavazuje platit nájemné a úhradu služby spoj. s užíváním bytu takto: 7 000 Kč na účet jednoho z pronajímatelů (manželů) a 11 000 Kč na účet druhého. Jaká částka se bude počítat do obratu? 

Sleva na dítě a trvalý pobyt

Pracovník uplatnuje slevu na dítě, může uplatňovat slevu na dítě, které bude mýt jiné trvalé bydliště než on? V rámci studia, si dcera bude pronajímat byt. 

Příjmy § 7 a § 9 odvod DPH

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, mám příjmy ze živnosti, provozuji restauraci ve vlastní nemovitosti. Nyní mi otec daroval nemovitost, Penzion, kde dosud on provozoval ubytovací služby. Já budu celý penzion pronajímat právnické osobě, plátce DPH. Nebudu nemovitost vkládat do obchodního majetku. Budu zdaňovat příjmy v § 9 a uplatňovat 30% výdajový paušál. (Skutečné výdaje se mi nevyplatí, protože odpisy nelze uplatnit-darovaná nemovitost). Pronájem penzionu musím zdaňovat 21 % DPH, nebo osvobozovat DPH, i když pronajímám penzion který není je mým nepodnikatelským příjmem?

Zdanění příjmů z pronájmu

Matka darovala konce června dceři byt, ve které je nájemník, který platí měsíční nájemné. Nájemní smlouva je na matku a celý rok chodí platby za nájem na účet matky. Jak to bude se zdaněním nájmu, jestliže od začátku července je majitelem bytu dcera, ale nájemní smlouva nebyla změněna a peníze stále chodí matce? Matka bude zdaňovat nájem za celý rok, nebo musí příjem za období 07-12 zdanit dcera, i když příjem chodil matce? Jaké to bude mít tato situace daňové dopady na matku a jaké na dceru? 

Energie spojené s pronájmem a EET

Fyzická osoba pronajímá nebytové prostory, nájemci fakturuje energie zvlášť. Pokud pronajímatel bude platby za energie přijímat v hotovosti, budou tyto úhrady podléhat EET?

Koupě domu v Chorvatsku

Česká s. r. o., plátce DPH, chce koupit malý domek v Chorvatsku a pak jej dále pronajímat. Jak to bude z pohledu dani? a) Může si česká s. r. o. uplatnit nárok na odpočet DPH u pořízení nemovitosti v Chorvatsku 13%?

b) Při pronájmu bude česká s. r. o. pronajímat domek včetně české 15% DPH za ubytovací službu?

c) Bude příjem z pronájmu daněn v rámci přiznání DPPO zde v ČR?

d) Musí se česká s. r. o. registrovat k daním v Chorvatsku? K jakým?