Pracovní právo (3295)

Převádění dovolené

Zaměstnanec má u nás nárok na 25 dnů dovolené. Z roku 2020 převedl do r. 2021 4 dny dovolené z naléhavých provozní důvodů. Jak je možné správně převádět dovolenou? 1) V letošním roce musí vyčerpat 4 dny loňské dovolené a alespoň 20 dnů letošní dovolené, aby mohl požádat o převod 5 dnů dovolené do r. 2022. Tedy vždy lze žádat max. o převod 5 dnů dovolené (nad rámec 4 týdnů) 2) Také jsem se setkala s výkladem, že v letošním roce musí vyčerpat alespoň 4 dny loňské dovolené a 16 dnů letošní dovolené, tedy v součtu 4 týdny dovolené a u zbývající nevyčerpané dovolené (9 dnů) může požádat o převod do r. 2022. Musí být v písemné žádosti o převod dovolené uvedené důvody?

Výpočet nároku na dovolenou

Zaměstnanec byl na HPP zaměstnán od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 (výpověď ve zkušební době). Nárok na dovolenou za kalendářní rok je 20 dní = 160 hodin, zaměstnanec pracoval v rovnoměrně rozvržené prac. době 5 × 8 hodin = 40 hodin týdně. 29. 9. a 30. 9. 2021 měl neplacené volno. Odpracoval tedy 152 hodin + 8 hodin svátek. Tedy 160 hodin. Má nárok na dovolenou ve výši 13 hodin nebo mu nárok na dovolenou nevzniká?

Nárok na dovolenou při dlouhodobé pracovní neschopnosti s ukončením pracovní poměru

Zaměstnanec (úvazek 30 hod týdně) v roce 2021 byl v pracovní neschopnosti od 4. 1. 2021 do 30. 9. a k 30. 9. 2021 ukončil pracovní poměr. Vznikl mu nárok na dovolenou?

Přečerpání dovolené při přeměnách společností

Společnost A bude v rámci projektu rozdělení - odštěpěním - sloučením rozdělena a část zaměstnanců bude převedena na odštěpenou část, která se sloučí se společností B. Rozhodný den projektu je 1. 9. 2021. Jeden zaměstnanec ke dni 31. 8. 2021 již vyčerpal celý nárok na roční dovolenou. Je možné část "přečerpané" dovolené ke dni 31. 8. 2021 nějakou formou převést na nového zaměstnavatele společnost B? Rádi bychom se vyhnuli tomu, aby zaměstnanec poměrnou část náhrady mzdy vracel a abychom u něj evidovali neplacené volno. Jedná se o zaměstnance, který přechází ze společnosti A do společnosti B z důvodu projektu odštěpení, tj. je součástí odštěpované části.

Prodloužení smlouvy na dobu určitou

Zaměstnanec měl první pracovní smlouvu na dobu určitou na 6 měsíců, poté mu byla prodloužena o 1 rok a následně dostal smlouvu na dobu neurčitou. Nyní ukončil na vlastní žádost pracovní poměr. V jednom případě po měsíci, ve druhém případě po dvou měsících se chce opět vrátit do organizace. Můžeme s ním uzavřít opět smlouvu na dobu určitou na 6 měsíců a případně prodloužit o další rok?

Přestávka mezi směnami (11 hod)

Pokud má zaměstnanec plánovanou směnu v pondělí od 6:00 do 14:00 hod., a pak nakonec z provozních důvodů pracuje přesčas až do 20:00 hod, pak následující den v úterý nastoupí normálně na plánovanou směnu od 6:00 hod. do 14:00 hod., takže by měl přestávku mezi směnami jen 10 hod., a musí mít tedy o tu hodinu delší přestávku z úterý na středu mezi směnami (už tedy nemůže v pracovat přesčas jako v pondělí, musel by mít v úterý přesčas maximálně do 18:00 hod.)? Nebo se počítá přestávka mezi směnami od ukončení plánované směny a ne od ukončení přesčasové práce? 

Nárok na dovolenou - odpracované hodiny v nepřetržitém provozu

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu (domov pro seniory) ve dvousměnném provozu v režimu 11 a 12 hod za den.Kolik musí odpracovat hodin za rok, když má úvazek 37,5 hod/týden? Vyrovnávací období je 26 týdnů. Na kolik hodin má nárok na dovolenou v roce 2021? 

Jak se bude počítat průměr pro odpracováno za den? Například září 30 kalendářních dnů: 37,5 úvazek za týden děleno 7 dnů v týdnu krát 30 počet dnů za měsíc (160 hod), nebo 22 pracovních dnů krát 7,5 hod (165 hod). Jde o předpis fondu pro určení dlouhodobého plánu, když pracují ve směnách po 11 hod a 12 hodinách.

Koupě rodinného domu pro potřeby ubytování zaměstnanců a jejich rodin

Firma zakoupila rodinný dům a pronajala ho rodině svého zaměstnance pro dlouhodobé bydlení. Jak o takové operaci účtovat? Jedná se o odpisovou skupinu 5 a jsou odpisy rodinného domu daňově uznatelné? Jak stanovit výši nájemného? Jde to dohodou nebo je třeba stanovit odpovídající tržní nájemné? Je možno domluvit, že nájemné se bude kompenzovat s pravidelnou údržbou rodinného domu zaměstnancem a potom v takovém případě účtovat náklady na údržbu paušálně ( např. ve výši 5 000 Kč měsíčně) jako daňově uznatelné do výše příjmů z nájemného (která by také byla 5 000 Kč měsíčně)? Je daňově uznatelné pojištění takového nemovitosti a uhrazená daň z nemovitosti? Musí zaměstnanec něco dodanit jako nepeněžní plnění nebo jako ostatní příjem? Energie a pojištění domácnosti si zaměstnanec hradí ze svého. 

Nárok na dovolenou

Zaměstnankyně bude 22. 11. 2021 nastupovat na mateřskou dovolenou. V roce 2021 čerpala ošetřovné v období 8. - 11. 1., 18. - 20. 6., a ošetřovné z důvodů uzavření školních zařízení v období 5. - 9. 5. Jiné absence neměla. Směny má rozvržené pravidelně 8 hod/5 dní v týdny, nárok na dovolenou 4 týdnu. Po skončení mateřské dovolené (28 týdnů) hodlá zažádat o čerpání dovolené a poté nastoupit na rodičovskou dovolenou. Jaký nárok na dovolenou bude mít v roce 2021 a 2022?

Doplňující otázka:

Předpokládejme, že vše bude probíhat bez komplikací. Mateřská dovolená bude zaměstnankyni končit v roce 2022 dnem 5. 7. 2021. Do roku 2022 se převede 72 hodin dovolené z roku 2021 a o její čerpání bude žádat bezprostředně po skončení mateřské dovolené. Rodičovskou dovolenou bude zaměstnankyně čerpat i v roce 2023. Prosím o určení nároku na dovolenou v roce 2022.

Výpočet průměrného hodinového výdělku u nového zaměstnance

Zaměstnanec nastoupil 2. 7. do zaměstnání. Má 30 hod. rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (6 hod. denně, 5. skupina zaručené mzdy). V srpnu onemocněl (8 pracovních dnů - celkem 48 hodin). Otázkou je, zda jsme použili správně PHV - jako pravděpodobný výdělek, kdy jsme neměli data za 2. čtvrtletí a z toho jsme usuzovali, že pravděpodobný výdělek vypočteme přes koeficient 20 000 : 4,348 : 30 = 153,33 Kč. Program nám však ukazuje pravděpodobný výdělek dle odpracovaného měsíce červenec, kdy vychází 151,52 Kč, a navíc upozorňuje, že by měl být pravděpodobný výdělek minimálně 179,20 Kč. Podle mého názoru však tady program nemá co upozorňovat skrz zaručenou mzdu, protože zaměstnanec má zkrácený poměr a min. mzda u 5. skupiny prací - 134,40 Kč je dodržena. Spočítali jsme mzdy správně, nebo to mělo být jinak?