Pracovní právo (3193)

Přestávka v práci

Dle § 88 zákoníku práce je „zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut". Zaměstnanec ráno jde k lékaři a místo v 8 hodin započne výkon práce až v 10 hodin. V evidenci docházky má vyznačeno 8-10 hod. - lékař. Od kdy se mu počítá těch 6 hodin „nepřetržité práce“ - od 8 hodin anebo až do 10 hodin, tzn. musí odejít na přestávku nejpozději ve 14 hodin anebo až v 16 hodin? 

Testování v malé firmě

Firma s. r. o. má 9 zaměstnanců. Dále 3 osoby na dohody o provedení práce s celoroční smlouvou, za které neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, ani daň (300 hodin ročně). Musí firma dle nařízení vlády testovat své zaměstnance? 

Příplatek za práci v sobotu

Zaměstnavatel chce motivovat zaměstnance pro práci v sobotu v rozsahu 5 hodin. Dle zákoníku práce činí za práci v sobotu u mzdy příplatek nejméně 10 % průměrného hodinového výdělku. Je možné následující řešení?

1. Je přípustné, aby zaměstnavatel místo oněch 10 % stanovil příplatek za práci v sobotu např. paušální částkou ve výši 800 Kč? Pokud ano, jakým způsobem se řeší? Dodatkem k pracovní smlouvě, vnitřním předpisem, ve mzdovém výměru?

2. Je možno zaměstnanci „dát“ k příplatku ve výši 10 % ještě další jiný příplatek za odpracovanou sobotu stanovený paušální částkou? Pokud ano, jakým způsobem se řeší? Dodatkem k pracovní smlouvě, vnitřním předpisem, ve mzdovém výměru?

Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn

Jakým způsobem lze sjednat, že zaměstnanec souhlasí se změnou rozvrhu pracovní doby v kratší době než 2 týdny předem? Dodatkem k pracovní smlouvě či samostatnou dohodou?

Nárok na dovolenou 2021

Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 4. 1. 2021 - 28. 2. 2021. Rovnoměrné rozvržení pracovní doby = 40 hodin týdně, výměra dovolené činí 4 týdny. Bude mít zaměstnanec nárok na celých 160 hodin?

Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr

Může zaměstnavatel dodatkem ke stávající pracovní smlouvě tento bod pracovní smlouvy zrušit a nahradit jej mzdovým výměrem? Mzda zaměstnanců je sjednána v pracovní smlouvě takto: „Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat za vykonanou práci mzdu v tomto složení: základní měsíční hrubou mzdu ve výši XY Kč (takto vypočtená měsíční hrubá mzda se zaměstnanci krátí jen v případě, že zaměstnanec neodpracoval stanovený počet dnů a hodin v měsíci) + měsíční odměny přiznané zaměstnavatelem (splnění stanoveného měsíčního plánu prodeje zboží, prodej preferovaných značek) ve výši minimálně 1 000 Kč brutto měsíčně“. Dodatek k PS by zněl: „... uzavírají dodatek č. XY, kterým se od ...... mění a doplňuje oddíl II, bod 3. takto: Mzda je Zaměstnanci stanovena mzdovým výměrem.

Práce 13 hodin denně

Ve fitness centru zaměstnáváme trenérku, která pracuje na hlavní pracovní poměr 8 hodin denně. K tomu příležitostně vyřizuje administrativu jeden den v týdnu 5 hodin na dohodu o provedení práce. Může pracovat i o víkendu, ale dělá to po práci trenérky. Není v tom problém, že v jednom dni odpracuje celkem v pracovním poměru i na dohodu o provedení práce 13 hodin? 

Čerpání dovolené

Máme dvě zaměstnankyně, které mají úvazek 30 hodin týdně, výměra dovolené 22 dnů. Pracovní dobu mají v týdnu rozvrženou takto: jedna pracuje od pondělí do pátku dopoledne od 7.00 do 13.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. (tj. 35 hodin). Druhá pracuje od pondělí do pátku odpoledne od 12.00 do 17.00 hod. (tj. 25 hodin). Další týden si směny vymění. Jak bude probíhat čerpání dovolené? Pokud bude zaměstnankyně čerpat dovolenou v delším týdnu, který připadá na dopolední směny, tak vyčerpá 35 hodin dovolené, a naopak pokud bude čerpat dovolenou v kratším týdnu, který připadá na odpolední směny, tak vyčerpá 25 hodin dovolené? Je tento postup správný?

Pracovní neschopnost a výkon práce na dohodu o provedení práce

Vážení, naše zaměstnankyně pracující na 6 hodin denně na pracovní smlouvu, má u nás ještě dohodu o provedení práce na "Projekt". Dne 25. 11. 2020 onemocněla - poraněná ruka a má pracovní neschopenku. Její dohoda nepřekračuje v měsíci 10 000 Kč, takže na dohodu neschopenku nemá. Může dohodu i za dobu nemoci dál vykonávat? Můžeme jí i v době pracovní neschopnosti v hlavním pracovním poměru vyplatit odměnu z dohody? 

Práce v sobotu nad stanovenou týdenní pracovní dobu

Zaměstnanci mají stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Ve firmě je třeba ještě zajistit sobotu (obchod) v rozsahu 5 hodin. Zaměstnanci s prací v sobotu souhlasí, domlouvají se mezi s sebou, kdy kdo na jakou sobotu přijde. Vyrovnávací období je měsíc. Pokud si tedy zaměstnanec nevybere za odpracovanou sobotu náhradní volno, je považována za přesčas. Lze tento postup považovat za správný? A má zaměstnanec nárok na stravenkový paušál za takto odpracovanou sobotu?