Pracovní právo (3259)

Žena na další mateřské dovolené

Zaměstnankyni má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. V říjnu roku 2019 se jí narodilo dítě. Čerpala na něj mateřskou dovolenou, posléze rodičovskou dovolenou, kterou stále čerpá. V záři 2021 jí vznikne opět nárok na mateřskou dovolenou, neboť bude mít 2. dítě.

1) Bude jí prvních 14 dnů nové mateřské dovolené hradit zaměstnavatel nebo sociálka?

2) Vznikne jí za rok 2021 nárok na dovolenou?

3) V případě, že ano, může jí dát zaměstnavatel v období čerpání dovolené výpověď?

Výpočet dovolené v roce 2021

Jak vypočítám nárok na dovolenou v hodinách na rok 2021, zaměstnanec - vdovec - v důvodu péče o děti má stanovenou pracovní dobu pondělí - čtvrtek 7 hodin denně, pátek nepracuje?

 

Úhrada psychologického vyšetření zaměstnance

Je vysloveně povinností zaměstnavatele hradit psychologické vyšetření zaměstnancům? Je možné ve směrnicích firmy uvést jiný způsob úhrady za psychologické vyšetření?! Například: 1. Psychologické vyšetření si hradí vždy zaměstnanec. (Je to povinnost, kterou musí jako řidič splnit k výkonu svého povolání.) 2. Psychologické vyšetření po 50 letech věku zaměstnance hradí zaměstnavatel. Vyšetření platí po dobu 5 let. Pokud zaměstnanec ukončí od data „psychologického vyšetření“ pracovní poměr dříve, než uplyne doba 2,5 let - vrací celou částku zaměstnavateli?

Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny

Máme dvě provozovny, u jedné z nich nám končí nájemní smlouva k 31. 8. 2021, nebude dál prodloužena a provozovna nebude dál pokračovat. Společnost nezaniká, má ještě dvě 2 další provozovny. V zanikající provozovně pracuje zaměstnanec, který je od 30. 9. 2020 v pracovní neschopnosti. Jak je to s výpovědí a odstupným u tohoto zaměstnance, pokud bude i po zániku provozovny v pracovní neschopnosti?

Náhradní volno za přesčas nebo překážky na straně zaměstnavatele, přednost

Zaměstnanec se zaměstnavatelem má individuální dohodu, kdy na žádost zaměstnance je mzda dosažená za přesčasové hodiny v měsíci 1 převedena na další období (měsíc 6), kdy místo této práce dostane náhradní volno. Pokud by si náhradní volno celé nevybral, tak zaměstnanci bude vyplacen přesčas. Jenže do tohoto modelu promluvily překážky na straně zaměstnavatele (uzavřené provozovny COVID v měsíci, kdy se mělo čerpat náhradní volno). Činnost podniku byla v období, kdy by si měl brát pracovník náhradní volno za předchozí období, zakázána vládními opatřeními. Mají v tomto případě přednost překážky na straně zaměstnavatele nebo čerpání náhradního volna? Pracovník je doma, a pokud to je z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, tak mu bude muset zaměstnavatel proplatit práci přesčas. Pokud bychom uvažovali, že něco takového nastane další rok v prosinci a zaměstnanci by zbývala základní nevyčerpaná dovolená, měla by přednost tato dovolená nebo překážky na straně zaměstnavatele nebo náhradní volno?

Odměny pro zdravotnické pracovníky

Společnost s. r. o. (lékařka s jednou zdravotní sestrou) dostala kompenzaci dle vyhlášky č. 172/2021 Sb. Lékařka i sestra jsou v pracovněprávním vztahu s pracovním úvazkem 40 hodin týdně. Celková odměna je 184 748 Kč. Můžeme ji rozdělit (každé 50 %)? Po odečtení odvodů na soc. a zdrav. poj. nám vyjde odměna v hrubém na 69 039 Kč. Musíme ji vyplatit v jednom měsíci nebo můžeme poměrně dávat do výplat do konce roku 2021 (myslím, že se k tomu vyjadřovala MPSV)? Jestliže vyplatíme najednou v červnové výplatě, jak vypočítáme průměrný hodinový výdělek? Odměna je za rozhodné období 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021, tzn. za 5 měsíců? Takže bychom průměr pro náhrady vypočetli na příští čtvrtletí (červenec až září) + 3/5 z vyplacené částky, tj. 41 423 Kč, a pro období 10-12/21 zbývající 2/5, tj. 27 616 Kč? Dne 1. 3. 2021 jsme na HPP přijali další lékařku. Předpokládáme, že té se tato odměna netýká?

Převzetí zaměstnanců

Jak může jednat zaměstnavatel po skončení „ochranné lhůty“, po uplynutí platnosti kolektivní smlouvy či na konci následujícího roku po převzetí? Tato změna v zaměstnání byla v souladu s § 339 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. K převzetí došlo 1. 12. 2020 – kolektivní smlouva je platná do konce roku 2021. Nový zaměstnavatel odbory nemá a předpokládám, že nebude ani žádná kolektivní smlouva. Mzdu mám sjednanou v dohodě o mzdě. Může nám zaměstnavatel snížit mzdu a pokud ano, v jaké výši? Je zde nějaké procento, o které může snížit maximálně? Nebo může snížit až na minimální (popř. zaručenou) mzdu (předpokládám, že všem zaměstnancům na stejné pozici stejně). Jde mi o to, na co se mám připravit v lednu 2022, popř. už v listopadu, když k převzetí došlo 1. 12. 2020? Může dojít ke změně mzdy jednostranně (ze strany zaměstnavatele), nebo se na změně musíme dohodnout? Co nastane v případě, že nebudu s případným snížením souhlasit? Jaký bychom měli nárok na odstupné v případě zrušení pracovního místa? Může nás zaměstnavatel převést na jinou práci – jinou pozici (nižší)?

Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené

Zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou a následně měla schválené roční neplacené volno. Nyní jí volno končí a chtěla by se vrátit do práce. Zaměstnavatel ji však již nemá vůli zaměstnat (její práci zastávala 4 roky jiná zaměstnankyně, se kterou je velmi spokojený a kterou by chtěl nadále zaměstnávat). Jaké možnosti má nyní zaměstnavatel, když chce ukončit pracovní poměr se zaměstnankyní? Může ukončit pracovní poměr na základě nadbytečnosti nebo je jiný způsob? A náleží zaměstnankyni odstupné? 

Výpočet nároku dovolené po mateřské dovolené

Peněžitá podpora v mateřství byla poskytována od 30. 11. 2020 do 13. 6. 2021. Zaměstnankyně si požádala o bezprostřední čerpání mezi PPM a rodičovskou dovolenou. Výpočet nároku: PPM v roce 2021 trvala 164 dnů: 7= 23,43 týdnů - po zaokrouhlení 23 týdnů. Plně započitatelná doba rodičovské dovolené - 20 týdnů (splněna podmínka odpracovaných 12 týdnů). 23 + 20 = 43 týdnů TPD: 40 hodin počet týdnů dovolené: 4 dovolená z roku 2020: 12 hodin Výpočet: 40 : 52 * 43 * 4 = 132,3 po zaokrouhlení 133 hodin +12 = 145 hodin tj. 3,63 týdne - zaokrouhleně na celé týdny 3 (nárok na rok 2021) dobu čerpání přičteme k vzniklému nároku roku 2021, tzn. připočítáme 3 týdny 23 + 20 + 3 = 46 týdnů 40 : 52 * 46 * 4 = 142 hodin činí celkový nárok dovolené? Je uvedený výpočet správný, popř. jak správně při výpočtu postupovat?

Zkrácený pracovní úvazek

Zaměstnáváme na DPP brigádníka a vzhledem k tomu, že brzy by překročil 300 odpracovaných hodin, uvažujeme o pracovní smlouvě na poloviční úvazek 20 hod. týdně. Je v tomto případě opravdu nutné odpracovat 20 hod. týdně, nebo lze proplácet pouze skutečně odpracované hodiny např. 12 hod. týdně?