Pracovní právo (2887)

Příspěvek na ochranné nápoje

Zaměstnavatel chce poskytovat zaměstnanci (řidič nákladního vozidla) místo lahví s minerálkou příspěvek na ochranné nápoje, případně poukázku na nákup. Jak v praxi postupovat, aby příspěvek nebo poukázka nebyla předmětem daně u zaměstnance a zároveň byla daňově uznatelným nákladem u zaměstnavatele?

Úhrada školného dítěte zaměstnance

Zaměstnavatel se rozhodl hradit budoucímu vedoucímu zaměstnanci - cizinci, který k němu v příštím roce nastoupí, školné pro jeho dítě v Britské škole v Praze. Faktura za školné bude hrazena zaměstnavatelem přímo škole. Prosím o sdělení, zda je školné předmětem daně z příjmů na straně zaměstnance, a jak je to s úhradou sociálního a zdravotního pojištění.

Stravování zaměstnanců

Je níže uvedený postup vyúčtování stravného zaměstnanců a. s. (měsíční plátce DPH) správný? Dodavatelská firma dováží do a. s. hotové teplé obědy. Cena s daní je ve výši 65 Kč. Zaúčtováno: 56,52 Kč na MD 527/D 321 a 8,48 Kč na MD 343/D 321. Zaměstnanec si platí (měsíčně srážkou ze mzdy) 28 Kč. Zaměstnavatel doplácí 37 Kč (bez DPH 28,52). Při zúčtování mezd se zaúčtuje:  28 Kč na MD 331/D 335. Vnitřním účetním dokladem se měsíčně zaúčtuje: 24,35 Kč na MD 335/D 527 a 3,65 Kč na MD 335/D 343. Je správný odvod DPH z částky zaplacené zaměstnancem, tj. z 28 Kč?

Benefity pro jednatele

Společnost má se svými společníky, kteří jsou zároveň i jednateli, sepsanou příkazní smlouvu na vedení společnosti. Za práci je stanovena odměna, ze které odvádíme pojištění vč. daně. Rozhodli jsme se, že zaměstnancům budeme poskytovat benefity ve formě příspěvků na životní a penzijní pojištění. Také svým zaměstnancům poskytujeme stravenky. Lze poskytnout stejné benefity také jednatelům, a to vč. stravenek - bude na ně pohlíženo v tomto případě stejně jako na zaměstnance s příjmem ze závislé činnosti a benefity i stravenky budou i u nich osvobozeny? A dále – je Smlouva příkazní v pořádku na výkon vedení společnosti, nebo by jednatelé měli mít sepsanou Smlouvu o výkonu funkce?

Převod zaměstnance na jinou společnost

Společnost změnila jednatele, a tedy již patří někomu jinému. Zaměstnanci ukončili pracovní poměr. V evidenci zůstala jen jedna paní, která je od roku 2018 na rodičovské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek. Je možné tuto paní nějak odhlásit a přihlásit na jinou společnost, anebo musí zůstat v evidenci společnosti, ve které je nyní? Jde o to, že původní jednatel by ji chtěl do své jiné společnosti, kde po ukončení rodičovské dovolené znovu nastoupí jako zaměstnanec. 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Počítá se do zaměstnávání více než 50% OZP i zaměstnanci zaměstnaní na DPP, nebo musí být zaměstnaní jen na hlavní pracovní poměr? 

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené

Zaměstnankyně bude končit peněžitou pomoc v mateřství dne 27. 2. 2019, zároveň si podala žádost o čerpání nároku dovolené po skončení PPM a před nástupem na rodičovskou dovolenou (do 3 let věku dítěte). Na kolik dní dovolené ji vznikne nárok za rok 2019? Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů/rok. Za rok 2018 je nároková dovolená vyčerpaná, takže od 1. 1. 2019 vznikla opět nová.

Práce na směny

V našem závodě je směnný pracovní režim. Ranní směna od 6 do 18 hod. V závodě bude poskytnut jeden oběd a za odpolední jedna stravenka. Může to tak být? Noční směna je od 18 hod. do 6 hod. - budou poskytnuty dvě stravenky, protože jídlo v tuto dobu nebude. A příplatek za noční směnu od 22 do 6 hod. bude za 8 hod. Jestliže zaměstnanec pracuje 12 hod. má nárok na dvě přestávky v délce 30min a budeme mu platit 11 hod.?

Změna pracovní doby

Chceme na jedné pozici změnit pracovní dobu, nyní je od 6,30 do 15,00, chceme ji nastavit od 7,30 - 16,00. Zapracujeme tuto změnu do pracovního řádu. Musí zaměstnanec na této pozici s touto změnou souhlasit? Seznámení s pracovním řádem dostane k podpisu. Nebo mu to můžeme nařídit? Co máme udělat, pokud s touto pracovní dobou nebude souhlasit? 

Manažerská smlouva

Může společnost s r. o. s budoucím zaměstnancem – obchodním zástupcem uzavřít ne pracovní, ale manažerskou smlouvu, která bude obsahovat všechny náležitosti smlouvy – den nástupu, místo výkonu práce, druh práce i výši mzdy? 1. Nahrazuje manažerská smlouva plně smlouvu pracovní nemusí se tedy se zaměstnance uzavírat již pracovní smlouva? 2. Plynou z manažerské smlouvy veškeré práva – nárok na dovolenou atd.? 3. Jak je to s odvodem sociální, zdravotního a danění – je to stejné jako u pracovní smlouvy - danění zálohovou daní – může podepsat prohlášení? Nebo plyne nějaká změna mezi pracovní smlouvou a manažerskou smlouvou?