Mgr. Václav Pikal (164)

Traktor - silniční daň

Podnikatel zakoupil traktor, ale neprovozuje ani zemědělskou ani lesnickou činnost, traktor zakoupil za účelem úklidu sněhu. Je i takový traktor od silniční daně osvobozen, přesněji řečeno - není předmětem daně podle § 2 zákona o silniční dani?

Silniční daň - auto registrované na Slovensku, používané k podnikání v ČR

OSVČ slovenské národnosti podnikající a platící daně v ČR využívá ke své podnikatelské činnosti automobil, který je registrovaný na Slovensku, má slovenskou poznávací značku. Kde by se měla platit silniční daň, na Slovensku nebo v Česku? 

Cestovné OSVČ a silniční daň

A) OSVČ vlastní osobní automobil nezařazený v obchodním majetku. Pokud by OSVČ uplatnila výdaje ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované PHM je povinna se registrovat k silniční dani a platit zálohy?

B) Pokud by OSVČ použila os. automobil např. od přítele, tak pro výpočet může použít pouze výdaje ve výši náhrady výdajů za spotřebované PHM? Musí mít sepsanou smlouvu o výpůjčce? Je v tomto případě povinnost registrovat se k silniční dani a platit zálohy? Pokud ano, komu v tomto případě vzniká povinnost registrovat se k SD a platit zálohy?

C) V případě, že OSVČ se podle bodu A) měla zaregistrovat k SD a neučinila tak, výdaje ve výši sazby uplatnila, jak tuto situaci vyřešit? Musí se registrovat zpětně?

Silniční daň

Můj klient, plátce DPH, podnikající fyzická osoba, indivduální sportovec, vede daňovou evidenci, má v osobním vlastnictví přizpůsobený autobus, na odvoz závodního automobilu na závody. Na tento autobus nečerpá žádné náklady v daňové evidenci (PHM, pojistné, mýtné, cestovné, stravné apod.). Musí na tento autobus nad 3,5 tuny platit silniční daň?

Služební automobil pro soukromé účely - vstupní cena

Společnost poskytuje zaměstnanci služební vozidlo také pro soukromé účely. Toto vozidlo má společnost v nájmu. Pro účely zjištění částky 1%, které se bude zaměstnanci přidaňovat ke mzdě, nás pronajímatel vozidla informoval o vstupní ceně vozidla. Pokud však toto vozidlo odkoupíme, bude se zaměstnanci přidaňovat ke mzdě stále 1 % ze vstupní ceny u původního vlastníka nebo to bude 1 % z ceny, za kterou vozidlo odkoupíme my?

Nákladní přívěs v depozitu - silniční daň

V prosinci 2019 jsme uložili nákladní přívěs do depozita. Platí se pak také silniční daň nebo lze případně využít nějakou slevu za dobu, kdy bude v depozitu?

Silniční daň

Firma nakoupila automobil, v technickém průkazu má označení - Vozidlo zvláštního určení, SG Pojízdná dílna. Je toto vozidlo předmětem silniční daně?

Silniční daň - tahač

Společnost s r. o. poskytující na základě koncese nákladní dopravu, tuto koncesi v březnu 2019 na rok přerušilo. Přes bazar prodalo jediný tahač (v srpnu 2019 kupní smlouva a odvedena DPH), který mělo v majetku. Jednatel poskytl plnou moc k přepisu technického průkazu na nového majitele. Toto i po urgencích bazar ani kupující neprovedli. Oznámili jsme to i na policii. K přepisu došlo v prosinci 2019. Pokud doložíme výše uvedené skutečnosti máme povinnost uhradit silniční daň do 8/2019, nebo po celý rok? 

Silniční daň - právnická osoba

Právnická osoba vlastní silniční motorové vozidlo (do 3,5t). V roce 2019 bylo vozidlo použito jen ve dvou měsících. Musí právnická osoba platit silniční daň za rok rok 2019, nebo jen za dva měsíce, ve kterých bylo vozidlo použito? 

Náhrada za použití soukromého vozidla

Syn předal svůj osobní automobil k užívání své matce. Stále je zapsán v technickém průkazu jako majitel, sám s ním nejezdí. Ta ho občas používá ke své podnikatelské činnosti. Pokud zaplatí silniční daň, může si do nákladů uplatnit náhrady za používání tohoto vozidla?