Náhrada mzdy (217)

Náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnance, který měl pracovní úraz

Prosím o potvrzení výpočtu výše náhrady za ztrátu na výdělku (§ 271a ZP), kdy zaměstnanec při pracovním úrazu dostává náhradu mzdy, která se vypočítá jako rozdíl mezi hrubým průměrným výdělkem a náhradou od zaměstnavatele a výši nemocenské. Tato náhrada nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění, jen dani, tudíž zaměstnanec dostane více, než kdyby byl v práci. Je to tak správně?

Zaručená mzda a Antivirus A+

Naše zaměstnankyně má měsíční zaručenou mzdu Kč 16 800 Kč. Tuto částku má i ve smlouvě. Teď v době pandemie uplatňujeme Antivirus A+. Z minulého čtvrtletí jí ale vychází nízký průměr pro náhrady. Potřebuji tedy uplatnit toto: 1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111 zákoníku práce) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112 zákoníku práce), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355 zákoníku práce). Mám použít pro tyto účely hodinovou zaručenou mzdu nebo propočítat průměr pro náhrady tak, aby vyšla měsíční zaručená mzda? Únor má totiž málo hodin, a pokud bych použila hodinovou zaručenou mzdu, bude to o dost míň než Kč 16 800 Kč (dle pracovní smlouvy měsíční zaručená mzda 16 800 Kč). 

Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19

Zaměstnanec pobírá 100% náhradu mzdy, zaměstnavatel žádá na tohoto zaměstnance Antivirus A+. V případě uzavření školky zůstává zaměstnanec na překážkách nebo bude pobírat OČR po dobu uzavření školky?

Průměr pro náhrady mzdy

Zaměstnanci mají ve společnosti uzavřenou pracovní smlouvu s pevnou měsíční mzdou ve výši 18 500,- dle 3 skupiny prací zaručené mzdy. Zaměstnanci v průběhu ledna, na základě nařízení vlády v oboru pohostinství nemohli vykonávat práci a byli na překážkách na straně zaměstnavatele. Průměr pro náhrady zaměstnancům vycházejí nižší než dle nejnižší úrovně zaručené mzdy. Počítá se průměr pro náhrady v případě, že vychází za předešlé čtvrtletí nižší, než v úrovni zaručené mzdy za rok 2021 výpočtem: 18 500/168=110,12 nebo se může použít průměr dle nejnižší úrovně zaručené mzdy v hodinové sazbě a to 110,30 pro 3 skupinu prací? Lze popřípadě stanovit vnitřním předpisem, "v případě průměru pro náhrady u měsíční mzdy vyjde výpočtem průměr pro náhrady menší, než je nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu, použije se pro výpočet náhrady průměr pro náhrady dle nejnižší úrovně zaručené mzdy v Kč za hodinu (v tomto případě tedy 110,30)?

Pracovní neschopnost

Zaměstnanec byl na pracovní neschopnosti od 21. 12. 2020 do 11. 1. 2021. Hned 12. 1. 2021 nám přišla z OSSZ nová neschopenka. Zaměstnanec do práce vůbec nenastoupil. Budeme mu od 12. 1. 2021 opět platit náhradu za pracovní neschopnost (znovu 14 dní), nebo se bude jednat o navazující neschopnost a náhradu bude platit OSSZ? 

Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO

Zaměstnavatel byl nucen kvůli covidu uzavřít svůj provoz a dostal od státu příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Nyní dostali zaměstnanci od zaměstnavatele za rok 2020 potvrzení o příjmu a někteří z nich mají také jiné příjmy než od toho jednoho zaměstnavatele a musejí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. U některých - studentů - v přiznání vyjde celková daň za rok 2020 nulová a bude jim již odvedena zálohová a srážková daň, mj. od zaměstnavatele, který dostal příspěvek za covid, vrácena např. ve výši 5 000 Kč. Má nějaký vliv to, že jejich zaměstnavatel dostal dotaci, příspěvek, že by jim nakonec ta jejich odvedená daň ve mzdách nemohla být prostřednictvím přiznání vrácena?

Výpočet PN u zaměstnance na úvazek 32 hod/týdně

Náš zaměstnanec má úvazek na 4 dny/týden v rozsahu 32 hod. V měsíci prosinci 2020 od 15. 12. 2020 - 23. 12. 2020 byl práce neschopen, od 24. 12. 2020 - nástup (svátek). Výpočet náhrady od 15. 12. - 18. 12. stanovíme celkem na 32 hod. a v týdnu od 21. 12. - 23. 12. 2020 vypočteme jako náhradu za celkem 16 hodin, když pak následují 2 dny svátky, aby byl dodržen týdenní úvazek 32 hodin?

Darování plazmy a překážky v práci

Zaměstnanec byl na "překážkách v práci na straně zaměstnavatele" v den, kdy byl darovat krevní plazmu. Do docházky pro výpočet mzdy patří na tento den "náhrada mzdy" nebo "překážka" v práci? 

Náhrada mzdy za svátek

Pracovník pracoval ve svátek, připadající na všední pracovní den. Odpracoval 10 hodin, pracovní doba je 7,5 hod. Náhradní volno nečerpá, jde tedy o práci ve svátek a zároveň i přesčas nad rámec stanoveného fondu pracovní doby. Na co všechno má nárok? A ještě: dostane jak náhradu za svátek, tak i 100% příplatek za práci ve svátek?

Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ

Jako základní škola prosím o informaci, jak přistupovat k zaměstnancům, kteří mají dohodu o provedení práce (např. práce v kuchyni) v případě zavření škol z důvodu nařízené karantény z důvodu epidemie covid-19. U zaměstnanců na HPP máme překážku na straně zaměstnavatele a vyplácíme 100 % průměrného výdělku. Je možné u dohod o provedení práce proplácet jen skutečně vykonanou práci, nebo pro ně také platí překážka na straně zaměstnavatele a povinnost zaměstnavatele proplatit smluvenou mzdu?

Doplnění dotazu:

Mají na výplatu náhrady nárok i zaměstnanci, se kterými je uzavřena DPP a měsíčně jim není vyplaceno více než 10 000 Kč, tudíž neodvádí sociální a zdravotní pojištění, pokud mají v DPP rozvrženo kdy a kde mají pracovat? Může pak zaměstnavatel požadovat náhradu v rámci programu Antivirus, nebo v jiném vládním kompenzačním programu?