Ing. Vlasta Ptáčková (591)

Spolupracující osoba

Celý rok 2019 OSVČ rozděluje příjmy a výdaje na manželku (spolupracující osoba). V prosinci také na syna. Může si na manželku uplatnit 45 000 Kč za období 01 - 11/2019? Nebo jen 15 000 Kč x 12 měsíců? 

Odpočet úroků z hypotečního úvěru v dani z příjmu fyzických osob

Jedná se o nesezdaný pár se dvěma společnými dětmi, který má uzavřenou hypotéku na stavbu rod. domu. Oba dva jsou uvedeni v hypotéční smlouvě. Stavební povolení a majitelkou pozemku je paní. Stavba nebyla v roce 2019 dokončena. Kolaudace proběhla až v roce 2020, oba dva včetně dětí budou mít na místě stavby rod. domu trvalé bydliště. Otázka zní, zda si pán může za rok 2019 uplatnit odpočet úroků z HÚ v daňovém přiznání za rok 2019. (Paní byla na mateřské dovolené a nemá dostatečný příjem na odpočet úroků z HÚ). Druhá otázka, bude si moci uplatnit odpočet úroků z HÚ za rok 2020, pokud již bude mít trvalé bydliště v postaveném rod. domě nebo musí být vlastníkem této stavby? V současné době je na základě stavebního povolení majitelkou rod. domu pouze paní. 

Dodanění při předčasném zrušení životní pojistky - důchodce

Manžel (pobírá starobní důchod od září 2018), na výzvu zaměstnavatele uzavřel v listopadu 2018 životní pojistku, na kterou mu přispíval pouze zaměstnavatel. Po roce (podzim 2019) ukončil pracovní poměr, pojistku (předčasně) zrušil. Příspěvek zaměstnavatele v roce 2019 žádný nebyl, v roce 2018 to byla částka 49 000 Kč (částka je uvedena v řádku 15 na Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018). V roce 2019 po ukončení smlouvy pojišťovna vyplatila na účet manželovi částku 40 000 Kč (zdaněno srážkovou daní nebylo). Má manžel povinnost dodanění z této pojistky, i když je starobní důchodce? A pokud ano, jakou částku dodanit za rok 2019? Pouze příspěvky zaměstnavatele (tj. 49 000 Kč z roku 2018)? A co ta (nezdaněná) částka 40 000 Kč, obdržená na účet v rámci konečného vypořádání pojistné smlouvy? Z jiného důvodu povinnost podat daňové přiznání nemá, nicméně má k uplatnění zbytek základní slevy na poplatníka a nějaké daňové odpočty, takže se musí zvážit, zda dobrovolné podání by pro něj bylo nebo nebylo výhodné. 

Ztížení společenského uplatnění - osvobození od daně z příjmů

Zaměstnanec dostal plnění od pojišťovny za ztížení spol. uplatnění, je toto plnění osvobozeno od daně z příjmů? Nemusí jej uvádět do daňového přiznání? 

Solidární zvýšení daně a příjmy zdaněné srážkovou daní

Zaměstnanec má podepsáno prohlášení poplatníka a jeho příjem u tohoto zaměstnavatele překročil hranici pro výpočet solidárního zvýšení daně. Podává si tak sám DP. Zároveň má však i příjem z DPČ u jiného zaměstnavatele, kde nemá podepsáno prohlášení a tento příjem má zdaněný srážkovou daní podle zvláštní sazby daně. Musí do daňového přiznání tento příjem uvést a navýšit o něj i příjem, z kterého se počítá solidární zvýšení daně? 

Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů

Je možno provést roční zúčtování zaměstnanci, který měl v průběhu roku 2019 příjmy ze závislé činnosti od dvou zaměstnavatelů A a B, přičemž u zaměstnavatele A byl zaměstnán v pracovním poměru od 1.1. do 31.7.2019 a podepsal prohlášení, u zaměstnavatele B byl zaměstnán od 1.1 do 31.7.19 na dohodu o provedení práce s příjmy do 10 tis. Kč měsíčně ( nepodepsal prohlášení ) a od 1.8 do 31.12.19 v pracovním poměru s podepsaným prohlášením. V případě, že bude možné provést roční zúčtování - zahrnou se pak do tohoto příjmy z dohody o provedení práce, či nikoli ?

Povinnost podat přiznání k DPFO

Poplatník má každoroční příjmy podle § 6 ZDP a § 9 ZDP. Každoročně podává přiznání k DPFO a bude i letos. Letos má poprvé i příjem dle § 7 ZDP, ale jen ve výši 4 500 Kč. Musí tento příjem uvést do daňového přiznání, když není vyšší než 6 000 Kč?

Předčasně zrušené životní pojištění

Jak se prosím dodaňuje předčasné zrušení životního pojištění - příspěvky zaměstnance a zaměstnavatele..., kolik let zpětně (oboje za 10 let) a kam se to uvádí v daňovém přiznání?

Roční zúčtování při souběhu HP a DPP

Zaměstnanec měl ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr) od zaměstnavatele, u kterého podepsal Prohlášení k dani. Vedle toho má od jiného zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které byly z důvodu jejich výše po celý rok zdaňovány pouze srážkovou daní. Může mu první ze zaměstnavatelů, u kterého podepsal Prohlášení k dani, provést roční zúčtování, do kterého zahrne jen příjmy z hlavního pracovního poměru?

Odpočet na manželku a dítě po rozvodu

Manžel má pouze příjmy ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že během roku 2019 došlo k rozvodu, a to takto. Rozhodnutí o svěření dítěte do výhradní péče matky je realizováno v červnu 2019. Rozsudek o rozvodu nabyl právní moci v srpnu 2019. Od této doby nesdílejí společnou domácnost. Je možné, aby si bývalý manžel uplatnil odpočet na dítě za období 1-5/2019 a na manželku za období 1-7/2019? Nebo jak má manžel postupovat?