Ing. Vlasta Ptáčková (595)

Ztížení společenského uplatnění - osvobození od daně z příjmů

Zaměstnanec dostal plnění od pojišťovny za ztížení spol. uplatnění, je toto plnění osvobozeno od daně z příjmů? Nemusí jej uvádět do daňového přiznání? 

Solidární zvýšení daně a příjmy zdaněné srážkovou daní

Zaměstnanec má podepsáno prohlášení poplatníka a jeho příjem u tohoto zaměstnavatele překročil hranici pro výpočet solidárního zvýšení daně. Podává si tak sám DP. Zároveň má však i příjem z DPČ u jiného zaměstnavatele, kde nemá podepsáno prohlášení a tento příjem má zdaněný srážkovou daní podle zvláštní sazby daně. Musí do daňového přiznání tento příjem uvést a navýšit o něj i příjem, z kterého se počítá solidární zvýšení daně? 

Roční zúčtování u souběhu dohody o provedení práce a pracovního poměru u různých zaměstnavatelů

Je možno provést roční zúčtování zaměstnanci, který měl v průběhu roku 2019 příjmy ze závislé činnosti od dvou zaměstnavatelů A a B, přičemž u zaměstnavatele A byl zaměstnán v pracovním poměru od 1.1. do 31.7.2019 a podepsal prohlášení, u zaměstnavatele B byl zaměstnán od 1.1 do 31.7.19 na dohodu o provedení práce s příjmy do 10 tis. Kč měsíčně ( nepodepsal prohlášení ) a od 1.8 do 31.12.19 v pracovním poměru s podepsaným prohlášením. V případě, že bude možné provést roční zúčtování - zahrnou se pak do tohoto příjmy z dohody o provedení práce, či nikoli ?

Povinnost podat přiznání k DPFO

Poplatník má každoroční příjmy podle § 6 ZDP a § 9 ZDP. Každoročně podává přiznání k DPFO a bude i letos. Letos má poprvé i příjem dle § 7 ZDP, ale jen ve výši 4 500 Kč. Musí tento příjem uvést do daňového přiznání, když není vyšší než 6 000 Kč?

Předčasně zrušené životní pojištění

Jak se prosím dodaňuje předčasné zrušení životního pojištění - příspěvky zaměstnance a zaměstnavatele..., kolik let zpětně (oboje za 10 let) a kam se to uvádí v daňovém přiznání?

Roční zúčtování při souběhu HP a DPP

Zaměstnanec měl ve zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti (hlavní pracovní poměr) od zaměstnavatele, u kterého podepsal Prohlášení k dani. Vedle toho má od jiného zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti, které byly z důvodu jejich výše po celý rok zdaňovány pouze srážkovou daní. Může mu první ze zaměstnavatelů, u kterého podepsal Prohlášení k dani, provést roční zúčtování, do kterého zahrne jen příjmy z hlavního pracovního poměru?

Odpočet na manželku a dítě po rozvodu

Manžel má pouze příjmy ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že během roku 2019 došlo k rozvodu, a to takto. Rozhodnutí o svěření dítěte do výhradní péče matky je realizováno v červnu 2019. Rozsudek o rozvodu nabyl právní moci v srpnu 2019. Od této doby nesdílejí společnou domácnost. Je možné, aby si bývalý manžel uplatnil odpočet na dítě za období 1-5/2019 a na manželku za období 1-7/2019? Nebo jak má manžel postupovat?

Roční zúčtování daně zaměstnance

Zaměstnanec v lednu 2019 ukončil zaměstnání ve firmě A a byla mu vyplacena částka, ze které byla odvedena solidární daň. Od února do prosince 2019 pracoval ve firmě B. Může firma B (na základě žádosti zaměstnance) zúčtovat a vyrovnat i solidární daň, kterou odvedla firma A?

Rozprodej zůstatku skladu po ukončení podnikání

Podnikatel odchodem do důchodu pozastavil svou činnost a chtěl by prodávat zůstatek skladu zboží formou nahodilého stánkového prodeje v létě. Je možné takový prodej pokládat za nahodilý? Pokud ano, budou příjmy zahrnuty do § 10 zákona o daních z příjmů? Kolik si může v roce 2020 důchodce vydělat touto činností, aby nemusel podávat daňové přiznání?

Sleva na manželku - posouzení příjmů

Do jakého období se zahrnuje příjem nemocenské u manželky, který obdržela v lednu 2019 za prosinec 2018 pro účely posouzení, zda manžel má nárok na uplatnění slevy podle § 35ba odst. 1 písm. b)? Dále manželka pobírá výživné (alimenty) na dítě od předchozího partnera. Je toto výživné příjmem manželky, který by se měl zahrnout do jejích příjmů pro posouzení možnosti uplatnit slevu na manželku? Nejedná se o příjem dítěte?