Ing. Vlasta Ptáčková (627)

Fyzická osoba nepodnikatel - prodej svých věcí

Kdy se daní prodej věcí např. kamna, pila atd, když majitel věcí není podnikatel? Prodej firmě na kupní smlouvu. 

Status student

Student končí studium 16. 6. 2020 na VŠ zkouškou - bakalář. Bude pokračovat v dalším, magisterském studiu. Bude nadále mít status student nepřetržitě, tj. i v období léta než bude pokračovat ve studiu na podzim? Jak by to měl např. v případě brigády nebo DPP? 

Paušální výdaje

OSVČ uplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP. V roce 2020 mu přišel jeden dobropis za vrácený materiál a přeplatek za elektřinu, kterou platí zálohově. Předpokládám, že tyto dobropisy nejsou zdanitelným příjmem OSVČ, protože se vztahují k výdajům o nichž evidenci nemusíme vést. Je naše úvaha správná?

Odpočet úroků z úvěru za část roku z důvodu pronájmu

Lze si uplatnit odpočitatelnou položku úroků z úvěru stavebního spoření (při splnění všech ostatních zákonných podmínek), když za leden - duben 2020 byla nemovitost celá pronajímána, ale od 1. 5. 2020 v ní bydlel již pouze vlastník, na kterého je úvěrová smlouva napsána? Lze uplatnit v daňovém přiznání poměrnou část, tedy 8 měsíců? Za období leden-duben by uplatnil poměrnou část do skutečných nákladů § 9 ZDP. 

Příjem z nájmu nemovitosti a daň z příjmu

OSVČ, kadeřnice, neplátce DPH, má pronajatý prostor pro kadeřnické služby od majitele nemovitosti. Jelikož se odstěhovala do jiného města, pronajala prostor ke kadeřnickým službám se souhlasem majitele nemovitosti další kadeřnici (i s jejím kadeřnickým vybavením). Živnost na pronájem nemovitostí nemá, není ani vlastníkem nemovitosti. Jedná se mi o daň z příjmu z nájmu. Jako kadeřnice uplatňuje za rok 2020 výdaje paušálem 80 %. Podle jakého paragrafu danit příjem z nájmu a jakými paušálními výdaji? 

Pronájem bytu/odpisy u bezúplatného převodu

Bydlela jsem 30 let v družstevním bytě. V roce 2018 došlo k bezúplatnému převodu bytu od Stavebního bytového družstva do mého vlastnictví. V roce 2018 jsem jsem se z bytu odstěhovala a od roku 2020 jsem byt začala pronajímat. Lze uplatnit daňový odpis bytu z ceny stanovené znaleckým posudkem k datu zahájení pronájmu? Nebo nelze odpisy uplatňovat, protože se jedná o bezúplatný převod? Pokud lze odpisy uplatnit, budu uplatňovat skutečné příjmy a výdaje. Zálohy na energie (voda, elektřina, plyn) budu zúčtovávat, tzv. bez zisku. Nemusím tedy o těchto příjmech a výdajích vůbec účtovat? Lze zúčtovávat s nájemcem i výdaje, které já platím družstvu za úklid, správu domu a výtah? Nebo tyto výdaje nejsou zúčtovatelné s nájemcem a mám je mít zakalkulované v ceně nájmu? Výdaje do fondu oprav jde na můj vrub a do výdajů je nebudu uplatňovat. 

Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu

Starobní důchodce má jediný příjem, a to z pachtu zemědělských pozemků. Tento příjem daní dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona o dan. Má nárok na uplatnění slevy na dani příjmu ve výši 24 840 Kč dle § 35ba odst. 1 písm. a)?

Příspěvek na péči - osvobození

Pánovi byl od 4/2020 přiznán krajskou pobočkou Úřadu práce na základě jeho žádosti příspěvek na péči 12 800 Kč měsíčně do data bez omezení. Příspěvek musí být dle § 21 odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách využíván na zajištění potřebné pomoci osobě (Pánovi), kterému byl tento příspěvek přiznán, a to osobou blízkou nebo asistentem soc. péče apod. Od tohoto pána se stará bývalá manželka, která s ním žije v jedné domácnosti a kvůli tomu skončila se zaměstnáním a je pojištěncem státu. (tento příspěvek od něj dostává). Je tento příjem osvobozený od daně i pro pána i pro bývalou manželku a nemusí se uvádět do

Fyzické osobě byl od 4/2020 přiznán krajskou pobočkou Úřadu práce na základě jeho žádosti příspěvek na péči 12 800 Kč měsíčně do data bez omezení. Příspěvek musí být dle § 21 odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách využíván na zajištění potřebné pomoci osobě, kterému byl tento příspěvek přiznán, a to osobou blízkou nebo asistentem sociální péče apod. O tohoto pána se stará bývalá manželka, která s ním žije v jedné domácnosti a kvůli tomu skončila se zaměstnáním a je pojištěncem státu (tento příspěvek od něj dostává). Je tento příjem osvobozený od daně i pro pána i pro bývalou manželku a nemusí se uvádět do jejich přiznání?

jejich přiznání?

Zdanění pachtovného

Jsem starobní důchodce a podnikám jako OSVČ (daňová evidence bez DPH). Po rodičích jsem zdědila pole. Dle nájemní smlouvy se zemědělským družstvem jsem dostala vyplacené pachtovné (nájemné) za rok 2020 ve výši 900 Kč. Tuto částku jsem obdržela rovněž v r. 2020. Musím tuto částku zdanit v daňovém přiznání za r. 2020, a ve kterém ustanovení?

Daň z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání

Fyzická osoba je podnikatel a současně zaměstnancem jiné firmy, kde podepsal prohlášení k dani k odečtení základní nezdanitelné částky ze mzdy. Od zaměstnavatele dostal potvrzení o dani. Pokud již uplatňoval základní slevu na dani u zaměstnavatele, tak v daňovém přiznání již nemůže odečíst základní částku za poplatníka?