Postoupení pohledávky

Společnost s r. o. poskytla v roce 2018 zápůjčku jiné s. r. o., kterou z důvodu neuhrazení chce v roce 2019 postoupit postupníkovi. Musí s. r. o. zaúčtovat v roce 2018 do zdanitelných výnosů úrok ze zápůjčky? Pohledávka bude postoupena v roce 2019 za nominální cenu. Budou případné úroky v roce 2019 při postoupení pohledávky nedaňovým nákladem? Musí se zaúčtovat jako daňový výnos i poměrná část úroku za rok 2019 do doby postoupení? Jaké předkontace se použijí při postoupení pohledávky?

Výpůjčka osobního auta majitele s. r. o.

Jednatel české s. r. o. je Slovák. Doma na Slovensku má jednu nevyužitou rodinnou Škodu Fabii. Protože ale zde v Čechách jeho zaměstnanci pracují po celé ČR, tak se rozhodl, že na základě výpůjčky poskytne automobil své české s. r. o. a budou ji využívat všichni zaměstnanci k přesunům ze stavby na stavbu anebo dle potřeby firmy na území ČR. Nákladem k tomuto automobilu bude nákup PHM. Je to tak v pořádku anebo z této situace vznikají i další daňové povinnosti? 

Daňová uznatelnost a odpočet DPH u hodinek zakoupených pro jednatele

Je možné uznat jako daňový náklad a odečíst si DPH u nákupu chytrých hodinek? Hodinky zakoupila firma, s. r. o., plátce DPH zabývající se finanční činností, pro své jednatele.

Paušální výdaje na dopravu u s. r. o.

Společnost s r. o. vlastní vozidlo, které je zahrnuto v obchodním majetku a je využíváno pouze pro ekonomickou činnost. Vozidlo ale používá jednatel, který nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce. Lze u tohoto vozidla uplatnit paušální výdaj?

Paušální výdaje na vozidlo

Společnost s r. o. má v majetku vozidlo, které používá pouze pro ekonomickou činnost. V některých měsících ale vozidlo nebylo použito. Lze uplatnit paušální výdaje na vozidlo pouze za měsíce, kdy společnost auto využívala?

Ukončení ekonomické činnosti společnosti s. r. o.

Jak má postupovat jednatel, pokud chce ukončit činnost s. r. o.? Společnost nemá žádný obchodní majetek, žádný úvěr ani leasing. Je registrována k DPH.

Ukončení nájemní smlouvy - technické zhodnocení pronajatých prostor provedené nájemcem

Se souhlasem pronajímatele odpisoval technické zhodnocení nájemce. K datu ukončení nájemního vztahu je u technického zhodnocení účetní zůstatková cena vyšší než zůstatková cena daňová. Aby nemuselo dojít k navýšení daňového základu o zůstatkovou cenu, stačí, když vyfakturujeme pronajímateli protiplnění v hodnotě rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou technického zhodnocení? Bude protiplnění předmětem DPH? Jsme s. r. o., plátci DPH.

Dohoda o narovnání

Společnost s r. o. poskytla zápůjčku jiné s. r. o., kterou eviduje na účtu 378. Zatím nebyly účtovány žádné úroky a pokuta, pohledávka vznikla v roce 2018. Nyní došlo k dohodě o narovnání, kde se obě strany dohodly, že bude uhrazena pouze jistina. Budou se účtovat úroky a smluvní pokuta a budou předmětem daně z příjmů, i když je společnost již neobdrží? Jak celou tuto transakci zaúčtovat?

Registrace k silniční dani zpětně

Firma s. r. o., plátce DPH, koupila auto 26. 9. 2018, zaplatila pojištění vozidla 1. 10. 2018, další náklady k autu - evidenční kontrola, oprava koženého interiéru a pneumatiky spadají do 9. a 10. měsíce s daty vystavení. Poslali jsme registrační formulář k silniční dani 29. 10. 2018 datovou schránkou a datum registrace jsme vyplnili od 1. 9. 2018. Z finančního úřadu přišla registrace ke dni 30. 10. 2018. Na dotaz, proč není od 1. 9. 2018, bylo odpovězeno, že je to jen orientační. Není možné se přihlásit zpětně? Musíme se řídit tedy datem 30. 10. 2018, takže nelze dát do nákladů účtenky od PHM do tohoto data? Ostatní náklady psané na začátku ano? Nebo se všechny náklady související s autem a uplatnění DPH posune až po datu registrace k silniční dani?

Fakturace do vlastní společnosti

Společnost s r. o. A má jediného společníka, a to s. r. o. B. Mohou společníci s. r. o. B fakturovat své služby do s. r. o. A? Může jednatel s. r. o. A fakturovat své služby do s. r. o. A, anebo je lepší aby pobíral odměnu jednatele?