Bezesmluvní užívání pozemku a fakturace

Přišla nám faktura od Lesů ČR za bezesmluvní užívání části pozemku, a to za období od roku 2016-2018. Domnívám se, že daňově uznatelný náklad mohu dát pouze ve výši 1/3 fakturované částky - vlastně adekvátní část za rok 2018. Nebo existuje nějaká opora v zákoně, že bych si mohla dát do daňových nákladů za rok 2018 celou fakturu - tzn. pachtovné za roky 2016,2017, 2018? 

Projektový návrh na opravy budovy realizovaných v příštím roce

Společnost s. r. o. zaplatila v letošním roce za projektový návrh na opravy budovy, ve které podniká, částku 39 000 Kč. Opravy se ale budou provádět až v příštím roce. Lze částku 39 000 Kč dát do nákladů již letos, nebo až v příštím roce, kdy se budou opravy provádět? 

Realitní služby

Společnost s. r. o. si objednala u realitní společnosti vyhledání vhodné nemovité věci ke svému podnikání. Smlouva byla uzavřena na období 3 měsíce a na základě faktury byla zaplacena odměna 120 000 Kč, bez možnosti vrácení peněz v případě neúspěchu. Bohužel žádná nemovitá věc se nenašla. Otázka zní, zda tuto částku, i přes neúspěch, lze dát do daňově uznatelných nákladů? 

NNO - uznání nákladů na ubytování

Jsme nestátní nezisková organizace v oblasti vzdělávání. Na přednášky dojíždí lektoři, kteří jsou ubytováváni v místním hotelu. Hotel nám vystaví fakturu - je možné ji dát do uznatelných nákladů? A jak je to v např. případě ubytování členů maturitní komise, je to stejné?

Postoupení pohledávky

Společnost s r. o. poskytla v roce 2018 zápůjčku jiné s. r. o., kterou z důvodu neuhrazení chce v roce 2019 postoupit postupníkovi. Musí s. r. o. zaúčtovat v roce 2018 do zdanitelných výnosů úrok ze zápůjčky? Pohledávka bude postoupena v roce 2019 za nominální cenu. Budou případné úroky v roce 2019 při postoupení pohledávky nedaňovým nákladem? Musí se zaúčtovat jako daňový výnos i poměrná část úroku za rok 2019 do doby postoupení? Jaké předkontace se použijí při postoupení pohledávky?

Oblečení a obuv pro zaměstnance

Společnost s r. o. ,plátce DPH, se zaměřuje na květinovou výzdobu při různých společenských akcí, svateb, eventů, workshopů. Na tyto akce potřebují zaměstnanci nosit oblečení, které svým charakterem vystihuje náplň těchto akcí. U obuvi a oblečení, které nakupuje pro zaměstnance, uplatní DPH na vstupu. Oblečení je pak vedeno na skladových kartách a uloženo ve skladu (šatně). Podle potřeby si oblečení vybírají, jedna zaměstnankyně se stará, aby vše po akci bylo vyčištěné, vyprané. Po roce chce s. r. o. obnošené oblečení a obuv vyřadit. Jak správně účetně a daňově postupovat? Jaké ceny použít? Jak by to bylo v případě, že toto oblečení a obuv se odevzdá do městských kontejnerů, které jsou v každém pražském obvodu přistavěny?

Odstranění stavby

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby? Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

Daňová uznatelnost a odpočet DPH u hodinek zakoupených pro jednatele

Je možné uznat jako daňový náklad a odečíst si DPH u nákupu chytrých hodinek? Hodinky zakoupila firma, s. r. o., plátce DPH zabývající se finanční činností, pro své jednatele.

Očkování pro zaměstnance

Jsme spolek - nezisková organizace - sportovní oddíl. Je možné trenérům proplatit očkování, které je sice nepovinné ale s ohledem na to, že se vyskytují v dětském kolektivu a denně přicházejí do styku s desítkami dětí, vhodné? Např. vakcína proti chřipce, pneumokoková vakcína apod. Byl by tento výdaj z pohledu spolku-zaměstnavatele daňově uznatelný? Je případná úhrada z pohledu zaměstnance příjmem podléhajícím zdanění a odvodům sociálního a zdravotního pojištění?

Daňová uznatelnost poplatků od Centrálního depozitáře cennych papírů

Jsme akciová společnost vlastněná částečně právnickými osobami, částečně fyzickými osobami. Akcie jsou v zaknihované podobě vedeny v Centrálním depozitáři cenných papírů, kterému platíme měsíčně poplatky. Jde o daňově uznatelný náklad?