Daňové a nedaňové výdaje (1770)

Účtování respirátorů

Kam správně účtovat nákup respirátorů a antigenních testů? děkuji Část respirátorů a antigenních testů je určená pro zaměstnance a část pro návštěvy. 

Účtování úhrady za převzetí zákaznické základny

Jak zaúčtovat úhradu ve výši 500 000 Kč za převzetí zákaznické základny lékárny a jak je to s daňovou uznatelností? Nabyvatel - s. r. o. - na základě kupní smlouvy odkupuje zásoby a vybavení od původního provozovatele - s. r. o. Obě zúčastněné strany jsou plátcem DPH. Nabyvatel se v kupní smlouvě dále zavázal zaplatit původnímu provozovateli částku 500 000 Kč za převzetí zákaznické základny. Zákaznickou základnou jsou myšleni zákazníci „z ulice“, kteří jsou zvyklí nakupovat v lékárně a také zdravotnická zařízení, která zde odebírají materiál. Tato cena je stanovena v kupní smlouvě a vztahuje se pouze za postoupení zákaznické sítě. Vybavení a zásoby v této částce nejsou zahrnuty.

Daňová uznatelnost zabrání zboží - padělků

Firmě zabavila policie zboží (elektroniku) za 100 000 Kč nakoupené v Číně určeného k prodeji. V roce došlo k rozhodnutí od soudu o zabrání tohoto zboží podle § 101 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, protože se jednalo o padělky podle rozhodnutí. Firma účtuje úbytek zboží na nákladový účet 549. Je tento náklad (výdaj) daňově uznatelný podle obecného § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, nebo je nějaké omezení, které zakazuje tuto záležitost dát do daňových nákladů?

Jednatel bydlící v bytě, kde nájemce je společnost

Společnost si pronajímá „bytový prostor“ kde bydlí jednatel. Může si poměrnou část společnost dávat do nákladů jako „nájemné“ společnosti? Společnost má virtuální sídlo jinde, lze vše řídit z „pracovny“ kde bydlí jednatel, lze poměrem dávat částku nájemného do daňových nákladů firmy?

Karanténní příspěvek - izolačka

Příspěvková organizace, jaký je správný způsob zaúčtování tzv. izolačky? Ponížit náklady na sociální pojištění na částku, kterou vykazujeme vůči OSSZ nebo náklady v plné výši a karanténní příspěvek účtovat do výnosů? 

Pojištění odpovědnosti jako daňově účinný náklad

Zemědělské družstvo sjednalo s pojišťovnou pojistnou smlouvu "Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání". Pojistník je firma a pojištěná osoba jsou všichni zaměstnanci pojistníka. Ve smlouvě není specifikována jména pojištěných osob, jen celkový počet zaměstnanců. Zaměstnancům nic ve mzdě nepřidaňujeme. Jedná se o daňově účinný náklad firmy?

Doprava agenturních zaměstnanců

Společnost s ručením omezením zabývající se agenturním zaměstnáváním dopravuje své zaměstnance do podniků, se kterými má uzavřenou smlouvu o agenturním zaměstnávání. Za jakých podmínek lze tyto náklady na dopravu svých zaměstnanců do podniku uplatnit v daňových výdajích?

Daňový náklad - řidičské oprávnění

Jsme s. r. o., kovovýroba. Zaměstnanci-konstruktérovi bychom chtěli zaplatit řidičské oprávnění B, aby mohl jezdit k zákazníkům, a dát jeho pořízení do daňových nákladů. Mohlo by jít o ,,zvýšení kvalifikace“? Popřípadě můžeme sepsat se zaměstnancem úmluvu o ,,zvýšení“ kvalifikace, na jejímž základě bude pro firmu zároveň jezdit osobním autem k zákazníkům nebo máme rozšířit i pracovní smlouvu?

Ubytování zaměstnanců

Jak se účtuje ubytování zaměstnanců na ubytovně? Zaměstnanec nic nehradí. Je to daňový nebo nedaňový náklad?

Náklady před zahájením pronájmu

Fyzická osoba - občan nepodnikatel - pronajímá byty. V roce 2020 pořídil další byt, který hodlá začít pronajímat, ale až od roku 2021, přičemž v roce 2020 již vynaložil náklady na přípravu pronájmu - poštovné, drobná režie, nákupy na vybavení bytu - koupě nábytku apod. Lze tyto náklady vynaložené již v roce 2020 uplatnit do výdajů, tedy ještě před zahájením pronájmu? V případě, že ne, lze je uplatnit až v roce 2021, jakmile poplynou příjmy z pronájmu? Fyzická osoba uplatňuje výdaje ve skutečné výši.