Daňové a nedaňové výdaje (1703)

Ubytování jako daňový náklad u produkční společnosti

Produkční společnost na základě uzavřené smlouvy s účastníky (herci, technici, zvukaři) jim platí také ubytování (ve jmenovitě uzavřené smlouvě s nimi), aby mohlo proběhnout natáčení, jelikož jsou účastníci z různých koutů republiky. Společnost má v činnosti podnikání zajištění chodu celého natáčení. Bylo by tedy logické, když uzavřená smlouva je včetně ubytování, že je považován tento výdej pro tuto společnost daňově účinný?

Platby třetím stranám (přes sms)

Na fakturách od telefonních operátorů jsou také platby třetím stranám, bývají to např. jízdenky, parkovné apod. Není k nim ale doloženo žádné podrobné vyúčtování, co konkrétně to bylo a příp. daňový doklad na DPH. Jak správně účtovat tyto platby, daňově, nedaňově, a kde k nim případně mohu doklady k těmto platbám sehnat?

Nákup čtyřkolky na firmu

Za jakých podmínek lze odpisovat nákup čtyřkolky do firmy, uplatnit DPH a jak je to se silniční daní? Vedu daňovou evidenci.

Úhrada škody způsobené při havárii

Společnost je vlastníkem motocyklu, u kterého zapomněla zaplatit povinné ručení. Touto motorkou způsobili dopravní nehodu a pojišťovna vyplatila poškozenému automobilu vzniklou újmu z garančního fondu. Pojišťovna nyní naúčtovala společnosti náhradu jedné třetiny toho, co způsobili na poškozeném automobilu. Společnost tuto částku zaplatila. Jak prosím zaúčtovat tento náklad? Je to na účet 548? A je to daňový či nedaňový náklad?

Daňová uznatelnost rehabilitace

Podnikatel, fyzická osoba, OSVČ provádí fyzicky velmi náročnou práci. Aby mohl tuto práci vykonávat, musí pravidelně docházet na rehabilitaci. Může si podnikatel tuto rehabilitaci uplatnit jako daňový výdaj? Je možné rehabilitaci zahrnout jako daňový výdaj u zaměstnanců, kteří také vykonávají fyzicky náročnou činnost?

Daňová uznatelnost poštovného

Pokud jednatel/společník zasílal pracovní dokumenty na svou s. r. o. a uvedl odesílatele sebe a adresáta svou s. r. o., může být v s. r. o. toto poštovné daňově uznatelné? 

Daňově uznatelné náklady - soukromý zemědělec

Soukromý zemědělec (OSVČ) pronajme společnosti s ručením omezeným, jejímž je jediným společníkem a jednatelem skladovací prostory. Fakturu za celoroční pronájem vystaví v prosinci 2019. DUZP je prosinec, splatnost je leden dalšího roku a úhrada proběhla 10. 1. 2020. Jsou tyto náklady za pronájem pro s. r. o. daňově uznatelné, když OSVČ bude příjem zdaňovat až za rok 2020? 

Letenka z Thajska do ČR pro budoucího zaměstnance

S. r. o. má v předmětu činnosti masáže - thajské masáže. Může dát do nákladů letenky z Thajska do ČR pro svého budoucího zaměstnance? Zároveň může nárokovat DPH? Zaměstnanec bude v ČR 12 měsíců a pak zase odletí zpět do Thajska.

Nákup a prodej automobilu ve stejném roce

Automobil byl pořízen (45 000 Kč) a zařazen do majetku na konci ledna. Na konci července stejného roku byl vyřazen prodejem (20 000 Kč) z důvodu potřeby větších investic do oprav (nepojízdný). Daňové odpisy nejsou možné. Jaké bude správné zaúčtování vyřazení? Bude rozdíl 25 000 Kč daňově uznatelným nákladem? A jak se to odrazí na DPH (bylo odečteno v plné výši při nákupu, odvedeno při prodeji)?

Přechod na skutečné výdaje a dodanění pohledávky

Podnikatel uplatnil v roce 2018 paušální výdaje a v roce 2019 chce přejít na skutečné výdaje. Ke dni 31.12. 2018 eviduje jednu nezaplacenou pohledávku se splatností v lednu 2019. Za rok 2018 by měl dodatečným přiznáním tuto pohledávku dodanit, ale jak to bude s výdaji vůči této pohledávce? Může si z rovněž uplatnit v dodatečném přiznání výdajový paušál 60 % vůči této pohledávce? Protože jinak by to bylo nespravedlivé.