Daňové a nedaňové výdaje (1682)

Vzorky

Společnost obchodující se spotřebním zbožím (na každém jednotlivém kusu je uvedena značka společnosti) poskytuje reklamní vzorky mimo jiné i při těchto příležitostech: zaměstnancům pro použití v zaměstnání, zaměstnancům při narozeninách, obchodním partnerům. Někdy je hodnota do 500 Kč bez DPH někdy je vyšší. Pokud je do 500 Kč bez daně, lze vzorky považovat za reklamní předměty i při příležitostech výše uvedených? Pokud mají hodnotu nad 500 Kč jak dokázat, že jde opravdu o poskytnutí vzorků a ne darů? Pokud by nešlo o poskytnutí vzorků, muselo by se odvádět DPH a náklady (výdejka) by byly daňově neuznatelné?

Dezinfekční sprej pro pracovní obuv jako daňově uznatelný náklad

Výrobní firma s třísměnným provozem by chtěla pořídit dezinfekční spreje, které by se aplikovali do pracovní obuvi zaměstnanců, protože zápach z regálů s pracovní obuví je téměř nesnesitelný. Zaměstnanci pracují v horkém provozu, v uzavřené obuvi, 7,5 hod denně. Za jakých podmínek by se jednalo o daňově uznatelný náklad?

Dary a uplatnění v daních

OSVČ věnovala v r. 2019 peníze Milionu chvilek z.s. Dále darovala příspěvek Nadaci Via na oživení památkově chráněného objektu a Post Bellum o.p.s. na Paměť národa. Všechny organizace jí zaslaly potvrzení o daru. OSVČ si není jistá, zda dary pro všechny tyto organizace jsou uznatelné do daňového přiznání. Zároveň bychom rádi věděli, zda je někde možno dohledat seznam organizací, pro něž jsou dary uznatelné do daňového přiznání.

Daňová uznatelnost nákladů

Jednatel společnosti s. r. o. byl zaměstnaný v této společnosti do 30. 4. 2020 na základě pracovní smlouvy. K tomuto dni mu byl ukončen pracovní poměr z důvodu dosažení důchodového věku. Na základě rozhodnutí majitele společnosti s bývalým jednatelem jako fyzickou osobou a společností s. r. o. byla uzavřena smlouva o poradenství do 30. 9. 2020 s cílem zaučit nového jednatele (poradenství bude původní jednatel vykonávat jako OSVČ na ŽL a již není zaměstnancem s. r. o.). Na základě této dohody může mimo jiné využívat i nadále osobní automobil v majetku společnosti s. r. o. jak pro svoji soukromou, tak svoji podnikatelskou činnost (bude jediný uživatel tohoto auta), stejně tak telefon, NB a podobně. Všechny tyto náklady na leasing auta, telefonní poplatky budou fakturovány společnosti s. r. o. Jak máme postupovat z hlediska účetnictví, DPH a daní jednak u s. r. o. a jednak u fyzické osoby?

Uzavírání pojistky za zákazníka autobazaru

Autobazar má s pojišťovnou nové smluvní podmínky - zákazník který si v autobazaru koupí automobil, tak pojistnou smlouvu na ten automobil zaplatí na první pojistné období autobazar (je to místo slevy pro zákazníka - místo slevy z ceny auta se mu uhradí první pojistné), na předpisu pojistného je jako odběratel uveden autobazar, který také pojistku platí (cca 5 000 Kč) a v textu je pak uvedeno jméno zákazníka, který auto koupil a WIN auta. Případnou následnou pojistnou událost už řeší pojišťovna přímo se zákazníkem, autobazaru se to již netýká. Jak mám z hlediska daně z příjmu naložit s tím prvním pojistným, které platí autobazar, je to náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmu a můžu uplatnit daňově do nakoupených služeb?

 

Teambuilding

Společnost bude pořádat pro své zaměstnance teambuilding. Bude se jednat o pobyt na horské chatě od čtvrtečního rána do nedělního rána Povinná účast zaměstnanců je od čtvrtka do pátečního večera. Od pátečního večera do neděle je pobyt dobrovolný. Předpokládám, že pro společnost bude daňově účinným nákladem ubytování i stravování zaměstnanců do pátečního večera, dále také činnost lektora zajišťujícího teambuildingový program v tuto dobu a doprava. Je na stravování zaměstnanců (aby bylo daňově uznatelným nákladem) stanoven nějaký zákonný limit? Pobyt zaměstnanců na nepovinné části je pro společnost nedaňovým nákladem. Pro zaměstnance je nepovinný pobyt nepeněžním, plněním, které se musí přidanit ke mzdě, nebo je možné, do výše 20 0000 Kč, ho uznat jako nepeněžní příspěvek zaměstnanci na dovolenou? Večerní program (kouzelník, alkoholické nápoje apod.) jsou daňově neúčinným nákladem, i když se týká večeru s povinnou účastí? Zaměstnancům za pobyt na povinné části teambuildingu náleží mzda za hodiny, kdy by v práci pracovali (např. při 8hodinové pracovní době za 8 hodin) a za celou povinnou dobu teambuildingu cestovní náhrady - tedy stravné krácené o 75 % při celodenním stravování?

Příjmy podle § 10 vůči firmě

Lze uplatnit do nákladů výdaje, které byly poskytnuty soukromé nepodnikající osobě podle § 10 za jednorázovou činnost? Například soused se nabídne, že nám vymaluje kancelář - podnikatelský prostor a my za to vyplatíme jednorázovou částku. Nemusí firma s ním uzavírat DPP kupříkladu?

 

Ochutnávka koření - daňově uznatelné výdaje

Společnost s r. o. obchoduje s kořením. Aby představila své zboží zákazníkům, pořádá ochutnávky. Nedává však ochutnávat samotné koření, ale připravuje pokrmy, které uvedeným kořením ochutí. Případně si nechá tyto pokrmy připravit v restauraci, které koření dodá. Jsou pro společnost použité suroviny daňově uznatelným nákladem a má možnost si při jejich pořízení odečíst DPH (případně do jaké výše)?

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

Dle § 23e odst. 3 písm. e) ZDP se za výpůjční výdaj považuje i výdaj v podobě kurzového rozdílu souvisejícím se závazkem podle písmen a) až d). Jakožto společnost s ručením omezením účtujeme v rámci roční účetní závěrky i o kurzových rozdílech k čerpaným úvěrům (kurz k 31. 12. příslušného roku). Příslušný kurzový rozdíl je pak vykázán ve výsledku hospodaření příslušného uzavíraného období. Považuje se i tento kurzový rozdíl za částku, která spadá do posouzení daňové uznatelnosti výpůjčních výdajů dle v § 23e odst. 1? 

Dezinfekce jako reklamní předmět

Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila od jiného plátce DPH dezinfekce v malých lahvičkách za 50 Kč za kus včetně DPH, lahvičky jsou označeny názvem a logem firmy. Tyto chce firma rozdávat bezplatně jako reklamní předměty v rámci své ekonomické činnosti. Jak to bude s DPH? DPH na výstupu by neměly dezinfekce podléhat na základě § 13 odst. 9 písm. c) zákona o DPH jakožto poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti (hodnota je zde splněna, další podmínka pro účely DPH zde není). O případném prominutí DPH na výstupu při bezplatném poskytnutí dezinfekce po dobu nouzového stavu dle rozhodnutí uveřejněného ve Finančním zpravodaji 6/2020 víme. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH a daňovou uznatelností? Ustanovení § 25 odst. 1 písm. z) zákona o daních z příjmů stanoví jako jednu z podmínek daňové uznatelnosti fakt, že reklamní předmět nesmí být předmětem spotřební daně. Nárok na odpočet DPH se odvíjí z § 72 odst. 4 zákona o DPH, který jej váže na daňovou uznatelnost reklamního předmětu. Denaturovaný líh obecně je dle § 71 zákona o spotřebních daních od spotřební daně osvobozen. Ale ať už by byl při výrobě použit jakýkoli druh lihu, pořád je předmětem spotřební daně, byť ten denaturovaný je od této daně osvobozen. Z toho by vyplývalo, že tyto dezinfekce nelze poskytnout jako daňově uznatelné reklamní předměty s nárokem na odpočet DPH. Prosíme o korekci tohoto závěru.