Daňové a nedaňové výdaje (1808)

Degustace vína - DPH a daň z příjmů

Obchodní firma s. r. o., plátce DPH, dodávající víno do velkoobchodů a provozující vlastní kamennou prodejnu, pořádá pro své zákazníky degustace vín. Lze takto „spotřebovanou“ zásobu odepsat přímo do nákladů? Pokud ne a účtovalo by se vůči účtu 513, je nutné nějakým způsobem řešit DPH, tedy položku dodanit?

Zboží za symbolickou cenu

Dodavatel poskytne odběrateli (právnické osobě) k nákupu náhradních dílů také např. karton piv za symbolickou cenu 1 Kč. Tato položka je uvedena na faktuře s náhradními díly. Jaké je správné daňové řešení u odběratele, především co se týče DPH a daně z příjmů, když tento dodaný sortiment vůbec nesouvisí s předmětem podnikání?

Homeoffice vs. pronájem místnosti

Firma s. r. o. má brigádníky na DPP, měsíčně vypláceno 10 000 Kč, podepsaná prohlášení. Lze u DPP účtovat měsíční pronájem místnosti v bytě brigádníka/ů za práci vykonávající pro s. r. o.? Popřípadě je průkaznější stanovit výši kompenzovaných nákladů (PC, internet, tiskárna, místo)? Byly by oba případy u DPP osvobozeny dle § 6 odst. 7 písm. b), d) a pro s. r. o. daňovým výdajem?

Náklady na raut

Spolek při výročí založení uspořádá oslavu. V účetnictví má fakturu za pronájem vinného sklepa s pohoštěním, za raut, za ubytování pozvaných hostů. Všechny tyto náklady budou daňově neuznatelné?

Registrace k DPH - nárok na odpočet daně z již pořízeného drobného majetku

Je možné nárokovat DPH z faktury za "servis" tabletu, podmínka 12 měsíců před registrací je splněná. Zavádějící je údaj z faktury "servis", ve skutečnosti se jednalo o výměnu poškozeného tabletu za tablet nový z titulu pojistné události - poškození majetku. A dále, je tento "příjem" DPH daňový výnos? V roce pořízení byl daňovým nákladem.

Havarijní pojištění auta v s. r. o.

Firma s. r. o.- vlastní automobil (v TP je vlastník). Smlouva na havarijní pojištění: pojistník - jediný společník, vlastník s. r. o. Veškeré pojištění hradí s. r. o. Mohu na základě takové smlouvy uplatnit havarijní pojištění daňově?

Teambulding a užívání firemního auta pro realitní makléře OSVČ

Realitní kancelář má 10 realitních makléřů, kteří nejsou jejími zaměstnanci (OSVČ), ale pracují výhradně pro tuto RK. Realitní kancelář 2x ročně pro tyto makléře pořádá víkendový teambulding, kde je fakturováno ubytování, pronájem prostor, občerstvení a případně doprovodný program (střelba na střelnici, minigolf ...). Vzhledem k tomu, že se nejedná o zaměstnance, je možné uplatnit do daňových nákladů ubytování, pronájem a případně doprovodný program nebo celá faktura je nedaňovým nákladem? Zároveň RK má v majetku společnosti 2 osobní automobily, které využívají také tito makléři pro svojí práci pro RK. Je odpis těchto aut a jeho opravy daňovým nákladem společnosti?

Fakturace služeb a správné uplatnění výdajových paušálů zejména u dopravy

Můj zákazník OSVČ mě požádal o radu ohledně fakturace. V daňovém přiznání si chce uplatňovat výdaje paušálem. Jedná se mu konkrétně o fakturaci dopravy. Například bude dělat komplexní činnost elektro, na faktuře tedy bude: projekt elektro - volná - 60%, náklady práce elektro - řemeslná - 80%, materiál elektro (rozepsané položky) - volná - 60%, revize elektro - řemeslná - 80%... Neví, do jaké kategorie zařadit cestovné/dopravné - většinou se jedná o několikasetkorunové položky. Je vůbec obvyklé a správné takhle rozpitvávat fakturu na jednotlivé fáze a uplatňovat rozdílnou procentní sazbu paušálních výdajů? Pracuje na seznamu faktur s rozpisem činností, abych měl podklady pro účetní, anebo pro případnou kontrolu.

Relokační balíček pro zaměstnance bez pracovního povolení

Máme kandidáta cizince mimo EU, který v součásné době nemá pracovní povolení v ČR (má pracovní povolení v Rakousku). Společnost nabídla kandidátovi relokační balíček na úhradu nájmu do doby, než bude vyřízeno pracovní povolení v ČR a podepsána pracovní smlouva. 1. Je možné relokační balíček vyplatit před vyřízením pracovního povolení a uzavřením pracovní smlouvy? 2. Bude tento výdaj pro firmu daňově uznatelný (daň z příjmu právnických osob)? 3. Bude částka součástí základu pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance a zaměstnavatele a zálohy na daň? 

Nezařazený majetek v r. 2020

V naší a. s. jsme v 5/2020 koupili a zařadili do užívání stroj za 55 000 CZK. Dle tehdejších předpisů to byl hmotný majetek, který se měl odepisovat účetně i daňově (účetní i daňový limit pro majetek byl v r. 2020 v naší a. s. nastaven stejně tzn. od 40 000 CZK). Až v 7/2021 jsme zjistili chybu, a sice, že jsme majetek neodepisovali ani účetně ani daňově v r. 2020 - majetek zůstal na pořizovacím účtu 042. Jde o to, jak chybu z r. 2020 odstranit. V r. 2021 jsme v účetnictví i daních změnili limity pro majetek a to na 80 000 CZK. Možná budeme dávat DODAP do r. 2020 (i z jiných důvodů). Lze 55 000 CZK dát do DODAP r. 2020 jako náklad - díky změně v legislativě? Ideálně postupovat pokud bychom nedali DODAP do r. 2020? Lze v r. 2021 dát 55 000 CZK do nákladů vzhledem k novým limitům?