Daňové a nedaňové výdaje (1561)

Náhrada škody při automobilové nehodě

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, podniká v oboru silniční nákladní dopravy. Zaměstnanec podnikatele, řidič nákladního vozidla, způsobil na parkovišti dopravní nehodu. Poškozený nyní požaduje zaplacení opravy nabouraného automobilu. Může si podnikatel uplatnit jako daňově uznatelný výdaj zaplacenou náhradu škody, kterou způsobil jeho řidič (zaměstnanec) při dopravní nehodě?

Uznatelnost nákladů na výuku českého jazyka

Tuzemská akciová společnost zabývající se softwarovými službami, zaměstnává jak české občany tak i cizince. Zaměstnance vysílá na jazykové kurzy a také na i kurz českého jazyka. Lze výuku češtiny uplatnit jako daňový výdaj?

Vybavení bytu pro zaměstnance

Společnost má v pronájmu několik bytů pro zaměstnance na přechodné ubytování. Byty jsou částeně vybavené. Vzhledem k tomu, že se společnost smluvně zavázala k zajištění ubytování včetně vybavení pro tyto zaměstnance, bylo nutné tyto byty dovybavit. Je nákup takovéhoto vybavení (např. pračky) daňově uznatelným nákladem? A jak naložit s DPH? Vybavení nakoupené společností zůstane v majetku firmy i v případě ukončení pronájmu.

Pronájem kávovaru

Bude daňově uznatelným nákladem pronájem kávovaru za měsíční paušál, který bude následně převeden na kredit, za který je možné si objednat kávu? 

Provize při nákup pozemku

Lze při nákupu zemědělského pozemku zemědělcem zaúčtovat provizi spojenou s tímto nákupem do nákladů? Nebo vstupuje do ceny pozemku, a tedy, jelikož se pozemky neodepisují, nebude tento náklad nikdy uplatněn? 

Daňově uznatelné položky - penzion

Lze při provozování penzionu uplatnit jako daňově uznatelný výdaj - kávu, čaj, nápoje (např. minerální voda), dále například šampon, mýdlo - v jednorázových baleních, ale bez loga a názvu penzionu? Je to služba penzionu pro klienty. A dále jiná společnost - právní forma „spolek“ - může si dávat do daňově uznatelných nákladů náklady na občerstvení pro delegáty (mezinárodní triatlon)? 

Výdaje za cestovné OSVČ

OSVČ uplatňuje paušální výdaj na dopravu, automobil má zařazen v obchodním majetku, odpisuje ho ve výši 80 %. Může si při cestách uplatnit nějaké další výdaje? Např. cestuje-li do zahraničí na veletrh, kde vybírá materiál pro svůj obchod a prodej a spí tam dvě noci, může uplatnit v daňových nákladech výlohy za ubytování v hotelu, snídani či oběd v restauraci? Umožňuje ještě nějaké jiné „paušální“ náhrady zákon o daních z příjmů využít? Jak to vyřešit v případě, že s OSVČ cestuje rodinný příslušník a platby např. v hotelu OSVČ platí za oba dva - dát polovinu do nedaňových nákladů nebo musí hotel vystavit fakturu pouze jen pro OSVČ? Jak se toto v praxi řeší - je stejné řešení např. při využití počítače? Může OSVČ zařadit do obchodního majetku celý počítač a uplatnit např. poměrem odpis - soukromé x podnikatelské využití počítače?

Vstupní cena auta pro daňové odpisování u plátce DPH

Plátce DPH, OSVČ, vede daňovou evidenci a na automobil uplatňuje paušální výdaje na dopravu. V červnu chce nakoupit automobil za 1 000 000 Kč + 210 000 DPH. Auto bude využívat z 50 % pro podnikání a z 50 % pro své soukromé účely. Předpokládáme, že nákup proběhne v červnu a 1 210 000 Kč bude z účtu v červnu zaplaceno.

1) Uvede OSVČ do přiznání k DPH na řádku 40 - 500 000 Kč a 105 000 Kč DPH?

2) Případnou změnu poměru využití budeme řešit v prosincovém přiznání na řádku 60?

3) Doklady od PHM nechce OSVČ uplatňovat jako odpočet - je to možné ačkoliv budeme uplatňovat odpočet u auta? Nemusíte tedy žádné doklady za PHM do DPH, resp. i do daňové evidence dávat? Můžete ale dát do daňové evidence doklady např. z oprav či např. nákup zimních pneumatik a uplatnit odpočet také v poměru 50/50 a pak je případně také vyrovnat v posledním zdaňovacím období?

4) Z pohledu daňové evidence - kdy musíme automobil zařadit a v jaké ceně (máme ho zařadit např. v červenci, kdy ho začneme užívat a vstupní cena bude 1 000 000 + částka neuplatněné DPH, tj. celkem 1 105 000 Kč)? V dalších letech již vstupní cenu neupravujeme dle poměrového koeficientu - ta zůstává stejná jako na začátku, tj. změna poměrného koeficientu na DPH vliv nemá - najdu toto někde v zákoně o daních z příjmů?

5) Je možné tento automobil po 5 letech, po odepsání, vyřadit z obchodního majetku? Nebudeme tímto krokem nic danit?

Náhrada škody za nadměrné opotřebení předmětu nájmu

Při ukončení smlouvy o nájmu (operativní leasing) auta nám pronajímatel účtuje náhradu škody za nadměrné opotřebení auta dle protokolu o převzetí vozidla. Náklady na opravu neakceptovatelných poškození nejsou předmětem DPH. Chápu to správně, že se jedná o škodu, kterou budu účtovat na účet 549 jako daňově neuznatelné náklady?

Povinné školení řidičů

Zaměstnanci - řidiči nákladních vozidel, slovenského občanství, který nemá český řidičský průkaz -, končila platnost profesního průkazu řidiče. Dle slovenských předpisů absolvoval na Slovensku povinné školení, které si sám objednal a uhradil, aby mu byl vystaven průkaz řidiče na 5 let. Vše po dohodě se zaměstnavatelem. Jaké daňové dopady budou pro firmu a pro zaměstnance po proplacení tohoto školení a kolkové známky za průkaz zaměstnavatelem zaměstnanci?