Mzdy (1544)

Antivirus C - nárok

Společnost měla za období březen až červenec v pracovním poměru jednoho zaměstnance (má pracovní smlouvu) a dva členy statutárního orgánu (mají smlouvu o výkonu funkce). Na zaměstnance v pracovním poměru na pracovní smlouvu bylo za období červen a červenec využito snížení pojistného - Antivirus C. K 31. 7. 2020 ukončil činnost jeden člen statutárního orgánu, který byl od roku 2019 na pracovní neschopnosti. Výše vyměřovacích základů pro sociální pojištění tedy v srpnu nepoklesla, snížil se jen počet zaměstnanců. Je správné za srpen započítat do počtu zaměstnanců pouze pracovníka v pracovním poměru na pracovní smlouvu a lze u tohoto pracovníka v srpnu využít program Antivirus C?

Změna harmonogramu směn

Lze po předchozím souhlasu (dohodě) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem měnit v průběhu měsíce plánované (harmonogram) směny jen ústně? 

Insolvence a čistá mzda

Zaměstnanec má dceru a uplatňuje slevu na dani. Má ale také insolvenční přikaz a musíme odvádět peníze na učet insolvenční správkyně. Jak to bude s čistou mzdou pro výpočet? Započítá se tam bonus na dítě, nebo ne? 

Mzdy - benefit poskytnutý zaměstnanci

Firma uzavřela "skupinové pojištění osob" a za každého zaměstnance platí pojištění pracovní neschopnosti a úrazu. Zaměstnavatel figuruje jako pojistník, zaměstnanec je pojištěnec. Měsíčně je zaměstnancům navyšována hrubá mzda (benefit = částce zaplacené měsíční pojistné) pro základ na odvod sociálního, zdravotního pojištění a výpočet daně z příjmu. Pojišťovna požaduje seznam změn - pracovní poměry ukončení - nově nastupující zařazujeme zpravidla po zkušební době (do 20. předchozího měsíce). Stane se tedy, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr od 21. do 31. v měsíci, pojišťovna nám ho vyúčtuje, zaměstnavatel tedy zaplatí za již ukončeného zaměstnance pojištění. Předpokládám že bych záúčtovala do nedaňových nákladů, ale úplně nevím, jak s odvody a se základem daně za zaměstnance, kterého vlastně již nemáme v evidenci?

Benefit - poskytnutí auta zaměstnanci a účtování

Zaměstnavatel má v podnájmu osobní auto z účtovaného nájmu si nenárokuje DPH, účtuje na účet 518900 nedaněný. Toto auto má k dispozici zaměstnanec, na základě smlouvy se zaměstnavatelem, kterému se ve mzdě přidaní 1 % z pořizovací ceny vozidla. Hrubá mzda je 100 000 Kč, 1 % z ceny vozidla je 13 000 Kč. Celkem vyměřovací základ pro OSSZ a ZP je 113 000 Kč. Jak toto zaúčtovat?

Pronájem služebního bytu zaměstnanci

Firma má v pronájmu služební byt, kde je měsíční nájem 19 984 Kč. Tento byt od 3/2020 užívá zaměstnanec (cizinec), bezúplatně. Náklady hradí firma, a účtuje jako nedaněné tj. MD 512/D 321. Od 1. 9. 2020 je uzavřena dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o srážkách ze mzdy, že bude firma zaměstnanci srážet ze mzdy částku ve výši nájemného tj. 19 984 Kč, tj. 100 %. Jakým způsobem to celé zaúčtovat a zda z tohoto případu neplynou další povinnosti zaměstnavateli nebo zaměstnanci?

Přeplatek mzdy - zápůjčka

Zaměstnanci byla vyplacena za 2 měsíce vyšší mzda, než mu náležela. Jednak tím vznikl přeplatek jeho mzdy a jednak přeplatek na zalohové dani. Jak správně účtovat? 

Odčerpávání zisku z LLC v rámci české legislativy

Dobrý den, Ráda bych se zeptala na způsob zdanění a odčerpávání zisku z LLC (ve chvíli, kdy se veškeré zisky daní v rámci České republiky a tedy i odčerpávání zisku se řídí českou legislativou). Zakládám americkou LLC jako jediný člen, budu ji spravovat z ČR (jsem občan ČR a daňový rezident ČR), ale aktivity LLC budou probíhat v USA. Z dřívější diskuse vím, že veškeré zisky v tomto případě budu zdaňovat pouze v rámci České republiky a to jako s.r.o. Ráda bych se zeptala, jakým způsobem mohu jako člen (jediný člen) z LLC odčerpávat zisk. Je dané možné pouze formou podílů na zisku (dividend) či, vzhledem k tomu, že se na danou společnost v ČR díváme jako na s. r. o., je zisk možné odčerpávat jako např. pravidelnou odměnu společníka (obdobně jako u s.r.o.) nebo jako odměnu zaměstnance? Pokud je to možné, co pro dané musí LLC splnit? Naopak mám povinnost si nějakou odměnu vyplácet ve chvíli, kdy se správě LLC aktivně věnuji a je mým jediným zdrojem příjmů (tedy neodčerpávat zisky pouze formou podílu na zisku)? Dále bych se ráda zeptala, jakým způsobem pak dané odčerpávání zisku z LLC ovlivňuje platby sociálního/zdravotního pojištění. (V tuto chvíli pro jednoduchost předpokládám, že zisky z LLC budou mým jediným příjmem). Jaké další povinnosti musí LLC v tomto případě splnit (zde připomínám, že LLC podniká na americkém trhu, je pouze spravována z ČR)? Např. je nutné zapisovat společnost do obchodního rejstříku / zřídit LLC datovou schránku či jiné povinnosti jaké má s.r.o.? Nebo jde v tomto případě pouze o zdanění v ČR a další povinnosti obdobné s.r.o. se pak LLC netýkají?

Daňová uznatelnost rehabilitace

Podnikatel, fyzická osoba, OSVČ provádí fyzicky velmi náročnou práci. Aby mohl tuto práci vykonávat, musí pravidelně docházet na rehabilitaci. Může si podnikatel tuto rehabilitaci uplatnit jako daňový výdaj? Je možné rehabilitaci zahrnout jako daňový výdaj u zaměstnanců, kteří také vykonávají fyzicky náročnou činnost?

Průměrný výdělek

Zaměstnanec pracuje 8 hod/den (5x/týden), pobírá minimální mzdu, tj. 14 600 Kč + prémie dle odvedené práce (celková výše prémií v 1. kvartále byla 2840 Kč, tj. v průměru 947 Kč/měsíc). Od 1. 4. - 31. 5. 2020 byl na nemocenské, v červnu pracoval pouze od 1. 6. do 19. 6. Od 20. 6. zase nemocenská. Jelikož neodpracoval ve 2. kvartále 21 dnů, jak je to s výpočtem průměrného výdělku, který bude použit v červencové mzdě? Budu zde používat vzoreček (14600 + 947) : 4,348 : 40 = 89,39 Kč nebo budu vycházet ze mzdy za 6/2020, která byla 11 616 Kč - 725 Kč (placené volno)/112 = 97,24 Kč?