Mzdy (1360)

Benefity - jako odměna do vyměřovacího základu pro výpočet průměru na další čtvrtletí

Pokud firma vyplácí jako benefit formou jednorázové finanční odměny příspěvek na dovolenou, vstupuje tato částku do hrubé mzdy pro výpočet průměru na další čtvrtletí.

1. Měsíční příspěvek na dopravu podle počtu odpracovaných směn (jeden z možných volitelných benefitů - není to z žádného fondu), vstupuje vždy i tato odměna do výpočtu pro průměr na další čtvrtletí?

2. Další benefit - jednorázová finanční odměna v měsíci prosinec přiznána a její výše stanovena vždy vedoucím zaměstnancem až do výše 10 000,- Kč - takto je to definováno ve směrnici, má to tedy být pro výpočet průměru jen do dalšího čtvrtletí, nebo na celý další rok - roční? Opět není vypláceno z žádného fondu. 

Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená

Nástup na mateřskou dovolenou je 10. 8. 2019, ukončení mateřské 21. 2. 2020 pak následuje nástup na rodičovský příspěvek. Zůstatek dovolené z roku 2019 je 7 dní. Bude nárok v roce 2020 na 25 dnů dovolené nebo na méně?

Příplatek za práci v sobotu a neděli

Má vedoucí provozovny, který zastupuje zaměstnance za dovolenou, nárok na příplatek 10 % za práci v sobotu a v neděli? Měl by být zástup vedoucího pracovníka za zaměstnance (za dovolenou nebo za neschopenku) upraven ve vnitropodnikových směrnicích? Může zastupovat za dovolenou zaměstnanec společnosti, který má smlouvu na jiný druh práce? 

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zaměstnanec zrušil pracovní poměr okamžitě dle § 56 zákoníku práce. Důvodem byla skutečnost, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1 zákoníku práce). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3 zákoníku práce. Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Zaměstnavatel tedy vyplatil zaměstnanci mzdu za poslední odpracovaný měsíc a dále náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za 2 měsíce (délka výpovědní doby). Z této náhrady mzdy byla sražena pouze daň z příjmu, obdobně jako v případě odstupného. Z náhrady mzdy nebylo sraženo sociální ani zdravotní pojištění. Byl náš postup správný?

Vstupní cena vozidla pro výpočet 1%

Vozidlo na operativní leasing využíval náš zaměstnanec pro soukromé účely. K základu daně z příjmů zaměstnance jsme tudíž připočítávali 1 % ze vstupní ceny vozidla (vč. DPH) ve výši 6 049 Kč měsíčně. Nyní operativní leasing vozidla po 48 měsících končí. Vozidlo od pronajímatele odkupujeme za cenu 279 000 Kč vč. DPH. Na odkup vozidla čerpáme úvěr se zajišťovacím převodem práva a sjednanou smlouvou o výpůjčce (pronajímatel a úvěrová společnost jsou dva různé subjekty). Nyní se nám jedná o to, z jaké vstupní ceny vozidla máme po tomto odkupu odvádět ono 1 % dle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů?

Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance

Můžeme poskytnout daňové zvýhodnění na studující dítě do věku 26 let novému zaměstnanci, který u nás nastoupil dne 1. 8., ale potvrzení o studiu dcery doloží až někdy v září (kdy půjde dcera na zápis) ihned ve mzdách za měsíce srpen a září? Nebo je správný postup z naší strany takový, že za měsíce srpen-září mu daňové zvýhodnění poskytneme až v rámci ročního zaúčtování?

Zaměstnání Čecha v ČR polskou firmou

Polská firma, která nemá v ČR provozovnu, hodlá zaměstnat českého zaměstnance. Ten pro ni bude v ČR shánět odběratele. Polská firma musí z tohoto zaměstnaneckého poměru vypočítávat mzdu a odvádět SP, ZP a FÚ dle českých zákonů. Jakým způsobem se polská firma zaregistruje k odvodům u zmíněných institucí, když nemá v ČR provozovnu a není zapsaná v českém obchodním rejstříku? Má polská firma nějaké jiné povinnosti související se zaměstnáním českého občana? (např. oznámení na ŽÚ, nějaká jiná registrace na úřadech, vyplnění nějakých výkazů atd.?)

Daňové zvýhodnění na dítě

Zaměstnankyně uplatňuje daňové zvýhodnění na syna (synovi je 15 let) – máme potvrzení od druhého z manželů, že neuplatňuje zvýhodnění, vše je tedy v pořádku. Syn zaměstnankyně je přemístěn do výchovného ústavu. Jako zaměstnavatel jsme byli vyzváni k potvrzení příjmu matky. Délka pobytu dítěte ve výchovném ústavu není zatím známa. Můžeme my jako zaměstnavatel matky nadále uplatňovat zaměstnankyni daňové zvýhodnění na syna, který je umístěn ve výchovném ústavu?

Dohoda o provedení práce

Potřebujeme zaměstnat dva důchodce (starobní důchod), a to na DPP. Mzda bude do 10 000 Kč, odpracované hodiny nepřesáhnou 300 hodin za rok a oba budou mít podepsané prohlášení. Bylo by to: jedna osoba na výpomoc - účetnictví, administrativní práce a 2. osoba výpomoc při montážích. Nevím, zda toto je možné, zda mohu mít na tyto činnosti zaměstnané osoby na DPP, když se bude jednat o pravidelnou činnost každý měsíc v rozsahu cca 25 hodin měsíčně (350 Kč za hodinu). V případě, že toto možné je, tak v tomto případě zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádí žádné pojištění ani daně - to mám zjištěné. Je v tomto případě možná DPP, když je pracovní činnost pravidelná, opakující se, zda zaměstnavatel posílá na FÚ, OSSZ, VZP nějaká měsíční hlášení, když jsou nulová, a zda důchodce musí za rok podávat daňové přiznání, když si vydělá cca 105 000 Kč za rok na DPP?

Obchodní soutěž na podporu prodeje a daň

Společnost s ručením omezeným pořádá obchodní soutěž na podporu prodeje pro své obchodní partnery v souvislosti s uvedením nové značky zboží. Obchodní partneři jsou společnosti s ručením omezeným a 6 nejúspěšnějších získá týdenní pobyt u moře pro dvě osoby. Zahrnou si obchodní partneři hodnotu poukazu do svého příjmu a následně hodnotu poukazu zdaní jako nepeněžní příjem u zaměstnanců nebo si zaměstnanci tento příjem uvedou v daňovém přiznání sami nebo vyplývá nějaká povinnost k daním pořádající společnosti?