Mzdy (1235)

Daňový bonus - pracující student

Má nárok zaměstnankyně na daňový bonus na dceru, která studuje na vysoké škole (bakalářské studium), má potvrzení o studiu a studium ukončí v červnu 2018 a od října 2019 bude pokračovat dálkově v magisterském studiu? Současně dcera pracuje na hlavní pracovní poměr s polovičním úvazkem a je důchodově pojištěná již od ledna 2018 a bude pracovat i v roce 2019. Věku 26 let nedosahuje a v roce 2019 dosahovat nebude. Za které měsíce si může zaměstnankyně daňový bonus uplatnit v roce 2018 a v roce 2019?

Překážka na straně zaměstnance

Zaměstnankyně, vdaná, žila 6 let v jedné domácnosti s přítelem. Zařizuje jeho pohřeb (pohřeb není v pracovní den). Má nárok v tomto případě na 1 placeného volna jako překážku na straně zaměstnance?

Odměna nebo náhrada škody ze mzdu

Pracovnice je v dlouhodobé pracovní neschoponosti, v jejím průběhu dostala výpověď z pracovního poměru. Považovala to za nesprávné, odvolala se. Proběhlo soudní řízení, které ji dalo za pravdu. Zaměstnavatel souhlasí a vyplatil zaměstnankyni 120 000 Kč s posvěcením soudního smíru. Zaměstnavatel zaúčtoval po dotazu, jak naložit s výplatou 120 000 Kč, že se podle něj jedná o "NÁHRADU ŠKODY" a zaúčtoval jako ostatní provozní výnosy. Nyní tedy řešíme u zaměstnankyně, jak naložit s daní a odvody. Zzaměstnavatel nevykázal jako mzdu, tedy odvody OSSZ a ZP nejsou, protože za ně odpovídá při výplatě zaměstnavatel? Daň ze mzdy podle § 6 ZDP také ne, přichází do úvahy § 10 ZDP jako jiný příjem, nebo jde čistý příjem pracovnice = náhrada škody? 

Součinnost zaměstnavatele s exekutorem

 • DAUC ID: 22392
 • Datum vložení: 30. 11. 2018
 • Autor: JUDr. Bořivoj Šubrt
 • V kategoriích: Mzdy
 • Klíčová slova: Exekuce

Obracejí se na nás exekutoři jako na zaměstnavatele a požadují od nás součinnost. Co vše v rámci součinnosti mohu exekutorovi poskytnout, abych neporušila zákon o osobních údajích? Požadují: 1) výši čisté nebo hrubé mzdy, 2) číslo bankovního účtu, 3) mzdový list, 4)výplatní pásku, 5) čísla jednací všech exekucí včetně jejich pořadí.

Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Jsme příspěvková organizace se zaměřením na sociální služby, terénní i pobytové, služby poskytujeme seniorům, v praxi s nejrůznějším omezením. Prvotně nejsme zaměřeni na uživatele s mentálním či fyzickým postižením, ale v péči takoví mohou být. Naši pracovníci v sociálních službách nejsou zdravotníky. Pobytové služby jsou v režimu nepřetržitého provozu se střídáním dvanáctihodinových směn od 6:00 do 18:00 hodin a od 18:00 do 6:00 hodin (střídají se čtyři lidé s nepravidelným režimem 3 dny práce, 3 dny volno) - rozvrh takových směn na 12 týdnů se pravidelně opakuje. Těmto zaměstnancům bude od 1.1.2019 náležet zvláštní příplatek za "směnnost" podle vyhlášky 341/2017, § 8 (zařazením dle přílohy č. 6 do skupiny II., 1.) a zároveň zvláštní příplatek podle bodu 5. skupiny II. za soustavnost poskytování obslužné péče v zařízeních sociálních služeb? Vyvozuji možnost souběhu zvláštních příplatků z odstavce 3 článku I výše uvedeného nařízení vlády, ale nejasný je pojem "soustavnost" a "obslužná péče" ve vazbě na nezdravotnické pracovníky. 

Očkování pro zaměstnance

Jsme spolek - nezisková organizace - sportovní oddíl. Je možné trenérům proplatit očkování, které je sice nepovinné ale s ohledem na to, že se vyskytují v dětském kolektivu a denně přicházejí do styku s desítkami dětí, vhodné? Např. vakcína proti chřipce, pneumokoková vakcína apod. Byl by tento výdaj z pohledu spolku-zaměstnavatele daňově uznatelný? Je případná úhrada z pohledu zaměstnance příjmem podléhajícím zdanění a odvodům sociálního a zdravotního pojištění?

Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců

V případě, že agentura práce bude pronajímat pracovní sílu uživatelům na území ČR, poskytne svým zaměstnancům například ubytování. Využije jak cizích ubytovacích zařízení, tak vlastních. V obou případech vím, že bude muset být dodržena hranice 3 500 Kč pro daňovou uznatelnost, stejně i že zaměstnanec bude muset mít bydliště v jiném městě. Srážku ze mzdy zaúčtuji do závazků MD 331/D 335. Ale jak mám postupovat dál? Mám interním dokladem zaúčtovat výši všech srážek za ubytování zápisem MD 335/D 648 a zároveň rozlišit na zaměstnance bydlící na cizí ubytovně a na vlastní s tím, že u zaměstnanců bydlící na vlastní firemní ubytovně se bude muset z dané částky ještě odvést DPH na rozdíl od ubytování v cizích ubytovnách? A jak je to v případě, že dodavatel poskytne ubytovací zařízení na základě paušálu, například 50 000 Kč/měsíc bez ohledu na počet ubytovaných zaměstnanců? Bude si moci dát firma do nákladů celkovou částku, i když na ubytovně za celý měsíc budou bydlet dva zaměstnanci v celkové hodnotě 7 000 Kč? 

Pravděpodobný výdělek

 • DAUC ID: 22361
 • Datum vložení: 26. 11. 2018
 • Autor: JUDr. Bořivoj Šubrt
 • V kategoriích: Mzdy
 • Klíčová slova: Zaměstnanec

Zaměstnanec nastoupil v září a v rozhodném období neodpracoval 21 dnů. Mzdová účetní stanovila pravděpodobný výdělek za 3. čtvrtletí ze skutečně dosažené mzdy, i když za méně než 21 dnů. Ale zaměstnanec nesouhlasí, protože je u nás nastavené odstupňování mzdy ve zkušební době a za první měsíc dostal zaměstnanec jen 25 % z variabilní složky. V druhém měsíci to je pak 50 %, ve třetím 75 % a v dalších měsících podle reálného výkonu (a většinou přes 90 %). Zaměstnanec měl tedy kvůli odstupňování mzdy ve zkušební době nižší hrubou mzdu a kvůli tomu nižší pravděpodobný výdělek. Je náš postup správný? Podle zákona by měl mít pravděpodobný výdělek vypovídající schopnost a neměl by zaměstnance poškozovat ani znevýhodňovat. 

Nárok na dovolenou při nástupu do pracovního poměru na poslední čtvrtletí a pracovní neschopnosti

Nárok na dovolenou ve firmě máme 25 dní/rok. Bude mít zaměstnanec, který nastoupil dne 1. 10. 2018 (pracovní poměr bude trvat do konce roku a dále), nárok na dovolenou do konce roku ve výši 6 dní, i když byl v říjnu 10 dnů v pracovní neschopnosti (3. 10.-12. 10. 2018)? Program to automaticky krátí na 4 dny. 

Sleva na dani na dítě

 • DAUC ID: 22374
 • Datum vložení: 28. 11. 2018
 • Autor: Ing. Vlasta Ptáčková
 • V kategoriích: Mzdy
 • Klíčová slova:

Je nárok na slevu na dani na dítě v případě, že dcera studuje, je jí 23 let, trvalé bydliště má stejné s matkou, ale vdala se. Mění se tím něco?