Mzdy (1276)

Splatnost mzdy

Česká s. r. o., 100% vlastněná zahraniční společností vyžaduje (u některých měsíců), aby finanční prostředky na mzdy odešly z bankovních účtů společnosti poslední pracovní den v měsíci. Důvodem jsou interní předpisy, které požadují, aby jak náklady, tak pohyb finančních prostředků byly v interním uzávěrkovém měsíci vyrovnané. Je to šibeniční termín, ale uzavřít mzdy poslední den v měsíci se dá. Zaměstnanci jsou odměňováni měsíční mzdou a je jich málo, tak to jde. Všechny předpisy se zabývají tím, do kdy nejpozději mají být mzdy, pojištění a daně uhrazeny, ale nikde jsme nějak nezaznamenali, zdali to může být i dříve... Teoreticky nás napadlo, že když uzavřeme mzdy v poledne, a pošleme příkazy do banky, pak by ještě nějaký zaměstnanec mohl onemocnět nebo mít pracovní úraz v těch pár hodinách do konce pracovního dne. Dá se to takto praktikovat nebo existuje něco, o čem nevíme, a mzdy by se měly dle českých předpisů uzavírat až po skončení měsíce, nebo hrozí nějaké postihy?

Proplacení nevyčerpané dovolené

Je možné proplatit zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou z roku 2018 a 2017 ve výši 35 dní (provozní zaměstnanec) z důvodu neustálé nutnosti jeho přítomnosti na pracovišti (dohled nad stavebními úpravami v prostorách školy a dostupnost uzamčených prostor pracovníkům vykonávajících tyto práce v průběhu letních prázdnin). Podotýkáme, že zaměstnanec s tímto opatřením souhlasil a sám nepožadoval čerpat dovolenou. V opačném případě by zaměstnavatel čerpání dovolené zaměstnanci umožnil a nutná opatření by řešil jiným (pro zaměstnavatele určitě komplikovanějším) způsobem. 

Sleva na dani - student

Právě připravuji roční zúčtování pro zaměstnankyni, která loni v lednu (26. 1.) 2018 vykonala státní zkoušku - bakalář, poté byla vedena na úřadu práce od 7. 2. do 26. 2. (takže necelý měsíc), než nastoupila do zaměstnání, kde je doposud. Následně zahájila další studium (magisterské) na druhé vysoké škole od podzimu 2018 (tudíž v zimním semestru - dosud). Kolik měsíců si může za rok 2018 uplatnit do ročního zúčtování - odpočet student? 

Fakturace fyzické osoby OSVČ (společníka) do vlastní společnosti

Fyzická osoba podnikatel a současně 50% podílem společník ve společnosti, které by fakturoval za obchodní činnost. Obchodní činnost by byla jak administrativního charakteru, tak i sjednávání kontaktů na nové obchodní partnery pro společnost. Lze takto fakturovat i přesto, že má společník a současně jednatel v dané společnosti sjednanou smlouvu o výkonu funkce? 

Odměna člena výboru zapsaného spolku - zdanění a pojištění

Předsedovi výboru zapsaného spolku by měla být měsíčně vyplácena odměna za výkon funkce 1 000 Kč. Jak to bude se zdaněním (může za něho odvést společnost srážkovou daň nebo musí být zálohová?) a se zdravotním a sociálním pojištěním? Do 2 490 Kč se za něho asi nemusí odvádět sociální pojištění, ale co zdravotní?

Benefity pro jednatele

Společnost má se svými společníky, kteří jsou zároveň i jednateli, sepsanou příkazní smlouvu na vedení společnosti. Za práci je stanovena odměna, ze které odvádíme pojištění vč. daně. Rozhodli jsme se, že zaměstnancům budeme poskytovat benefity ve formě příspěvků na životní a penzijní pojištění. Také svým zaměstnancům poskytujeme stravenky. Lze poskytnout stejné benefity také jednatelům, a to vč. stravenek - bude na ně pohlíženo v tomto případě stejně jako na zaměstnance s příjmem ze závislé činnosti a benefity i stravenky budou i u nich osvobozeny? A dále – je Smlouva příkazní v pořádku na výkon vedení společnosti, nebo by jednatelé měli mít sepsanou Smlouvu o výkonu funkce?

Odměna likvidátora

Insolvenční správce je jmenován soudem likvidátorem "mrtvé" společnosti bez majetku. Po ukončení likvidace mu soud přizná odměnu a ve výši po zdanění zašle na účet. V tomto případě je tedy likvidátor "zaměstnanec" soudu. Nyní nastala situace, kdy se našel majetek, a odměna likvidátora je tedy stanovena vyhláškou a měla by být vyplacena asi před vyplacením likvidačního zůstatku. V tomto případě se tedy asi likvidovaná společnost stane "zaměstnavatelem" při výplatě odměny likvidátora. Domnívám se, že výše této odměny je včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele. Jak v tomto případě postupovat? Musí se společnost i na jednorázově vyplacenou odměnu likvidátora a jednorázově odváděné pojištění a zálohy na daň registrovat nebo nějak hlásit, když ihned po vyplacení odměny likvidátora a likvidačního zůstatku bude společnost vymazána? K jakému datu by mělo proběhnou zdanění odměny? 

Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění při dohodách

Společnost s ručením omezeným zaměstnává pracovníky na dohodu o provedení práce za odměnu do 10 000 Kč měsíčně, přičemž součet za rok nepřekročí 300 hodin. Pracovník není přihlášen ani na OSSZ, ani na zdravotní pojišťovně, ani nepodepsal daňové prohlášení. Může zaměstnavatel ještě těmto zaměstnancům poskytovat příspěvek na penzijní nebo životní pojištění? Je možné přispívat při uzavření dohody o provedení práce nebo lze přispívat jen těm zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na základě pracovní smlouvy, nikoliv na základě dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti?

DPP a příspěvek na životní pojištění

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce ve výši 9 800 Kč měsíčně, poskytuje zaměstnavatel ještě příspěvek na životní pojištění měsíčně ve výši 300 Kč. Vzhledem k tomu, že součet obou částek převýší 10 000 Kč, bude pak dohoda o provedení práce podléhat i odvodům zdravotního a sociálního pojištění?

Srážková daň - dohoda o provedení práce

Student má uzavřenou dohodu o provedení práce od 4/2017 do konce roku 2017 s výší příjmu do 10.000 Kč každý měsíc (9 měsíců * 10.000 Kč), podepsal prohlášení k dani, tudíž uplatňuje slevu na dani na poplatníka a na studenta. Přitom má sjednanou druhou dohodu o provedení práce od 10/2017 do konce roku 2017 (3 měsíce * 10.000 Kč), zde nebude uplatňovat daňové slevy. Pokud bude mít příjmy do 10.000 Kč bude odvádět srážkovou daň, odvádět ZP, SP nebude. Pokud podá daňové přiznání za rok 2017 vrátí se mu srážková daň nazpět? Daňové přiznání za rok 2017: tzn. úhrn příjmy tzn. základ daně 120.000 Kč daň 18.000 Kč před slevami - 24840-4020=0 daň, odvedená srážková daň 10/2017 až 12/2017 = 4500 Kč. Bude  4.500 Kč srážkové daně vráceno?