Mzdy (1827)

Karanténa - náhrada mzdy

Zaměstnanec dostal neschopenku z důvodu karantény, protože byl ve styku s osobou nemocnou na covid-19. Zaměstnavatel mu tedy za prvních čtrnáct dní vyplatí klasickou šedesátiprocentní náhradu mzdy? Tuto náhradu mu nebude ČSSZ kompenzovat?

Daňové zvýhodnění na vyživované děti - určení pořadí dítěte

Po rodičovské dovolené k nám do zaměstnaneckého poměru nastoupila pracovnice. Je matkou tří dětí. Je rozvedená , z předešlého manželství má jednu zletilou dceru. Za současného přítele není vdaná a má s ním dvě nezletilé děti. Ve společné domácnosti figurují tedy tři děti. Podepsala u nás, jako u zaměstnavatele, prohlášení k dani a chce nyní uplatnit slevu na dítě - jen na zletilou dceru. Pokud si přítel bude uplatňovat slevy na dani na dvě společné děti u svého zaměstnavatele (1. a 2. dítě), náleží zaměstnankyni sleva u nás jako zaměstnavatele na zletilou dceru v pořadí na první dítě ( měsíční sleva 1267 Kč), nebo v pořadí na třetí dítě ( měsíční sleva 2017 Kč)? Do tabulky podle § 35 c a § 35 d v prohlášení pak vypíše všechny děti s označením uplatnění a s označením pořadí?

Stravenkový paušál a DPČ

Zaměstnanec pracující na DPČ 2 dny v týdnu po 5 hodinách. Je možné zaměstnanci poskytnout stravenkový paušál a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění?

Penzijní připojištění

Pokud by zaměstnavatel platil za zaměstnance (odváděl) penzijní připojištění je to pro zaměstnavatele daňový náklad? Jaké jsou podmínky? Jaký to má dopad pro zaměstnance? Kolik může zaměstnavatel platit při hrubé mzdě 16 800 Kč - kolik chce a nebo je třeba dodržet nějaké pravidla - určité procento z hrubé mzdy. Jak se prosím odvod a předpis účtuje: MD 527/D 333 a MD 333/D 221. 

Výpočet nároku na dovolenou

Zaměstnanec byl na HPP zaměstnán od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 (výpověď ve zkušební době). Nárok na dovolenou za kalendářní rok je 20 dní = 160 hodin, zaměstnanec pracoval v rovnoměrně rozvržené prac. době 5 × 8 hodin = 40 hodin týdně. 29. 9. a 30. 9. 2021 měl neplacené volno. Odpracoval tedy 152 hodin + 8 hodin svátek. Tedy 160 hodin. Má nárok na dovolenou ve výši 13 hodin nebo mu nárok na dovolenou nevzniká?

Nárok na dovolenou při dlouhodobé pracovní neschopnosti s ukončením pracovní poměru

Zaměstnanec (úvazek 30 hod týdně) v roce 2021 byl v pracovní neschopnosti od 4. 1. 2021 do 30. 9. a k 30. 9. 2021 ukončil pracovní poměr. Vznikl mu nárok na dovolenou?

Přečerpání dovolené při přeměnách společností

Společnost A bude v rámci projektu rozdělení - odštěpěním - sloučením rozdělena a část zaměstnanců bude převedena na odštěpenou část, která se sloučí se společností B. Rozhodný den projektu je 1. 9. 2021. Jeden zaměstnanec ke dni 31. 8. 2021 již vyčerpal celý nárok na roční dovolenou. Je možné část "přečerpané" dovolené ke dni 31. 8. 2021 nějakou formou převést na nového zaměstnavatele společnost B? Rádi bychom se vyhnuli tomu, aby zaměstnanec poměrnou část náhrady mzdy vracel a abychom u něj evidovali neplacené volno. Jedná se o zaměstnance, který přechází ze společnosti A do společnosti B z důvodu projektu odštěpení, tj. je součástí odštěpované části.

Příloha k žádosti o dávku - nemocenská

Podává se příloha k žádosti o dávku jen na počátku nepřítomnosti zaměstnance po uplynutí 14 dní, nebo každý měsíc pokud trvá např. nemoc? 

Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce

Máme zaměstnance, který byl dosud pojištěný na Slovensku na základě koordinačních nařízení č. 883/2004 z důvodu souběhu zaměstnání ve více státech. Pojistné z jeho mzdy vydělané v ČR jsme tedy počítali a odváděli na Slovensku. Od 16. 9. 2021 však vykonává práci pouze na území ČR a od tohoto data se jeho příslušnost k právním předpisům změnila. Jakým způsobem bychom měli stanovit vyměřovací základy za září v ČR a na Slovensku?

Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost

Zaměstnanci jsme dali výpověď ve zkušební době, kterou podepsal na pracovišti a ten den odpoledne zašel k lékaři a byla mu vystavena neschopenka. Platí konec pracovního poměru ten den, nebo se prodlužuje o dny neschopnosti?