Daňová evidence (927)

Zychlený odpis - dodávka

Kdy si mohu zvolit zrychlený odpis na automobil (dodávku)? Vedeme účetní evidenci.

Daňové a nedaňové náklady v daňové evidenci

Je možné dát do daňové evidence účtenku od pohonných hmot jako nedaňový náklad? Neuplatňuji odpočet z DPH, ale uplatňuji paušál na dopravu. Jsem plátce DPH. Chtěla bych dát do daňové evidence i přesto účtenku z benzinové pumpy, aby mi „doložila“ to, že jsem pracovní cestu za obchodním parterem ten den a v tom daném městě vykonala a zároveň by mi tato účtenka posloužila jako důkaz v knize jízd pro odpočet DPH, který uplatňuji na auto - poměrně - pracovní x soukromé cesty. Je toto možné dát do daňové evidence do nedaňových nákladů účtenku za pohonné hmoty? Co se týče dalších nákladů - je možné dát do daňové evidenci obecně např. účtenku za oběd s obchodním parterem, aby mi dokázala to, že jsem domlouvala své podnikatelské činnosti, že jsem si cestu nevymyslela? Lze takto dát obecně případně do daňových či nedaňových nákladů „různé“ účtenky ať už získané během cest nebo z nákupů, které uskutečňuji v rámci své podnikatelské činnosti?

Pronájem kanceláře a přefakturace energií

Jak správně účtovat přefakturaci vody, el. enegie a služeb? Jak to bude s DPH? Jak se to bude evidovat v daňové evidenci? Jak to bude v účetnictví, na které účty se to má správně účtovat? Můžete prosím uvést příklady účtování? 

Nákup investičního majetku a jeho vrácení v daňové evidenci

Fyzická osoba, soukromá farmářka, plátce DPH, vede daňovou evidenci: v červnu t.r. zakoupila předmět za 127 000 Kč bez DPH. Nyní jej bude vracet pro skrytou vadu, kterou nelze opravit. Domluvila se s prodejcem, že jej vrátí na fakturu za o 7 000 Kč nižší cenu, protože nějakou práci již s tím vykonala (120 000 Kč + DPH). Jak zaevidovat těch 7 000 Kč rozdíl, aby byl daňově uznatelný (předpokládám, že je)? Jak to bude s DPH, nárok na odpočet z původní ceny se nezmění a nyní odvede DPH z ponížené ceny?

Ukončení podnikání, zásoby v daňové evidenci

Podnikatelka, vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, hodlá ukončit podnikání a prodává zásoby zboží se značnou slevou, často i pod pořizovací cenu. Příjmem je částka za prodej zboží, která je i základem odvodu DPH. Ztráta z prodeje zboží je daňově účinná? V případě, že veškeré zásoby neprodá, do daně by vstoupila pořizovací cena zboží a DPH by dodanila. Jakým způsobem ošetřit tuto skutečnost, aby ze strany finančního úřadu nedošlo k případnému postihu?

Prodej automobilu, u kterého byl při pořízení uplatněn odpočet DPH v poměrné výši

Podnikatel FO vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH, prodává po šesti letech automobil, u kterého byl při pořízení uplatněn odpočet DPH v poměrné výši (80 %). Jak rozepsat základ a částku DPH na faktuře a jak uvést prodej v kontrolním hlášení (když zde není možnost zaškrtnout použití poměru na výstupu)? Předpokládám, že zde bude odvedeno DPH pouze z 80 % prodejní ceny, ale jak toto konkrétně na daňovém dokladu uvést? 

Přechod z výdajového paušálu na daňovou evidenci

Mohu jako fyzická osoba přecházet rok co rok z daňové evidence na výdaje paušálem a zase zpět na daňovou evidenci?

Vedení účetnictví

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci dosáhla v roce 2017 obrat 35 milionů. Od kdy musí vést účetnictví - od roku 2018 nebo od roku 2019? 

 

Ukončení lékařské praxe

Lékař vedoucí daňovou evidenci ukončil svoji činnost k 31. 12. 2017. V přiznání k dani z příjmů za rok 2017 podávaném k 3. 4. 2018 bude daňový základ upraven o hodnotu pohledávek a dluhů. Prodej praxe nastupujícímu lékaři byl vyfakturován, "předaní pacienti" jsou zatím zahrnuti v této faktuře zálohově. Jak nahlížet na pohledávku, která vznikne v měsíci dubnu 2018 za nastupujícím lékařem, v níž bude vyčíslen doplatek za skutečně předané pacienty? Výše doplatku zatím není známa. Vyfakturovaný doplatek ovlivní daňový základ roku 2017 nebo 2018?

Splátkový kalendář a kontrolní hlášení

Jakým způsobem řešit splátkový kalendář (voda, energie, plyn). Odběratel má splátkový kalendář na částku př. 800 Kč vč. DPH, zákazník, ale nezmění trvalý příkaz k úhradě a platí částky např. 920 Kč (DUZP ke dni úhrady). Jakým způsobem uplatním DPH a jak zahrnu do kontrolního hlášení? Přeplatek zaúčtuji na další částečnou úhradu zálohy. Pokud bych ze záloh neuplatňovala DPH, dávala je v částce 920 Kč do nákladů, můžu při zúčtovací faktuře konečné uplatnit celé DPH i když daňový doklad je pouze na doplatek nebo přeplatek? Odběratel fyzická osoba vede daňovou evidenci.