Služby (847)

Místo plnění - oprava silnice v Polsku

Klient prování opravu cest tryskovou technologií - opravy v rámci ČR jsou prováděny v režimu přenesené daňové povinnosti jako stavebně montážní práce dle § 92. Nyní má ale nabídku provádět stejné práce v Polsku. Bude místo plnění dle § 9 nebo dle § 10 zákona o DPH? Je silnice nemovitost?

Airbnb a DPH

Klient provozuje mimo jiné ubytování přes Airbnb a je plátcem DPH. U pronájmů, které jsou delší než 48 hodin, je povinnen účtovat 15% DPH, či je to osvobozeno? Nebo je povinen účtovat DPH 15% na veškeré pobyty ať už trvají den, či týden? Asi je rozdíl, zda se to klasifikuje jako pronájem nebo ubytovací služba, ale o to mi právě jde. Jak je to správně v případě AirBnB?

Výnosy příštích období

Firma s. r. o. zabývající se pořádáním koncertů v r. 2018 v období 10-12/2018 přijala peníze za vstupenky vybrané na koncert, který se koná v únoru 2019. DPH z těchto vstupenek bylo odvedeno v r. 2018. Musí se základ daně z těchto příjmů v r. 2018 časově rozlišit MD 315/D 384 a v únoru v roce 2019 v den konání koncertu zaúčtovat do výnosů MD 384/D 602? 

Povinnost stát se identifikovanou osobou pro slovenského dodavatele služeb

Slovenský podnikatel, neplátce DPH na Slovensku, dodává do ČR služby českému plátci. Nejde o službu vztahující se k nemovité věci ani o přenesenou daňovou povinnost. Podle § 6c odst. 2 zákona o DPH je plátcem ode dne prvního poskytnutí služby. Je tomu tak? Existuje důvod, proč by mohl být v ČR identifikovanou osobou?

Slovenský občan OSVČ neplátce DPH neusazený v ČR dodává služby českému plátci

Slovenský občan OSVČ, který je neplátce DPH, není usazený v ČR, nemá v ČR provozovnu dodává do ČR služby českému plátci. Existuje důvod pro by mohl být v ČR identifikovanou osobou?

Sazba DPH u fakturovaných stavebních prací včetně materiálu pro bytové potřeby

OSVČ, plátce DPH, provádějící stavební a montážní práce, bude pro soukromou osobu rekonstruovat byt, fakturovat bude práce včetně nakoupeného materiálu a spotřebičů. Lze celou zakázku souhrnně fakturovat se sníženou sazbou DPH, nebo je třeba materiál vyjmout zvlášť a fakturovat s 21% DPH (tak, jak byl nakoupen)?

Webové stránky a srážková daň z licenčních poplatků

Společnost se sídlem v ČR uzavřela se společností se sídlem ve Velké Británii smlouvu, jejímž předmětem je tvorba webových stránek. Ve smlouvě je uvedeno, že tvůrce stránek (britská společnost) převede autorská práva ke svému dílu na českou společnost. Z toho usuzujeme, že se jedná o poskytnutí autorských práv, a tudíž o příjem ze zdrojů na území ČR [§ 22 odst. 1 písm. g)], a proto by měla být z plateb sražena srážková daň ve výši 10 % (dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Velkou Británii). Britská společnost proti tomuto protestuje a tvrdí, že se jedná o pouhé poskytnutí služby, které není převodem licence. Prosím o vyjádření, zda je náš postup správný.

Sazba výdajů % z příjmů u poskytování přístupů k internetu přes bezdrátovou komunikační síť

Jaké bude % výdajů u poskytování přístupů k internetu přes bezdrátovou komunikační síť, 40 nebo 60%?

Výroba nábytku a montáž a DPH

Nábytkářská firma vyrábí nábytek pro zákazníky, nábytek u zákazníků i sestavuje. Zakázka je někdy včetně prodeje spotřebičů. Jaké DPH bude firma uvádět na fakturách v těchto situacích?

1) Na faktuře je uvedeno několik položek: „dodání a instalace vestavěných skříní“ - fakturace je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

2) Na faktuře je uvedeno několik položek: výroba a montáž kuchyně včetně vestavěných spotřebičů, lednice, mikrovlnky, jídelní stůl, výroba a montáž knihovny a TV stěny - faktura je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

3) Na faktuře pro občana je uvedena montáž žaluzií a světel.

4) Na faktuře pro občana - výměna výplně dveří a výměna posuvných koleček u dveří.

DPH při pronájmu sálu spolu s poskytnutím občerstvení

Plátce DPH provozuje hostinskou činnost a fakturuje společně s poskytnutým občerstvením i pronájem sálu. Je potom sazba DPH u hodnoty občerstvení i za pronájem sálu se sníženou sazbou DPH 15 %, nebo je nutné posoudit, co je hlavním plněním, např. dle částky fakturace za jednotlivé služby?