Služby (917)

Akce eventové agentury v CZ a na SK

Naše eventová agentura pořádá v ČR a na Slovensku tenisový turnaj, na který jsou pozváni předem určení klienti (firmy). Tento event vypadá tak, že v předvečer 1 denního tenisového turnaje se koná společenský večer zaměřený na téma podnikání pozvaných firem (např. farmaceutika nebo strojírenství), během večera je tak přednáška specialisty v tomto odvětví (o trendech, budoucnosti daného odvětví, podnikatelských rizicích daného odvětví atd.), během tohoto večera se podává jídlo i pití (alko + nealko). Během večera se po přednášce manažeři seznamují, vyměňují si vizitky, tyto eventy mají pozitivní vliv na nové zakázky zúčastněných firem. Druhý den se pak koná sportovní turnaj zúčastněných manažerů (např tenis). Po turnaji jsou účastníci pozváni na jídlo, vyhlášení vítěze. Poté setkání končí. Během obou dnů jsou prezentovány loga zúčastněných firem, často se zvou známé osobnosti, aby reklamní dosah těchto akcí byl co nejvyšší. Našimi náklady jsou: • Nájem tenisového resortu • Výroba reklamních billboardů, bannerů zúčastněných firem (partnerů akce) • Raut (jídlo a alko/nealko pití) • Zajištění moderátora akce • Zajištění hostesek • Zajištění profesionálního fotografa • Kompletní zorganizování akce („na klíč“) • Celá akce je pečlivě zdokumentována, nafocena, zveřejněna na našem webu Našim klientům fakturujeme reklamní plnění, čistou reprezentaci (jídlo a pití, event. krátké vystoupení nějakého méně známého zpěváka) fakturujeme extra řádkou na námi vydané faktuře. Českým odběratelům s CZ DIČ odvádíme vždy DPH 21 %. DOTAZY 1) Prosím o posouzení našeho nastavení. Jsme toho názoru, že musíme i občerstvení fakturovat s 21 % DPH, neboť jej přefakturováváme s malou ziskovou přirážkou. Nejsme také schopni rozdělit nealko a alko nápoje. 2) Výše uvedené akce realizujeme i 1x za rok na Slovensku. Musíme se na Slovensku registrovat k DPH? Když místo plnění u občerstvení je v místě konání akce, tj na Slovensku? Naše plnění poskytujeme slovenským firmám se slovenským DIČ (SK12345678) jako „reverse charge“. Českým odběratelům fakturujeme s CZ DPH 21 %. 

Poštovné

Advokát, plátce DPH, poskytuje svým klientům právní služby. V souvislosti s výkonem těchto činností advokát sepisuje různé dokumenty a odesílá je jménem klienta prostřednictvím pošty. Poště zaplatí advokát z pokladny cenu za poštovní službu např. v částce 50 Kč. Jako potvrzení má podací listek o zaslání doporučeného dopisu. Na daném lístku není rozepsáno DPH. Advokát si z ceny této služby nenárokuje odpočet DPH. Vždy na konci měsíce vystavuje advokát klientovi fakturu za právní služby v sazbě 21 % a jako ostatní výdaj uvede na doklad zaplacené poštovné. Opět v částce 50 Kč (o nic se nenavyšuje). A s nulovou sazbou DPH. Je to takto správně? Děkuji.

Syntetické a analytické účty

Dříve, když jsme se učili účetnictví, tak účet 518 v počítačovém zápisu 518000 byl označován jako SYNTETICKÝ, a pokud měla účetní jednotka Analytické účty 518100/518200 nebylo možné účtovat na syntetiku 518000. Nyní máme program, který jako syntetiku bere skutečně jen 518 a účet 518000 je již analytika. Může mít tedy jednotka Analytické účty 518000 a 518100 nebo v případě analytik je účet 518000 stále zakázaný?

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů

Mám dotaz ohledně oznámení příjmů plynoucích do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů. Konkrétně mi jde o poskytnutí služeb od společností z EU, jako je například účetní a právní poradenství a zprostředkování obchodu. Předpokládám, že ustanovení míří na příjmy se zdrojem příjmů v ČR, které jsou uvedeny v § 22 odst. 1 ZDP. Na dotčené služby se mohlo vztahovat ustanovení uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), nicméně jestli správně rozumím textu zákona, tak je zde rovněž podmínkou, že služba musí být poskytnuta na území ČR. Pokud je služba poskytnuta například ze Slovenska a společnost poskytující službu tuto práci nevykonala fyzicky v ČR, je i tak nutné oznamovat tento příjem?

DPH - Brexit

Mám po 1. 2. 2020 (Brexit) vykazovat služby poskytnuté do UK jako služby do třetích zemí na řádku 26? 

DPH - služba nebo zboží

Český plátce DPHsi dává tiskout knihy v Polsku polské firmě také plátci DPH (VAT). V jaké formě dodává podklady k tisku knihy, by nemělo být důležité. Polská firma fakturuje do ČR s DPH nulovým. Chtěla jsem se informovat, jestli se jedná a službu a bude se na českém daňovém přiznání DPH uvadět 21 % nebo 10 % a bude se jednat o nákup knih z Polska? A hlavně bude se jednat o reverse charge? 

Zprostředkování obchodu s kryptoměnou

Fyzická osoba podnikatel v oblasti finanční činnosti, který není plátce DPH, jelikož provozuje pouze finanční činnosti osvobozené od DPH, chce zprostředkovávat obchodování s kryptoměnou. Je zprostředkování nákupu, prodeje, směny kryptoměn považováno za finanční činnost osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet?

Parkové úpravy

Chtěli bychom vylepšit celou parkovou plochu zeleně na sídlišti. To znamená, že přidáme lavičky (1 ks za 10 000 Kč), stromy, keře, skalku (za 80 000 Kč), ztracené chodníky atd., v celkové hodnotě 800 000 Kč. Je nutné celou akci účtovat jako investici a nebo mohu napsat, že jde o jednotlivé úpravy již stávajícího parku, a tedy účtovat tuto akci jako neinvestiční?

Neplátce DPH - přijetí služby z EU

Neplátce DPH přijme službu a zboží z EU. Jak to bude z pohledu DPH? Musí se české s. r. o. (neplátce) registrovat k DPH vůči zahraničí?

Náležitosti daňového dokladu pro odpočet DPH

Společnost ABC s.r.o. přijímá faktury (daňové doklady) za telefonní poplatky od operátora. Na těchto fakturách je tato společnost uvedena jako jakýsi „uživatel/příjemce služeb“, ale jako odběratel je uveden jiný subjekt. Na fakturách je uvedeno IČ společnosti ABC s.r.o., ale chybí DIČ, přestože je společnost ABC s.r.o. plátcem DPH. Celková částka faktury nikdy nepřesáhne částku 10 000 Kč. Může si společnost ABC s.r.o. uplatnit odpočet DPH z těchto faktur? Může si takto fakturované telefonní poplatky uplatnit do daňových výdajů? Samozřejmě za předpokladu, že dané služby používá pro uskutečňování ekonomické činnosti, kde má plný nárok na odpočet a zároveň tyto výdaje slouží na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.