Služby (840)

Pronájem nemovité věci pro zaměstnance

Společnost s. r. o. si pronajímá nemovitou věc pro ubytování svých zaměstnanců (zaměstnanci za ubytování neplatí). Nemovitá věc nebyla vybavená. Pronájem a energie jsou daňovým nákladem s nárokem na DPH, ale jak je to s vybavením této nemovité věci (pračka, lednička, nábytek, povlečení..atd.) z pohledu daně z příjmu i DPH? 

Daň z příjmů - pořádání akcí v jídelně školy

Jsme střední škola, plátce DPH. V naší školní jídelně děláme akce (svatby apod.) pro cizí, kde je stanovena režie + potraviny dle skutečnosit. Pro cizí třeba režie 3 000 Kč. Pro zaměstnance je stanovena cena třeba 1 000 Kč. DPH předpokládám, že se odvádí z té snížené částky. Ale jak naložit s daní z příjmů, musí se ten rozdíl dodanit ve výplatě?

Převzetí dluhu

Jak zaúčtovat dohodu o převzetí dluhu jednak na straně firmy, která dluh převzala, tak i na straně původního dlužníka? Firma A dostala od věřitele zálohu na poskytování služeb. Na základě dohody došlo k převzetí dluhu firmou B. Jak mám nyní u obou firem provést účtování a bude to mít nějaký dopad na daňový základ? Jedná se o zálohu účtovanou u prvotního dlužníka MD 221/D 324.

DPH při pronájmu sálu spolu s poskytnutím občerstvení

Plátce DPH provozuje hostinskou činnost a fakturuje společně s poskytnutým občerstvením i pronájem sálu. Je potom sazba DPH u hodnoty občerstvení i za pronájem sálu se sníženou sazbou DPH 15 %, nebo je nutné posoudit, co je hlavním plněním, např. dle částky fakturace za jednotlivé služby?

Výroba nábytku a montáž a DPH

Nábytkářská firma vyrábí nábytek pro zákazníky, nábytek u zákazníků i sestavuje. Zakázka je někdy včetně prodeje spotřebičů. Jaké DPH bude firma uvádět na fakturách v těchto situacích?

1) Na faktuře je uvedeno několik položek: „dodání a instalace vestavěných skříní“ - fakturace je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

2) Na faktuře je uvedeno několik položek: výroba a montáž kuchyně včetně vestavěných spotřebičů, lednice, mikrovlnky, jídelní stůl, výroba a montáž knihovny a TV stěny - faktura je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

3) Na faktuře pro občana je uvedena montáž žaluzií a světel.

4) Na faktuře pro občana - výměna výplně dveří a výměna posuvných koleček u dveří.

Sazba výdajů % z příjmů u poskytování přístupů k internetu přes bezdrátovou komunikační síť

Jaké bude % výdajů u poskytování přístupů k internetu přes bezdrátovou komunikační síť, 40 nebo 60%?

DPH při poskytnutí služby osobě-neplátci (státní instituce) na Slovensku

Jsme právnická osoba - s. r. o., plátci DPH a budeme dodávat službu. Službou se rozumí dodání našeho SW, který vyvíjíme, včetně instalace tohoto SW u zákazníka:

1. osobě ze Slovenska-neplátci (jedná se o státní instituci, resp. krajský úřad). Tato osoba nemá přiděleno DIČ (VAT). Místo plnění SR, instalace bude provedena vzdáleně z České republiky. V tomto případě nelze uplatnit reverse charge, odběratel nemá přiděleno DIČ(VAT) není plátce. Budeme tedy fakturovat dodání této služby s českou DPH (21%), kterou odvedeme v ČR? Nemusíme se registrovat jako plátci DPH na Slovensku? Celková cena dodávky cca 50 000 Kč. Do kterého řádku daňového přiznání (kontrolního hlášení) vstupuje toto uskutečněné plnění?

2. osobě – firmě ve třetí zemi (Latinská Amerika), místo plnění mimo území EU, dodání SW včetně instalace proběhne vzdáleně z České republiky. Je toto dodání služby osvobozeno od DPH tzn., bude fakturováno s nulovou sazbou DPH? Do kterého řádku daňového přiznání (kontrolního hlášení) vstupuje toto uskutečněné plnění? 

Neplátce DPH a služby pro občany a firmy z EU

Neplátce DPH poskytne služby ve formě startovného na území České republiky pro občany EU a také firmy v EU dle § 10 ZDPH. Musí se neplátce stát ze zákona osobou identifikovanou a odvést DPH ke dni poskytnutí služby? Myslíme si, že nikoliv, jelikož neplátce neposkytuje službu do Evropské unie, služba byla zde na území ČR, a tím pádem se nemusí stát identifikovanou osobou. 

Fakturace mezi tuzemskými plátci za služby v zahraničí, přefakturace nákladů za letenky

Jsme tuzemští plátci DPH, společnost s. r. o. Od jiného tuzemského plátce jsme obdrželi fakturu za zprovoznění parního kotle, který byl dodán do Arménie slovenskou společností. Je správný postup, že faktura je vystavena včetně 21% DPH ? Dále nám rovněž tato společnost přefakturovává cenu letenek (Vídeň - Jerevan a zpět) rovněž včetně DPH. Je to v pořádku?

Dodání zboží s instalací do třetí země

Budeme dodávat zboží s instalací do 3. země a fakturovat budeme na českého plátce. Jak je to s DPH?