Stravování (179)

Stravování zaměstnanců v účetnictví a daních

Našim zaměstnancům poskytujeme obědy dovážené v menuboxech externí firmou (je neplátce DPH). Oběd konzumují v šatně nebo na pracovišti. Zaměstnanci hradí do pokladny sníženou cenu za oběd. Máme povinnost odvést z částky, kterou si platí zaměstnanci, DPH ve snížené sazbě? Dále si nevím rady se správným účtování všech souvisejících operací, od příjmu peněz do pokladny, odvodu DPH a faktury přijaté za obědy od dodavatele. 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění ve stravování (a vztah k EET)

Zabýváme se dodávkami systémů pro stravování (HW i SW). Mimo nejasností typu "sazba DPH za pivo" řešíme poměrně často i správnost postupů při vystavení dokladů o zdanitelném plnění. Konkrétně: strávník zaplatí v hotovosti na pokladně restaurace. Jeho konto se okamžitě navýší o tuto částku, kterou může začít čerpat objendnáním obědů nebo nákupem v bufetu. Protože obědy jsou v sazbě 10% a nákup častěji v 15%, tak není jisté, jakou sazbu použít. Protože se jedná o platbu v hotovosti musíme řešit doklad EET: máme použít sazbu 0%? Strávník si může ihned nebo v následující dny pomocí e-shopu objednat oběď na libovolný den, i týdny dopředu. V tu chvíli je sazba již většinou (NE VŽDY) jasná a mohl by se generovat doklad, ale myslím, že to nemá oporu v zákoně a samozřejmě by se musely řešit storno doklady, když strávník jídlo zruší nebo dá do burzy atd. V den návštěvy restaurace dojde k realizaci "obchodu": dříve zaplacené a objednané jídlo si strávník vyzvedne. Je to okamžik, kdy by systém měl generovat doklad o ZP? A poslat doklad na EET? Potřebujeme řešit i situace, kdy si strávník jídlo objedná, ale nevyzvedne. Máme generovat doklady o nevyzvednutých obědech a poslat je na EET? Do 48 hodin?

Druhá snížená sazba ve stravovacích službách

Od 1. 5. 2020 došlo k rozšíření přílohy 2a, kam byly zařazeny i stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů + pivo v daných případech. Provozujeme restauraci v hotelu, kam chodí převážně hoteloví hosté, ale je přístupná i veřejnosti. Restaurace se po kompletním uzavření znovu otevřela v červnu. Došlo u nás k takovému omylu, že jsme se domnívali, že 10% sazba DPH se vztahuje pouze na pivo a naši kasu jsme od června nenastavili správně pro stravování. Tudíž stravování hostů včetně nealko nápojů nám vyjíždí s 15% sazbou DPH. Pouze pivo podávané v restauraci máme s 10% DPH. V tomto měsíci nebylo žádné jídlo vydané do krabičky sebou, všechno stravování bylo poskytnuto i se související doplňkovou restaurační službou. Domníváme se správně, že můžeme odvést na FÚ (v daňovém přiznání za měsíc červen) ze stravování 10 %, to znamená, celou částku, která nám z kasy vyjela v 15% DPH přesunout a odvést z ní pouze 10% DPH? Nebo musíme tento měsíc odvést 15% DPH a až po úpravě nastavení pokladny odvádět 10% DPH? Celý tento měsíc jsme i odesílaly tržby na FÚ (EET) i přes to, že povinnost byla pozastavena. 

Odpočet DPH při bezplatném stravování zaměstnanců

Zaměstnavatel dováží obědy pro své zaměstnance v hodnotě 110 Kč se spotřebou na pracovišti. Do dnešního dne zaměstnanci hradili 45 % hodnoty oběda, takže na vstupu zaměstnavatel uplatnil 100 % odpočtu DPH a na výstupu odvedl DPH z vybrané částky od zaměstnanců. Nově chce zaměstnavatel poskytnout celý oběd zdarma. Bude si moci uplatnit celý odpočet DPH nebo částečně ve výši 55 % nebo nedojde k žádnému uplatnění DPH na vstupu?

FKSP – alkohol jako občerstvení

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Pro své zaměstnance pořádáme různé kulturní akce hrazené z FKSP. Jednou z akcí je např. akce na závěr školního roku, kde zaměstnancům poskytujeme občerstvení. Můžeme na tuto akci zakoupit z prostředků FKSP i alkoholické pivo, případně víno? 

Pracovní cesta a bezplatné stravování

Zaměstnanec (v mém případě jednatel, který má dle smlouvy nárok na cestovní náhrady stejně jako kdyby byl zaměstnanec) byl na pracovní cestě za účelem seznámení se s novým potenciálním produktem přímo ve výrobě a navázání obchodních kontaktů. Cestoval se skupinou několika obchodníků z jiných firem, cesta byla organizována z ČR jedním z obchodních partnerů, vzhledem k cílové zemi bylo vše takto bezpečnější. Organizátor cesty zajistil m.j. i celodenní stravování (snídaně, obědy i večeře - většinou v hotelu, kde byli ubytováni), které následně společně s ostatními náklady rozpočítal a vyfakturoval jednotlivým účastníkům. Můj dotaz směřuje k tomu zajištěnému stravování. Můžeme dát jeho hodnotu do daňově uznatelných nákladů, pokud pokrátíme denní stravné za tři poskytnutá "bezplatná" jídla? Uvažuji správně, že by to mohla být analogie k situaci, kdy cena stravy zaměstnance na školení je daňově uznatelná? Pokud ne, jak s tím správně naložit? 

Nárok na stravenky - home office

Jsme SŠ bez jídelny, a proto našim zaměstnancům vydáváme stravenky místo obědů. Od 16. 3. 2020 jsme všem zaměstnancům dali na výběr - mohli po uzavření škol i nadále pracovat na pracovišti, nebo si zvolit home office. Upozornili jsme je, že v případě přítomnosti na pracovišti v rozsahu minimálně 3 hodin, budou i nadále mít nárok na stravenku. V případě volby home office nárok na stravenku ztratí. Je tento postup v pořádku? 

Obědy pro zaměstnance a DPH

Obědy pro naše zaměstnance si necháváme dovážet ve várnicích a v závodní jídelně je naše zaměstnankyně dává na talíře. Někteří zaměstnanci si oběd sní v jídelně a jiní oběd odnesou v kastrůlku domů. V jaké sazbě DPH budeme účtovat obědy zaměstnancům v obou případech od 1. 5. 2020?

Oběd pro zaměstnance

Společnost přispívá zaměstnancům na obědy do limitu určeného zákonem. Z faktury od dodavatelů za obědy si neuplatňuje DPH, zaměstnancům strhává ze mzdy doplatek na obědy, případně za celý oběd, pokud si zaměstnanec např. objednal dva. DPH na výstupu neodvádí. Je to tak správně?

Doplňující otázka:

Je třeba odvádět DPH za část obědů, které si hradí zaměstnanci i v případě, že bychom o přijaté faktuře za obědy (o té části, která by byla stržena zaměstnancům) účtovali rozvahově přes účet 335? Není to možné považovat za přefakturaci?

 

Doplňující otázka k dotazu ID č. 25193 - Obědy zaměstnanců - nárok

Nebyla zodpovězena otázka. Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází? (Když není v provozu školní stravování.)