Automobil (1921)

Zdanění pojistného plnění při výdajích procentem z příjmů

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH používá ke své podnikatelské činnosti automobil.Jelikož výdaje uplatňuje procentem z příjmů, tak u pohonných hmot si uplatňuje pouze odpočet DPH (nikoliv výdaje za PHM, neboť ve výdajích procentem z příjmů jsou zahrnuty všechny výdaje). Výdaje si uplatňuje 60% sazbou. Podnikatel měl s automobilem havárii, byl pojištěn, proto mu pojišťovna výdaje za opravu proplatila. Předpokládám, že příjmy za pojistné plnění od pojišťovny bude muset zdanit. Jak ovšem uplatnit oproti tomu výdaje? 60% sazbou, kterou uplatňuje při svém živnostenském podnikání? Nebo zahrnout pojistné plnění do ostatních příjmů podle § 10 zákona daně z příjmů?

Pracovní cesta

Ráda bych se ujistila ohledně využívání automobilu pro pracovní cesty. Jsem FO (poskytování služeb), uplatňuji výdaje paušální částkou 60% z příjmu. Sídlo firmy je v místě mého bydliště a mám nově také přihlášenou provozovnu s kanceláří mimo bydliště. V rámci své činnosti jezdím denně ke klientům z domu a také do kanceláře. Vzhledem k tomu, že nevedu DE, nemám majetek, ale jsem plátce DPH a uplatnila jsem DPH z nákupu auta ve výši 90%, kdy sleduji pracovní cesty a soukromé, popřípadě odvod DPH upravím, pokud se odchýlím od předpokladu využívání pro soukromé účely. Můj dotaz ale je, zda cesta do kanceláře: a) od klienta b) z domu je pracovní cestou. Dokud jsem neměla kancelář, byly všechny cesty z domu ke klientům a zpět pracovní, ale nejsem si jistá, jak je to tedy z cestami ze sídla firmy do provozovny. 

Paušální výdaj na dopravu

Společnost má v majetku 3 osobní vozidla, u kterých uplatňuje paušální výdaj na dopravu. Společnost přestala v červenci jedno z vozidel používat, ale dosud ho neprodala. V měsíci září pořídila 4. vozidlo nové, u kterého by od září chtěla paušální výdaj uplatňovat. Pokud bude i nadále uplatňovat paušál u nepoužívaného vozidla, musí u 4. nového vozidla do nákladů dávat PHM dle skutečnosti. Lze to po prodeji původního auta změnit? Pokud u nepoužívaného auta již nebude používat paušál, může ho používat u nového auta, i když to původní má stále v majetku?

Nákup vozidla, dodatečný odpočet DPH, daň z příjmů

Jsem OSVČ, v současnosti neplátce DPH, výdaje uplatňuji paušálem. V listopadu 2020 si jako neplátce koupím pro podnikání nové auto. V únoru 2021 se po překročení obratového limitu přihlásím k plátcovství DPH. Je možné si dodatečně uplatnit odpočet DPH z nákupu vozidla? A případně kdy a na jakém řádku v přiznání DPH má být odpočet uveden? Musím v tomto případě vozidlo vložit do obchodního majetku? Bude se platit (případně jak) silniční daň? Jak by to bylo s DPH a daní z příjmů v budoucnu, pokud bych chtěla vozidlo převést zpět do soukromého užívání a případně pak i prodat? Jsou nějaká limitující období v souvislosti s těmito úkony a daněmi (DPH, daň z příjmů - kdy se daně musí odvést a kdy už ne)? Pokud bych musela danit příjem z prodeje vozidla, je možné si oproti němu uplatnit nějaký výdaj?

Zařazení automobilu do užívání

Pokud si podnikatel koupí firemní automobil v 03/2020, ale nechal si ho na sebe přepsat až v 07/2020, od kdy může zahájit odpisování (zařadit do užívání) a od kdy může uplatňovat doklady za nákup pohonných hmot? 

Osobní automobil a spolupracující osoba

Poplatník, vedoucí daňovou evidenci, koupil nový osobní automobil. Osobní automobil koupil na manželku, která je evidovaná jako spolupracující osoba poplatníka. Poplatník i spolupracující osoba (manželka) nemají rozdělené společné jmění manželů. Ve velkém technickém průkazu je zapsaný jako majitel manželka a jako provozovatel poplatník. Je možné takové auto zařadit do obchodního majetku a plně odpisovat? Jsou na něm uskutečňovány pouze jízdy týkající se podnikání. 

DPH u pořízení vozidla, kdy provozovatel není shodný s vlastníkem vozidla

Fyzická osoba zdaňující příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů, plátce DPH, zakoupila vozidlo, kde se nechala zapsat jako vlastník a syna uvedla jako provozovatele. Syn vypomáhá s nájmy bez nároku na mzdu. Je možné uplatit 100% nárok na DPH u pořízení vozidla, pohonných hmot, oprav, když se vozidlo využívá 100% pro ekonomické účely, ačkoliv je syn zapsaný jako provozovatel? 

Společník a prokurista a jednatel s. r. o. pracující bez odměny

Společnost s r. o. je vlastněna z 60 % německým společníkem č. 1, který je zároveň prokuristou, a z 40 % dalším německým společníkem č. 2, který je jednatelem. Oba společníci pracují pro s. r. o. bez odměny, oba společníci používají firemní automobil a mobilní telefon. Má toto nastavení negativní vliv na nepeněžní příjem na straně společníků nebo na případnou neuznatelnost daňových nákladů aut (odpisy, PHM) na straně s. r. o.? Společník č. 1 žije z pronájmu nemovitostí v Německu a společník č. 2 žije z výkonu zaměstnání v Německu. Společník č. 1 se stal českým rezidentem (trvale žije v ČR, bydlí v majetku s. r. o.), společník č. 2 je rezidentem v SRN. 

Přerušení podnikání a DPH

Jsem OSVČ, plátce DPH. Chci nyní přerušit podnikání na 2 roky. Mám v majetku osobní automobil 3 roky, u kterého jsem odečetl celou DPH. Musím při přerušení automaticky zrušit registraci k DPH? Nebo mám počkat, až mě k tomu vyzve FÚ?

Odpočet DPH u pořízení vozidla

Fyzická osoba, nepodnikatel, plátce DPH, má do 31. 12. 2020 příjmy dle § 9 ZDP, které zdaňuje paušálem. Od 1. 1. 2021 mu přibude i živnost a bude zdaňovat pronájmy v § 9 ZDPa příjmy ze živnosti v § 7 ZDP. V 12/2020 si koupí vozidlo - tzn. v době, kdy ještě zdaňuje podle § 9 ZDP paušálem, ale uvedené vozidlo bude využívat hlavně pro příjmy ze živnosti. Může si už v 12/2020 nárokovat DPH z vozidla koeficientem pro rok 2020? Nebo bude lepší vložit vozidlo až v 01/2021 do obchodního majetku? Nepřijde tím o část DPH? Když bude vozidlo používat pouze pro živnost dle § 7 ZDP, kde na výstupu bude plně odvádět DPH, může si uplatnit DPH ve výši 100 % bez použití koeficientu, který používá u pronájmů?