Automobil (1791)

Pronajatý automobil z pohledu DPH

Máme pronajatý osobní automobil od společnosti ABC na základě smlouvy o pronájmu vozidla (nejde o leasing). Tento automobil jsme přenechali našemu zaměstnanci i k soukromých účelům a dodaňujeme mu ve výplatě odvody z 1 % vstupní ceny vozidla, kterou jsme zjistili od pronajímatele ABC. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH za pronájem vozidla od společnosti ABC? Můžeme si uplatnit celý odpočet DPH nebo jen poměrnou část dle využití vozidla pro služební a soukromé účely? 

Prodej automobilu

Fyzická osoba zakoupila osobní automobil na podnikající IČ a DIČ, nyní podnikání ukončila a chce tento automobil prodat sobě na své rodné číslo, s tím, že to tento automobil odvede DPH a zdaní daní z příjmu. Je tento postup možný?

Pokuta za špatné parkování

Mohu dát do účetnictví pokutu za parkování, která přišla na firemní auto (auto řídil jednatel),  nebo mám požadovat, aby pokutu uhradil sám. 

Smlouva o postoupení práv k autu v majetku

Společnost s r. o. (A) měla uzavřenu úvěrovou smlouvu na osobní automobil. U automobilu při pořízení nárokoval DPH, odepisoval 3 roky. Z důvodu nevyužití vozidla uzavřel Smlouvu o postoupení práv a povinností z úvěrové smlouvy na jinou firmu (B). Z ní plyne, že nový příjemce financování auta (B) započne splácet měsíční splátky úvěrové společnosti a zároveň je zde napsáno: Kupní cena předmětu tj. auta, kterou je firma B povinna uhradit firmě A za předmět činí i s ohledem na skutečnosti uvedené v bodu II.3 částku 1,00 Kč včetně DPH. Bod II.3 : Postoupení dle této smlouvy se sjednává jako úplatné; úplata, kterou je A (s ohledem na to, že v rámci postoupení jsou převáděny převážně povinnosti - dluhy) povinen uhradit B za toto postoupení 1,00 Kč včetně DPH. ( Žádné dluhy mezi firmou A a úvěrovou společnosti nebyly, splátky byly zaplaceny k datu postoupení). Dotaz zní: Pro splnění podmínek DPH, z jaké částky musím odvést při tomto postoupení auta DPH ? Na účtu 461 je evidován úvěr, proti kterému účtu zaúčtovat zrušení úvěru?

Fakturace silniční služby a mýta

Jsme poskytovatelé silničních služeb tzv. repatriací – např. přeprava havarovaných automobilů ze zahraničí zpět do ČR. Při poskytování této služby platíme mýto v ČR ale i v zahraničí. V některých zemích je mýto zatíženo DPH dané země. Vrácení této DPH si neuplatňujeme. Tyto služby jsme vždy fakturovali následovně – k ceně za vykonanou službu jsme připočítali veškeré zaplacené mýtné poplatky a vše zdanili 21 % DPH. Do této doby nám odběratel veškeré faktury hradil i vč. DPH. Nyní nám začal faktury vracet s tím, že jsou vystaveny špatně a požaduje po nás fakturaci následujícím způsobem: k částce silniční služby připočítat mýto, které není zatíženo žádnou DPH a tuto celkovou částku zdanit 21 % DPH; mýtné poplatky, které byly zatíženy DPH v jiném státě, fakturovat bez DPH mimo tuto službu (dle jejich názoru byly již jednou zdaněny).

Jaký způsob fakturace je správný, abychom předešli případnému doměření DPH ze strany FÚ?

Dovoz vozidla jako zboží

Firma, s. r. o , plátce DPH, dovezla ze Švýcarska osobní automobil za účelem jeho opravy a dalšího prodeje. Lze při prodeji použít zvláštní režim?

Doplňující otázka:

Automobil byl vydražený v aukci v Praze od CHF. V textu na faktuře je uvedeno, že se jedná o výrobky preferenčního původu v EU. Součástí faktury je celní doklad o dovozu. Mohou mít tyto další skutečnosti vliv na použití zvláštního režimu při prodeji?

Automobil ve zvláštním režimu

Firma nakoupila automobil pro běžné potřeby z bazaru ve zvláštním režimu. Dle našeho názoru a výkladu zákona je povinna při následném prodeji komukoliv uplatnit na výstupu DPH. Bohužel se však setkáváme s názory, že máme také uplatnit zvláštní režim, a to dokonce i z úst daňových poradců. Ale my nejsme obchodníci s použitým zbožím, tudíž máme při prodej povinnost DPH odvést, je to tak?

Nákup automobilu

Fyzická osoba, OSVČ, si pořídila osobní automobil za účelem podnikání, který je zařazen do HIM, FA je uvedená na IČO fyzické osoby, ale registrace v technickém průkazu je uvedena na rodné číslo, má být záznam v TP opraven na IČO podnikatele?

Pojistná smlouva, kdy pojistník je odlišný od majitele automobilu

OSVČ je zároveň společníkem v s.r.o. (60% podíl). Obě firmy jsou plátci DPH. OSVČ vlastní a provozuje v podnikání dvě vozidla a s. r. o. vlastní a provozuje v podnikání dvě vozidla. Všechna čtyři vozidla jsou pojištěna na jedné pojistné smlouvě, kde pojistníkem je OSVČ a pojištěnými jsou OSVČ a s. r. o. OSVČ uhradí celou částku pojištění a pak částku příslušející s. r. o. přefakturuje. Bude tato fakturace bez DPH - osvobozené plnění? A bude mít vliv na krácení odpočtu DPH? 

Automobil - skutečné výdaje

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, má příjmy dle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů. V rámci podnikání (§ 7 zákona o daních z příjmů) má v OM automobil - dodávku, který je plně odepsán, využívá paušál na dopravu ve výši 5 000 Kč. Nyní zvažuje, že koupí další automobil, který ale bude využívat jako výdaj pouze u příjmu z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů - zřejmě krácené odpisy, krácený paušál atd.). Příjmy z nájmu jsou poměrně vysoké, tak chce využít dostupné výdaje, nyní uplatňuje pouze odpisy z nemovitosti. Je to takto možné -  mít zvlášť automobil na podnikání a zvlášť automobil ve výdajích u nájmu? A jak se to promítne prakticky v daňové evidenci?