Automobil (1818)

Leasing auta

Právnická osoba koupila na finanční leasing auto za 310 000 Kč. Akontace 120 000 Kč hotově. Leasing 190 000,- na 60 měsíců. Účtuji takto správně:

120 000,- MD 052/D 21101, - 120 000,- MD 052/D 32101 310000,- MD 042/D 32101 190 000,-

190 000 + 120 000 = 310 000,- MD 381/D 32101 a na konci roku dle měsíců rozpustit do nákladů MD 518/D 381?

Cestovní náhrady zaměstnance

Společník společnosti ABC s. r. o. bezplatně vypůjčí své soukromé vozidlo zaměstnanci společnosti ABC s. r. o., který toto vozidlo použije pro firemní jízdu pro společnosti ABC s. r. o. Má zaměstnanec v takovém případě nárok na náhradu PHM a zároveň i náhradu za amortizaci daného vozidla? 

Nákup a prodej aut z EU a třetích zemí

OSVČ, neplátce, bude podnikat v nákupu a prodeji aut. Auta bude pořizovat v EU, ale také ve Švýcarsku. Jak je to s registrací k DPH pokud bude nakupovat v EU a s registraci k DPH pokud bude nakupovat mimo EU? Auta bude opravovat a dále v ČR prodávat.

Vyřazení havarovaného automobilu z obchodního majetku

Společnost v roce 2018 koupila automobil ve výši 50 000 Kč + DPH. Zařadila do majetku a začala odpisovat. V 12/2019 byl automobil zničen - havárie. V roce 2019 uplatním pouze poloviční odpisy? Auto vyřadím z majetku MD 082/D 022. A pak zaúčtuji zůstatkovou cenu na účet 549 a vzhledem k tomu, že pojišťovna nic nezaplatí, tak je to nedaňový náklad? 

Vyřazení majetku - automobilu

Jak postupovat při vyřazení automobilu? Automobil byl již odepsán. Auto bylo zničeno - havárie a potřebuji ho vyřadit. 1. vyřazení automobilu: MD 022/D 082 - 400 000 Kč, 2. pojišťovna zaplatila 119 000 Kč - MD 315/D 648, 3. vrak byl prodán - MD 311/D 641 - 81 000 Kč. Je to tak v pořádku?

Automobil na leasing

Společnost s r. o. koupila 20. 12. 2019 automobil na leasing 48 měsíců za 310 598 Kč. Mohu 1/48 ceny auta dát v prosinci 2019 do nákladů? 

Uplatnění PHM do výdajů po ukončení úvěrové smlouvy

Fyzická osoba v DE si pořídila do obchodního majetku automobil na úvěr. Byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu. Po dobu splácení si uplatňovala DPH z nákupu PHM, výdaje za PHM jako nedaňový výdaj. Nyní byl úvěr doplacen a byla zrušena veškerá omezení práv k vozidlu. Jak bude postupovat dále - může uplatnit nákup PHM do daňových výdajů bez jakéhokoliv omezení, případně může uplatnit paušální výdaj na dopravu? 

Silniční daň - tahač

Společnost s r. o. poskytující na základě koncese nákladní dopravu, tuto koncesi v březnu 2019 na rok přerušilo. Přes bazar prodalo jediný tahač (v srpnu 2019 kupní smlouva a odvedena DPH), který mělo v majetku. Jednatel poskytl plnou moc k přepisu technického průkazu na nového majitele. Toto i po urgencích bazar ani kupující neprovedli. Oznámili jsme to i na policii. K přepisu došlo v prosinci 2019. Pokud doložíme výše uvedené skutečnosti máme povinnost uhradit silniční daň do 8/2019, nebo po celý rok? 

Poměrný koeficient při pořízení automobilu

U vozidla používaného i pro soukromé účely jsme při pořízení stanovili poměrný koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH odhadem. Ke konci roku určíme dle evidence poměrný koeficient ve skutečné výši. Pokud se nebude lišit o více než 10 % od koeficientu stanoveného odhadem, nic opravovat nebudeme. V dalších letech se porovnává nově vypočtený poměrný koeficient s koeficientem určeným při pořízení odhadem, nebo přesně určeným ke konci roku, v němž bylo vozidlo pořízeno? 

Nákup automobilu z Německa

Pokud nakoupím automobil (starší) v Německu, tak v přiznání k DPH se částka automobilu uvede na řádku 3 a 43?