Automobil (2118)

Pronájem nákladního vozu a mýtné

Přepravní společnost pronajímá druhé přepravní společnosti nákladní automobil. V rámci pronájmu přeúčtovává též náklady na mýto. Má být toto mýtné za pronajatá vozidla účtováno s DPH nebo bez DPH?

Prodej auta z obchodního majetku s. r. o.

Auto bylo pořízené v roce 2018, částka DPH byla v celkové výši vracená s. r. o. V roce 2021 došlo k prodeje tohoto auta jinému plátci DPH. Musím tedy k ceně prodeje zaúčtovat částku DPH?

Rozšíření řidičského průkazu

Zaměstnavatel potřebuje, aby si zaměstnanec rozšířil řidičský průkaz - na velké nákladní automobily. Zaplatil mu toto rozšíření cca 50 000 Kč (faktura s DPH). Zároveň na tomto zaměstnanci požaduje, aby mu částku uhradil formou půjčky ve splátkách. Takže budu fakturu za rozšíření řidičského průkaz účtovat nedaňově, a neuplatním proto DPH?

Náhrada za pohonné hmoty při služební cestě

Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu a na cestovním příkazu vyúčtoval náhradu za pohonné hmoty dle spotřeby v technickém průkazu a základní náhradu za vozidlo (amortizaci vozu). V technickém průkazu je zapsaná jiná firma nebo OSVČ. Je správné, že zaměstnanci je vyplacena jak náhrada za pohonné hmoty, tak i základní náhrada?

Prodej ojetého automobilu mimo EU po ukončení pronájmu

Plátce DPH pronajme mateřské společnosti ve Švýcarsku ojetý automobil na 1 rok a po ukončení pronájmu ho této společnosti prodá. 1. Jaký režim DPH bude uplatněn při prodeji automobilu? 2. Je nutné uskutečnit předání auta při prodeji v ČR, tzn. firma ho musí přivézt zpět nebo lze automobil předat při prodeji přímo ve Švýcarsku? Nevznikl by při druhé možnosti problém s DPH či nutnosti registrace k DPH? 

Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností

Pokud je uzavřena úvěrová smlouva na předmět financování (typicky osobní automobil) s tímto typem zajištění (Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností) pohledávky, tzn. v technickém průkazu je dlužník zapsán jako majitel i provozovatel, je možné využít v tomto případě výdajový paušál na dopravu?

Doplňující otázka:

Prosím o upřesnění odpovědi z dotazu DAUC ID: 28307 tzn. možnosti uplatnění paušálního výdaje na dopravu, pokud je uzavřena úvěrová smlouva na předmět financování (typicky osobní automobil) s typem zajištění (Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu financování s odloženou účinností). Z odpovědi není jasné, jestli autor vylučuje možnost využití paušálního výdaje na dopravu v případě, že věřitel využil zajišťovací převod práva ve smyslu uzavření smlouvy o úvěru, kde je využit typ zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s okamžitou účinností nebo se jedná o porušení smlouvy (např. splátky po splatnosti) při využití typu zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s odloženou účinností. Tj. dotaz zní, jestli lze uplatnit paušální výdaj na dopravu, pokud je uzavřena úvěrová smlouva s typem zajištění = zajišťovací převod vlastnického práva k pf s odloženou účinností -> kde nedojde k porušení smluvních podmínek.

Vypůjčený automobil použitý pro služební účely

Začínající společnost (s. r. o.) si půjčila od dcery jednatele soukromý automobil. Tento využívá na pracovní cesty jednatel společnosti. Při vyúčtování pracovní cesty(stravné nárok je ve smlouvě o výkonu funkce) vyúčtovává rovněž dle počtu ujetých kilometrů základní náhradu za použití automobilu a náhradu za spotřebované PHM. Je tento postup správný, může si společnost uplatnit do nákladů plně vyúčtování, nebo jen stravné a náhradu za spotřebované PHM dle počtu ujetých km? 

Odpisy - mimořádné odpisy

Společnost pořídila v roce 2020 automobil, uplatňuje u něj mimořádné odpisy dle § 30a ZDP ve znění od 1. 1. 2021. Jak se bude odpisovat případné technické znodnocení, ke kterému by došlo v roce 2021 a v dalších letech?

Nové a první zimní pneumatiky k vozidlu, účtování

Jak správně zaúčtovat nové a první zimní pneumatiky k vozidlu za 15 000 Kč? Účetní jednotka účtuje drobný majetek do 80 000 Kč na účet 501 (do spotřeby). Je vhodnější použít v tomto případě účet 501.AE, 548.AE (analytický účet, kde se sleduje technické zhodnocení do limitu) nebo na účet 511 (jako údržbu)?

Odpisy automobilu

Společnost pořídí automobil za cenu 80 000 Kč. Na základě ceny je to drobný majetek a může se dát do nákladů. Ještě zaplatí přepis vozu 800 Kč. Vstupuje přepis vozu do hodnoty majetku? Potom by cena byla 80 800 Kč a automobil by se musel odpisovat?