Automobil (1871)

Služební automobil pro soukromé účely

Firma pořídila v roce 2019 vozidlo, které zaměstnanec může používat k soukromým účelům. Při pořízení vozidla došlo ke krácení DPH a lhůtu na úpravu odpočtu 5 let sledujeme. Úpravu odpočtu DPH za dlouhodobý majetek děláme v prosinci na základě zjištění skutečného poměru soukromých a služebních kilometrů za celý rok. Pokud se liší o více než 10 % od kvalifikovaného odhadu, provedeme úpravu. Benzín projetý na soukromé cesty zaměstnavatel naúčtuje zaměstnanci a odvede DPH. Moje otázka směřuje na stanovení poměrného koeficientu při opravách, nákupu materiálu, službách, atd. Naše firma je měsíční plátce DPH. Na konci každého měsíce se každému autu vytiskne karta oprav, nákupu materiálu a služeb, který se v daném měsíci uskutečnil. Zjistí se skutečný poměr soukromých a služebních kilometrů v daném měsíci a interním dokladem se v tomto měsíci upraví odpočet DPH. Každý měsíc je to tedy jinak, např. v leden máme poměr 20:80, v dubnu 50:50, v srpnu 80:20. Pokud tedy v březnu 2020 dojde k opravě auta za 80 000 Kč + DPH, na konci měsíce března 2020 zjistím skutečný poměr soukromých a služebních kilometrů a upravím odpočet DPH v tomto skutečném poměru. K těmto úpravám odpočtu DPH za opravy, služby a materiál již v prosinci daného roku nevracíme. Je to tak možné?

Krácení DPH u vozidla

Pokud má podnikatel, plátce DPH v podnikání auto, které využívá z 80 % pro podnikání a z 20 % soukromě, pak krátí v tomto poměru pohonné hmoty, opravy, nákup pneumatik, servis. Pouze odpisy uplatňuje v 100% výši. Je to tak správně? V případě prodeje tohoto auto se daní celých 100 % prodejní ceny?

Nákup osobního automobilu

Soukromá osoba nakoupila osobní automobil v Německu v 1/2019. Tento automobil si postupně opravovala a SPZ a TP byl na ni zapsán až v 2/2020. Nyní, v 6/2020 se rozhodla osobní automobil prodat. Bude tento prodej od daně osvobozen nebo je třeba zdanit ho v § 10? Od kdy se počítá nabytí?

Aplikace nanokeramické ochrany na automobil

Podnikatel si nechal aplikovat na své auto nanokeramickou ochranu laku, která by měla vydržet až 9 let. Tato aplikace se dostala fakturačně na částku 52 000 KP bez DPH. Bude se jednat o technické zhodnocení auta, které navýší hodnotu auta pro odpisování nebo spíše služba patřící přímo do nákladů. Auto je zařazeno v obchodním majetku podnikatele a je používáno ze 100% pro ekonomickou činnost. 

Pokuta

Společnost má pronajaté vozidlo. Používá ho zaměstnanec. Pronajímatel nám přefakturoval pokutu od policie za přestupek způsobený zaměstnancem. Fakturuje nám pokutu s 0 % DPH a administrativní poplatek s DPH. Můžeme si toto DPH uplatnit? Je poplatek pro společnost daňově uznatelným nákladem? Pokutu dáme k úhradě zaměstnanci. Pokud mu dáme k úhradě i poplatek, musíme z poplatku odvést DPH?

 

Vstupní cena a odpisy auta na úvěr, postoupeného zaměstnanci při odchodu

Zaměstnavatel na základě dohody převedl na odcházejícího zaměstnance (manažerská smlouva) automobil s nedoplaceným úvěrem, převod se uskutečnil za 1 Kč. Nyní už bývalý zaměstnanec vkládá obratem toto auto do svého podnikání. Jaká je vstupní cena vozu pro odpisy a jak budou tyto odpisy vypadat? (pokračování v odpisování, jako u převodu leasingu, nebo odpisy na 5 let jako u nového pořízení?). Nebude se jednat o nepeněžní plnění, ze kterého je nutné odvést daň z příjmů?

Poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy

Firma ukončila předčasně úvěr na automobil a úvěrová společnost naúčtovala poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy. Jak prosím zaúčtovat? Vstupuje do pořizovací ceny vozu? 

Služební vozidlo pro soukromé účely - spoluúčast při nehodě

Můžete prosím ve stručnosti popsat pravidla pro úhradu spoluúčasti při nehodě na služebním vozidle zaviněné / nezaviněné zaměstnancem při služební / soukromé cestě a daňové důsledky z hlediska DPH a DPPO v případě, kdy zaměstnavatel úhradu spoluúčasti po zaměstnanci nepožaduje?

Oprava vlastního vozidla, které je v majetku autoservisu

Jak postupovat při fakturaci opravy vozidla vedeného v obchodím majetku autoservisu (plátce DPH)? Na vozidle byla řešena pojistná událost a bylo opraveno ve zmíněném autoservisu. Pojišťovna vyžaduje pro doložení pojistného plnění fakturu. A jak bude vypadat faktura z hlediska DPH?

Vyřazení automobilu z obchodního majetku po třech letech

V roce 2019 jsme koupili automobil. Odpočet v číslech zjednodušeně - 80 % pro ekonomickou činnost, 20 % soukromá činnost. Odpočet uplatněn ve výši 80 000 Kč. V roce 2021 chceme automobil vyřadit a prodat. V roce 2021 nám vyjde ke konci roku 60 % pro ekonomickou činnost a zároveň v květnu auto prodáme.

1) Nejdříve vyřadíme z majetku OSVČ a pak prodáme.

2) Prodáme přímo z obchodního majetku:

a) Jaká je situace výhodnější z pohledu zdanění - vyřadit a prodat, nebo rovnou prodat?

b) Jak musím postupovat v případě zdanění?

c) Jakou úpravu či korekci musím udělat v přiznání?

Děkuji za vysvětlení a popsaný postup částky ke zdanění, resp. úpravy, pokud jsem v roce 2019 uplatnil odpočet ve výši 80 %, tj. ve výši 80 000 Kč.