Paragraf 78d úprava odpočtu DPH

V roce 2016 koupí právnická osoba automobil za 1 mil. Kč + DPH, zařadí do majetku, užívá po celou dobu k podnikání a odpisuje. V roce 2018 ho prodá za 500 000 Kč + DPH. Po celou dobu nedošlo ke změně užívání. Musíme provést úpravu odpočtu daně? To samé při výstavbě bytového domu. V roce 2018 pořídíme - zkolaudujeme a v následujících letech budeme bytové jednotky prodávat.

Pronájem vozidla v EU

Společnost dodává své výrobky do EU. Za tímto účelem má v Německu pracovníka, který tam obchod zajišťuje. A společnost si tam pronajímá od německého plátce DPH vozidlo, které využívá dotyčný pracovník. Jak to bude s uvedením pronájmu této movité věci do našeho přiznání k DPH, podle jakého ustanovení zákona o DPH se máme řídit? 

Silniční daň u závodního vozidla

Podnikatel - majitel autoservisu, zakoupil do obchodního majetku vozidlo, které pronajímá závodníkům, na nájem vystavuje faktury. Automobil má značku v depozitu, nejezdí vůbec po silnicích, neboť je na závody převáženo na tahači. 1) Platí se z tohoto vozidla silniční daň? Pokud je osvobozeno, uvádí se toto osvobozené vozidlo do přiznání? 2) Je podnikatel povinen se zaregistrovat k silniční dani, když žádné jiné vozidlo v majetku nemá?

Odpisy DHM

V roce 2017 byl pořízen služební automobil - jedná se o fyzickou osobu. V roce 2017 uplatněny výdaje v paušální výši. V roce 2018 budou uplatněny výdaje ve skutečné výši. Jakou výše odpisů mohu uplatnit - v 2. roce odepisování?

Zánik společnosti

Společnost - otec, matka a syn, rozdělující příjmy a výdaje v poměru 33:33:34, vedou podvojné účetnictví. Otec pověřený vedením účetnictvím 28. 10. 2018 zemřel. V evidenci společnosti je 5 automobilů - otec 1, matka 1, ostatní syn. V přiznání k silniční dani za otce uvedu 10 měsíců či 12 měsíců? Automobil je předmětem dědického řízení.

Přiznání k dani z příjmů k datu úmrtí - mohu zaúčtovat odpisy hmotného majetku k datu úmrtí nebo až k 31. 12. 2018? Jak se stanoví vypořádací podíl zemřelého společníka společnosti?

V jakém poměru se budou rozdělovat náklady a výnosy za období 29. 10. 2018 - 31. 12. 2018 mezi matku a syna, pokud nebude ukončeno dědické řízení?

Přiznání k DPH podával celou dobu (v rámci přechodných opatření) zemřelý otec. Jaké bude třeba provést v rámci přiznání k DPH za 4. čtvrtletí 2018 úpravy a jak se stanoví jejich výše?

Syn se rozhodl, že chce od 1. 1.2019 pokračovat v činnosti jako fyzická osoba za spolupráce matky. Jak vypořádat zůstatky účtů společnosti k 31. 12. 2018?

Pojistné plnění ze škodní události na autě

1) Je příjem od pojištovny v souvislosti s havarií vozidla daňovým příjmem u OSVČ, která pořídila auto na IČO, ale od svého zahájení podnikání uplatňuje výdaje v % z příjmů?

2) Jak by to bylo, pokud by situace byla stejná, jen vozidlo by nebylo pořízeno na IČO?

3) Pokud to bude příjmem, tak dle jakého paragrafu? 

Výpůjčka osobního auta majitele s. r. o.

Jednatel české s. r. o. je Slovák. Doma na Slovensku má jednu nevyužitou rodinnou Škodu Fabii. Protože ale zde v Čechách jeho zaměstnanci pracují po celé ČR, tak se rozhodl, že na základě výpůjčky poskytne automobil své české s. r. o. a budou ji využívat všichni zaměstnanci k přesunům ze stavby na stavbu anebo dle potřeby firmy na území ČR. Nákladem k tomuto automobilu bude nákup PHM. Je to tak v pořádku anebo z této situace vznikají i další daňové povinnosti? 

Prodej zboží ve zvláštním režimu

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Nákup ojetého auta z EU máme z hlediska DPH vyřešený, ale teď se nám jedná o prodej auta ve zvláštním režimu, které bylo opraveno. Nejsme si jisti, co patří do pořizovací ceny auta, která bude uvedena na řádku 26, a co bude přirážka, která se bude zdaňovat:

1)     Faktura za auto, fa za aukci, fa za poplatek, fa za dopravu, oprava, technická kontrola, obchodníkova přirážka (celková přirážka ke zdanění).

2)     Faktura za auto (ř. 26) celková přirážka: fa za aukci, za poplatek, za dopravu, oprava, technická kontrola a obchodníkova přirážka.

Ptali jsme se 2 daňových poradců, ale každý má jiný názor.

Skutečné výdaje u pronájmu

Fyzická osoba má příjmy z pronájmu nemovitých věcí, tyto nemovité věci nemá vloženy do obchodního majetku. Příjmy daní dle § 9 ZDP a uplatňuje skutečné výdaje. Je možno do výdajů zahrnout výdaje za nákup automobilu, a to ve formě odpisů na dobu 5 let a k tomu výdaje na provoz automobilu? Automobil bude používán pouze v souvislosti s opravou a údržbou nemovitých věcí.

Pořizovací cena u obchodníka s použitým zbožím - zvláštní režim § 90

Jsme autobazar a obchodujeme dle § 90 ZDPH - Zvláštní režim. Domnívám se, že do pořizovací ceny u obchodníka s použitým zbožím zahrnujeme dopravu, clo a poplatky. Lze ale do pořizovací ceny auta zahrnout též nákup nových kol, autobaterie, potahů a opravy karosérie, sedadel, motoru? U všech výdajů lze z nákupních dokladů vyčíst, že patří k autu které se prodává. Např. nákup auta od neplátce za 100 000 Kč, nákup kol od jiného neplátce 5 000 Kč, oprava od plátce DPH základ 10 000 Kč, prodej za 220.000 Kč. Odvedeme DPH ze 100 000 + 5 000 + 10 000 Kč, tj. 115 000 - 200 000 Kč = ze 105 000 Kč (základ 86 777 + 18 223 Kč DPH), nebo odvedem DPH ze 120 000 Kč (tj. základ 99 175 + 20 825 Kč DPH)?