Automobil (1737)

Nákup ojetého automobilu na úvěr

Jsme s. r. o., plátce DPH, a koupili jsme ojetý automobil. Část ceny jsme uhradili hotově, část bude splácena úvěrem. Vlastníkem vozu je Škofin, my jsem vedeni v technickém průkazu jako provozovatel. Mohu si uplatnit nárok na odpočet DPH (automobil je používán pouze pro služební účely)? Je třeba upravit zálohy na silniční daň? Mohu si automobil dát do majetku a odpisovat ho (účetně i daňově) - v našem případě se účetní odpisy rovnají daňovým. 

Prodej automobilu

Vlastním osobní automobil zakoupený od 6. 8. 2009 na IČO, jsem plátcem DPH, uplatnil jsem odpočet DPH, a zrychleným odpisem jsem auto odepsal k 31. 12. 2011. Od 5. měsíce 2016 užíváme auto v rodině jen příležitostně pro osobní potřebu, výdaje na benzin a případné opravy a pojištění jsem neuplatňoval. Letos bylo auto na parkovišti poškozeno, takže jsem 23. 7. 2019 nahlásil pojistnou událost, která bude hrazena z mého havarijního pojištění. Dne 29. 7. 2019 jsem po dohodě s pojišťovnou auto předal do opravy autorizovanému servisu, který mi nabídl odkup auta jejich bazarem. Takže napřed byl sepsán zakázkový list na opravu s poznámkou „vůz pak na bazar“ a poté kupní smlouva ojetého vozu. Poté mě účetní autoservisu, pod nějž spadá bazar, sdělila, že jim musím na auto vystavit prodejní fakturu za cenu určenou bazarem, ale za cenu s DPH, čímž se výkupní cena o daň snižuje. Je tento postup správný? A po opravě auta bude pojišťovna opravu hradit „krycím dopisem“ přímo servisu bez DPH, protože jsem plátcem DPH a auto je na IČO. V době kdy si autoservis auto opraví, už nebudu vlastníkem vozu. Jak bych měl správně postupovat? Výkupní cena je 70 000 Kč a předpokládaná oprava karoserie 40 000 Kč, pak bych po odpočtu DPH za auto dostal výrazně méně.

Propadnuté mýto

Společnosti v nákladním autě propadlo předplacené mýtné a kauce. Může tento náklad zaúčtovat do daňově uznatelných nákladů?

Doplnění DAUC ID 23622 - Automobil v podnikání

V případě, že jsem v roce 2019 uplatnil poměrný nárok na odpočet u automobilu ve výši 80 %, tj. uplatnil jsem odpočet DPH ve výši 97 440 Kč z 121 800 Kč možných. Pak při změně těchto korekcí dochází k vyměření DPH až k 25. lednu následujícího roku, tedy podávám přiznání v lednu 2020 pak: a) změna poměru na 95 % využití pro ekonomickou činnost - tedy zvýšení odpočtu DPH na 110 838 Kč, tedy zvýšení odpočtu o 13 398 Kč. V lednu 2020 se sníží vstupní cena automobilu o 13 398 Kč? Jak tuto vypočtenou částku 13 398 Kč nejlépe uvedu do daňové evidence v účetním programu? Formou nějaké zápisu interního dokladu, tak, aby se mi částka zobrazila v daňovém přiznání na řádku 45? Zároveň tato částka nebude výdaj ani příjem, protože ovlivní cenu až při odpisech, je tomu tak? b) V případě, že bych chtěl dát tuto částku rovnou do výdajů 13 398 Kč - také mohu použít interní doklad a přímo zaúčtovat do provozních výdajů tak, aby vstoupila do přiznání k DPH za prosinec a do přiznání k DPFO za rok 2020? c) Stačí mít propočty poměru ekonomická x soukromá činnost k DPH a podklady k DPFO z KJ např. na papíře k vytištěnému internímu dokladu pro případnou kontrolu z FÚ nebo jak toto nejlépe evidovat?

Vstupní cena vozidla pro výpočet 1%

Vozidlo na operativní leasing využíval náš zaměstnanec pro soukromé účely. K základu daně z příjmů zaměstnance jsme tudíž připočítávali 1 % ze vstupní ceny vozidla (vč. DPH) ve výši 6 049 Kč měsíčně. Nyní operativní leasing vozidla po 48 měsících končí. Vozidlo od pronajímatele odkupujeme za cenu 279 000 Kč vč. DPH. Na odkup vozidla čerpáme úvěr se zajišťovacím převodem práva a sjednanou smlouvou o výpůjčce (pronajímatel a úvěrová společnost jsou dva různé subjekty). Nyní se nám jedná o to, z jaké vstupní ceny vozidla máme po tomto odkupu odvádět ono 1 % dle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů?

Odpis osobního vozu

OSVČ, plátce DPH, si v roce 2013 pořídil osobní vůz. Tento vůz vložil do obchodního majetku s tím, že z 80 % bude vůz využívat firemně a z 20 % pro soukromé účely. V roce 2013 uplatnil odpis ve výši 80 %, v roce 2014, 2015, 2016, 2017 přerušil odpisování, v roce 2018 uplatnil odpis ve výši 80 %. V roce 2019 z důvodu ukončení podnikání vůz vyřadil do osobního vlastnictví. V roce 2019 si tedy může uplatnit 1/2 odpisu ve výši 80 %. Může si do daňových výdajů uplatnit 80 % daňové zůstatkové ceny vozu? 

Silniční daň a zahraniční vozidlo

Občan z Rakouska vlastní na území ČR nemovitost, kterou pronajímá. Ke zdanitelným příjmům uplatňuje skutečné výdaje, nyní se rozhodl, že chce také uplatnit dopravní paušál ve výši 4 000 Kč/měs., jelikož jezdí na území ČR k této pronajímané nemovitosti. Vozidlo je registrované v Rakousku, musí z tohoto vozidla platit silniční daň v ČR?

Automobil v podnikání

OSVČ zakoupila automobil, který bude používat dle odhadu z 80 % pro ekonomickou činnost a z 20 % pro činnost soukromou. Uplatila tedy jako plátce DPH odpočet daně na ř. 40 v poměrné výši. Celková částka za osobní automobil byla 580 000 Kč + 121 800 Kč DPH, celkově 701 800 Kč. Auto bylo koupeno od plátce v ČR.

a) Do přiznání uvedla OSVČ poměrně 80 %, tedy částku 464 000 Kč a 97 440 Kč DPH - je tato částka správná?

b) Dojde-li ke změně odhadu o více než 10 %, bude muset plátce v posledním zdaňovacím období provést úpravu na ř. 60?

c) K pořízení auta a zaplacení hotově došlo v únoru 2019, tj. zařazení pro účely daně z příjmů v únoru. V jaké částce OSVČ zařadí auto pro odpisy - v částce 604 360 Kč, tedy v částce = celková cena - DPH, která byla uplatněna, tj. 701 800 Kč - 97 440 Kč = v částce 604 360 Kč?

d) V případě, že zařadí auto v částce 604 360 Kč a uplatňuje na něj částku 4 000 Kč za měsíc - paušál na dopravu, pak vypočtený roční odpis z této částky se ještě zkrátí o 80 %?

e) V případě, že dojde ke změně odhadu a v posledním zdaňovacím období bude OSVČ provádět úpravu odpočtu, např. se sníží dle knihy jízd odhad pro ekonomickou činnost na 60 % - pak provede OSVČ v přiznání k DPH úpravu a bude mít tato úprava vliv na vstupní cenu, ze které již stanovila první odpis pro rok 2019? Měla by změna odhadu i v budoucnu vliv na změnu vstupní ceny?

Poměrný koeficient

OSVČ, plátce DPH, koupila v březnu osobní auto a uplatnila poměrově koeficient 70 x 30 jízdy soukromé. Z pohledu DPFO uplatňuje paušál na dopravu ve výši 4000 Kč za měsíc. Nyní dostala fakturu na údržbu vozidla za 10 000 Kč + 2 100 Kč DPH.

1) Musí uplatnit také poměrně koeficient, tj. na ř. 40 uvést 7 000 Kč a odpočet ve výši 1 470 Kč?

2) Jaký bude daňový a nedaňový náklad z pohledu daně z příjmů - bude to 80 % - uplatňuje-li paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč? Jakou konkrétně dá částku do daňových a nedaňových nákladů: 10 000 Kč + nevyčerpanou DPH 630 Kč = 10 630 Kč rozdělí na 80 %, tedy 8 504 Kč na daňové a 2 126 Kč na nedaňové náklady?

Zaměstnanec a služební auto

Firma (plátce DPH) podniká v oblasti telekomunikačních služeb, kde zastřešuje velkou oblast přípojných míst. 12 zaměstnanců využívá 8 firemních aut. Zaměstnanci pracují 8 hodin denně, ale mimo pracovní dobu, mají ve své oblasti dispečink, kdy jsou na telefonu a vyjíždějí ke klientům. Chtěla jsem se zeptat, když jedno auto využívají k práci i 3 zaměstnanci, jestli se všemi sepstát dohodu o poskytování služebního auta pro služební a soukromé účely a všichni by měli mít v měsíčních mzdách 1% vstupní ceny auta. Ovšem, když zaměstnanec jede domů ze služebním autem, ale po pracovní době může neplánovaně jet k řešení problému ke klientům, jak ošetřit, že cesta domu není soukromá jízda, i když auto bude parkovat u zaměstnance doma?