Automobil (1715)

Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě

Jsme rozpočtová organizace, uvedená v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Na pracovní cestu vysíláme servisní skupiny služebními vozidly. Pokud řidič (náš zaměstnanec) zaviní dopravní nehodu (bez úmyslu, alkoholu, návykových látek), při které dojde ke zranění členů servisní skupiny, členům servisní skupiny vznikne pracovní úraz. Organizace jim (mimo řidiče) nahradí škodu a nemajetkovou újmu způsobenou pracovním úrazem. Organizaci vznikne škoda na vozidle a škoda v důsledku náhrady újmy způsobené pracovními úrazy členů servisní skupiny, jejichž náhradu bude požadovat na řidiči. Může organizace v tomto případě požadovat na viníkovi (řidiči) náhradu škody (na majetku a na zdraví) vyšší, než stanovuje zákoník práce - čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku? Mohou přepravované osoby požadovat náhrady po řidiči?

Zůstatková cena automobilu po nehodě

Měl jsem dopravní nehodu. Pojišťovna mi napsala, že bude řešit pojistnou událost jako totální škodu. Ocenila „cenu zbytků vozidla“ na 317 000 Kč a vozidlo bylo prodáno v aukci. Je daňovým výdajem celá zůstatková cena vozidla, nebo jen zůstatková cena do výše plnění pojišťovny? Jde o ustanovení zákona o zůstatkové ceně v návaznosti na prodej vozidla (zůstatková cena je celá daňová) nebo na likvidaci z důvodu škody na majetku, z důvodu které bylo vozidlo vyřazeno (zůstatková cena daňová do výše plnění pojišťovny)?

Prodej automobilu s DPH

Firma s. r. o. koupila od jiné s. r. o. do majetku automobil v prosinci 2018 za 180 000 Kč bez DPH, nepodléhalo DPH. Tento rok ho chce prodat za 250 000 Kč. Bude při prodeji podléhat celá částka DPH nebo jen přirážka k ceně pořizovací nebo se DPH neuplatní? 

Soukromé jízdy - krácení DPH

Jsme s. r. o., plátci DPH. V majetku máme osobní automobily pořízené v roce 2012 a 2018, které zaměstnanci používají pro služební a soukromé účely. Zaměstnancům je přidaněno 1 % z pořizovací ceny automobilu. K 31. 12. daného roku se provádí úprava odpočtu. PHM a daňové odpisy automobilů je celé účtováno daňově – je to správně? U faktur za služby a opravy je DPH kráceno dle skutečně ujetých km v daném měsíci. Je krácené DPH daňovým výdajem?

Zaúčtování náhrady škody a poplatku za předčasné ukončení smlouvy o úvěru

Společnost s r. o. předčasně ukončila smlouvu o úvěru na automobil. Dle dohody o předčasném ukončení musí společnost s. r. o. v doplatku smlouvy ve výši 357 119 Kč uhradit „náhradu škody“ ve výši 24 433 Kč a „poplatek za předčasné ukončení smlouvy“ ve výši 5 000 Kč. Na jaké nákladové účty mají být tyto částky zaúčtovány a jsou daňově uznatelné?

DPH a prodej automobilu

Fyzická osoba, podnikatel, se stal v dubnu 2019 plátcem DPH. Pro podnikání i pro soukromé účely využívá osobní auto, které nemá zařazeno v majetku pro účely ZDP, uplatňuje výdaje paušálem. Zařadí jej však do obchodního majetku pro účely DPH, aby mohl uplatňovat poměrnou část odpočtu DPH u pohonných hmot, oprav a dalších s autem souvisejících zdanitelných plnění. Auto pořídil déle než 12 měsíců před registrací k DPH, proto odpočet DPH z pořízení auta dle § 79 nepřipadá v úvahu. 1. Bude nutné při případném prodeji auta odvést DPH na výstupu, půjde o zdanitelné plnění? 2. Pokud ano, je nutné odvést DPH z celé částky prodejní ceny nebo je možné zohlednit fakt, že auto bylo částečně užíváno i pro soukromé účely, a poměrnou část nezdanit? Podnikatel neměl možnost uplatnit odpočet DPH ani částečně. 

Automobil na úvěr - ukončení

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v 06/2015 ojetý automobil na úvěr. Teď v 6/2019 jsme uhradili poslední splátku. Automobil ve firmě zůstává, letos bude ještě uplatněn poslední daňový odpis. Vyplývají pro nás z této skutečnosti nějaké účetní, popř. daňové kroky/operace? Je možné od 07/2019 na tento automobil uplatnit daňový paušál (tzn. v daňové přiznání za rok 2019 uplatnit částku 5 000 Kč * 6 = 30 000 Kč - s tím, že náklady na pohonné hmoty a parkovné budou od 07/2019 nedaňové)? 

Nákup ojetého automobilu

Společnost s r. o. nakoupila ojetý osobní automobil za 178 000 Kč, a aby ho mohla používat, byla provedena oprava za 181 000 Kč. Teď řešíme otázku jak určit vstupní cenu pro odepisování. Podle platných předpisů se provedené opravy neodepisují. No ale auto už bylo koupeno jako určené k opravě. Zkoušela jsem internet a tam se v ČR prodává jedno podobné auto za 240 000 Kč a pak jsem našla ještě v Německu za v přepočtu 275 000 Kč. Ale zase kdybych odepisovala cena auta + opravy tak by se odepisovalo ze vstupní ceny 359 000 Kč a takovou hodnotu to v žádném případě nemá. Majitel auta mi udává prodejní cenu cca 290 000 Kč ale přál by se odepisovat z ceny 178 000 Kč. Jak určit správnou vstupní cenu pro odepisování?

Neplátce kupuje ojetý automobil z EU

Český obchodník s automobily (s.r.o., neplátce DPH) nakupuje ojeté automobily z EU. Dostal doklad z Německa od plátce, kde je napsáno v překladu "doklad bez DPH, použité zboží, par. 25..". První dotaz: Je takto faktura vystavena správně? Je to tak, že německý plátce si tímto vypořádal DPH v Německu (odvedl daň z přirážky), český obchodník neplátce přijme fakturu, u které DPH vůbec nebude řešit a automobil zase prodá jednoduše dál jako neplátce bez DPH? Druhá otázka: Musí se stát při nákupu ojetých aut český obchodník identifikovanou osobou po překročení určité hodnoty přijatých plnění z Německa (326 tis. Kč)? Nebo čeká, až překročí svůj obrat 1 mil. Kč a následně se stane ze zákona plátcem DPH? 

Prodej hmotného majetku - automobil

Podnikatel, fyzická osoba, neplátce DPH, měl zařazen automobil v HIM, který byl plně odepisován, v průběhu roku 2018 převedl automobil z podnikání na soukromou osobu a došlo k prodeji, na inventární kartě mu zbývá poslední odpis, jak naložit s tímto odpisem, ZC majetku? Jak zaevidovat v daňové evidenci, že došlo k převodu z podnikání na soukromou osobu?