Automobil (1682)

Cesta z provozovny do sídla společnosti

a) Společnost s r. o. má sídlo v Brně, provozovnu (restauraci) v jiném městě, provozovna je v domě, kde má také bydliště jednatel (nemá smlouvu o výkonu funkce, pracuje ve společnosti jako zaměstnanec). Je cesta z provozovny do sídla společnosti zaměstnancem daňově uznatelná (např. vyzvednutí pošty)?

b) FO má sídlo (místo podnikání) v místě svého bydliště, má 2 provozovny (prodejny), každou v jiném městě, cesta z domu na provozovnu není daňově uznatelná, ale mezi provozovnami musí pravidelně jezdit, navážet zboží, kontrolovat zaměstnance, mzdy ap., tam předpokládám, že cesty pro zboží a z jedné provozovny na druhou daňově uznatelné jsou. Je to tak?

c) FO jezdí pronajatým autem pro firmu a rozváží zboží, pronajaté auto parkuje v Brně, bydlí asi 30 km od Brna, do Brna jede vlastním autem, po Brně tramvají. Co může uplatnit do daňových výdajů?

Pronájem automobilu

Společnost K s. r. o. si od společnosti T s. r. o. dlouhodobě pronajímá automobil ke své podnikatelské činnosti - na základě faktury a smlouvy. Předpokládám, že opravy a náklady spojené s provozem vozidla hradí a účtuje si společnost, která si automobil pronajala. Mám na mysli - opravy a servisní práce, náhradní díly atd. Lze uplatnit i paušál na dopravu ve výši 60 000 Kč? A co lze ještě uplatnit a nebo co nelze?

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnanec začne od června pobírat starobní důchod, ve firmě (s. r. o.) zůstane v zaměstnání malého rozsahu se sjednanou odměnou ve výši 2 900 Kč měsíčně. Může nadále používat služební automobil a čerpat ze sociálního fondu?

 

Pořízení vozidla z JČS

Podnikající fyzická osoba, neplátce DPH, poskytla dne 8. 4. zálohu ve výši 5 000 EUR na koupi ojetého nákladního vozidla z Německa. Ke dni 12. 4. se tato fyzická osoba stala plátcem DPH. Dne 13. 4. došlo k samotnému předání vozidla a vystavení faktury od prodejce, na které je kupní cena vozidla ponížena o zaplacenou zálohu (38 000 - 5 000 = 33 000 EUR), uvedeno DIČ odběratele a poznámka o intrakomunitárním plnění. Jak se se zaplacenou zálohou a finální fakturou vypořádat v daňovém přiznání? Je potřeba přiznat DPH i ze zaplacené zálohy (uhrazena před plátcovstvím DPH)? A DPH z finální faktury se bude počítat z částky 38 000 nebo 33 000 EUR? 

Prodej osobního automobilu

1/Fyzická osoba, plátce DPH, vložila do majetku firmy automobil, který byl původně zakoupen na rodné číslo. Tento automobil bude používat k podnikání a opravovat, uplatňovat DPH z oprav a náhradních dílů. Jak se bude chovat prodej tohoto automobilu z hlediska DPH?

2/ Fyzická osoba, plátce DPH, nakoupila do majetku osobní automobil v Německu bez DPH. Je třeba odvod DPH v případě prodeje?

Zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH

Podnikatel, OSVČ, vedoucí podvojné účetnictví, koupil osobní automobil ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPH za 283 000 Kč. Automobil opravil a dal k prodeji prostřednictvím autobazaru. Automobil byl prodán za 399 000 Kč, autobazar si naúčtoval provizi 14 000 Kč bez DPH + 21 % DPH 2 940. Na účet tedy podnikateli převedl částku Kč 382 060. Z jaké částky bude odvedeno DPH podle § 90 zákona o DPH a jakým způsobem se celý případ zaúčtuje v podvojném účetnictví?

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu

Je možné proplácet náhradu za užívání soukromého auta společníkovi, který je ve své firmě i jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem, který má dohodu o provedení práce na prodej zboží. 

OSVČ a pronájem automobilu do nově vznilé s. r. o.

OSVČ, plátce DPH, založil nově s. r. o. OSVČ je plátcem DPH a má ve svém majetku automobil, který využívá ke své obchodní činnosti (rozvážení zboží, cesty k zákazníkům). Nově založil s. r. o., kam chce převést část činností z OSVČ. Automobil, který má v obchodním majetku OSVČ, chce využívat prozatím pro obě firmy. Jaké je nejschůdnější řešení v tomto případě - rámcová smlouva o pronájmu vozidla? Lze fakturovat pouze kilometry dle knihy jízd pro s. r. o.?

Dodatečné přiznání k dani z příjmů z důvodu dopravního paušálu

OSVČ uplatňovala skutečné náklady na pohonné hmoty a parkovné a podala přiznání. Lze podat dodatečné přiznání za minulé roky, kdyby se rozhodla, že je pro ni výhodnější dopravní paušál?

Pořízení automobilu s odpočtem DPH a výdaje formou náhrad

Fyzická osoba, OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Pořídil nákladní automobil, při nákupu uplatnil odpočet DPH – automobil bude využívat výlučně pro ekonomickou činnost, tedy splňuje definici obchodního majetku pro účely zákona o DPH. Automobil ale nechce zařadit do obchodního majetku podle § 4 odst. 4 zákona o dani z příjmů. Pro účely daně z příjmů nebude uplatňovat odpisy, výdaje na opravy a pojištění, skutečné výdaje na PHM. Pro účely daně z příjmů chce postupovat podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3, tedy uplatňovat výdaje ve výši základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Přitom cenu PHM požitou pro výpočet náhrady za PHM sníží o DPH, neboť uplatňuje odpočty DPH z nákupu PHM a oprav. Je vlastníkem vozidla. Je možné takto postupovat? A je možné uplatnit do výdajů navíc i úroky z úvěru na pořízení automobilu?