JUDr. Vlasta Víghová (637)

Kompenzační bonus - stavební činnost

OSVČ stanovila výši průměrného měsíčního příjmu z významně dotčené činnosti - stavební činnost za srovnávací období 12/2018-2/2019. V tomto období prodala bagr, který byl v obchodním majetku firmy. Tento příjem nebyl zahrnut do výše průměrného měsíčního příjmu z dotčené činnosti. Chtěli bychom spočítat v tomto období test majoritních příjmů, kam již zahrneme příjem z prodeje bagru. Tento příjem patří do § 7 ZDP (dohromady s příjmy ze stavební činnosti) a souhrn budeme porovnávat např. s příjmy z nájmu (§ 9 ZDP). Je naše úvaha správná? Nebo se jedná sice o příjem z § 7 ZDP, ale majorita příjmů se porovnává tak, že na jedné straně je dotčená stavební činnost a na druhé straně souhrn z nedotčené činnosti (prodej bagru) + příjmy z pronájmu § 9 ZDP?

 

Kompenzační bonus - hostinská činnost

OSVČ žádá o kompenzační bonus z významně dotčené činnosti (hostinská činnost), kde je pokles příjmů o 50 %. OSVČ má v obchodním majetku nemovitost, ze které má příjmy z pronájmu, které daní v § 7 ZDP. Tato činnost nebyla dotčena, pronájmy byly od nájemců řádně placeny. Bude se na test majoritních příjmů porovnávat hostinská činnost (dotčená činnost) s příjmy z pronájmu daněné v § 7 ZDP (nedotčená činnost)? Musí tedy hostinská činnost převažovat nad příjmy z pronájmu ve srovnávacím nebo rozhodném období?

Antivirus

Zaměstnankyně požádala o ukončení pracovního poměru, zaměstnavatel jí vyhověl dohodou k 2. 4. 2021. Žádná výpovědní lhůta nebyla. Firma si na ni za březen požádal o dotaci v programu Antivirus, ale úřad práce ji odmítl uznat. Firma poslala odhlášku na OSSZ před termínem výplaty za březen, což je asi kámen úrazu. Má úřad práce pravdu v neuznání nároku na dotaci prosím? V podmínkách se všude mluví o výpovědi, ale zaměstnankyně chtěla odejít sama. Za březen jí byla normálně udělána výplata a zaplaceno pojištění.

Kompenzační bonus a podpora z programu COVID 2021

Společnost s r. o. má 5 zaměstnanců: 2 jsou jednatelé v zaměstnaneckém poměru na základě smlouvy o jednatelství, 1 je ve standardním pracovním poměru, 1 je též ve standardním pracovním poměru, ale v dlouhodobé neschopnosti po operaci (od února do května cca), 1 pracuje na základě pracovní smlouvy se zkrácenou 4hodinovou pracovní dobou. Může s. r. o. požádat o podporu COVID 2021 na uvedené zaměstnance, když jednatelé (dva jediní společníci - rodinní příslušníci) již žádali o kompenzační bonus za únor a březen 2021, který jim byl vyplacen? S. r. o. by zažádala pouze za zbývající 3 zaměstnance, za jednatele by si ponechala kompenzační bonus. Je to takto možné uskutečnit? Pokud ano, v jaké výši mohou zažádat o náhradu vzhledem k charakteru pracovního poměru a nemoci? Všechny ostatní podmínky pro vyplacení náhrad s. r. o. splňuje.

Podpora z progamu COVID 2021

OSVČ, hostinská činnost, kavárna, čerpala tyto podpory, antivirus A+, kompenzační bonus - poslední za 6. období, tj. do 15. 2. 2021 (500 kč na den), COVID nájem a COVID Gastro. Může při těchto poskytnutých podporách podnikatel žádat o podporu COVID 2021 za období 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021 (500 kč na den a zaměstnance)? 

Živnostenské oprávnění - výroba jídla, cukrárna

Provozujeme výrobu jídla na živnostenské oprávnění kolegy, který má výuční list v oboru kuchař. Nyní by chtěl rozšířit své podnikání o cukrárnu. Pekl by dorty, zákusky. Může toto podnikání provozovat pod výučním listem v oboru kuchař? V kuchyni také občas peče dorty. 

Rozhodnutí o rozdělení zisku a jeho uložení do Sbírky listin

Jaký je postup u rozhodnutí o rozdělení zisku a jeho uložení do Sbírky listin dle § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb.? 

1) Musí být zveřejněn i návrh na rozdělení zisku i u jednočlenných s. r. o., kde to vlastně nemá smysl, neboť se jedná o jednu osobu?

2) Musí být zveřejněna popsaná verze dokumentu, nebo stačí pouze pouze opis?

3) Podle zákona č. 304/2013 Sb., který platí od 1. 1. 2014, se poprvé zveřejnují dokumenty za rok 2014 v roce 2015 nebo již dokumenty za rok 2013 vzniklé v roce 2014? 

Testování v malé firmě

Firma s. r. o. má 9 zaměstnanců. Dále 3 osoby na dohody o provedení práce s celoroční smlouvou, za které neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, ani daň (300 hodin ročně). Musí firma dle nařízení vlády testovat své zaměstnance? 

Daňové přiznání zpracované účetní

Může účetní OSVČ, která není daňovým poradcem, zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu? Účetní má plné moci a přiznání podává pod kódem 4A jako obecný zmocněnec. Vím, že tato otázka je sporná i z toho důvodu, že účetní nemá na toto uzavřenou pojistku. Ale pokud je možnost podávat přiznání jako obecný zmocněnec, tak tím může být kdokoliv, tedy i člověk, který není daňovým poradcem? Porušuje tím účetní nějaké zákony a hrozí jí nějaké sankce nebo pokuty? Další otázka je, jak je to s podáváním přiznání k DPH a KH, s ročním zúčtováním a se zpracování daně silniční. Může je účetní podat (např. v pojistné smlouvě má nárok na plnění z pozdě podaného kontrolního hlášení)?

Nárok na kompenzační bonus

Manžel je OSVČ, já jeho spolupracující osoba v oboru vratové systémy. Máme malou provozovnu, kde prodáváme například dálkové ovládání k vratům, pohony atd. - ta musí být nyní zavřená. Toto ale není hlavní zdroj obživy. Tyto tržby bývají cca tak 10% z celkového podnikání. Službu můžeme i v nových opatření vykonávat, když si nás zákazníci pozvou domu například na servis, či montáž vrat. V tomto období se ale hodně lidí bojí a tak zakázky jsou takřka nulové. Máme nárok na kompenzační bonus OSVČ, když nám v období od vyhlášení nových opatření od 1. 3. do 28. 3. 2021 klesnou markantně tržby? O kolik procent musí po případě klesnout a o jakou výši přízpěku můžeme žádat? Může žádat pouze manžel a nebo i já, jako spolupracující osoba? Může být pokles v daném období s porovnáním s loňskem, či ostatními měsíci anebo musí být pokles tržeb za celý rok 2021 s porovnáním celého roku 2020?