JUDr. Vlasta Víghová (641)

Prodej pohonných hmot

Česká společnost chce nakupovat a následně prodávat PHM, obojí mimo území ČR (nákup mimo státy EU, prodej v EU). Jakou by si měla vyřídit přesně živnost? Bude se tato společnost řídit zákonem o pohonných hmotách, případně jakým dalším zákonem? A pokud ano, stane se „distributorem“ pohonných hmot? V tomto zákoně je distributor ten, kdo má právo prodávat pohonné hmoty v Česku, ale tato společnost by prodávala v jiných státech Evropské unie.

Pozvánka na shromáždění SVJ

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

Smlouva o výkonu funkce

Účtuji nově dvě s. r. o., ve kterých mají jednatelé pouze smlouvu o výkonu funkce cca ve výši 20 000 Kč, takže odvádějí sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů. Co všechno může mít jednatel k dispozici? Zatím jsem se setkala jen s jednatelem, který měl pracovní poměr, a zároveň smlouvu o výkonu funkce, takže mohl vše využívat jako běžný zaměstnanec. Firemní automobil, různé bonusy atd. Musí mít jednatel ve smlouvě, že může používat např. automobil pro firemní účely a jiné? 

E-shop: Nutnost vystavit doklad o prodeji (dodací list) občanovi

E-shop podle zákona o DPH není povinen vystavovat daňový doklad při prodeji osobám nepovinným dani (českým občanům) nebo nově od 1. 7. 2021 v režimu OSS (slovenským občanům nepovinným k dani). Je nutné z pohledu jiných zákonů (ochraně spotřebitele, občanský zákoník...), vystavit doklad o prodeji (či dodací list apod.) nebo stačí zaslat potvrzení objednávky, kde byl souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami? Zjišťujeme, zda je nutné tedy posílat z účetního SW fakturu vystavenou těmto zákazníkům (osobám nepovinným k dani) kvůli jiným zákonům než je zákon o DPH.

Izolačka a Antivirus A

Zaměstnanec byl v období 12. 5. - 17. 5. 2021 v karanténě. Samozřejmě má nárok na izolačku, ale můžeme si i my jako firma zažádat ještě o příspěvek z programu Antivirus A - nařízená karanténa? Provoz jsme neměli nijak omezený.

Antivirus A+ 31. 5. 2021

Restaurace pobírá za květen 2021 dotaci Antivirus A+. Od 31. 5. 2021 včetně mohou být otevřené i vnitřní prostory provozovny. Restaurace nestihla z časových důvodů otevřít 31. 5., ale až 1. 6. 2021. Má restaurace nárok na dotaci za celý květen nebo pouze do 30. 5. 2021? Zaměstnanci jsou dne 31. 5. 2021 doma a pobírají náhradu mzdy. Reálně začínají pracovat od 1. 6. 2021.

Dotace z programu Antivirus a COVID-ubytování

OSVČ má hospodu (hostinská činnost) a v patře nad ní i několik pokojů na pronájem. Žádá si o kompenzační bonusy osvč a také o dotaci z programu COVID-ubytování. Dotace z programu COVID-ubytování II byla vyplacena v dubnu 2021, v žádosti o bonus za květen ve srovnávácím období za duben 2021 má být uvedena částka této dotace? Jinak za hostinskou činnost by příjem byl nulový, i ubytování by byla nula, bylo zavřeno. 

Výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech

Může jedna fyzická osoba být: 1) členem výboru ve 2 různých SVJ, 2) v 1 SVJ členem a zároveň předsedou a ve druhém SVJ není členem, ale jen předsedou, 3) na jedné adrese je předsedou DB i SVJ a na jiné adrese je jen předsedou SVJ.

Jaký je výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech v této souvislosti? Tento paragraf zní: „(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. (4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3.“

Hmotná odpovědnost účetní na základní škole

Je nutné, aby měla finanční účetní, která pracuje na základní škole, hmotnou odpovědnost, když jí nejsou svěřeny žádné finanční prostředky, ale má přístup k bankovním účtům organizace? Zpracovává veškeré podklady pro účetní uzávěrky, hradí došlé faktury, zaúčtovává položky z bankovních výpisů, z mezd zaměstnanců apod. Pokud ano, za co by měla nést účetní hmotnou odpovědnost? 

Věcné břemeno

Babička vlastní dvougenerační domeček. Jsou zde dvě bytové jednotky s jedním hlavním vchodem. Je možné, aby nechala přepsat celý RD na svou jedinou dceru a zároveň si zde nechala zřídit věcné břemeno? Musí být přesně věcné břemeno vymezeno jako např. byt, který zahrnujeme 3 pokoje v přízemí + celou zahradu? Jde o to, aby bylo jasné jaké místnosti může maminka užívat, aby nedošlo k tomu, že např. jeden byt se zahradou dcera pronajme a babička se pak již na zahradu nikdy nedostane. Musí být přesně vymezeno ve smlouvě, resp. někde na katastru věcné břemeno nebo se vztahuje na celek jako RD a pak jde jen o to, koho k sobě a do jakých místností babička pustí?