JUDr. Vlasta Víghová (658)

Dědictví

Jak se dělí dědictví v případě úmrtí matky, která má ze tří synů již dva (jeden tragicky zahynul), ale zůstali po něm 2 synové? Dědí tedy 2 synové plus 2 vnuci (po jednom synovi)?

Výkazy k zveřejnění do sbírky listin

Jak má správně vypadat zveřejněná účetní závěrka, konkrétně  „jak má být správně podepsaná“? Postačí zaslat výkazy k zveřejnění do obchodního rejstříku datovou schránkou jednatele nebo musí výkazy obsahovat vlastnoruční podpis jednatele nebo musí každý zveřejněný výkaz obsahovat tzv. elektronický podpis? 

Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele

Musí být uvedeno v hlavičce pracovní smlouvy kromě všech náležitostí zaměstnavatele (název, adresa, iČ, spisová značka) i jméno osoby - zastoupení, kdo bude podepisovat za společnost? Stačí mít ve vnitřním předpisu společnosti, že ta a ta osoba je oprávněna podepisovat? 

Zaměstnávání cizince

Naše firma chce uzavřít pracovní smlouvu na pozici prodavačky s paní narozenou na Ukrajině, která je vdaná za Slováka. Trvalé bydliště mají na Slovensku. Manžel podniká v Česku a s manželkou nyní také bydlí v Česku, kde vlastní rodinný domek. Můžete mi prosím sdělit, jaké povinnosti nám jako zaměstnavateli z plánovaného pracovního poměru vyplývají?

Zpráva o vztazích

Musí být zpracována Zpráva o vztazích u s. r. o., kde společníci jsou pouze fyzické osoby, které žádnou jinou právnickou osobu nevlastní? Jak je to v případě jednočlenných s. r. o.? Jestliže tato povinnost zpracování je, co se potom uvádí do této zprávy? Např. smlouvy o pronájmu, kdy fyzická osoba pronajímá svému s. r. o. nemovitost? Nebo se uvádí např. smlouvy o výpůjčce společníka svému s. r. o.?

Zpráva o vztazích

Musí zpracovat jednočlenná obchodní korporace (s. r. o.) zprávu o vztazích? Společník vlastní 100% jen tuto s. r. o. a žádnou jinou právnickou osobu nevlastní, neovládá. Tento společník (FO) pronajímá do s. r. o. nemovitost.

Jednatel - ředitel

Jednatel má se společností, v níž je jednatelem, uzavřenu pracovní smlouvu na výkon práce ředitele a za tuto práci dostává mzdu. Smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřenou nemá. Jaké mu hrozí postihy? Má to na společnost nějaké daňové dopady?

 

Matka samoživitelka

Na co všechno má právo matka samoživitelka, která má 8měsíčního syna a pobírá pouze mateřskou. Na ÚP jí řekli, že má právo pouze na příspěvek na dítě a na bydlení, a to pouze v případě, že bude mít v ruce rozhodnutí od soudu a tato dávka jí bude vyplacena až po třech měsících. Co má v takovém případě dělat, když musí zaplatit nájem a stravu jak pro sebe, tak pro svého syna. Může požádat o nějakou hmotnou pomoc v nouzi?

Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání

Společnost má uzavřenou smlouvu o výkonu funkce prokuristy. Prokurista není se společností v pracovněprávním vztahu. Platí v tomto případě, že se z odměny prokuristy neodvádí zákonné úrazové pojištění, tedy že prokurista není ze zákona pojištěn pro případ pracovního úrazu či ohrožení nemocí z povolání?

Ukončení podnikání jako FO, následně pokračuje jako společnost s ručením omezeným

Podnikatel (fyzická osoba) končí podnikání. Následující měsíc pokračuje jako společnost s ručením omezeným. Své zaměstnance z původního podnikání jako FO zaměstná i v pokračujícím podnikání (společnost s ručením omezeným). Jak v tomto případě zaměstnávání správně postupovat?