Rodičovská dovolená (301)

Převod zaměstnance na jinou společnost

Společnost změnila jednatele, a tedy již patří někomu jinému. Zaměstnanci ukončili pracovní poměr. V evidenci zůstala jen jedna paní, která je od roku 2018 na rodičovské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek. Je možné tuto paní nějak odhlásit a přihlásit na jinou společnost, anebo musí zůstat v evidenci společnosti, ve které je nyní? Jde o to, že původní jednatel by ji chtěl do své jiné společnosti, kde po ukončení rodičovské dovolené znovu nastoupí jako zaměstnanec. 

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené

Zaměstnankyně bude končit peněžitou pomoc v mateřství dne 27. 2. 2019, zároveň si podala žádost o čerpání nároku dovolené po skončení PPM a před nástupem na rodičovskou dovolenou (do 3 let věku dítěte). Na kolik dní dovolené ji vznikne nárok za rok 2019? Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů/rok. Za rok 2018 je nároková dovolená vyčerpaná, takže od 1. 1. 2019 vznikla opět nová.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2019

Maminka pobírá rodičovský příspěvek ve výši 6 000 Kč do 31. 8. 2019. Slyšela něco o navýšení rodičovského příspěvku o 40 000 Kč. Je tato informace pravdivá? Dostanou maminky, které pobírají rodičovský příspěvek, ještě navíc 40 000 Kč? Jakou formou, pobírá-li maminka příspěvek do konce srpna 2019? Týká se jí toto přidání a dostane ho jednorázově v poslední výplatě za srpen 2019, tj. v září, či je to jinak?

Doplňující otázka k dotazu ID č. 13315 - OSVČ na rodičovské dovolené

Jak má správně postupovat žena, která je OSVČ, je již na rodičovské dovolené. Má si dál platit zálohy na zdravotní pojištění, sociální pojištění, nemocenské pojištění?

Pracovní poměr

Se zaměstnancem jsme měli uzavřenu v roce 2016 a 2017 dohodu o pracovní činnosti - vždy na kalendářní rok. V roce 2018 jsme uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2018. Mohu v roce 2019 uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou - a zdůvodnit jako vážný provozní důvod zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou konkrétní zaměstnankyně? Nebo už musím uzavřít poměr na dobu neurčitou?

Nárok na dovolenou při rodičovské dovolené

Zaměstnankyně dne 30. 4. 2018 přerušila rodičovskou dovolenou s prvním dítětem, a to z důvodu, že od 1. 5. 2018 do 12. 11. 2018 čerpá peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítě. Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů. Dnes 6. 11. 2018 nás požádala písemně o vyčerpání nároku na dovolenou, před nástupem na rodičovskou dovolenou, která poté bude trvat do 3 let věku dítěte. Bude se ji tato nároková dovolená krátit, nebo bude mít nárok celých 25 dnů? 

Čerpání dovolené po mateřské dovolené

Na kolik dovolené má nárok zaměstnankyně, která do 15. 5. 2018 byla na rodičovské dovolené s prvním dítětem a od 16. 5. 2018 je na mateřské s druhým dítětem? Mateřskou dovolenou bude pobírat do 27. 11. 2018 a požádala zaměstnavatele o čerpání dovolené za rok 2018 po skončení mateřské. Pak nastoupí rodičovskou dovolenou. První dítě se narodilo 24. 6. 2015, druhé 2. 7. 2018 Délka dovolené za kalendářní rok je u zaměstnavatele 4 týdny. 

Ošetřovné při HPP a současně rodičovské dovolené

Společnost s. r. o. má zaměstnankyni, která je zaměstnána na HPP (0,6 úvazku, 6h/4d) od 17. 9. 2018. Zároveň ale ještě pobírá rodičovský příspěvek. Od 5. 11. 2018 je zaměstnankyně doma a stará se o nemocné dítě (o to, na které v současné době čerpá rodičovský příspěvek). Má zaměstnankyně nárok na ošetřovné, když ještě pobírá rodičovský příspěvek (k 14. 11. 2018 s rodičovskou končí)? Bude mít na výpočet ošetřovného vliv, když má zaměstnankyně úvazek jen 0,6?

Výpověď při zrušení zaměstnavatele

Zaměstnavatel ukončí svou činnost k 31. 10. 2018. Zůstává mu poslední zaměstnankyně, která je nyní na mateřské a od 16. 10. bude na rodičovské dovolené. Jak ukončit pracovní poměr? Pokud by nedošlo k dohodě a byla dána výpověď (ještě do konce září), tak pracovní poměr skončí až 30. 11. 2018, i když zaměstnavatel už v tu dobu nebude existovat? Jak potom udělat odhlášky na sociální a zdravotní pojištění? A nebo zaměstnavatel nemůže skončit, pokud má zaměstnankyni ve výpovědní době? 

Zahájení podnikání - daňový rezident na rodičovské dovolené

Ukrajinka, která zde má trvalé bydliště – daňový rezident na rodičovské dovolené, začíná podnikat jako OSVČ – hostinská činnost - od října otevírá pronajatou restauraci.

1) Předpokládám, že jde o zahraniční fyzickou osobu, která je povinna vést účetnictví (podvojné) a je nutno respektovat pravidla podvojného účetnictví a HV k 31. 12. pak je základ daně OSVČ?

2) Do června 2019 pobírá rodičovský příspěvek (má 2 děti nyní 4 a 2,5 roku staré), ale musí se přihlásit na sociální a zdravotní? Předpokládám, že na vedlejší činnost (hlavní péče o dítě), zálohy na sociální platit nebude a v Přehledu za rok 2018 pak vyjde, zda bude platit sociální. A jak v tomto případě zdravotní?

3) Předpokládaný obrat je cca 450 000 měsíčně. Jakmile dosáhne obrat 1 mil., zaregistruje se jako plátce DPH a bude postupovat dle zákona, měsíční plátce DPH, kontrolní hlášení?

4) Ale EET se na ni vztahuje, i když není plátce DPH, tržby v hotovosti musí tedy evidovat od prvního dne otevření restaurace?