Rodičovská dovolená (329)

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené

Zaměstnankyně pracuje u soukromé firmy v kanceláři. Rodičovskou dovolenou si prodloužila do 4 let věku dítěte žádostí o neplacené volno. Po uplynutí 4 let (dosažení věku dítěte) se bude chtít vrátit do zaměstnání. Pokud zaměstnavatel pro ni nebude mít pracovní místo, má nárok na odstupné, i když se již nejedná podle zákona o rodičovskou dovolenou, ale o neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku. Náleželo by jí odstupné v případě, že by zaměstnavatel nabídl práci, ale na zkrácený úvazek, na což by zaměstnankyně nechtěla přistoupit?

Vyplnění ELDP

Jak správně vyplnit ELDP za rok 2019 zaměstnankyni, když: 1. 1. - 27. 4. byla na rodičovské dovolené. Dne 29. 4. - 15. 8. byla nemocná, od 16. 8. čerpala mateřskou dovolenou a 17. 9. se jí narodila dvojčata. Také prosím o upřesnění trvání rodičovské dovolené: dítě se narodilo 27. 4. 2016, RD tedy trvá do 27. 4. 2019 (nebo 26. 4. 2019?). Započitatelný příjem měla v měnících: leden 2019 (čerpala dovolenou před nástupem na RD) a v květen náhradu DPN.

 

Nárok na řádnou dovolenou

Zaměstnankyně ukončila dne 6. 3. 2020 mateřskou dovolenou a navazuje rodičovskou dovolenou. Na kolik dnů bude mít nárok řádné dovolené k proplacení v roce 2020 po ukončení mateřské dovolené? (Firma umožňuje 25 dnů řádné dovolené).

Rodičovská dovolená

Jak máme postupovat vůči zaměstnankyni, která ukončila mateřskou dovolenou a nepožádala zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené (dle § 196 zákoníku práce), nenastoupila zpět do zaměstnání ani neinformovala o jiné překážce v práci?

Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta

Zaměstnankyně nastoupila do současného zaměstnání 1. 2. 2020 Má sjednanou 3měsíční zkušební dobu. Během zkušební doby otěhotněla. V současné situaci, kdy firma přichází o zakázky, se bojí, že ji zaměstnavatel ve zkušební době propustí a tím přijde o nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínku 270 pojištěných dnů v uplynulých dvou letech splňuje. V případě, že by ji zaměstnavatel propustil ve zkušební době k 30. 4. 2020, ochranná lhůta bude činit 90 dnů, což ji i při nástupu na mateřskou dovolenou 8 týdnů před porodem nestačí (nástup na MD vychází v tomto případě na 112 den od ukončení pojištění. Jaké má zaměstnankyně možnosti, aby nepřišla o PPM? V jaké by byla například situaci, kdyby se jí podařilo v ochranné lhůtě najít nové zaměstnání např. na měsíc od 1. 6. do 30. 6. 2020 (asi nelze předpokládat, že se jí podaří najít zaměstnání na delší dobu). Jak by se v tomto případě počítala ochranná lhůta? A z jakého vyměřovacího základu by se v tomto případě vypočítávala peněžitá pomoc v mateřství? Jen z posledního zaměstnání, které by trvalo pouze 1 měsíc nebo se započítává i předchozí zaměstnání? Vím, že ochranná lhůta neplyne z dohod o provedení práce. Týká se to i dohod nad 10 000 Kč, z kterých se platí pojištění? Ještě jedna podotázka: Výše uvedená zaměstnankyně je zaměstnaná a tím i účastna pojištění nepřetržitě více než 10 let. V případě, že by nezměnila zaměstnání, neměla by žádný problém. V obou případech by pracovala a odváděla pojištění stejně. Přesto, pokud ji opravdu nynější zaměstnavatel propustí, nebude mít nárok na PPM. Toto jsem ji opravdu nedokázala uspokojivě vysvětlit. 

Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok

Zaměstnankyně (pracující v režimu 40 hod/týdně od pondělí do pátku) požádala o čerpání dovolené mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. Základní nárok je 25 dní. Mateřská dovolená trvá od 1. 1. 2020 do 3. 3. 2020. Z loňského roku má zaměstnankyně nárok na 12 dní dovolené, které tedy bude čerpat od 4. 3. do 19. 3. 2020. Tímto pro účely dovolené v roce 2020 "odpracuje" 57 dní. Za rok 2020 tak vznikne nárok na 2/12, což jsou další 4 dny. Lze tyto 4 dny přičíst k odpracovaným dnům ve 2020 a tím pádem dojde ke zvýšení nároku za 2020 na plných 25 dní, nebo takto postupovat nelze, neboť výše zmíněné 4 dny se vypočetly podle jiného pravidla (dle odpracovaných dnů)? A pokud je možné takto postupovat (tedy 4 dny započíst jako výkon práce), lze postupovat i opačně? Může si zaměstnavatel zvolit, že tyto 4 dny do odpracované doby počítat nebude a nárok na dovolenou ve 2020 stanoví pouze na 4 dny?

Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda

Zaměstnankyně čerpala v roce 2019 rodičovskou dovolenou a v měsících květen až říjen pracovala jen několik hodin v měsíci. V žádném měsíci neodpracovala plný počet hodin určených pro daný měsíc. Mzda byla úkolová. Je povinností zaměstnavatele dodržet nejnižší úroveň zaručené mzdy i v případě, že zaměstnankyně byla na rodičovské dovolené a občas si přivydělala mzdu hluboko pod úrovní minimální mzdy?

Otec na mateřské dovolené

Maminka nemá nárok na mateřskou dovolenou, a proto bude 6 týdnů před porodem a 6 týdnu po porodu na nemocenské v souvislosti s porodem. Dále po šestinedělí či déle by se chtěli s otcem o péči podělit. Je možné, aby otec dítěte nastoupil na mateřskou dovolenou, ačkoliv matka na ní nárok nemá? Pokud se maminka bude co nejdříve po porodu vracet do práce a otec nemá nárok na mateřskou dovolenou, i když on podmínky splňuje, pak by mohl začít alespoň čerpat rodičovský příspěvek?

Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená

Naše zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou po narození prvního dítěte, v jejímž průběhu nastoupila na druhou MD od 22. 6. 2019. Tuto MD bude čerpat do 3. 1. 2020 včetně. Na kolik dnů dovolené bude mít nárok, pokud bezprostředně po ukončení MD dne 3. 1. 2020 si zažádá o čerpání celé řádné dovolené ? Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům roční dovolenou v délce 25 PD. Čerpáním MD od 22. 6. 19 do 31. 12. 2019 ( tj. 137 pracovních dnů včetně svátků, které připadají na prac.dny), zaměstnankyně splní podmínku odpracování víc než 60 směn a pokud si požádá o bezprostřední čerpání dovolené od 4.1.2020 bude mít nárok na celých nekrácených 25 prac.dnů dovolené ? Dny MD jsou považovány pro účely dovolené jako odpracované, nemá na délku nároku vliv předchozí čerpání rodičovské dovolené u prvního dítěte (tj. v r. 2019 od 1. 1. do 21. 6.)? Pokud by měla nárok na celých nekrácených 25 prac.dnů, po ukončení 2 MD dne 3. 1. 2020 by tuto dovolenou čerpala od 4. 1. 2020 do 7. 2. 2020 (pátek), čímž by za období 1. 1. 2020 - 7. 2. 2020 měla odpracovaných 28 směn - vznikl by jí za tuto dobu nárok na 1/12 (2dny) dovolené za r. 2020 (čímž by dovolenou ve skutečnosti čerpala až do 11. 2. 2020, tj. 4. 1.-11. 2. celkem 27 prac dnů)?

Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ

Dne 23. 12. 2019 dosáhne dítě zaměstnankyně věku 4 roky. Zaměstnankyně chce do práce nastoupit až v lednu 2020. Zaměstnavatel není proti, navíc je u něj od 23. 12. 2019 celofiremní dovolená, ale jak se vypořádat se zdravotním pojištěním, když zaměstnankyně již nebude státním pojištěncem?