Rodičovská dovolená (340)

Nárok na dovolenou

Zaměstnankyně byla na první mateřské dovolené 19. 8. 2017 – 3. 3. 2018, poté nastoupila na rodičovskou dovolenou 4. 3. 2018 – 22. 7. 2020. Po ukončení mateřské dovolené nečerpala dovolenou. Druhá mateřská dovolená začala 23. 7. 2020.

Jaký je její nárok na dovolenou v letech 2020 a 2021? Pracovní dobu má rozvrženou rovnoměrně 7,5 hod/5 dní v týdnu. 

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance

Jsem zaměstnána v s. r. o. na dobu neurčitou. V současné době však čerpám rodičovskou dovolenou na své dítě. Když jsem vykonávala zaměstnání, přispíval mi zaměstnavatel (s. r. o.) na moje penzijní připojištění. Ovšem v době mé mateřské dovolené a mé rodičovské dovolené mi příspěvky zastavil. Je jeho postup správný? Nejedná se o nerovný přístup, když ostatním zaměstnancům příspěvky poskytuje? 

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené v roce 2021

Zaměstnankyni končí mateřská dovolená dne 28. 3. 2021. Za rok 2020 má zůstatek dovolené 2 dny. Po mateřské dovolené požádá zaměstnavatele o čerpání dovolené z předchozího roku v rozsahu 2 dnů. Vznikne jí nárok i za rok 2021, pokud ano, tak v jaké výši? Roční výměra dovolené činí 4 týdny a pracovní doba 40 hodin týdně. Může případně dovolenou za rok 2021 čerpat až v budoucnu nebo ihned po mateřské dovolené?

Výpočet dovolené za rok 2021

Do 16. 2. 2021 jsem čerpala mateřskou, od 17. 2. 2021 čerpám 17 dní dovolené roku 2020. Od 1. 3. 2021 začínám pobírat rodičovský příspěvek. V práci máme nárok na 22 dní dovolené za rok. Mám 8 hodinový úvazek, tedy 40 h týdně. Kolik dní mi  vznikne nárok na dovolenou roku 2021. 

Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství

Zaměstnankyně byla na rodičovské dovolené z prvním dítětem do 5/2020, následně čerpala peněžitou pomoc v mateřství na druhé dítě v období 6/2020 - 11/2020. Koncem listopadu si podala žádost o čerpání nevyčerpané dovolené za rok 2020, které chce čerpat před nástupem na další rodičovskou dovolenou. Základní výměra roční dovolené je 5 týdnů. Má nárok na plnou dovolenou za rok 2020 nebo bude dovolená pokrácena? Jakým průměrem bude dovolená proplácena ? Posledním známým průměrem, který máme na kartě před její první peněžitou pomoci v mateřství nebo průměrem pravděpodobným - jak stanovím?

Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené

Pracovnice před nástupem na mateřskou dovolenou onemocněla. Mezitím porodila, ale jelikož nemá odpracovaný potřebný počet dnů, nemá nárok na náhradu za mateřskou. Lékař ji ukončil nemocenskou. Kdy s ní můžeme ukončit pracovní poměr dohodou?

Paušální daň - rodičovská dovolená

Může manželka využít paušální daň na rok 2021 za předpokladu, že je nyní na rodičovské dovolené? Máme 1 dítě (1 rok) a předpokládané příjmy by měla 600 000 Kč/rok. Jaké by byly daňové dopady, v případě že by toho šlo využít?

Rodičovský příspěvek x ošetřovné

Maminka čerpá na půlroční miminko rodičovský příspěvek. Starší syn 3,5 roku chodí do školky, ale letos toho asi moc nenachodí neb do školky nemůže ani s malinkou rýmou. Je možné, aby si vzal v případě nemoci tatínek na syna ošetřovné, ačkoliv maminka ve společné domácnosti pobírá rodičovský příspěvek na miminko? Rodiče nejsou sezdaní, ale žijí spolu.

Počet měsíců odstupného

Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru dne 1. 4. 2016, dne 16. 11. 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou a poté čerpala rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte (do 30. 12. 2019) a následně požádala o neplacené volno do 31. 12. 2020 (do této doby bude pobírat rodičovský příspěvek). Organizace chce se zaměstnankyní k 31. 12. 2020 ukončit pracovní poměr dohodou z důvodu nadbytečnosti. Na kolik měsíců odstupného má zaměstnankyně nárok? Jaký mzdový průměr se použije pro výpočet odstupného. V případě, že půjde na úřad práce nebude nějak krácena na podpoře?

Odvod zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu

Zaměstnankyně byla do 12. 7. 2020 do 4 let věku dítěte na rodičovské dovolené, od 13. 7. 2020 čerpá neplacené volno. Bude za ní zaměstnavatel odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu již za červenec nebo až za srpen?