Rodičovská dovolená (307)

Příjem ženy na mateřské dovolené

Žena na mateřské dovolené. Manžel uplatňuje daňovou slevu na jako vyživovanou osobu bez vlastních příjmů. Manželka pracuje pro s. r. o. na zkrácený pracovní úvazek. Měsíční odměna 3 000 Kč, k tomu dostává od zaměstnavatele příspěvek na penzijní připojištění. Mezi vlastní příjmy se nezapočítá sociální dávka - mateřská, naopak do limitu příjmů se započítává hrubá mzda, ale jak je to s příspěvkem od zaměstnavatele na penzijní připojištění?

Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené

Zaměstnankyně je od začátku roku do 14. 4. 2019 v pracovní neschopnosti. Dne 15. 4. nastupuje na mateřskou dovolenou. Poté bude čerpat dovolenou a pak na rodičovskou dovolenou. Máme 4 týdny dovolené - bude se jí dovolená krátit? Na kolik dnů dovolené bude mít nárok? 

Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené

Naše zaměstnankyně je u nás zaměstnána na HPP jako zubní lékařka. V současné době pobírá peněžitou pomoc v mateřství a nepracuje. Po mateřské dovolené tzn. v době čerpání rodičovské dovolené by chtěla nastoupit do práce, ale pouze na pár hodin v měsíci. Příjem by nepřesáhl 10 000 Kč. Můžeme s ní na tento malý úvazek uzavřít DPP, konkrétně na práci zubní lékařky, pokud bude na HPP evidovaná jako zaměstnankyně na rodičovské dovolené s výdělkem 0? Lze tedy sjednat po dobu rodičovské dovolené zaměstnankyně DPP se stejnou náplní práce jako má HPP? Zaměstnankyně totiž plánuje další dítě do tří let a z tohoto důvodu si nepřeje vrátit na původní pozici na HPP, a zkrátit tak úvazek a výměr.

Pracovní poměr na dobu určitou

Jsme základní škola - příspěvková organizace. Zaměstnáváme od 23. 11. 2016 učitelku. Smlouva byla sepsána na dobu určitou, nejdéle do 30. 6. 2017, po dobu rodičovské dovolené jiné učitelky. Zastupovaná učitelka však podruhé otěhotněla, tudíž smlouva byla dohodou prodloužena do 26. 4. 2019 - do 1 roku věku druhého dítěte. Zastupovaná učitelka prodloužila rodičovskou dovolenou do tří let věku druhého dítěte. Je správně smlouvu prodloužit zastupující učitelce už pouze do 23. 11. 2019 a poté bude pracovní poměr ukončen, nebo je možno prodloužit smlouvu až do 26. 4. 2021 (do 3 let věku dítěte), neboť zastupující učitelka nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace?

Sleva na studenta v DPFO

Manžel v DPFO (§ 7 ZDP) uplatní daňové zvýhodnění na vyživované děti. Jedno z těchto dětí je student střední školy, s druhým dítětem jsem doma na rodičovské dovolené. I já podávám DPFO (příjmy z nájmu § 9). Mohu ve svém přiznání uplatnit slevu na studenta, nebo musí tato sleva být uplatněna u manžela zároveň s daňovým zvýhodněním na vyživované děti? Jsou tyto nároky na sebe nějak vázány?

Rozhodné období pro stanovení PPM

Naše zaměstnankyně bude dne 22. 6. 2019 nastupovat na druhou mateřskou dovolenou (6 týdnů před narozením druhého dítěte). Tato zaměstnankyně byla na první MD od 29. 8. 2016 do 12. 3. 2017, RO pro tuto MD bylo 8/2015-7/2016, do měsíce předcházejícího nástupu na MD. Následně měla ještě příjem v 8/2016 před nástupem MD. V období 9/2016-2/2017 neměla žádný příjem, jen vyloučené dny. Příjem měla v období 3-4/2017, kdy od 13. 3. 2017 do 18. 4. 2017 čerpala dovolenou. V tomto období měla mzdu ve výši: ve 3/17 - cca 20 000 Kč, vyloučené dny 12, ve 4/17  cca 17 000 Kč, vyloučené dny 12. Od 5/2017 až dosud (až do 5/2019) nemá a nebude už mít žádný příjem. Které období bude RO pro výpočet 2 MD. Rok zpátky nemá žádný příjem, když budu postupovat dál, bude jejím RO 3/2017-2/2018, kdy měla příjem ve 3 a 4/2017-za čerpání dovolené? Nebo to bude 5/2016-4/2017, kdy měla příjem pouze za čerpání dovolené ve 3 a 4/2017 ? Případně by měla stejné RO jako pro 1 MD 8/2015 - 7/2016 (příp. 9/15-8/16-před nástupem na MD) za předpokladu, že by vypočtený příjem pro 1 MD byl vyšší než příjem pro 2 MD, vypočítaný z jiného RO. Moc bych uvítala konkrétní stanovení RO, dosud jsem neměla MD navazující na předchozí RD, tak si nevím rady.

 

Převod zaměstnance na jinou společnost

Společnost změnila jednatele, a tedy již patří někomu jinému. Zaměstnanci ukončili pracovní poměr. V evidenci zůstala jen jedna paní, která je od roku 2018 na rodičovské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek. Je možné tuto paní nějak odhlásit a přihlásit na jinou společnost, anebo musí zůstat v evidenci společnosti, ve které je nyní? Jde o to, že původní jednatel by ji chtěl do své jiné společnosti, kde po ukončení rodičovské dovolené znovu nastoupí jako zaměstnanec. 

Nárok na dovolenou po mateřské dovolené

Zaměstnankyně bude končit peněžitou pomoc v mateřství dne 27. 2. 2019, zároveň si podala žádost o čerpání nároku dovolené po skončení PPM a před nástupem na rodičovskou dovolenou (do 3 let věku dítěte). Na kolik dní dovolené ji vznikne nárok za rok 2019? Ve firmě máme nárok na dovolenou ve výši 25 dnů/rok. Za rok 2018 je nároková dovolená vyčerpaná, takže od 1. 1. 2019 vznikla opět nová.

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2019

Maminka pobírá rodičovský příspěvek ve výši 6 000 Kč do 31. 8. 2019. Slyšela něco o navýšení rodičovského příspěvku o 40 000 Kč. Je tato informace pravdivá? Dostanou maminky, které pobírají rodičovský příspěvek, ještě navíc 40 000 Kč? Jakou formou, pobírá-li maminka příspěvek do konce srpna 2019? Týká se jí toto přidání a dostane ho jednorázově v poslední výplatě za srpen 2019, tj. v září, či je to jinak?

Pracovní poměr

Se zaměstnancem jsme měli uzavřenu v roce 2016 a 2017 dohodu o pracovní činnosti - vždy na kalendářní rok. V roce 2018 jsme uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2018. Mohu v roce 2019 uzavřít další pracovní poměr na dobu určitou - a zdůvodnit jako vážný provozní důvod zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou konkrétní zaměstnankyně? Nebo už musím uzavřít poměr na dobu neurčitou?