Technické zhodnocení (444)

Oprava a TZ najatého majetku

Nájemce provedl na pronajaté nemovitosti technické zhodnocení a zároveň větší opravy nad rámec běžného udržování. Práce provedl na vlastní náklady, nepožaduje úhradu po pronajímateli ani kompenzaci s nájemným. Má souhlas pronajímatele s provedením oprav i TZ a souhlas s odpisováním TZ.

Kdy a zda bude oprava (nikoliv TZ, kde vznikne případné nepen. plnění až při ukončení nájemního vztahu) pro pronajímatele nepeněžním plněním a případně jaký vliv by mělo nepeněžní plnění na DPH u pronajímatele?

Pronajatá budova je administrativní budovou, ale pronajímatel jí odepisoval ještě před rokem 2003, tudíž jí odepisuje v 5. odpisové skupině. Nájemce zařadí TZ do 5. nebo 6. odpisové skupiny?

Vklad nemovité věci do s. r. o.

Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Podnikatel má v obchodním majetku nemovitost, na které prováděl technické zhodnocení, kde si uplatňoval odpočet DPH. Technické zhodnocení ukončil v lednu 2019 a byla provedena kolaudace. Nemovitost používal k podnikatelským účelům. Podnikatel je zároveň společníkem s 30% podílem v s. r. o., kterou spoluvlastní s manželkou. Podnikatel by chtěl nemovitost převést do své s. r. o., kterou spoluvlastní s manželkou, kde by nemovitost i nadále používal k podnikatelským účelům. Musel by při vkladu nemovitosti do své s. r. o. vrátit DPH z technického zhodnocení nemovitosti, kde si uplatňoval odpočet? A jak by to bylo u daně z příjmů?

Vnitřní žaluzie na vyměněná okna

Z důvodu nedostačující kapacity šaten pro zaměstnance jsme v prázdném prostoru v přízemí budovy nechali zřídit další šatnu pro dělníky ve výrobě. Po celé straně tohoto prostoru bylo pevné okno (prosklený panel z jednoho kusu, kterým nešlo nijak manipulovat a nešlo otvírat). Abychom zajistili odvětrání, museli jsme původní okno nechat vyměnit za 5 ks otevíracích oken. Na faktuře za montáž nových oken jsou samostatně vyčíslené žaluzie: 5 ks celkem za necelé 3 400 Kč (tj. 1 ks za 680 Kč, jsou to obyčejné vnitřní horizontální žaluzie, které se překlápí šňůrkou). Od jiného dodavatele jsme za cca 12 000 Kč ještě pořídili protisluneční a bezpečnostní fólie, které byly nalepeny na ta nová okna. Můžeme žaluzie a fólie zaúčtovat rovnou do nákladů, nebo bychom je měli přičíst k ostatním nákladům na výstavbu nových šaten a odepisovat jako technické zhodnocení budovy (ostatní náklady jsou už nyní nad 40 000)?

Technické zhodnocení versus přímé náklady

Fyzická osoba podnikatel, plátce DPH, má v obchodním majetku dům, který plně využívá k podnikání. Na této nemovité věci provádí technické zhodnocení. Okolo domu na cestičky použil drť a kačírek. Musí se tento materiál zahrnout do technického zhodnocení a poté odepisovat nebo se může zahrnout do přímých daňových nákladů?

Technické zhodnocení - kuchyňské sestavy

Společnost s. r. o. koupila budovu, byla zařazena do 5. odpisové skupiny. V následujících letech proběhlo technické zhodnoceční této budovy, bylo zařazeno v roce 2018 jako samostatné technické zhodnocení této budovy do 5. odpisové skupiny. V roce 2019 byla do tří pater instalována kuchyňská sestava na míru vč. spotřebičů každá v ceně vyšší než 100 000 Kč. Domnívám se správně, že o hodnotu těchto kuchyňských sestav zvýším technické zhodnocení budovy zařazené v roce 2018? 

Parkovací plocha

Firma buduje parkovací plochu pro vozidla tak, že na svém pozemku navrství podklad z kameniva a na něj položí panely, které mají obrubníkový lem. Panely jsou volně položené. Je to technické zhodnocení pozemku, či samostatná stavba, nebo jen úprava, kterou lze dát rovnou do nákladů? Cena je vyšší než 40 000 Kč.

Technické zhodnocení na pronajatém majetku-leasing

Pokud fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci provede technické zhodnocení pronajatého majetku. Může ho  dle ZDP odepisovat? V leasingové smlouvě se píše toto: "Bez předchozího souhlasu poskytovatele nesmí příjemce provádět na předmětu leasingu úpravy, kromě běžné údržby, oprav a nepodstatných úprav nesnižujících hodnotu předmětu leasingu." Dle mého názoru úprava rozhodně není podstatná, ale úprava to je. Po ukončení leasingové smlouvy se toto technické zhodnocení dál odpisuje, dokud není zcela odepsané?

Posouzení opravy či technického zhodnocení u automobilu na leasing

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, provedl výměnu převodovky a spojky na nákladním automobilu, který má pořízený na leasing. Hodnota opravy je 90 000 Kč. V leasingové smlouvě je uvedeno, že pronajímatel je povinen udržovat předmět leasingu v řádném stavu a je oprávněn na něm provádět běžné opravy a údržbu, nikoli však technické zhodnocení. Dle definice, že oprava znamená výměnu původního za nový, by tato výše uvedená úprava splňovala kritéria opravy a byla daňově uznatelným výdajem. Ustanovení § 33 ZDP chápu ale tak, že každá oprava přesahující limit 40 000 Kč je považována za technické zhodnocení. Je to tak? Jak posuzovat, co je a co není technickým zhodnocením?

Oprava garáže

Firma s. r. o. má nemovitou věc- budovu -, kde má sídlo (budova se využívá jen pro ekonomickou činnost). Garáž je součásti budovy. V roce 2018 byla garáž kompletně zrekontruována včetně nových garažových vrat. Garáž byla opravena, ale nebyla realizována žádná přístavba, nebyla vyměněna okna za větší. Hodnota opravy včetně vrat je kolem 333 000 Kč (netto). Mohu celkovou částku v roce 2018 dát do zdanitelných nákladů firmy, nebo se jedná o technické zhodnocení stavby? Při kontrole FÚ měla by firma - investor - mít a předložít stavební deník?

Přestavba vozidel na kategorii T1b

Společnost vlastní nákladní vozidla kategorie 5. Některá vozidla se rozhodla přestavět na kategorii T1b. Dodavatel přestavby fakturuje technicko-administrativní zajištění schválení technické způsobilosti v ceně 178 000 Kč na jednotlivé vozidlo. Můžeme účtovat tyto služby do nákladů společnosti?