Ing. Petra Konderlová (1660)

Příspěvek jednateli na rekreaci

Dvěma jednatelům a zároveň vlastníkům s.r.o. (manželům) zaplatila společnost pobyt na horách i s dětmi přes booking.com v hodnotě 48 000 Kč. Jenatelé mají se společností pracovní poměr na základě smlouvy o jednatelství. Společnost nemá žádný fond pro tyto účely. Je možné uplatnit částku 40.000,- (2 x 20.000) do nákladů společnosti? Byl by možný tento účetní postup? 1. úhrada pobytu na základě výpisu z Bookingu a faktury 48.000,- MD 314/D 221.

2. Faktura - vyúčtování: 40.000,- MD 522/D 314 + 8.000,- MD 315/D 314

3. úhrada nadlimitu jednatelem 8.000,- MD 221/D 315?

 Případně jaký jiný postup zvolit, aby částku bylo možné uznat jako daňový náklad?

Smlouva o zemědělském pachtu

Je uzavřena smlouva mezi propachtovatelem a pachtýřem na pachtovné pozemku, cena pachtovného je zvýšena o částku ve výši daně z nemovitých věcí. Jde o období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, bude se jednat o časové rozlišení. Jaký účet se  použije při zaúčtování pachtovného? 

Vánoční dar - alkohol nad 500 Kč a DPH

Firma nakoupí láhev alkoholu s cenou nad 500 Kč + DPH, který předá obchodnímu partnerovi jako bezúplatný dar (ekonomická významnost dobrého vztahu s partnerem tam pro firmu je). Jelikož se jedná o částku vyšší než 500 Kč, tak si nebude moci uplatnit odpočet DPH. Předpokládám, že ani na výstupu nemusí odvést DPH při darování obchodnímu partnerovi. Je to tak? Pokud by firma rozdala jednomu obchodnímu partnerovi 2 kusy různého rumu po jednotkové ceně 300 Kč + DPH (celkem za 600 Kč + DPH), byl by režim stejný?

Skonta, DPH, souhrnný opravný daňový doklad

Firma poskytuje skonto za včasnou úhradu faktury. Během celého roku nevytváří opravné daňové doklady, aby si nárokovala část DPH ze skont zpět. Firma přemýšlí, že by na konci roku k 31. 12. vystavila opravný daňový doklad, který by byl souhrnným daňovým dokladem - např. k 10 skontům za uplynulý rok. Je to možné? Podle mého názoru ne, ale rád bych se ujistil. V případě, že by se opravný souhrnný daňový doklad vystavil pouze za jeden měsíc skont (měsíčně), tak by to bylo možné?

Automobil na leasing

Společnost s r. o. koupila 20. 12. 2019 automobil na leasing 48 měsíců za 310 598 Kč. Mohu 1/48 ceny auta dát v prosinci 2019 do nákladů? 

Dávky nemocenského pojištění - zdanitelný příjem

Manzel je OSVČ - fyzická osoba a vede účetní evidenci. V roce 2019 byl nemocný a pobíral nemocenskou dávku. Je tato dávka příjem zvyšující základ daně? 

Nákup automobilu z Německa

Pokud nakoupím automobil (starší) v Německu, tak v přiznání k DPH se částka automobilu uvede na řádku 3 a 43? 

Roční zúčtování daně - nepodepsané prohlášení

Pokud zaměstnanec má u nás v 11 měsících podepsané prohlášení k dani a v 1 měsíci ho nemá, může ho dodatečně podepsat, abychom mu mohli spočítat roční zúčtování daně? 

Odpis automobilu

Pokud je automobil zakoupen v prosinci, tedy na konci roku, má to nějaký vliv na odpis tohoto majetku? Musí se např. krátit - poloviční odpis atd.?

Doklad v případě uznané reklamace

U našeho klienta, který provozuje prodejnu obuvi, řešíme následující. Zákazník, který u klienta koupil obuv (při nákupu obdržel zjednodušený daňový doklad) ji přišel reklamovat. Reklamace byla uznaná, zákazníkovi byla vyplacena hotovost. Musí obsluha prodejny vystavit při výplatě hotovosti opravný doklad dle § 45 odst. 2 zákona o DPH, kde bude uvedeno evidenční číslo původního daňového dokladu dle § 45 odst. 1 písm. e) zákona o DPH, nebo může vystavit nový zjednodušený daňový doklad se zápornými hodnotami bez vazby na doklad původní?