Ing. Petra Konderlová (1569)

Zařazení svářečky optických kabelů do odpisové skupiny

Potřebovala bych poradit se zařazením svářečky optických kabelů do odpisové skupiny zákona o daních z příjmů. 

Pozdě dodaná faktura z EU

Podnikatel, plátce DPH, pořídil zboží z EU od plátce. Faktura je vystavená v únoru 2019, kdy došlo k dodání zboží a současně i k převzetí faktury. K zaúčtování ji však dodal účetní až v květnu 2019. Je potřeba udělat dodatečné přiznání za 1. čtvrtletí 2019?

Nákup ojetého automobilu

Společnost s r. o. nakoupila ojetý osobní automobil za 178 000 Kč, a aby ho mohla používat, byla provedena oprava za 181 000 Kč. Teď řešíme otázku jak určit vstupní cenu pro odepisování. Podle platných předpisů se provedené opravy neodepisují. No ale auto už bylo koupeno jako určené k opravě. Zkoušela jsem internet a tam se v ČR prodává jedno podobné auto za 240 000 Kč a pak jsem našla ještě v Německu za v přepočtu 275 000 Kč. Ale zase kdybych odepisovala cena auta + opravy tak by se odepisovalo ze vstupní ceny 359 000 Kč a takovou hodnotu to v žádném případě nemá. Majitel auta mi udává prodejní cenu cca 290 000 Kč ale přál by se odepisovat z ceny 178 000 Kč. Jak určit správnou vstupní cenu pro odepisování?

Zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny

Firma pořídila nakládací techniku (sklopný plech) pořizovací cena bez DPH 72 000 CZK, firma je plátcem DPH, nevím do jaké odpisové skupiny tuto nakládací techniku zařadit, buď přidat odpisové skupině budovy, nebo do odpisové skupiny 3. 

Záloha před dnem zdanitelného plnění

Odborový svaz vysoké školy pořádá léta letní dětský tábor. Provozovatel je plátce DPH. Klasický postup .. přihláška dětí, zálohová faktura, daňový doklad na přijatou platbu, konečná faktura s vyúčtováním zálohy. Každý rok se najde několik společností, kde na žádost rodiče poskytují příspěvek z FKSP, ale u některých jde o daňově neřešitelnou otázku. Jejich argument je, "zálohovou fakturu neproplatíme, vaše dítě bude příspěvku" . Po provozovateli tábora žádají FAKTURU? Jak vystavit daňový doklad před dnem zdanitelného plnění ( LTD až o prázdninách ) a platba dosud nebyla připsána? Bez jednoho z těchto dokladů odmítají někteří zaměstnavatelé přispět z FKSP. Lze postupovat i jinak?

Vrácená záloha a DPH

V květnu jsme vystavili zálohovou fakturu pro plátce DPH na naše zboží na částku Kč 1 632. Částka nám byla uhrazena na účet 28. 5. 2019. Došlo ale ke zrušení objednávky. Částku jsme vrátili z našeho účtu 3. 6. 2019. Jak postupovat z hlediska DPH? Musíme do května vystavit daňový doklad k přijaté platbě a nyní v červnu opravný daňový doklad? Účtovat přes 324?

Pojistné plnění

Je náš postup správný? Právnická osoba, plátce DPH, měl havárii na vozidle v obchodním majetku, byl uplatněn plný nárok na odpočet. Faktura od servisu zněla na částku (zjednodušeno) 121 000 Kč, fakturu jsme zaevidovali v účetnictví, a jelikož pojišťovna zaplatila částku 100 000 Kč (bez DPH) doplatili jsme 21 000 Kč a tuto částku jsme si uplatnili rovněž jako odpočet DPH. Pro uplatnění nároku je splněno - plnění pro ekonomickou činnost, místo plnění ČR, a zde nemá vliv to, že část faktury je zaplacena pojišťovnou? Nikde v zákoně jsme nenašli, co by vylučovalo nárok na uplatnění.

 

Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Firma s. r. o. kupuje DHM (automobl) a platí 2 zálohy na jeho pořízení, ve 3. a 4. měsíci, auto je pořízeno v 6. měsíci, kdy je zařazeno do užívání. Zákon hovoří o uplatnění DPH ze záloh uhrazených, ale nárok na odpočet v případě DHM je dle zákona až v případě jeho předání, začátek užívání. Daňové doklady na zálohy máme. 

Vnitřní žaluzie na vyměněná okna

Z důvodu nedostačující kapacity šaten pro zaměstnance jsme v prázdném prostoru v přízemí budovy nechali zřídit další šatnu pro dělníky ve výrobě. Po celé straně tohoto prostoru bylo pevné okno (prosklený panel z jednoho kusu, kterým nešlo nijak manipulovat a nešlo otvírat). Abychom zajistili odvětrání, museli jsme původní okno nechat vyměnit za 5 ks otevíracích oken. Na faktuře za montáž nových oken jsou samostatně vyčíslené žaluzie: 5 ks celkem za necelé 3 400 Kč (tj. 1 ks za 680 Kč, jsou to obyčejné vnitřní horizontální žaluzie, které se překlápí šňůrkou). Od jiného dodavatele jsme za cca 12 000 Kč ještě pořídili protisluneční a bezpečnostní fólie, které byly nalepeny na ta nová okna. Můžeme žaluzie a fólie zaúčtovat rovnou do nákladů, nebo bychom je měli přičíst k ostatním nákladům na výstavbu nových šaten a odepisovat jako technické zhodnocení budovy (ostatní náklady jsou už nyní nad 40 000)?

Pronájem bytu

Společnost H s. r. o., plátce DPH, koupila byt, který pronajímá soukromé osobě. Předpokládám, že pronájem bytu k bydlení je bez DPH. Prosím na základě jakého paragrafu? Pokud ano, musím tuto skutečnost vyplňovat do kontrolního hlášení a do přiznání k DPH? Je na to nějaká kolonka v přiznání k DPH a kontrolním hlášení - osvobozeno od DPH? Také mě to zajímá z hlediska daně z příjmů právnických osob - jedná se o paragraf 9 nebo 7 ZDP? A předpokládám, že náklady spojené s tímto bytem musím účtovat bez DPH, anebo mohu nějak uplatnit část DPH (krátit)? Pokud ano, tak v jaké výš?