Ing. Petra Konderlová (1598)

Faktura za rekonstrukci elektroinstalace prodejny v daňové evidenci

Jak se promítne do nákladů v daňové evidenci provedená rekonstrukce elektroinstalace a revize instalace prodejny? Jedná se o prodejnu, kde fyzická osoba podniká na základě nájemní smlouvy. Cena za provedené služby (svítidla, kabely, jističe, zásuvky, revize, montáž, doprava) je 36 228 Kč + DPH 7 608 Kč. 

Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a paušální výdaje na automobil

Fyzická osoba přechází od 1. 1. 2019 z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. V roce 2018 používala pro podnikání osobní automobil, který neměla zařazen v obchodním majetku, a výdaje na něj uplatňovala v paušální výši 4 000 Kč měsíčně. Jak mám při zahájení vedení účetnictví evidovat tento automobil, aby na něj i za rok 2019 mohla fyzická osoba při vedení účetnictví uplatnit paušální výdaje? Lze postupovat tak, že ho nebudu evidovat nikde na účtu 022-Movitý majetek, neboť nebylo zařazeno do obchodního majetku, a přitom uplatním za rok 2019 paušální výdaje 4 000 Kč měsíčně? A mohu v průběhu rok 2019 dávat do výdajů nákupy PHM, pojištění a opravy automobilu a pak výdaje na PHM vyloučit a uplatnit výdaje v paušální výši? 

Vedení skladu/účtování na zakázky

Jsme právnická osoba, účtujeme v podvojném účetnictví zásoby způsobem B. Máme povinnost vést na kartách zásob skladovou evidenci materiálu, pokud účtujeme na zakázky a všechny zásoby jsme schopni přiřadit k určité zakázce? Kompletujeme nábytek od výrobce nábytku pro konečného zákazníka.

DPH u startovného

Společnost s. r. o. pořádá charitativní běh pro nadaci. Startovné účastníci tohoto běhu zasílali na účet společnosti, který si pro tento účel zřídili. S tímto charitativním během jsou spojené náklady - nákupy občerstvení. Společnost je plátce DPH. Jak je to s DPH u startovného a mohu si nárokovat DPH z pořízených nákupů?

Danění věcného břemene

Pokud fyzická osoba za úplatu zřídí někomu věcné břemeno na svém pozemku (bude se jednat o firmu, která potřebuje připojení pro svou elektrárnu), bude tento příjem zdaněný daní z příjmů pod § 10 zákona o daních z příjmů? 

Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění

Společník ve firmě právní subjekt má sepsanou dohodu o provedení práce, při měsíční odměně do 10 000 Kč a 300 hod. ročně. Má tímto společník nárok na příspěvek na penzijní spoření nebo na životní pojištění od zaměstnavatele? Do jaké výše jsou příspěvky daňově uznatelné a nemusí projít mzdami v § 6 zákona o daních z příjmů?

Sleva na dítě - doktorand do 28 let

Na základě jakého předpisu zdůvodním, že slevu na dítě si uplatňuje rodič doktoranda do 28 let (denní studium)? Zákon o státní sociální podpoře sice definuje, kdo se „soustavně připravuje na povolání“, což by byl i ten doktorand, ale § 35c zákona o daních z příjmů tam dává ještě podmínku do dovršení věku 26 let.

Přeplatek na vydané faktuře

Někteří klienti při bezhotovostní platbě faktur zasílají zaokrouhlené platby na celé stokoruny nahoru jako projev spokojenosti, čímž nám na bankovním účtu vzniká přeplatek. Postupujeme tak, že tyto částky účtujeme MD 221/D 325999 jako přeplatek a vracíme zpět. Je možné tyto drobné částky do 50 Kč zaúčtovat do výnosů, nebo je lépe vracet zpět a jaký by to mělo dopad na DPH, pokud bychom je nevraceli?

Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné

Koupili jsme pro své zaměstnance mobilní telefony a hradíme za ně náklady za hovorné. Jak máme prokázat, že se jedná pouze o pracovní hovory a zaměstnanec využívá mobil pouze pro pracovní účely? Je dostačující prohlášení zaměstnance, že mobil používá pouze pro pracovní účely, včetně hovorného? 

Potvrzení o studiu při daňovém zvýhodnění na dítě

Pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na 16leté dítě, které právě nastoupilo po základní škole na střední školu, potřebujeme kromě podepsaného prohlášení také potvrzení o studiu? Domnívám se, že do 18 let potvrzení nepotřebuji, jelikož dítě není zletilé.