Ing. Petra Konderlová (1935)

OSVČ - čerpání OČR

Jsem fyzická osoba podnikající jako OSVČ. Od začátku roku jsem dvakrát čerpal OČR v souvislosti s covid-19 a uzavřením školy, dotaci poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jsem povinen dotaci z OČR, kterou jsem obdržel, dávat do výnosů?

DPH u poštovného

Prodávám zboží s 15% DPH (byliny) a do faktury dávám do druhého řádku poštovné, bude poštovné také s 15% DPH? 

Zařazení kávovaru do majetku

Do jaké odpisové skupiny prosím patří kávovar v PC 107 840 Kč bez DPH?

Uplatnění DPH z faktur bez DIČ OSVČ

Jak uplatňovat DPH z faktur od února 2021 za telefonní hovory u OSVČ (plátce DPH, výdaje procentem), které jsou vystavované na jeho jména bez DIČ a IČ. Vždy jsou pod 10 000 Kč. Může si uplatňovat DPH, anebo si musí nejdříve zařídit, aby mu do adresy doplnili DIČ? 

Prodej automobilu

Klient má v majetku auto, které používal i na soukromé účely - tj. používal paušál 80 % (na odpisy atp.). Když auto prodá, jde do výnosů celá částka, nebo taky jen 80 %?

Dálniční známka jako daňový náklad

OSVČ si v březnu 2021 zakoupila dálniční roční známku na vůz, který má v obchodním majetku a který bude v červenci 2021 prodán. Je dálniční roční známka výdajem roku 2021, anebo je výdajem pouze za část roku, kdy OSVČ je vlastníkem vozidla?

Odpočet DPH z přijaté faktury

OSVČ (plátce DPH) pro své podnikání používá služeb mobilního operátora. Na faktuře za tyto služby nemá uvedeno své DIČ, jen IČ a celé jméno a adresu. Je možno z této faktury uplatnit odpočet DPH?

 

Úroky z dotace od Podpůrného a garančního rolnického a lesního fondu v DPFO

Zemědělský podnikatel OSVČ obdržel dotaci na úroky z úvěru od PGRLF (úvěr byl poskytnut na stroj do podnikání). Úroky zahrnul do daňového přiznání k dani z příjmů. Uvedené příjmy budou součástí daňového základu § 7 nebo § 8 zákona o daních z příjmů?

Daňové odpisy

V letech 2017 a 2018 nebyly uplatněny některé náklady. Chci podat dodatečné daňové přiznání, abych se nedostal do daňové ztráty, mohl bych změnit daňové odpisy na nižší, tzn. u některých položek přerušit odpisování. Daňová povinnost bude přibližně stejná nebo vyšší. Je to možné?

Oprava zaúčtování faktury

V dubnu mi přišla faktura od tel. operátora, rozúčtovala jsem jí ale zapomněla na odúčtování přeplatku. Mám od nich vystavený dobropis a místo úhrady dobropisu mi část dobropisu odúčtovaly z této faktury a část z jiné faktury. Mohu vnitřním dokladem nějak rozúčtovat, nebo budu muset opravovat fakturu a v tom případě i zasílat na FÚ opravné kontrolní hlášení za 04/2021?