Ing. Petra Konderlová (1778)

Odpočet DPH u koupi bytového domu

Fyzická osoba vedoucí dobrovolně účetnictví, plátce DPH, má příjmy podle § 9 a koupí bytový dům za účelem pronájmů. Může si odečíst DPH z nákupu bytového domu, pokud by ho koupila od jiného plátce? Odpisy může uplatňovat?

Zůstatková cena z prodeje bytového domu - je daňově uznatelná u § 9

Fyzická osoba vedoucí dobrovolně účetnictví, plátce DPH má příjmy z pronájmu dle § 9. Před pár lety koupila bytový dům, který roky pronajímala, a uplatňovala si odpisy. Nyní byla nucena bytový dům prodat. Je správné když: - neodvedla z prodeje daň z příjmů -neodvedla z prodeje DPH -zůstatkové ceny prodaného domu jdou či nejdou do nákladů na účet 541? Předpokládám, že ne, když proti tomu není příjem z prodeje domu.

Stravování zaměstnanců v účetnictví a daních

Našim zaměstnancům poskytujeme obědy dovážené v menuboxech externí firmou (je neplátce DPH). Oběd konzumují v šatně nebo na pracovišti. Zaměstnanci hradí do pokladny sníženou cenu za oběd. Máme povinnost odvést z částky, kterou si platí zaměstnanci, DPH ve snížené sazbě? Dále si nevím rady se správným účtování všech souvisejících operací, od příjmu peněz do pokladny, odvodu DPH a faktury přijaté za obědy od dodavatele. 

Faktura z loňského roku - spotřební materiál

Jak zaúčtovat fakturu z roku 2019, jedná se drobný výdaj do 500 Kč? Placeno bezhotovostně. Budu účtovat do daňově neuznatelných výdajů? Jaký to má dopad na uplatnění DPH?

Jaký kurz zadat při vystavení faktury, kdy DUZP nastane až následující den

Zákazník vystavuje faktury v cizí měně v EUR, jak pro tuzemská plnění, tak i zahraniční plnění do EU. Protože zboží se rozváží brzy ráno, chystají se doklady s denním předstihem, a to i před 15 hod. Pokud ale vystavíme fakturu dnes ráno, není znám kurz pro následující den. U dodání do EU by nebyl problém, kdy dle § 22 ZDPH je datum DUZP dle vystavení faktury. Ale máme problém u tuzemských plnění. Zákazník chce i nadále využívat denní kurzy. Je možné pro tyto případy ve směrnici uvést, že bude dnešní kurz, který je uveřejněn před 15 hod platit pro zítřejší DUZP?

Nákup a prodej automobilu ve stejném roce

Automobil byl pořízen (45 000 Kč) a zařazen do majetku na konci ledna. Na konci července stejného roku byl vyřazen prodejem (20 000 Kč) z důvodu potřeby větších investic do oprav (nepojízdný). Daňové odpisy nejsou možné. Jaké bude správné zaúčtování vyřazení? Bude rozdíl 25 000 Kč daňově uznatelným nákladem? A jak se to odrazí na DPH (bylo odečteno v plné výši při nákupu, odvedeno při prodeji)?

Prodej rodinného domu

Jak je to s možností osvobození od daně z příjmu u prodeje rodinného domu, ve kterém vlastník nebydlí? Tento dům vlastní matka 15 let. Peníze z prodeje rozdělí dětem (synovi a dceři) stejným dílem 1/3, 1/3, a ponechá si 1/3 na opravy bytu, ve kterém má trvalé bydliště. Prosím o sdělení, zda je nutné uzavřít darovací smlouvu na mezi vlastníkem (matkou), synem a dcerou. Dotazuji se na osvobození podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů - bezúplatný příjem obou dětí.

Stolní fotbálek do provozovny, uznatelný náklad a odpočet DPH

Firma nakoupila do prostor své provozovny stolní fotbálek za 15 000 Kč - je to benefit pro stávající zaměstnance i pro nové potencionální jako takové "lákadlo" firemní prezentace pro zaměstnance. Jedná se o drobný majetek firmy, který firma účtuje rovnou do nákladů - je možné v tomto případě účtovat do daňových nákladů a odečíst DPH? Změnilo by na tom něco, pokud by to bylo určené pro zákazníky v této provozovně?

Vstupní cena majetku

Koupili jsme v 04/2020 garáž s pozemkem. V 06/2020 jsme nechali odhadnout cenu zvlášť garáže a zvlášť pozemku, abychom mohli správně majetek zařadit. Je možné poplatek odhad ve výši 1 800 Kč zaúčtovat na účet 518 nebo je součástí vstupní ceny majetku? 

Obchodní majetek a výdajový paušál u OSVČ

Může OSVČ, která využívá výdajový paušál, zařadit automobil, který koupila jako nepodnikatel, do obchodního majetku? A když je OSVČ plátcem DPH, může uplatňovat odpočty třeba z pohonných hmot či oprav apod.? A jak je to potom při prodeji automobilu v souvislosti s DPH či daní z příjmu? Může dojít zase k vyřazení z obchodního majetku a pak k prodeji dle § 10 zákona o daních z příjmů?