Ing. Petra Konderlová (1904)

Účtování respirátorů

Kam správně účtovat nákup respirátorů a antigenních testů? děkuji Část respirátorů a antigenních testů je určená pro zaměstnance a část pro návštěvy. 

Vrácení DPH - automobil ve sdružení

Sdružení 2 podnikatelů (pro DPH) koupilo vozidlo v roce 2020. Nyní v roce 2021 jeden z členů vystupuje ze sdružení, protože končí s podnikáním. Pokud to dobře chápu, měl by z veškerého dlouhodobého majetku koupeného 5 let před zrušením registrace vrátit poměrově DPH. Je možné nějakým způsobem odprodat/převést svůj podíl svému společníkovi, aby nemusel vracet DPH? Protože vozidlo skutečně zůstane společníkovi, který s podnikáním nekončí. 

OSVČ - umělec a založení s. r. o.

Umělec, herec, OSVČ, si chce založit pro své podnikání s. r. o. Chce pod hlavičkou s. r. o. fakturovat své výkony umělce. Může takto podnikat a ze zisku s. r. o. si odvádět podíl ze zisku? 

Účtování obratového bonusu na přelomu roku

Svému odběrateli budeme vyúčtovávat obratový bonus za rok 2020. ODD bude vystaven 22. 3. 2021 na částku základ daně 1 000 Kč a DPH 210 Kč. Obratový bonus za rok 2020 potřebujeme časově rozlišit do roku 2020. Je prosím správní účetní zápis -1000 Kč MD 385/D 604, tzn. příjmy příštích období budou mít zápornou hodnotu v rozvaze? Dále jsou nám poskytovány také obratové bonusy. ODD za obratový bonus od našeho dodavatele přijde také do dne sestavení účetní závěrky. ODD bude tedy např. také 22. 3. 2021, a to na částku 2000 Kč bez DPH + DPH. Bude tento obratový bonus účtován –2000,- MD 504/D 383? Tzn. opět výdaje příštích období mínusem i v rozvaze nebo je potřeba účetní zápis provézt +2000 Kč MD 385/D 648?

Časové rozlišení - služby realitního agenta

Realitní agent uzavře s prodávajícím smlouvu o zprostředkování prodeje. K této činnosti mu v průběhu roku vzníkají různé náklady. Pokud se prodej nemovitosti uskuteční až další rok, na jaké účty tyto náklady v daném období zaúčtovat? A jak je proúčtovat, pokud k prodeji vůbec nedojde z důvodu, že realitnímu agentovi se nemovitost prodat nepodaří?

Odborný kurz pro zaměstnance před vstupem do zaměstnání

Na základě uzavřené pracovní smlouvy má zaměstnanec nastoupit do zaměstnání 1. 6. 2021. Do této doby (tj. před vstupem do zaměstnání) absolvuje zaměstnanec kurz k prohloubení kvalifikace. Kurz uhradí zaměstnavatel. Lze náklady na tento kurz považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Ubytování jako daňový náklad

Je možné uplatnit ubytování jako daňový náklad, když bychom měli vytvořenou interní směrnici a jednalo by se o ubytování zaměstnanců naší mateřské, sesterské nebo dceřiné společnosti?

Darování bytu a jeho následný prodej

Otec daroval svému synovi byt, který vlastnil 50 let. Syn bydlel v bytě před 20 lety. Nyní byt prodal do jednoho roku od darování. Příjem z prodeje se musí zdanit? 

Prodej auta v obchodním majetku s. r. o., které ještě není celé odepsáno

V roce 2019 koupila firma s. r. o. automobil a nyní v roce 2021 ho chce prodat. Automobil tedy není celé odepsán. Počítáme tedy, že by firma měla prodat auto za cenu obvyklou, kterou dáme do výnosů, a protože je plátce DPH, odvedeme v měsíci prodeje DPH, je to tak? Jak se prosím v tomto případě účetně postupuje? Jak celý proces zaúčtovat? Na co si dát pozor? Jak je to s odpisy tento rok? A co zaúčtovat na účet 541? Účtuje se něco na účet 541 do nedaňových výdajů? 

Nabytí vozidla podle reprodukční ceny - účtování

Klient, spol. s r. o., měl smlouvu o užívání k vozidla, kde byla stanovená doba užívání a po ukončení této doby a uhrazení splátek za užívání mu byl umožněn odprodej vozidla na základě kupní smlouvy a kupní ceny. Klient měl o vozidlo zájem. Vozidlo bylo přepsáno na klienta, ovšem obdržela jsem kupní smlouvu bez uvedení ceny. V silniční dani klienta bylo vozidlo uvedeno. Zavedu tedy vozidlo do majetku reprodukční cenou, která činí 150 000 Kč? Nevím jak proúčtovat: MD 022/D ...? Jak se tato cena promítne v DPPO? Bude se vozidlo odpisovat? Jak se poté odepíše z majetku?