Ing. Petra Konderlová (1638)

Náklady za ubytování jednatele v obci, kde je sídlo společnosti

Jednatel má bydliště cca 150 km od sídla své české společnosti. Občas musí přijet do sídla a zařídit úřední neodkladné záležitosti v místě sídla. Lze náklady za ubytování jednatele v obci sídla společnosti považovat za daňově uznatelné? Lze z nich uplatnit DPH?

Daňově uznatelný náklad - cukroví

Společnost s r. o., plátce daně, nakoupí cca 1 kg cukroví za 1 000 Kč, toto cukroví následně rozdělí do krabiček s logem firmy po 200 g a přidá k tomu ještě nějaké drobné reklamní předměty za 150 Kč, vytvoří tedy balíček za cca 400 Kč, i s balícími potřebami pro balíček, bude v tomto případě nákup cukroví daňově uznatelný náklad? 

Pronajatý automobil z pohledu DPH

Máme pronajatý osobní automobil od společnosti ABC na základě smlouvy o pronájmu vozidla (nejde o leasing). Tento automobil jsme přenechali našemu zaměstnanci i k soukromých účelům a dodaňujeme mu ve výplatě odvody z 1 % vstupní ceny vozidla, kterou jsme zjistili od pronajímatele ABC. Jak to bude s nárokem na odpočet DPH za pronájem vozidla od společnosti ABC? Můžeme si uplatnit celý odpočet DPH nebo jen poměrnou část dle využití vozidla pro služební a soukromé účely? 

Reklamní předmět - kalendáře (pořízení z EU)

Společnost s r. o., plátce DPH - české DIČ, pořídila 100 ks kalendářů. Přijatá faktura je na částku 60 000 Kč, tedy 1 ks/600 Kč. Na kalendářích je logo společnosti. Jak tuto fakturu zaúčtovat z hlediska daně z příjmů (celé nedaňově?) a DPH (odvést DPH, ale nárok na odpočet ne?), vzhledem k tomu, že je jeden kalendář nad 500 Kč? Přijatá faktura je od slovenského plátce DPH, na faktuře je platné SK DIČ, fakturováno bez DPH s uvedením, že dodání je osvobozené od daně (reverse charge). Na faktuře je přesně uvedeno „Kalendář 2020 - zpracování foto, postprodukce, grafický design, tisk 100ks, doprava, project management“.

Vystavení daňového dokladu před datem uskutečnění zdanitelného plnění

Je možné vystavit fakturu za zboží s dřívějším datem vystavení, než je DUZP? Vím, že zboží bude dodáno 15. 2. 2019, vím za jakou cenu. Je tedy možné vystavit fakturu s datem 5. 2. 2019?

Daňová uznatelnost a odpočet DPH u reklamních předmětů

Výrobní společnost nakoupila plechovky a pivo od dodavatele (pivovar). Fakturovány jsou zvlášť plechovky a zvlášť obsah (pivo). Cena celkem je do 500 Kč bez DPH za kus. Má společnost nárok na odpočet DPH? Dle mého názoru nemá a ani se nejedná o daňově uznatelný náklad, protože pivo podléhá spotřební dani.

Pokuta za špatné parkování

Mohu dát do účetnictví pokutu za parkování, která přišla na firemní auto (auto řídil jednatel),  nebo mám požadovat, aby pokutu uhradil sám. 

Uplatnění nákladů na el. energii v daňové evidenci

OSVČ vlastní penzion, kde poskytuje ubytování. Faktura za spotřebu el. energie za penzion, je napsána na fyzickou osobu bez IČ a DIČ, tj. na soukromou osobu. Může si OSVČ uplatnit tyto náklady v daňové evidenci?

Mobilní telefony firemní + telefony zaměstnanců využité pro firemní účely

Jsme s. r. o. Jenatel společnosti, vedoucí, ekonom mají firemní telefony, které plně využívají pro účely firmy na zajištění a udržení příjmu. Nákup telefonu i volání účtujeme do daňových nákladů. Jsme zemědělská firma, lidé pracují na polích, je potřeba mít s nimi neustálý kontakt, proto lidem platíme náklady za telefonní hovory, tedy vše, co je ve vyúčtování (přístroj mají svůj. Máme máme výhodné tarify -  například náklad za tel. hovory - od 50 Kč do 300 Kč za měsíc. Prosím o posouzení, zda můžeme vše účtovat do daňových nákladů a čerpat DPH. Máme účetní směrnice, kde se zavazujeme, že služební telefony jsou pouze k firemním účelům a nevyužíváme je soukromně. Též zaměstnanci využívají svůj mobil pro firemní účely. Vstup do areálu firmy je pouze na telefon. Zaměstntacům za propůjčení mobilu nic neplatíme. Prosíme o posouzení, zda je možno účtovat vše do daňových nákladů a čerpat DPH, popřípadě co je nutné doložit při kontrole z FÚ? Pokud tento postup není v pořádku, jaké je jiné řešení? 

Automobil - skutečné výdaje

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, má příjmy dle § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů. V rámci podnikání (§ 7 zákona o daních z příjmů) má v OM automobil - dodávku, který je plně odepsán, využívá paušál na dopravu ve výši 5 000 Kč. Nyní zvažuje, že koupí další automobil, který ale bude využívat jako výdaj pouze u příjmu z nájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů - zřejmě krácené odpisy, krácený paušál atd.). Příjmy z nájmu jsou poměrně vysoké, tak chce využít dostupné výdaje, nyní uplatňuje pouze odpisy z nemovitosti. Je to takto možné -  mít zvlášť automobil na podnikání a zvlášť automobil ve výdajích u nájmu? A jak se to promítne prakticky v daňové evidenci?