Ing. Petra Konderlová (1712)

Povinnost podání přehledů

Zaměstnanec, s příjmy podle § 6 vyšší než minimální mzda, musí podat Finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmů fyzických osob, protože má příjmy podle § 9 a 10. Musí pak podat i přehledy na sociální a zdravotní pojištění? Z těchto příjmů mu žádné další odvody nevzniknou, dobrovolně nic platit nechce.

Výpis z listu vlastnictví v souvislosti s prokázáním nezdanitelné částky

K prokázání nezdanitelné částky při uplatnění zaplacených úroků podle § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů je vyžadován podle § 38l ZDP výpis z listu vlastnictví. Tento výpis musí být originál potvrzený razítkem katastrálního úřadu nebo postačí informativní výpis vytištěný na webových stránkách "nahlížení do katastru nemovitostí"?

Daňová evidence - automobil

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci v roce 2019 zakoupí osobní automobil, přičemž osobní automobil je používán jen pro účely jejího podnikání, a to již v roce 2019. Za tento automobil ale fyzická osoba zaplatí až v roce 2020. Může tato fyzická osoba již v roce 2019 uplatnit do svých výdajů daňový odpis tohoto automobilu? Nebo je nutné čekat, až bude automobil uhrazen?

Zdanění při ukončení podnikání

Fyzická osoba, pojišťovací makléř s licencí k 31. 12. 2019, ukončí svoji pracovní kariéru. Odhlásí se u ČNB s licencí, na OSSZ a ZP jako OSVČ. Příjmy 2019 příjmy zaplacené, jdou do přiznání, OSSZ, ZP. Ale v roce 2020 doběhly příjmy z posledních akcí. Fyzická osoba zdaňuje příjmy zaplacené. Je povinnost do přiznání 2019 zahrnout i příjmy doplacené v roce 2020? Nebo lze příjmy zdanit v roce 2020, ale už není OSVČ, tedy § 7 je nevhodný? Přichází do úvahy § 10 jiné příjmy, ale bez možnosti 40 % paušálu? 

Počet zaměstnanců

1. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - strana 1. počet zaměstnanců - podle mzdových listů k poslednímu dni kalendářního měsíce příslušného roku. 05 Počet zaměstnanců podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Zahrnují se zde i zaměstnanci na mateřské dovolené a zaměstnanci celý měsíc v pracovní neschopnosti?

2. POČET ZAMĚSTNANCŮ ke dni 1. 12. 2019 - Zahrnují se zde i zaměstnanci na mateřské dovolené a zaměstnanci celý měsíc v pracovní neschopnosti?

Platba soukromou kartou zaměstnance

Zaměstnanec mi přinesl paragon za nákup spotřebního materiálu pro firmu k proplacení z firemní pokladny. Paragon hradil zaměstnanec kartou ze svého soukromého účtu. Je možné zaúčtovat v pokladně MD 501/D 211 nebo je správný jiný postup ?

Místo výkonu práce v příloze č. 1 Vyúčtování závislé činnosti

Prosím o vyjasnění, zda do kolonky místo výkonu v příloze č. 1 se uvádí skutečné - faktické místo výkonu práce zaměstnance, když má ve smlouvě sice uvedené dvě místa - Unhošť, Kladno - ale skutečně pracuje jen v Unhošti, tak se má uvést Unhošť? Sídlo společnosti je v Kladně, společnost má ještě provozovnu i v Unhošti. A dále dohody o provedení práce - místo výkonu práce v dohodě Unhošť. Sídlo společnosti je v Kladně. Uvádí se místo výkonu, nebo sídlo společnosti, nebo místo pobytu zaměstnance? Pokud uvedu sídlo, nebo místo pobytu, tak to vlastně nemá nic společného s místem výkonu práce. 

Daňová evidence a tržba za služby stravenkami

Jsem OSVČ, která vede daňovou evidenci. Provozuji restauraci, stravovací služba je hrazena hotově, stravenkami nebo platebními kartami. Stravenky jsem poslal k proplacení na konci roku 2019. Peníze za stravenky přišly na účet až v lednu 2020. V jakém období budu vést zdanitelný příjem - v roce 2019, kdy přijetím stravenek už mám zdanitelný příjem nebo až v roce 2020. A co platby platební kartou, úhrada platební kartou byla 30. 12. 2019, ale peníze byly připsány až v lednu 2020? 

Dotace občanovi na zalesnění po kůrovci - režim zdanění

Občan byl nucen vykácet les kvůli kůrovci. Následně musí les zalesnit, koupit sadbu a zaplatit práci. Chce požádat o dotaci na zalesnění, podléhá tato dotace v roce přijetí dani z příjmu? Pokud by náklady vynaložené na zalesnění byly v jednom roce, např. 2020, a dotace přijatá až v roce 2021, jak by se postupovalo - v roce 2020 by měl občan ztrátu v § 10, která není v dalším roce uplatnitelná, a v roce 2021 by z titulu přijetí dotace měl příjem, který by musel zdanit? 

Odpis pohledávky - zádržného

Stavební firma vyfakturovala dodavateli v březnu roku 2015 dílo. Z celkové fakturace bylo smluvně dohodnuto zádržné ve výši 3 %, o které si firma může požádat k doplacení v 3/2020. Odběratel však v 11/2019 vstoupil do konkurzu. Dodavatel se však včas nepřihlásil do konkurzního řízení a pohledávku z titulu zádržného zde neuplatnil. Může k zádržnému tvořit opravnou položku dle § 8a a následně odepsat? Splatnost by se v případě zádržného počítala až od 3/2020?