Ing. Petra Konderlová (1582)

Sleva na děti a střídavá péče

Může zaměstnanec, který je rozvedený a má střídavou péči o dvě nezletilé děti, uplatňovat slevu na obě děti po celý rok s odůvodněním, že děti jsou většinu dní v měsíci u otce - zaměstnance a že bývalá manželka je vedena na úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, tudíž si nikde slevu na děti neuplatňuje?

Přefakturace obědů

Firma zajišťuje pro své zaměstnance obědy. Současně s tím jsou dováženy obědy i pro jinou organizaci. Firma je plátcem DPH a následně obědy jiné organizaci přefakturovává. Nyní se změnil dodavatel obědů. Jedná se o neplátce DPH. Jak bude firma nyní přefakturovávat obědy pro jinou organizaci? Také bez DPH nebo musí k ceně obědů přidat i 15% DPH?

Vyřazení budovy z obchodního majetku v průběhu zdaňovacího období

Fyzická osoba vedoucí účetnictví má v obchodním majetku zahrnutu budovu a příjmy zdaňuje v § 7 zákona o daních z příjmů. K 1. 9. 2019 tuto budovu vyřadí z obchodního majetku a příjmy z jejího nájmu bude zdaňovat v § 9 zákona o daních z příjmů. Může vyřazení z obchodního majetku provést v průběhu zdaňovacího období? Jakým poměrem má mezi § 7 a § 9 zákona o daních z příjmů rozdělit roční daňové odpisy budovy?

Odpočet DPH u služeb při registraci k DPH

Společnost s. r. o. se stala k datu 27. 7. 2019 plátcem DPH. V květnu 2019 přijala notářské služby spojené se změnou zápisu do obchodního rejstříku. Zároveň nakoupila služby pro provoz webových stránek (domény, webhosting apod.,) - vše nakoupila od plátců DPH. Může si v prvním daňovém přiznání k DPH uplatnit DPH u těchto služeb?

Sazba DPH u zámečnických prací

Prosím o stanovení sazby DPH u zámečnických prací, především se mi jedná o montáž, opravu bezpečnostní vložky, zámků, seřízení dveří, montáž, opravu a servis dveřních zavíračů v bytových domech. V případě, že se montuje bezpečnostní systém s čipy, použije se pro dodání čipu s montáží stejná sazba DPH jako u montáže? 

Pronájem nemovitosti - daňové výdaje

Firma, s. r. o, plátce DPH, si pronajala od fyzické osoby ubytovnu. Tato ubytovna je zatím se zárubněmi, ale bez dveří. Může si nájemce nakoupit dveře a dát si je do nákladů, nebo by to měl být náklad pronajímatele?

Náležitosti při účtování faktury

Co je nutné doplnit na fakturu při jejím zaúčtování? Domnívám se, že tzv. košilka je přežitkem - vše se dá vytisknout z účetního programu. Takže jen podpis odpovědné osoby za účetní případ by měl být na každé faktuře? A na ostatních dokladech - malých paragonech v hotovosti - musí být také podpis?

Daňové doklady (faktury) a pronájem nemovitostí podle § 9 zákona o daních z příjmů

Jsem občan, který má příjmy pouze z pronájmu svých nemovitostí. Vedu přehled o příjmech a výdajích v rámci § 9 zákona o dani z příjmů, nejsem plátce DPH. Někteří nájemci (firmy) požadují, abych jim zasílal daňové doklady - faktury na měsíční nájmy. Mohu tyto faktury vystavovat, když nejsem osobou podnikající?

Odpisová skupina - skartovačka na kartony

Je možno skartovačku na kartony zatřídit do 1. odpisové skupiny jako kancelářský stroj v položce 28.23 CZ-CPA ?

Vystavená faktura v cizí měně

OSVČ, identifikovaná osoba, vystavuje fakturu na Slovensko. Datum vystavení je 1. 7. 2019, DUZP je 30. 6. 2019, na faktuře bude částka v Kč i EUR. Jaký kurz ČNB pro přepočet použít? K datu vystavení nebo DUZP? Pokud k DUZP, 30. 6. 2019 byla neděle, použije se tedy předchozí kurz z pátku 28. 6. nebo kurs z následujícího dne 1. 7.?