Ing. Petra Konderlová (1549)

Jednatel na zahraniční cestě

Jediný jednatel v s. r. o., nemá žádnou smlouvu uzavřenou se s. r. o., nic mu není nevypláceno. Jel na veletrh do Itálie související s činností firmy, zaplatil vstupenky, ubytování + poplatek, mýtné. Může si tyto doklady dát s. r. o. do nákladů?

Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu

Je možné proplácet náhradu za užívání soukromého auta společníkovi, který je ve své firmě i jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem, který má dohodu o provedení práce na prodej zboží. 

Prodej osobního automobilu u plátce DPH

Jsem plátce DPH a chci prodat osobní automobil, který mám v obchodním majetku, na vstupu nebyla uplatněna DPH. Mám při prodeji počítat DPH a kam plnění uvést v přiznání k DPH?

Přeúčtování mobilních poplatků

Jsme společnost s. r. o., plátce DPH. Operátor nám fakturuje mobilní poplatky měsíčně včetně DPH - tuto si uplatňujeme v daňovém přiznání na vstupu. Našemu bývalému zaměstnanci chceme ponechat naše firemní číslo. Měsíčně mu budeme fakturovat poplatky, které nám operátor účtuje dle jednotlivých čísel, v plné výši, včetně DPH kterou v daňovém přiznání odvedeme na vstupu. Zaměstnanec není plátcem DPH. Zúčtování by bylo pouze přes účty 395 a 343. Setkala jsem se s názorem, že při této přefakturaci je nutno uplatnit režim přenesené daňové povinnosti. Je tomu tak, nebo je možné použít navrhovaný způsob účtování?

Změna bydliště pro účely DPFO

Poplatník, OSVČ, v dubnu změní trvalé bydliště. Přiznání za něj bude podávat daňový poradce. Nezmění se mu však příslušný FÚ, ten zůstane stejný tedy FÚ pro Liberecký kraj, ale pouze územní pracoviště. Je OSVČ povinna tuto změnu nahlásit na FÚ? A musí nahlásit změnu bydliště daňovému poradci, aby do přiznání uvedl novou adresu, nebo nemusí a poradce bude přiznání podávat se starou adresou? Má tedy OSVČ kontaktovat FÚ, svého poradce či např. i zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení? Pokud by si podávala OSVČ přiznání sama a změnila by adresu ještě nyní v březnu - jakou adresu uvede do přiznání novou nebo starou?

Roční zúčtování daně

Je možné do ročního zúčtování daně započíst také příjem sražený srážkovou daní (dohoda o provedení práce do 10 000 Kč bez podepsaného prohlášení)? Pokud chce tento poplatník vrátit srážkovou daň, musí si podat přiznání k dani? 

Prodej spoluvlastnického podílu nemovité věci

Občan prodal v r. 2018 spoluvlastnický podíl nemovité věci svému bratrovi. Prodávající vlastnil spoluvlastnický podíl nemovité věci po dobu 28 let. Cena byla stanovena dohodou na základě písemné kupní smlouvy. Musí prodávající zdanit prodej spoluvlastnického podílu? V případě, že prodávající bude muset tento podíl zdanit, jaké výdaje si může proti tomuto příjmu uplatnit? 

Nahlášení účtu PayPal na finanční úřad

Společnost s r. o. používá ke své ekonomické činnosti kromě běžných účtů také účet Pay Pal. Nyní se na mě jednatel obrátil s dotazem, zda je i tento účet Pay Pal nutné nahlásit na finanční úřad. Je nutné ho tedy na finanční úřad nahlásit? Osobně si myslím, že to nutné není, jelikož se nejedná o „klasický“ bankovní účet, spíše o jakousi elektronickou peněženku. Pokud se ale pletu a je nutné účet finančnímu úřadu hlásit, můžete mi poradit, jakým způsobem to přesně udělat? Do kolonek formuláře pro změnu registračních údajů účet PayPal nenapasuji. Na výpise nevidím ani číslo, ani IBAN Pay Palového účtu. Je tam uvedeno pouze Pay Pal ID, a to je emailová adresa. Jakým způsobem mohu zjistit, které Pay Pal účty registrovat lze a která nelze?

Spolupráce mezi manželi a fakturace

Manželé, oba OSVČ, vedou daňovou evidenci, nejsou plátci DPH: Může manželka fakturovat manželovi např. zpracování daňové evidence a zároveň být osobou spolupracující (manžel by na ni rozdělil své příjmy a výdaje)? 

Paušál u daně z příjmu FO

Poplatník vystavil fakturu 25. 12. 2018 na 100 000 Kč, zaplacenou ji dostal až 15. 1. 2019. Do příjmů dle paušálu vstupují v kterém roce - 2018 nebo 2019?