Ing. Petra Konderlová (1950)

Příjem v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce

Fyzická osoba sjedná s druhou fyzickou osobou smlouvu o bezúročné zápůjčce do konce roku 2025. Majetkový prospěch vydlužitele za celé období zápůjčky, bude předmětem zdanění v podaném přiznání za zdaňovací období roku 2025?

Vitaminy v nákladech

Je pro firmu daňově uznatelným nákladem vybavení lékarničky na pracovišti a říká nějaká vyhláška, co je součástí takové lékarničky? Předpokládám, že kapky proti kašli, případně vitaminy jsou nedaňové. 

Faktura zaplacená dvakrát

V červenci mi přišla zálohová faktura, kterou jsem zaplatila. Vytvořila jsem si i zálohovou daňovou. V srpnu mi přišla doúčtovací faktura, ale já si nevšimla, že je zde odúčtovaná zaplacená záloha z července a zaplatila jsem fakturu znovu. V září mi přišla vrácená platba. Jak mám danou vratku zaúčtovat? A jak to bude s DPH, kterou jsem si nárokovala jak v červenci za zaplacenou zálohu, tak srpnu. Finanční úřad se zatím neozval. Mám opravovat a vracet se do srpna nebo by to šlo účetnicky jinak v září? 

Podpora prodeje - věcné dary

Společnosti v rámci podpory prodeje (prodej kancelářských potřeb) poskytuje svým odběratelům za určitý objem odebraného zboží věcné dary. a) zboží, které běžně obchoduje (např. kancelářský papír) b) zboží, která nemá vůbec ve svém sortimentu, např. kávovar za 3 000 Kč, c) kupony, která nakoupí od třetí osoby, u které je zákazník může uplatnit na nákup zboží Jakým způsobem tyto věcné dary vykázat? Musí být uvedeny na faktuře nebo dodacím listě? Dosud je společnost uváděla pouze na své skladové výdejce, kde je dohledatelná souvislost s vydanou fakturou. Můžeme tyto dary fakturovat za 1 Kč nebo uvést cenu např. 2 000 Kč a současně poskytnout slevu ve výši 2 000 Kč? Doplním, že při pořízení je vždy uplatněn odpočet DPH, kromě kuponů.

Příspěvek firmy na důchodové a životní pojištění zaměstnance

Společnost s. r. o.má jednoho zaměstnance, kterému přispívá částkou 1 000 Kč měsíčně na důchodové pojištění a částkou 1 000 Kč měsíčně na životní pojištění zaměstnance. V roce 2021 společnost přispěla celkem na obě pojištění zaměstnance (leden až září) částkou 18 000 Kč. Může společnost do konce roku zvýšit částku příspěvku na životní a důchodové pojištění, aby celkem v roce 2021 přispěla na obě pojištění částkou 50 000 Kč? Pokud by společnost přispěla ročně částkou např 100 000 Kč na důchodové a penzijní spoření zaměstnance, jaký by byl postup zaúčtování? Při zvýšení částky příspěvku na pojištění je potřeba nějaký interní předpis o zvýšení částky na pojištění?

Vklad jednatele na běžný účet

Jediný jednatel společnosti s. r. o. vložil přes bankomat na účet společnosti peníze. Lze prosím účtovat přes MD 351/D 411 a MD 221/D 351?

Smlouva o výkonu funkce jednatele - účtování

Na jaké účty má společnost s. r. o. účtovat tyto náklady: odměna o výkonu funkce jednatele, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z odměny o výkonu funkce jednatele a benefity poskytnuté jednateli na základě ustanovení ve smlouvě o výkonu fuknce jednatele - cestovní náhrady, stravenkový paušál?

Nové a první zimní pneumatiky k vozidlu, účtování

Jak správně zaúčtovat nové a první zimní pneumatiky k vozidlu za 15 000 Kč? Účetní jednotka účtuje drobný majetek do 80 000 Kč na účet 501 (do spotřeby). Je vhodnější použít v tomto případě účet 501.AE, 548.AE (analytický účet, kde se sleduje technické zhodnocení do limitu) nebo na účet 511 (jako údržbu)?

Degustace vína - DPH a daň z příjmů

Obchodní firma s. r. o., plátce DPH, dodávající víno do velkoobchodů a provozující vlastní kamennou prodejnu, pořádá pro své zákazníky degustace vín. Lze takto „spotřebovanou“ zásobu odepsat přímo do nákladů? Pokud ne a účtovalo by se vůči účtu 513, je nutné nějakým způsobem řešit DPH, tedy položku dodanit?

Výnosy příštích období

Firma A, fakturuje firmě B pronájem reklamní plochy od 1. 8. 2021 - 31. 7. 2022 na částku 580 000 Kč a dále instalaci za 150 000 Kč. Je nutné položku instalaci rozúčtovat a dát poměrnou část na účet 384 (r.2022) jako u samotného pronájmu reklamní plochy?