Ing. Zuzana Pšeničková (281)

Přepočet na cizí měnu

Postupovala účetní správně, když k 31. 12. 2018 nechala závazek z nezaplacených pracovních jízd v zahraničí, MD 512/D 335, a k 31. 12. nezaúčtovala kurzový rozdíl? Zákon o účetnictví hovoří o pohledávkách a závazcích, je toto cizoměnový závazek? I když vůči zaměstnanci máme dosud nevyplacený cestovní příkaz v EUR? U převodu peněz v rámci firmy - účet č. 261, z EUR účtu na Kč účet, a naopak je brán vždy aktuální kurz nákupu měny, bez vyčíslených kurzových rozdílů, i když je používán roční pevný kurz.

Účtování dárkových poukazů a slev

Společnost s r. o. má prodejnu TETA. Nakupujeme od dodavatele zboží + někdy poukázky v hodnotě 300 a 500 Kč (nulová DPH). Tyto poukázky prodáme zákazníkům. Zákazník pak s nimi platí buď v naší prodejně, nebo v jiných za zboží. Poukázky, které obdržíme, posíláme zpátky dodavateli a ten nám vystavuje na ně dobropis finanční plnění za převzaté poukázky. Dodavatel nám dobropisuje prolevnění zboží a slevy za Teta klub. Jak celý tento proces účtovat?

Ubytování

Česká s. r. o. provedla přes portál booking.com rezervaci ubytování v ČR za 77 euro, dle výpisu z naší banky kurzem 26,507. Doklad z hotelu byl na částku 1 963 Kč. Jak tyto transakce zaúčtovat, když mám na straně jedné eura a pak jen doklad z hotelu v Kč. Mohu doklad z hotelu nepřepočítat denním kurzem na eura, ale to mě pak program nepustí na rozdělení částky 1 963 Kč na základ a DPH. 

Analytické účty

Musí mít mikro účetní jednotka analytické účty? Převzala jsem účetnictví v průběhu roku a účetní jednotka nemá vůbec zavedené analytické účty, např. používá pouze 343000, 336000 (není analytika zvlášť na zdravotní a sociální), 321000 (nemá rozděleno na tuzemské a zahraniční). Jedná se o mikro účetní jednotku podnikatelský subjekt, klasické s. r. o., nejde o neziskovou organizaci.

Doprava do zaměstnání

Zaměstnanec používá k cestě do zaměstnání a ze zaměstnání svůj soukromý automobil. Pracuje ve směnném provozu a nemá jinou možnost dopravy. Firma mu částečně přispívá na ujeté kilometry. Jaké jsou daňové dopady pro firmu a jaké pro zaměstnance? Jak se o této náhradě účtuje?

Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů

Společnost s r. o. prodala v roce 2018 ze svého obchodního majetku osobní vůz. Vůz byl zakoupen v roce 2007, byl plně odepsán, výhradně se používal pouze pro ekonomickou činnost společnosti. Prodej vozu v roce 2018 byl zaúčtován zápisem MD 311/D 641 a MD 311/D 343, ale vůz nebyl vyřazen zápisem MD 082/D 022 z obchodního majetku společnosti. Je nutné v daném případě podat dodatečné daňové přiznání na daň z příjmu za rok 2018? Nebo může být vůz vyřazen vnitřním účetním dokladem a zápisem na účty MD 082/D 022 v roce 2019 v pořizovací ceně?

Výroba nábytku

Jak správně zaúčtovat výrobu skříní pro vlastní potřebu? Máme na skladě materiál - na účtu 112. Z tohoto materiálu vyrobíme skříně do vlastní kanceláře. Jak toto vše správně zaúčtovat?

Zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH

Podnikatel, OSVČ, vedoucí podvojné účetnictví, koupil osobní automobil ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPH za 283 000 Kč. Automobil opravil a dal k prodeji prostřednictvím autobazaru. Automobil byl prodán za 399 000 Kč, autobazar si naúčtoval provizi 14 000 Kč bez DPH + 21 % DPH 2 940. Na účet tedy podnikateli převedl částku Kč 382 060. Z jaké částky bude odvedeno DPH podle § 90 zákona o DPH a jakým způsobem se celý případ zaúčtuje v podvojném účetnictví?

Oprava účtování mezd

V 09/2018 bylo zaměstnanci neoprávněně uplatněno daňové zvýhodnění na dítě. Nyní opravujeme chybu. Prosím o kontrolu zaúčtování:

1. doúčtovat neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění k 30. 9. 2018:     1 267 Kč         MD 331/D 342

2. odvod zálohy na daň FÚ 28. 1. 2019:                                                     1 267 Kč         MD 342/D 221

3. rozúčtování vyplacené mzdy 9. 10. 2018:                                            15 963 Kč          MD 331/D 221

                                                                                                               1 267 Kč         MD 335/D 221

4. srážka ze mzdy neoprávněně uplatněného daňového zvýhodnění v 02/2018:          1 267 Kč             MD 331/D 335.

Daňová účinnost poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu

V lednu 2019 jsme obdrželi výzvu k uhrazení neuhrazeného poplatku za dočasné vynětí ze zemědělského půdního fondu na období 04/2018-09/2018. Poplatek jsem zaúčtovala do roku 2018, uhrazen bude až v roce 2019. Je tento poplatek daňově účinný již v roce 2018 nebo až při zaplacení v roce 2019?