Ing. Zuzana Pšeničková (288)

Zásoby vedené metodou B, provázanost skladové evidence s účetnictvím

Firma účtuje o zásobách metodou B. Skladová evidence je vedena v jiném obchodním systému, který není propojený na účetní software. Existuje nějaký předpis, který přikazuje vést si vazbu mezi těmito systémy? Musí být např. účetní jednotka schopna prokázat vazbu položky z faktury přijaté za zásoby na příjemku (skladové karty zásoby) ve skladové evidenci? Pokud jsou tyto systémy oddělené, jakým způsobem by se měla tato vazba uchovávat? Např. ke každé příjemce by měl být údaj o číslu faktury přijaté, tak aby bylo patrné, že naskladněná položka na skladové kartě byla zaúčtovaná metodou B v účetnictví na oné konkrétní faktuře (obdobně párování výdejky ze skladu a faktury vystavené)? Nebo tuto vazbu žádný zákon nepřikazuje?

Dodatečné daňové přiznání - zaúčtování daně

V roce 2018 jsem podávala dodatečné přiznání k dani z příjmu PO. Snižovala se daňová povinnost o cca 36 000 Kč. Zapomněla jsem toto snížení zaúčtovat a přišla jsem na to až nyní, kdy jsem si odsouhlasovala zůstatek na účtu 341 s finančním úřadem. Jak mám v roce 2019 tento případ zaúčtovat? Mohu MD 341/D 426 a po schválení valnou hromadou MD 426/D 428? Potřebuji mít správný zůstatek účtu 341. Daňový poradce mně radil i zápis MD 341/D 548, ale to bych snížila čistý zisk. 

Stavby - účtování 501 vs.518

Jsme s. r. o., plátci DPH, stavíme (opravujeme) domy. Nákup materiálu účtujeme na 501 a subdodávky zajišťované externími firmami na 518. Celou službu potom zákazníkovi fakturujeme a účtujeme na 602. Účtujeme v souladu s českými účetními standardy?

Technická podpora zařízení

Firma zakoupila zařízení na přenos datových služeb. Protože skončila záruční doba a vyskytují se problémy při provozu firma smluvně požádala o technickou podporu SW/FW (software, finware) na jeden rok /2019-09==2020-08/. Prodejní firma za tuto službu účtuje 75 744 Kč bez DPH. Zajímá mě, jak tuto částku účtovat:

a) mohu ji časově rozdělit na rok 2019 a 2020 a zaúčtovat na účet 511,

b) jedná se technické zhodnocení v roce 2019 a navýšení pořizovací ceny?

Sklady způsobem B

Minulý rok jsem převzala společnost, která vede sklady způsobem B. Jedná se jak o materiál, tak i o zboží. Toto vše vedeme skladovou evidencí, kde zohledňujeme PS a KS. Dále vedeme pouze evidenční sklad našeho majetku, který jde do zápůjček, a my to díky tomuto sledujeme, kde daný majetek je (zároveň se eviduje na kartách drobného majetku).

1. V roce 2019 mi skladní předala informaci, že zboží nakoupené v roce 2018 se v roce 2019 stalo naším majetkem, v rámci skladu si toto převedla, ale co v rámci účetnictví? Např.: Mám na skladě zboží, které se v roce 2019 stalo drobným majetkem KS 2018 Kč 10 000,- MD 132/D 504, PS 2019 Kč 10.000,- MD 504/D 132, KS 2019 0,-? 132/504 Interní převod ze zboží na majetek MD 501/D 504?

2. V roce 2014 opět pořízené zboží (tiskárna) v hodnotě 50 000 Kč v roce 2018 se z ní stal náš majetek, jenže když budu posuzovat hodnotu tohoto majetku, tak by to již účetně i daňově bylo v hodnotě 0 Kč. Mohu majetek v této hodnotě zařadit do drobného? Mám k němu přistupovat jako k novému majetku? Nebo máme zařadit v reprodukční pořizovací ceně?

Prodej majetku

Firma s. r. o. vyřadila ze svého majetku dvě věci: automobil, který předala k ekologické likvidaci a vystavila k tomu fakturu na prodej souboru ND a část oplocení vlastní budovy, který odvezla do sběrny a vystavila fakturu na prodej šrotu. Jedná se o prodej majetků (účet č. 641) nebo ostatní prodeje (účet č. 648)? Oba majetky jsou již daňově odepsány.

Bonus za platbu kartou, účtování, DPH

V s. r. o. platíme platební kartou. S programem k platební kartě získáváme 3 % peněz zpět z každé transakce na platební kartě. Není k této transakci přijatých peněz žádný doklad, na výpisu z účtu je jen plusová položka. Nákladově k platební kartě máme pojištění a měsíční bankovní poplatek - účtování MD 568/D 221. Připsaný bonus za používání platební karty - účtování MD 221/D 668. Je účtování správné? Nebude se z přijatých bonusů odvádět DPH?

Přepočet na cizí měnu

Postupovala účetní správně, když k 31. 12. 2018 nechala závazek z nezaplacených pracovních jízd v zahraničí, MD 512/D 335, a k 31. 12. nezaúčtovala kurzový rozdíl? Zákon o účetnictví hovoří o pohledávkách a závazcích, je toto cizoměnový závazek? I když vůči zaměstnanci máme dosud nevyplacený cestovní příkaz v EUR? U převodu peněz v rámci firmy - účet č. 261, z EUR účtu na Kč účet, a naopak je brán vždy aktuální kurz nákupu měny, bez vyčíslených kurzových rozdílů, i když je používán roční pevný kurz.

Účtování dárkových poukazů a slev

Společnost s r. o. má prodejnu TETA. Nakupujeme od dodavatele zboží + někdy poukázky v hodnotě 300 a 500 Kč (nulová DPH). Tyto poukázky prodáme zákazníkům. Zákazník pak s nimi platí buď v naší prodejně, nebo v jiných za zboží. Poukázky, které obdržíme, posíláme zpátky dodavateli a ten nám vystavuje na ně dobropis finanční plnění za převzaté poukázky. Dodavatel nám dobropisuje prolevnění zboží a slevy za Teta klub. Jak celý tento proces účtovat?

Ubytování

Česká s. r. o. provedla přes portál booking.com rezervaci ubytování v ČR za 77 euro, dle výpisu z naší banky kurzem 26,507. Doklad z hotelu byl na částku 1 963 Kč. Jak tyto transakce zaúčtovat, když mám na straně jedné eura a pak jen doklad z hotelu v Kč. Mohu doklad z hotelu nepřepočítat denním kurzem na eura, ale to mě pak program nepustí na rozdělení částky 1 963 Kč na základ a DPH.