Ing. Zuzana Pšeničková (312)

Náhrada mzdy za karanténu - účtování

Jak se mají správně účtovat náhrady od Úřadu práce za karanténu zaměstnanců a případně náhrady za mzdy (60 %) - Antivirus?

Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus

Firmě byl přiznán příspěvek z cíleného programu Antivirus za měsíc březen. Jak prosím zaúčtovat? 

Poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy

Firma ukončila předčasně úvěr na automobil a úvěrová společnost naúčtovala poplatek za předčasné ukončení úvěrové smlouvy. Jak prosím zaúčtovat? Vstupuje do pořizovací ceny vozu? 

Vyřazení pohledávky - daňová evidence

Je nějaká možnost, jak vyřadit nevymahatelnou pohledávku v daňové evidenci? Dlužníkem je s. r. o., s kterým bylo ukončeno soudní jednání se závěrem, že společnost nedisponuje žádným majetkem. Lze tuto nevymahatelnou pohledávku vyřadit? Nebo je nějaká jiná možnost storna pohledávky, aby se jednou (např. při ukončení podnikání) nemusela dodaňovat?

Avízo - vratka od zdravotní pojišťovny

Chirurgciká ambulance s. r. o. obdržela od ZP MV avízo (2. 5. 2019) o vrácení částky 146 317,23 Kč. Podala jsem dodatečné daňové přiznání a pojišťovně jsem peníze vrátila a v průběhu roku zaúčtovala 548/221. Teď když pracuji na daňovém přiznání tak tápu jak dál: mohu interním dokladem zaúčtovat opravu 426/602 a účet 548 vyndat v daňovém přiznání z daňově uznatelných nákladů? A nárok na vrácení zaplacené daně zaúčtovat 341/595 a jak opravit údaje v rozvaze za minulé účetní období?

Další cestovní náhrady

Zaměstnanec předložil dodatečně již po uzavřeném vyúčtování pracovní cesty (cestovního příkazu) doklad za úhradu výpůjčky auta na pracovní cestě v zahraničí. Jaký je správný postup? Proplatíme doklad pokladnou samostatně (pokud je již cestovní příkaz vyúčtován) nebo musíme otevřít vyúčtování cestovního příkazu? Jak tedy postupovat i při přepočtu měny? Pokud budeme proplácet doklad samostatně, použijeme kurz z původního vyúčtování cestovního příkazu, kdy byl použit kurz ze dne vyplacení zálohy nebo lze použít kurz ze dne vystavení dokladu za vypůjčené auto? 

Ztráta z minulých let

V roce 2018 jsem přebrala klienta s tím, že několik let nepodniká a vykazuje nulové přiznání. V roce 2018 měl v daňovém přiznání mírnou ztrátu. Letos mu vychází zisk, a tak najednou našel daňové přiznání z roku 2017, kde byl ve ztrátě 300 000 Kč (prodal si budovu z majetku firmy). Potřebovala bych poradit, jak tuto ztrátu zaúčtovat. Přemýšlela jsem nad účtem 426, ale co mám dát na druhou stranu?

Drobný HM a vstupní cena

Prosím info ke vstupní ceně drobného hmotného majetku – musí se do ní započítávat poplatky na doručení a další poplatky související s dodáním z EU? Znejistila jsem, protože pokud ano, překročil by tento majetek 40 000 Kč a musel by se odpisovat. Někde v paměti mám, že vedlejší náklady se u DKP nezahrnují do vstupní ceny, ale nevím jistě a nemůžu dohledat.

Oprava účetnictví a opravné přiznání k DPPO

V únoru 2020 bylo podáno řádné přiznání k DPPO za rok 2019. V březnu 2020 ještě poplatník obdržel doklad časově a věcně patřící do roku 2019. Může ještě poplatník otevřít účetnictví 2019, doúčtovat tento doklad? Do konce března 2020 podat opravné přiznání k DPPO za rok 2019 včetně opravené závěrky?

Účtování nedokončené výroby (služby) v novém roce

U rozpracované zakázky (služby) na přelomu roku, na kterou vznikly náklady, se tvoří nedokončená výroba (121) ve výši vynaložených nákladů, tak aby byl zachován akruální princip a věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s obdobím. Jak postupovat v novém roce? V účetních předpisech je naznačena úprava nedokončené výroby, u metody B skladů, ponechat ji do konce následujícího roku a teprve dle inventury upravit. Ale nedokončená výroba z roku 2019 bude začátkem roku vyfakturována odběratelům. Může se tedy nedokončená výroba (služby) za rok 2019, ihned začátkem roku 2020 přeúčtovat do nákladů a na konci roku 2020 vytvořit nová (aktuální) nedokončená výroba, nebo je správné počkat a až koncem roku 2020 upravit nedokončenou výrobu dle provedené inventury?