Zboží (1046)

DPH při dovozu zboží ze třetí země

Firma ve Švýcarsku nám bude vyrábět přístroj za 60 milionů korun. Platit budeme postupně, nyní jsme obdrželi první fakturu (nikoliv zálohu) na 19 milionů korun. Můžeme DPH přiznat až při převzetí přístroje a jeho proclení nebo máme každou platbu zahrnout zvlášť do DPH a uvést jako dovoz zboží nebo jinak?

Internetový e-shop

Budu si zakládat e-shop na prodej zboží z Číny. Jaký živnostenský list si mám pořídit? Zboží objednám v Číně a bude putovat převážně do zahraničních zemí. Zboží se do ČR ke mně vůbec nedostane, poputuje z Číny rovnou k zákazníkovi. Já budu mít v ČR účet, kam pouze přijde zaplacené zboží zákazníkem a já samozřejmě zaplatím čínskému obchodu. Jak se to bude celé danit? 

Dodání zboží z českého nebo slovenského DIČ

Česká obchodní s. r. o., je registrována k DPH současně i na Slovensku, kde má umístěný distribuční sklad. U dodávek putujících z ČR přímo slovenským zákazníkům používá české DIČ a u dodávek ze slovenského skladu používá slovenské DIČ. Je to tak správně?

Vývoz zboží na opravu a dovoz zpět

V únoru jsme vyvezli zboží do Švýcarska na provedení bezplatné opravy v celním režimu 2100 (dočasný pasivní zušlechťovací styk). Hned v únoru bylo opravené zboží dovezeno zpět (hodnota zpětně dovezeného zboží je dle faktury pro celní účely o cca 700 EUR vyšší než hodnota při vývozu na opravu). Zároveň jsme v této zásilce ze Švýcarska vezli jiné nakoupené zboží a celá zásilka, včetně opraveného zboží, byla v proclena v režimu 4000 (propuštění do volného oběhu). Předpokládám, že vývoz v režimu pasivní zušlechťovací styk nebude v přiznání DPH deklarován. Jak to bude s dovozem opraveného zboží? Je nutné nechat opravit dovozní JSD? Pokud by JSD nebylo nutné opravit, potom by se dovoz opraveného zboží uvedl do řádku č. 7? Jak by to bylo s vykázáním DPH v případě opravy JSD (změna celního režimu na zpětný dovoz po pasivním zušlechťovacím styku)?

Dodatečná sleva na zboží

Jsme plátci DPH. V roce 2018 jsme prodali zboží firmě A (plátce DPH). Tato firma A nám v roce 2019 vyfakturovala (po dohodě uzavřené v únoru 2019) 1/3 částky z faktury roku 2018 jako spoluúčast. Beru to jako dodatečnou slevu ke zboží. Do kterého roku patří náklady z dodatečné slevy na zboží prodané v roce 2018? Jak tedy správně zaúčtovat dodatečnou slevu?

Rozdělení zboží a služby v souhrnném hlášení

Jaké je pravidlo pro rozdělení zboží a služby do souhnného hlášení? Naše firma prodává zboží a v té souvislosti některým zákazníkům fakturuje poštovné, balné do zahraničí (většinou do EU). Vše - zboží i dopravné/balné - je na jedné faktuře. Má tato faktura jako celek spadnout do kolonky v souhrnném hlášení do zboží, nebo se má dělit na zboží a službu? Služba je v malé částce oproti dodanému zboží. 

Fakturace náhradních dílů poskytnutých při reklamaci

1) Dodavatel nám dodá ke zboží některé drobné náhradní dílky na 0 Kč. Naskladníme je za 0 Kč. V rámci reklamace vyfakturujeme za 0 Kč. Je to v pořádku?

2) Máme na skladě náhradní díly ke zboží s hodnotou v Kč. Zákazníkovi je uznána reklamace a vystavena faktura na 0 Kč a dodány náhradní díly. Nevadí takto řešit reklamaci? Na faktuře je napsáno „reklamace“ Obecně bojujeme s fakturací za „nula“ nebo „1 Kč“. Prosím o sdělení, jak to řešit z pohledu DPH a daně z příjmů.

Reklamace zboží

My (dodavatel) i odběratel jsem plátci DPH. Odběratel reklamuje zboží. Dohodli jsme se, že odběratel vadné zboží vracet nebude a dostane od nás nové. Na původní zboží mu vystavíme opravný daňový doklad a na nové zboží novou fakturu. Jak tyto operace zaúčtovat? 

Nákup zboží a vlastnické právo

Účetní jednotka obdržela v prosinci 2018 fakturu za nákup zboží, se splatností do 31. 1. 2019. Na dokladu je doplněna věta: Zboží je do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Zboží bylo prodáno v 12/2018 (zaúčtováno do výnosů). Mohu toto zboží zaúčtovat do nákladů? 

Osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu

Dodáváme dřevěné sedací dílce nábytku zákazníkovi do SRN. Oba jsme plátci DPH, tudíž uplatňujeme § 64 osvobození od DPH. Nyní zákazník požaduje dovážet našim vozidlem tyto dřevěné dílce české firmě (subdodavateli - rovněž plátci DPH), která bude provádět jejich čalounění a do Německa fakturovat jen jejich práci. Nadále od nás ale požaduje fakturaci bez DPH přímo k objednavateli do Německa. Budeme mít od něho potvrzené dodací listy. Za jakých podmínek lze uplatňovat při fakturaci osvobození od DPH? Fakturu včetně DPH českému subdodavateli nechce německý objednavatel akceptovat.