Zboží (1064)

Dobropis na zboží starší 3 let bez DPH

Dostali jsme dobropis na zboží, které se vztahuje k faktuře za zboží starší 3 let a paní účetní mi tvrdí, že v tomto případě se fakturuje bez DPH. Odkazuje se na § 42 (zřejmě odst. 6 a 7) zákona o DPH. Původní zboží bylo fakturováno s DPH. Jak je to správně?

DPH - registrace

Německá společnost, která je registrovaná k DPH v Německu, nakoupí v ČR od české společnosti zboží. Toto zboží obratem prodá na Slovensko - slovenskému občanovi, kdy zboží je tedy dodáno s přepravou z ČR na Slovensko. Má tento německá subjekt registrační povinnost v ČR díky této transakci? Pokud ano, podle jakého ustanovení a má již zdanit ihned tuto první transakci?

Palety za 0 Kč

Jsme a. s., plátci DPH. Prodáváme zboží, které zákazníkům dodáváme na dřevěných paletách. Tyto dřevěné palety nám zákazník někdy bezplatně vrátí, někdy nevrátí, nicméně cena této palety je zakalkulovaná v prodaném zboží. Na vystavenou fakturu píšeme vždy kromě zboží také počet kusů palet, které byly součástí dodávky, ale uvádíme na fakturu - dodací list sazbu 0 Kč, protože tuto informaci na fakturu-dodací list uvádíme pouze pro naši skladovou evidenci, abychom věděli, kolik palet máme k dispozici na skladě. Zboží se bez palety nedá dodat. Je to takhle v pořádku? Já v tomto případě nevidím problém, že to takto uvádíme s 0 Kč sazbou, ale pro jistotu se ptám i na Váš názor. 

Zaúčtování vydané faktury se zahraniční daní

Česká s. r. o. prodává zboží v Německu, sklad zboží je v Německu. Také je v Německu registrovaná k DPH. Jak se zaúčtuje vydaná faktura na prodej zboží v Německu, která obsahuje německou DPH? Na jaké účty se zaúčtují tržby, kam se zaúčtuje odvedená německá DPH? Firma je v ČR neplátce DPH. 

Zvláštní režim použitého zboží - vratky (dobropisy)

Firma prodává použité zboží. Člení je pro výpočet přirážky do dvou skupin (nákupní cena do 1 000 Kč a nad 1 000 Kč). U zboží s nákupní cenou do 1 000 Kč počítá za měsíc přirážku souhrnně (celkový prodej minus celkový nákup v daném měsíci). U použitého zboží nakoupeného nad 1000 Kč sleduje ke konkrétní zásobě nákupní a prodejní cenu v tabulce - vypočte nejprve přirážky ke konkrétním zbožím (pokud vyjde u nějakého zboží záporná přirážka, počítá 0) a poté vypočte z dílčích přirážek přirážku celkovou. Nastávají však případy, že jim po prodeji použité zboží zákazník zboží vrátí a firma toto vrácení akceptuje (zároveň dochází také k vrácení platby). Jak prosím správně postupovat v takovém případě vrácení?

A) Pokud v 5/2019 prodala firma použité zboží zákazníkovi za 500 Kč/ks (nakoupeného do 1 000 Kč/kus) a v 6/2019 ho zákazník vrátí. Firma vystaví dobropis v režimu použitého zboží a v 6/2019 tento dobropis snižuje celkové příjmy o 500 Kč pro výpočet přirážky (i kdyby dobropis zvyšoval nákupní cenu, tak výsledek přirážky zůstává stejný).

B) Jak ale postupovat v případě, že zákazník vrátí další měsíc zboží, které u firmy přesahovalo nákupní cenu 1 000 Kč (např. bylo nakoupeno za 4 000 Kč v 4/2019 a prodáno za 6 000 Kč v 5/2019 a z přirážky 2 000 Kč odvedeno příslušné DPH v 5/2019). Jak se má toto vrácení v 6/2019 projevit pro výpočet přirážky? Je správné, když firma vystaví dobropis na –6 000 Kč a eviduje nově nákupní cenu za 6 000 Kč/kus, a zároveň v 5/2019 nic neupravuje a nejde-li v 6/2019 k prodeji, tak pro výpočet přirážky tato operace je v tomto období neutrální? Naopak až toto zboží prodá za 6 000 Kč např. další měsíc v 7/2019, tak již eviduje přirážku 0 Kč (6 000–6 000=0). Postupuje takto správně?

C) Musí se doprava vždy fakturovat jako vedlejší náklad pro výpočet přirážky, nebo je možné dopravu fakturovat zvlášť jako službu v běžném režimu 21 %? Pokud se doprava musí fakturovat také ve zvláštním režimu, jak postupovat, když firma na jedné faktuře prodává bazarové zboží společně se zbožím v běžném režimu 21 %? Jelikož se jedná softwarově o problém, tak firma odvádí z dopravy v takových případech 21 % jako v běžném režimu, může to být problém?

Škoda na zboží způsobená přepravcem a DPH

Během přepravy našeho zboží k zákazníkovi, došlo k poškození zboží přepravcem. Přepravce uznal, že škodu způsobil. Jelikož zboží bylo možno opravit, nechali jsme zboží opravit. Jedná se o řezačku. Našemu smluvnímu servisu jsme poskytli naše náhradní díly a servis zboží opravil. Následně jsme opravu (tedy práci i ony náhradní díly) fakturovali přepravci, fakturovali jsme včetně DPH. Nyní po nás přepravce požaduje fakturovat s daní pouze samotnou práci (tedy opravu) a náhradní díly máme údajně fakturovat bez DPH. Jaký postup je tedy správný? Máme za to, že se nejedná o náhradu škody, zboží jsme v důsledku poškození nevyřadili, ale opravili.

Účtování dárkových poukazů a slev

Společnost s r. o. má prodejnu TETA. Nakupujeme od dodavatele zboží + někdy poukázky v hodnotě 300 a 500 Kč (nulová DPH). Tyto poukázky prodáme zákazníkům. Zákazník pak s nimi platí buď v naší prodejně, nebo v jiných za zboží. Poukázky, které obdržíme, posíláme zpátky dodavateli a ten nám vystavuje na ně dobropis finanční plnění za převzaté poukázky. Dodavatel nám dobropisuje prolevnění zboží a slevy za Teta klub. Jak celý tento proces účtovat?

Zboží ze třetí země do EU, zboží ze třetí země do třetí země

Firma, plátce DPH, pouze české DIČ, nakupuje zboží ve třetích zemích.

1. Český plátce zakoupí zboží ve třetí zemi. Toto zboží je dopraveno plátci registrovanému v jiné zemi EU (doprava lodí, nikoliv přes jinou zemi v EU přímo od výrobce) a zboží je českou firmou odběrateli fakturováno na jeho DIČ vydaném v JČS EU. Kupující se zavázal k proclení v jeho státě provést sám na své jméno. Dodací podmínky jsou ve smlouvě stanoveny dle podmínky CFR:

a) Dle našeho názoru se sice jedná o dovoz, ale v tomto případě se netýká českého DPH a do formuláře nepatří. B) Bude faktura vystavená na odběratele osvobozená od DPH?

c) Jaký řádek v přiznání k DPH?

d) Má český plátce v zemi dodání nějaké další povinnosti, např. registrace jako plátce v JSČ EU?

2. Obdobná situace jako v bodě 1: Zboží je ze třetí země, dodáno plátci registrovanému v JČS EU. Česká firma zařizuje dopravu od výrobce až k odběrateli v JČS EU ovšem silniční přepravou přes jiné státy v EU. Dodací podmínky jsou shodné jako v bodě 1.

a) Nemá se česká firma registrovat jako plátce v zemi kupujícího?

b) Lze řešit tak, aby nemusela?

3. Zboží zakoupené ve třetí zemi je dodáno odběrateli ve třetí zemi, zboží vůbec nepřechází přes státy EU - dle našeho názoru se nejedná o dovoz, nepatří do přiznání k DPH, následný prodej (fakturace) osvobozený od DPH, na řádek 26? Je to správně?

Vlastní dárkový poukaz na odběr zboží

Obchodní firma vystavila vlastní dárkový šek na odběr zboží ve vlastní prodejně. Tento šek předala jako dar studentovi (při akci vyhlášení nejlepšího studenta). Výše poukazu je 1 000 Kč a platnost tři měsíce.

1. Jedná se o jednoúčelový poukaz z hlediska DPH, když firma žádné fin prostředky nevydala ani neobdržela? Musí odvést DPH v měsíci předání šeku nebo se to DPH vůbec netýká?

2. Jak o tom mám účtovat? V konečném důsledku se asi bude jednat o dar, ale jaké účty použít při vydání poukazu, nebo o tom nebudu účtovat vůbec? Domnívám se, že darování vlastního poukazu není uskutečněné zdanitelné plnění na rozdíl od prodeje.

Pozdě dodaná faktura z EU

Podnikatel, plátce DPH, pořídil zboží z EU od plátce. Faktura je vystavená v únoru 2019, kdy došlo k dodání zboží a současně i k převzetí faktury. K zaúčtování ji však dodal účetní až v květnu 2019. Je potřeba udělat dodatečné přiznání za 1. čtvrtletí 2019?