Zboží (1103)

Vzorky

Společnost obchodující se spotřebním zbožím (na každém jednotlivém kusu je uvedena značka společnosti) poskytuje reklamní vzorky mimo jiné i při těchto příležitostech: zaměstnancům pro použití v zaměstnání, zaměstnancům při narozeninách, obchodním partnerům. Někdy je hodnota do 500 Kč bez DPH někdy je vyšší. Pokud je do 500 Kč bez daně, lze vzorky považovat za reklamní předměty i při příležitostech výše uvedených? Pokud mají hodnotu nad 500 Kč jak dokázat, že jde opravdu o poskytnutí vzorků a ne darů? Pokud by nešlo o poskytnutí vzorků, muselo by se odvádět DPH a náklady (výdejka) by byly daňově neuznatelné?

Zboží z EU jako dar

Jako plátce dph jsem nakoupila zboží z EU, které jsem následně prodala v ČR. Zboží z EU přišlo s tím, že se jedná o dar a k uvedenému zboží nebude faktura. Jak se účtuje nákup tohoto zboží a je třeba něco vyměřit pro přiznání k dph? 

Účtování odebraného zboží z důvodu neplacení

Společnost s. r. o. koupila za 100 000 Kč bez DPH zboží, které za 110 000 Kč bez DPH posléze prodala klientovi, který měl fakturu uhradit formou 5-ti plateb, každý měsíc 1/5. Jelikož klient zaplatil jen jednu splátku, bylo zboží, které bylo do až do jeho splacení majetkem dodavatele odběrateli odebráno a na celkovou částku 115 tis. byl vystaven dobropis. Účtováno bylo takto: 100 000 Kč nákup zboží 504/321 21 000 Kč DPH 343/321 115 000 Kč - prodej zboží 311/604 24.150 DPH 311/343 Platba, kterou odběratel zaplatil, t.j. 1/5 částky byla odběrateli po započtení penále vrácena. Dobropis byl účtován: -115 000 Kč 311/604 zboží - 24.150 311/343 DPH Nyní má dodavatel na zboží nového kupce, který ovšem akceptuje pouze cenu 80 000 Kč bez DPH, jelikož je zboží již použité. Dodavatel vystaví fakturu na prodej zboží, která bude zaúčtována: 80 000 Kč 311/604 zboží 16.800 311/343 DPH Po zaúčtování vznikne z obchodu ztráta 20 000 Kč, oproti původní kupní ceně, neboli výnosy ze smlouvy budou nižší než náklady, je to takto účetně v pořádku? Nemusí se o ztrátě 20 000 Kč nějak ještě účtovat? Pokud ano, prosím o sdělení účtové osnovy, jak přesně zaúčtovat.

Poukaz

Společnost XY provozuje maloobchod i velkoobchod s potravinami a potravinovými doplňky. Má i internetový obchod. Přes internetový obchod si odběratelé nakupují od společnosti XY zboží. Velkoodběratelé dostávají zboží se slevou 10 %. Nyní mají velkoodběratelé možnost koupit si prostřednictvím internetového obchodu od společnosti XY dárkový poukaz, na zboží z internetového obchodu (jde o zboží se sazbou DPH 21 % i 15 %). Poukaz má nominální hodnotu 1 000 Kč, velkoodběratel si ho může koupit se stejnou slevou, jako si nakupuje zboží - tedy s 10% slevou = pořídí ho tedy za 900 Kč. Předpokládáme, že jde podle zákona o DPH o víceúčelový poukaz a při prodeji poukazu velkoodběrateli neodvádí společnost XY žádné DPH. Poukaz na zboží velkoodběratel daruje nebo přeprodá svým zákazníkům (podnikající i nepodnikající fyzické osoby). Zákazníci poukaz mohou uplatnit pouze na nákup zboží u tohoto konkrétního velkoodběratele, (který prodává zboží nakoupené od společnosti XY) a ten je následně pak uplatní na nákup zboží u společnosti XY. Pokud tedy pak velkoodběratel nakoupí u společnosti XY zboží v hodnotě např. 2 000 Kč + 21 % DPH a uplatní poukaz v nominální hodnotě 1 000 Kč, který nakoupil od společnosti XY za 900 kč, z jaké konkrétní částky bude společnost odvádět DPH? Vztahuje se na tuto situaci ustanovení § 36 odst.7 a 8 ZDPH? Jak konkrétně? Jak se o této transakci bude účtovat na straně společnosti XY?

 

Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů na nákup zboží při účtování metodou B

Společnost nakupuje zboží a nákup účtuje způsobem B na účet 504100. Vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo) ke zboží účtuje na účtě 504200. Na konci roku byla provedena inventura zboží a stav skladu zaúčtován na 132100/504100. Ve skladovém hospodářství se nerozpočítávají vedlejší pořizovací náklady do hodnoty zboží na skladě. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů, dle kterého by měly zůstat náklady na účtu 504200 a zbytek by byl přeúčtován na 132200/504200?

Nákup zboží z Franice

Klient, český plátce DPH, nakoupil zboží ve Francii od neplátce DPH. Francouzská firma není plátcem francouzské a ani jiné DPH. Nákupy jsou prováděny pomocí objednávky v mailu, přímo do té firmy. Zboží je zasíláno poštou. Má tato situace nějaký vliv na DPH v Česku?

Prodej v ČR s dodáním na Slovensko

Pokud prodávám českému zákazníkovi zboží a zajištuji mu také dopravu a zákazník chce zboží zavést na Slovensko, mohu mu to prodat s českou DPH a máme za to nějakou odpovědnost? Kdyby si dopravu zajišťoval sám tak o tom nevím, že veze na SK a nemusí mě to zajímat.

DPH v roce 2020 – nákup a prodej zboží v EU

Český plátce DPH nakupuje zboží od slovenského plátce DPH. Toto zboží je českým plátce prodáno chorvatskému plátci DPH. Zboží je dopraveno ze Slovenska přímo ke konečnému odběrateli do Chorvatska. 1) Dopravu zajišťuje vlastními kamiony buď český, nebo slovenský plátce. V tomto případě je od slovenského dodavatele faktura bez slovenské DPH a český plátce vykazuje toto pořízení v řádku 30 přiznání k DPH – třístranný obchod. Následný prodej zboží chorvatskému plátci uvede prostředník v řádku 31 přiznání k DPH a vystavená faktura bude bez českého DPH s poznámkou, že se jedná o třístranný obchod. 2) Dopravu zajistí chorvatský plátce, tj. naloží zboží na Slovensku a odveze do Chorvatska. V tomto případě slovenský plátce vystaví fakturu pro Čecha se slovenskou DPH. Český plátce si bude nárokovat slovenskou DPH prostřednictvím portálu slovenského finančního úřadu. Nevzniká mu dle zákona o DPH na Slovensku povinnost registrace. V přiznání k DPH nákup zboží od slovenské firmy neuvádí. Prodej chorvatské firmě uvede v řádku 26 přiznání k DPH a vystaví fakturu s poznámkou přenesení daňové povinnosti? Dotaz : A) K bodu 2 : Prodej chorvatské firmě uvede český plátce v řádku 26 přiznání k DPH a vystaví fakturu s poznámkou přenesení daňové povinnosti? Nebo vzniká českému plátci povinnost registrace v Chorvatsku. Nebo musí fakturovat s českou DPH ? B) K bodu 1 - je uvedený postup českého plátce správný?

Osvobození od DPH při přemístění zboží do jiného členského státu

Které důkazní prostředky potřebujeme k prokázání osvobození od DPH při přemístění zboží do jiného členského státu, když přepravu si zajišťuje odběratel sám vlastním osobním automobilem? Jeden důkazní prostředek je čestné prohlášení odběratele, ale co druhý důkazní prostředek?

Prodej zboží do třetí země

Společnost s r. o., tuzemský plátce DPH, prodá nefunkční kombajn do Polska neplátci DPH. Je tento prodej zdanitelným plněním osvobozeným od DPH dle § 66 zákona o DPH, nebo je nutno vystavit fakturu včetně DPH?