Ing. Jiří Nigrin (1281)

Odpisy automobilu

Společnost pořídí automobil za cenu 80 000 Kč. Na základě ceny je to drobný majetek a může se dát do nákladů. Ještě zaplatí přepis vozu 800 Kč. Vstupuje přepis vozu do hodnoty majetku? Potom by cena byla 80 800 Kč a automobil by se musel odpisovat?

Zimní set alu kol včetně pneumatik a pořizovací cena vozidla

Společnost pořídila do majetku nové vozidlo. Společně s vozidlem byl pořízen i zimní set alu kol (disky + pneumatiky) v ceně 74 560,00 Kč (cena uvedena souhrnně za disky i pneumatiky) a 4 senzory tlaku pneumatik pro zimní set alu kol. Měla by se do pořizovací ceny vozidla zahrnout i cena zimního setu alu kol včetně pneumatik a také cena senzorů tlaku pro tento set? Pokud by se jednalo pouze o nákup zimní sady pneumatik, do pořizovací ceny vozidla by cena zimních pneumatik nevstupovala, ale jak je to v případě pneumatik včetně disků (cena fakturována souhrnně za celou sadu, dle dodavatele není možné cenu za pneumatiky a disky rozdělit)?

Havarijní pojištění auta v s. r. o.

Firma s. r. o.- vlastní automobil (v TP je vlastník). Smlouva na havarijní pojištění: pojistník - jediný společník, vlastník s. r. o. Veškeré pojištění hradí s. r. o. Mohu na základě takové smlouvy uplatnit havarijní pojištění daňově?

Nezařazený majetek v r. 2020

V naší a. s. jsme v 5/2020 koupili a zařadili do užívání stroj za 55 000 CZK. Dle tehdejších předpisů to byl hmotný majetek, který se měl odepisovat účetně i daňově (účetní i daňový limit pro majetek byl v r. 2020 v naší a. s. nastaven stejně tzn. od 40 000 CZK). Až v 7/2021 jsme zjistili chybu, a sice, že jsme majetek neodepisovali ani účetně ani daňově v r. 2020 - majetek zůstal na pořizovacím účtu 042. Jde o to, jak chybu z r. 2020 odstranit. V r. 2021 jsme v účetnictví i daních změnili limity pro majetek a to na 80 000 CZK. Možná budeme dávat DODAP do r. 2020 (i z jiných důvodů). Lze 55 000 CZK dát do DODAP r. 2020 jako náklad - díky změně v legislativě? Ideálně postupovat pokud bychom nedali DODAP do r. 2020? Lze v r. 2021 dát 55 000 CZK do nákladů vzhledem k novým limitům?

Oprava vozu, registrační značka v depozitu

Fyzická osoba letos koupila auto na LPG, registrační značku odevzdala do depozitu a probíhá rozsháhlá oprava. Po ukončení opravy registrační značku vyzvedne a začne provozovat. Lze zahrnout faktury za opravy a náhradní díly přímo do výdajů? Odpis by pak byl z kupní ceny vozu? Nebo opravy musí vstupovat do ceny vozu?

Alkohol tester, COVID testy - OSVČ bez zaměstnanců

Lze uznat jako daňový výdaj alkohol tester a COVID testy u OSVČ bez zaměstnanců?

Daňový režim prodeje nemovitostí ve spoluvlastnictví manželů při výkonu podnikatelské činnosti jednoho z nich

Manžel získal darem od své matky pozemky, načež manžel následně poloviční podíl na těchto pozemcích daroval své ženě. Z toho usuzuji, že dotčené pozemky nejsou součástí SJM. Dále manžel postavil na pozemcích v rámci své podnikatelské činnosti rodinné domy, které prodal. Protože polovinu pozemků vlastnila jeho žena, získala taktéž poloviční podíl na těchto budovách, které tak splynuly s pozemky. Jedná se nyní o daňové dopady u obou manželů. Je-li předpoklad, že nemovitosti nespadají do SJM, správný, pak každý z manželů zdaní polovinu z prodeje. Je správná domněnka, že manžel zdaní příjem v rámci § 7 jako příjem z podnikání a manželka jako § 10 ostatní příjem, protože podnikatelské činnosti se nevěnuje (je na rodičovské dovolené)? Může manželka uplatnit polovinu výdajů, které manžel vynaložil na stavbu nemovitostí v rámci své podnikatelské činnosti? Je možné případně zdanit příjem manželky u manžela? Je správná teze, že prodejem nemovitostí se manžel stal plátcem DPH, zatímco jeho žena nikoliv, neboť samostatně neuskutečňuje ekonomické činnosti?

Dílna vystavěná na pozemku matky podnikatele

OSVČ i chce postavit pro účely podnikání dílnu na pozemku své matky.

1) Pokud by matka od syna za využívání části svého pozemku na tuto stavbu nechtěla žádné peníze, mohl by syn stavbu po dokončení odepisovat a zároveň by jemu a ani matce bezplatné užívání pozemku nepřineslo žádné daňové důsledky? Nebo je nutné, aby platil matce nájemné za zastavěný pozemek?

2) Pokud by syn přestal podnikat, jaké daňové důsledky by měl fakt, že by na matčině pozemku zůstala postavená dílna?

Krádež - účtování

Společnost účtuje zásoby dle „A“. Do obchodu se vloupal zloděj a byla vyčíslena škoda 434 000 Kč (pořizovací cena zboží). Policie ukončila vyšetřování se závěrem: „neznámý pachatel“. Jaké je správné účtování? Odečtení ze skladu? Účtování o škodě, která nebude uhrazená? Předpokládám, že DPH se toto nedotkne.

Speciální brýle pro zaměstnance

Právnická osoba s. r. o. zaplatí své zaměstnankyni - doktorce speciální dioptrické brýle s proticovidovou úpravou. Bude se jednat o daňově uznatelný náklad s. r. o. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnance)? Jestliže se bude jednat o nedaňový náklad musí být optika zdravotnickým zařízením? Bude toto nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci na straně zaměstnance osvobozené?