Ing. Jiří Nigrin (1051)

Vstupní cena dlouhodobého majetku - zahrnutí dalších nákladů

Společnost provozuje balírnu suchých plodů na balicích linkách. V prostoru balírny jsou v současné době tři balicí linky a letos budeme pořizovat čtvrtou. Aby se nová linka do balírny vešla, museli jsme nechat pootočit jednu ze stávajících balicích linek o 90 stupňů. K tomu bylo nutné, aby dodavatel upravil jednu z jejích podpěrných nohou pro stojan, namontoval ji a znovu propojil tuto stávající linku s pásovým dopravníkem zboží. Měli bychom tuto úpravu stávající linky zahrnout do vstupní ceny nové balicí linky a odepisovat nebo je možné ji zaúčtovat rovnou do nákladů?

Vstupní cena pro odpisování bytu při pronájmu

Fyzická osoba - občan ČR - zdědil před 2 roky do svého výlučného vlastnictví byt. Nyní jeho manželka by chtěla tento byt pronajímat a uplatňovat odpisy. Mohou manželé rozšířit smlouvou SJM na tento byt? Když by to bylo možné, může pak manželka byt pronajímat a uplatňovat z ceny bytu pro účely dědického řízení odpisy do nákladů? V případě, že ne, tak lze uplatnit reprodukční cenu k datu zahájení pronájmu (dle znaleckého posudku či ocenění realitní kanceláří)?

Výdaje za cestovné OSVČ

OSVČ uplatňuje paušální výdaj na dopravu, automobil má zařazen v obchodním majetku, odpisuje ho ve výši 80 %. Může si při cestách uplatnit nějaké další výdaje? Např. cestuje-li do zahraničí na veletrh, kde vybírá materiál pro svůj obchod a prodej a spí tam dvě noci, může uplatnit v daňových nákladech výlohy za ubytování v hotelu, snídani či oběd v restauraci? Umožňuje ještě nějaké jiné „paušální“ náhrady zákon o daních z příjmů využít? Jak to vyřešit v případě, že s OSVČ cestuje rodinný příslušník a platby např. v hotelu OSVČ platí za oba dva - dát polovinu do nedaňových nákladů nebo musí hotel vystavit fakturu pouze jen pro OSVČ? Jak se toto v praxi řeší - je stejné řešení např. při využití počítače? Může OSVČ zařadit do obchodního majetku celý počítač a uplatnit např. poměrem odpis - soukromé x podnikatelské využití počítače?

Vstupní cena auta pro daňové odpisování u plátce DPH

Plátce DPH, OSVČ, vede daňovou evidenci a na automobil uplatňuje paušální výdaje na dopravu. V červnu chce nakoupit automobil za 1 000 000 Kč + 210 000 DPH. Auto bude využívat z 50 % pro podnikání a z 50 % pro své soukromé účely. Předpokládáme, že nákup proběhne v červnu a 1 210 000 Kč bude z účtu v červnu zaplaceno.

1) Uvede OSVČ do přiznání k DPH na řádku 40 - 500 000 Kč a 105 000 Kč DPH?

2) Případnou změnu poměru využití budeme řešit v prosincovém přiznání na řádku 60?

3) Doklady od PHM nechce OSVČ uplatňovat jako odpočet - je to možné ačkoliv budeme uplatňovat odpočet u auta? Nemusíte tedy žádné doklady za PHM do DPH, resp. i do daňové evidence dávat? Můžete ale dát do daňové evidence doklady např. z oprav či např. nákup zimních pneumatik a uplatnit odpočet také v poměru 50/50 a pak je případně také vyrovnat v posledním zdaňovacím období?

4) Z pohledu daňové evidence - kdy musíme automobil zařadit a v jaké ceně (máme ho zařadit např. v červenci, kdy ho začneme užívat a vstupní cena bude 1 000 000 + částka neuplatněné DPH, tj. celkem 1 105 000 Kč)? V dalších letech již vstupní cenu neupravujeme dle poměrového koeficientu - ta zůstává stejná jako na začátku, tj. změna poměrného koeficientu na DPH vliv nemá - najdu toto někde v zákoně o daních z příjmů?

5) Je možné tento automobil po 5 letech, po odepsání, vyřadit z obchodního majetku? Nebudeme tímto krokem nic danit?

Automobil v podnikání

Firma s. r. o. bude prodávat osobní automobil,který měla v majetku a uplatnila si při jeho pořízení DPH poměrným nárokem. Je nutné při jeho prodeji odvést DPH i z té části DHM, která nebyla určena pro ekonomické účely, když již uplynula lhůta pro úpravu odpočtu daně (více než 5 let)? Pokud je prodáváno osobě blízké, je lepší prodávat za odhadní cenu? U nově pořizovaného auta opět uplatníme poměrnou část DPH - lze toto již u zálohy? U ostatních nákladů (PNEU, opravy) uplatnit DPH také jen v poměrné výši nebo vůbec a celé ponechat v nákladech?

Povinné školení řidičů

Zaměstnanci - řidiči nákladních vozidel, slovenského občanství, který nemá český řidičský průkaz -, končila platnost profesního průkazu řidiče. Dle slovenských předpisů absolvoval na Slovensku povinné školení, které si sám objednal a uhradil, aby mu byl vystaven průkaz řidiče na 5 let. Vše po dohodě se zaměstnavatelem. Jaké daňové dopady budou pro firmu a pro zaměstnance po proplacení tohoto školení a kolkové známky za průkaz zaměstnavatelem zaměstnanci?

Vyřazení automobilu z podnikání

Jsem fyzická osoba, plátce DPH, která pořídila v roce 2010 osobní automobil do podnikání, DPH bylo uplatněno.

1) Pokud letos vyřadím automobil z obchodního majetku pro osobní potřebu, jsem povinna odvést DPH? Z jaké ceny by se DPH odvádělo? Na zdanění v dani z příjmů by toto vyřazení nemělo žádný vliv?

2) Pokud bych automobil darovala dceři, k datu darování bych musela odvést DPH? Jaký by toto mělo vliv na daň z příjmů?

EET při prodeji vyřazeného majetku

Společnost s r. o., dříve výrobní firma, nemá již aktivní činnost, ale postupně odprodává vyřazený majetek. Může úhradu za tento majetek inkasovat v hotovosti, aniž by musela evidovat v EET? 

Likvidace autovraku

Společnost, plátce DPH, prodala jiné společnosti, také plátci DPH, autovrak na náhradní díly. Bude v tomto případě faktura s DPH? A pokud by autovrak byl prodán na šrotiště k ekologické likvidaci, tak by to bylo v režimu PDP jako šrot? 

Vložení osobního automobilu do obchodního majetku

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, chce k 1. 1. 2019 zařadit do obchodního majetku osobní automobil pořízený v roce 2014. Jakou cenou se oceňuje takto pořízený majetek? Zůstatkovou cenou, jakou by měl, kdyby byl rovnoměrně odepisován? Nebo je nutné nechat majetek ocenit znalcem? Mohu takto vložený majetek odepisovat? Mohu uplatňovat jako daňově uznatelné výdaje veškeré výdaje související s údržbou majetku a také majetek popř. technicky zhodnotit a toto technické zhodnocení odepisovat? Platí, že nárok na odpočet DPH je do 3 let od pořízení majetku, takže v tomto případě již nemá plátce nárok na odpočet DPH?