Daň ze závislé činnosti (190)

Zrušené životní pojištění a dodanění dříve uplatněné odpočty

Když zaměstnanec zrušil životní pojištění, tak musí dodanit dříve uplatněné slevy. Pokud došlo ke zrušení životního pojištění v roce 2021, tak musí v roce 2022 podat daňové přiznání za rok 2021 a tam provede dodanění - jde mi o počítání roků 10 let zpětně - bude dodaňovat uplatněné slevy za roky 2011 - 2020, nebo 2012 - 2021?

 

Náhrada bankovních poplatků při poukazování spoření zaměstnance na jeho běžný účet

Zákon o dani z příjmů [§ 6 odst. 9 písm. písmeno u)] uvádí: „částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci“.

Platí osvobození i od bankovního poplatku pro poukazování spoření zaměstnance na jeho BÚ? Spoření mu srážím měsíčně ze mzdy a poukazuji na jeho běžný účet.

Náklady na pracovní povolení budoucího zaměstnance

Dle vnitřní směrnice společnosti jsou náklady na žádost o pracovní povolení/vízum budoucího zaměstnance hrazeny společností. Lze tyto náklady považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Ošetřovné po celý měsíc a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance

Zaměstnankyně po celý kalendářní měsíc duben ošetřovala své dítě - krizové ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školky. Zaměstnavatel zaměstnankyni přispívá na její penzijní připojištění se stát. příspěvkem měsíčně 800 Kč. Tento příspěvek zaplatil také v měsíci dubnu. Představuje tato platba nějaký problém nebo nemá žádný význam, neboť se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů, a tudíž i od sociálního a zdravotního pojištění ?

Zálohová daň u zaměstnance ze Slovenska

Tuzemská akciová společnost zaměstnává slovenského pracovníka, který pracuje na našem území o odvádí za něho zálohou daň a pojištění v ČR. Nyní tento slovenský zaměstnanec uzavřel DPČ se slovenskou firmou, ale práci bude vykonávat na území ČR. Vznikla tedy povinnost zahraničního zaměstnavatele se registrovat v ČR, u sociálního pojištění je povinnost registrace na Praze 8 u zdravotního pojištění u VZP, co se týče daně z příjmu, vzniká plátcova a pokladna a bude se registrovat tam, kde se nachází potřebné doklady. Je tomu tak?

Stravenkový paušál ve svátek

Zaměstnanec má 40hodinovou rovnoměrně rozvrženou týdenní pracovní dobu (pondělí až pátek). Ve 4/2021 byl v práci ve svátek - 5. 4. 2021, kde odpracoval celou 8hodinovou směnu. Může za tento den práce ve svátek dostat peněžitý stravenkový paušál? Předpokládám, že se nejedná o přesčas, když svátek vyšel na pracovní den - pondělí.

Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti

Do kdy může uplatňovat rodič slevu na studující dítě, pokud toto dítě studuje učiliště a nikde nepracuje? Uplatňuje se sleva pouze do měsíce ukončení studia nebo do 31. 8., jako je tomu u studia střední školy? 

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Pobírám příspěvek na bydlení od úřadu práce. Dokladám výši čtvrtletního příjmu pro výpočet výše dávky (vystavuje zaměstnavatel). Nyní jsem dokládala příjmy za 1. čtvrtletí 2021, v únoru mi bylo provedeno vyúčtování daně z příjmu. Dodatečně jsem uplatnila slevy na děti, takže mi bylo vráceno cca 37 000 Kč. V potvrzení za únor je k čisté mzdě přičteno cca 12 680 Kč, což je asi část z těch vrácených daní. Je to tak správně? Myslela jsem, že se to do příjmů nezapočítává. 

Zálohová nebo srážková daň

Zaměstnanec (hlavní pracovní poměr, podepsané prohlášení) odpracoval v březnu pouze 2 dny, zbytek byl na OČR. Hrubá mzda za tyto 2 dny je 2609 Kč. Bude se mu strhávat záloha na daň nebo zaplatí daň srážkou? 

Vyúčtování daně ze závislé činnosti, příloha nerezidenti, povinnost zjišťování daňového domicilu zaměstnavatelem

Firma zaměstnala na DPP v 1/2020 dva občany SVK. Oba podepsali prohlášení - sleva na poplatníka. Místo výkonu práce měli v ČR. V prohlášení zaměstnanci vyplnili část prohlášení patřící k nerezidentovi (identifikaci občanského průkazu, místo svého bydliště), ovšem pole - "Stát, ze kterého jste daňovým rezidentem" nevyplnili. Druhý z nich dostal v 7/2020 po dokončení studia pracovní smlouvu na HPP (opět místo v ČR, sleva na poplatníka), sociální i zdravotní pojištění je odváděno českému státu podle českých předpisů. Tito zaměstnanci si nepožádali o roční zúčtování (zřejmě nemají žádné další slevy - děti apod.). Je nutné tyto zaměstnance vyplnit do přílohy č. 2 (jako daňové nerezidenty) ve vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti FO? Zaměstnavatel netuší, zda jsou daňoví nerezidenti - protože nezkoumá jejich stálé bydliště a vazby na ČR/SK - jak moc dojíždí apod. Obecně první na DPP je předpoklad, že spíš je rezident SK, u HPP spíš rezident ČR. Ale rozhodně nechce spekulovat, kdo je rezident a zároveň tyto zaměstnance zbytečně obtěžovat s byrokracií, protože si o roční zúčtování a žádné slevy pro rezidenty nepožádali. Jakým způsobem je možné toto řešit? Mají se tito zaměstnanci do přílohy napsat? Je nutné je někam poslat, aby se zjistilo, zda jsou daňoví rezidenti?