Roční zúčtování a podání přiznání k DPFO

Požádal jsem mzdovou účtárnu o potvrzení o příjmech k HPP, dále jsem dostal potvrzení o DPP na srážkovou daň, ale nyní jsem zjistil, že přiznání podávat nemusím. Mohu požádat mzdovou účtárnu o roční zúčtování z HPP, ačkoli mi již vystavila potvrzení, nevadí to? A do kdy jí mohu požádat, musím písemně či se stačí e-mailem či telefonem ústně domluvit? Kdy mi pak přijde vratka daně ze mzdové účtárny? 

Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku

Jsme česká firma, daňový rezident ČR, a plánujeme zaměstnat na Slovensku zaměstnance, občana SR, místo výkonu práce také SR. Jaké povinnosti máme vůči SR z hlediska daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance a odvodů za zaměstnavatele? 

Příjem ze soutěže

Zaměstnavatel chce vyhlásit soutěž. Ze správných odpovědí na zadanou otázku vylosuje zaměstnance, který dostane finanční odměnu 10 000 Kč. Je zapotřebí tuto částku zaměstnanci dodanit a odvést odvody na pojištění?

Dvakrát uplatněná sleva na poplatníka

Společnost zaměstnává zaměstnankyni, která má s námi uzavřenou pracovní smlouvu, jedná se o poloviční úvazek, má hrubou mzdu 6 100 Kč. U nás podepsala růžové prohlášení (slevu na poplatníka) a současně (z neznalosti) podepsala růžové prohlášení i u druhého zaměstnavatele, kde pracuje na DPP. Musí zaměstnankyně podat sama DPFO za rok 2018? Pokud ano, tak bude mít dvě potvrzení o zdanitelných příjmech s uplatněnou slevou na poplatníka z obou zaměstnání? Jak máme vyřešit ten problém? Pokud nemusí podávat DPFO a zaměstnankyně požádá o roční vyúčtování, který zaměstnavatel to vyúčtování provede?

Daňový bonus - pracující student

Má nárok zaměstnankyně na daňový bonus na dceru, která studuje na vysoké škole (bakalářské studium), má potvrzení o studiu a studium ukončí v červnu 2018 a od října 2019 bude pokračovat dálkově v magisterském studiu? Současně dcera pracuje na hlavní pracovní poměr s polovičním úvazkem a je důchodově pojištěná již od ledna 2018 a bude pracovat i v roce 2019. Věku 26 let nedosahuje a v roce 2019 dosahovat nebude. Za které měsíce si může zaměstnankyně daňový bonus uplatnit v roce 2018 a v roce 2019?

Zdanění zahraničních příjmů

Potřebuji poradit se zdaněním zahraničních příjmů ze závislé činnosti. Budu vyplňovat daňová přiznání za rok 2018, protože budu uplatňovat úroky z hypotečního úvěru. Mám pouze příjmy ze závislé činnosti, a to: v lednu 2018 jsem byl zaměstnancem české firmy v České republice a v únoru až prosinci 2018 jsem zaměstnancem slovenské firmy na Slovensku, kam denně dojíždím z České republiky. Od obou firem budu mít potvrzení o zdanitelných příjmech. Plat dostávám ze Slovenska v eurech. Slovenský zaměstnavatel za mě odvádí ze mzdy sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň. Příjem ze Slovenska přepočtu jednotným kurzem, stanoveným za rok 2018, který bude zveřejněn v lednu 2019? Ř. 31 DAP – příjmy od českého a slovenského zaměstnavatele Ř 32 - úhrn povinného pojistného – tj. 34 % příjmů ze Slovenska plus pojistné dle Potvrzení od českého zaměstnavatele Ř. 33-36a už nevím. Kde si v DAP započtu daň zaplacenou na Slovensku? Musím také vyplnit Přílohu č. 3 DAP? Děkuji 

Roční zúčtování daně a náhrada za pracovní úraz

V 10/2018 k nám nastoupil nový zaměstnanec, který v 5/2018 u předchozího zaměstnavatele utrpěl pracovní úraz. Dosud obdržel od tohoto zaměstnavatele pouze náhradu za ztrátu na výdělku. Od Kooperativy ještě žádné odškodnění nedostal. V jakém případě mohu tomuto zaměstnanci provést roční zúčtování daně z příjmu? Předpokládám, že pokud k 31.12.2018 neobdrží od Kooperativy žádné odškodné, RZD za rok 2018 mu provedu a za rok 2019 ( pokud mu Kooperativa v tomto roce odškodné vyplatí) , bude si muset tento zaměstnanec RZD udělat sám, z důvodu, že ve stejném období bude mít vyplacené 2 souběžné příjmy. Nejsem si jistá, jestli na tuto povinnost má vliv výše částky vyplacené Kooperativou ? Není stanoven nějaký limit, do výše kterého by tento příjem nebyl považován za souběžný a zaměstnanec mohl požádat o RZD svého nynějšího zaměstnavatele? 

Proplacená spoluúčast

Zaměstnanec měl v areálu společnosti, kde pracuje zaparkované své vlastní - soukromé vozidlo, které bylo poškozeno. Viník se nezjistil ani nepřiznal. Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnancem, aby si nechal vozidlo opravit na své vlastní náklady, škodu uplatnil u své pojišťovny. Spoluúčast na pojistce zaměstnance činí 5 000 Kč. Tuto částku zaměstnavatel zaměstnanci uhradil. Na straně zaměstnavatele je jedná o nedaňový náklad? Co na straně zaměstnance?

Roční zúčtování/daňové přiznání

Zaměstnankyně (Slovenka) má otevřenou živnost na Slovensku (kde měla z počátku roku minimální příjmy) a zároveň je zaměstnaná zde v Česku (jen jako zaměstnanec, zde v Česku nepodniká), její příjmy v Česku jsou tudíž více než 90 % + je studentkou VŠ (česká škola). Jak je to případně s ročním zúčtováním/daňovým přiznáním? Může si příjmy ze zaměstnání vyřešit zde v Česku nebo musí komplet vše řešit jen na Slovensku, aby bylo zamezeno dvojímu zdanění?

Daňové zvýhodnění na dítě - potvrzení o studiu

Dítě dosáhne 18 let v březnu 2019. Mohu doložené potvrzení o studiu vystavené školou na začátku školního roku, tj. ze září 2018 považovat jako dostačující, nebo musím vyžadovat nové potvrzení vystavené až v měsíci zletilosti?