Místo plnění (312)

Místo plnění - oprava silnice v Polsku

Klient prování opravu cest tryskovou technologií - opravy v rámci ČR jsou prováděny v režimu přenesené daňové povinnosti jako stavebně montážní práce dle § 92. Nyní má ale nabídku provádět stejné práce v Polsku. Bude místo plnění dle § 9 nebo dle § 10 zákona o DPH? Je silnice nemovitost?

Přijetí služby z třetí strany a DPH

Česká akciová společnost nakoupila doplněk SW pro e-shopy. Dodavatelem je australská společnost. Jak je to s DPH? Jsme povinni DPH přiznat a máme nárok na odpočet? A v případě že ano, do jakého řádku v přiznání k DPH částku uvedeme?

Dodání zboží z českého nebo slovenského DIČ

Česká obchodní s. r. o., je registrována k DPH současně i na Slovensku, kde má umístěný distribuční sklad. U dodávek putujících z ČR přímo slovenským zákazníkům používá české DIČ a u dodávek ze slovenského skladu používá slovenské DIČ. Je to tak správně?

Sklad v jiném členském státě – registrace k DPH

Česká firma dodává zboží do Maďarska. Z tohoto důvodu si pronajala sklad na Slovensku, do kterého si přiveze z ČR maďarskými zákazníky objednané zboží, a toto zboží se po přeložení ihned rozváží do Maďarska. Z tohoto skladu nejde žádné zboží zákazníkům na Slovensko. Objednávky z Maďarska i fakturace se zpracovávají v ČR. Bude nutná registrace k DPH na Slovensku? Jak by tomu bylo, kdyby slovenská firma měla obdobný sklad v ČR pouze za účelem zásobení německého trhu. Musela by se v ČR registrovat k DPH?

Povinnost stát se identifikovanou osobou pro slovenského dodavatele služeb

Slovenský podnikatel, neplátce DPH na Slovensku, dodává do ČR služby českému plátci. Nejde o službu vztahující se k nemovité věci ani o přenesenou daňovou povinnost. Podle § 6c odst. 2 zákona o DPH je plátcem ode dne prvního poskytnutí služby. Je tomu tak? Existuje důvod, proč by mohl být v ČR identifikovanou osobou?

Neplátce DPH a služby pro občany a firmy z EU

Neplátce DPH poskytne služby ve formě startovného na území České republiky pro občany EU a také firmy v EU dle § 10 ZDPH. Musí se neplátce stát ze zákona osobou identifikovanou a odvést DPH ke dni poskytnutí služby? Myslíme si, že nikoliv, jelikož neplátce neposkytuje službu do Evropské unie, služba byla zde na území ČR, a tím pádem se nemusí stát identifikovanou osobou. 

Dodání zboží s instalací do třetí země

Budeme dodávat zboží s instalací do 3. země a fakturovat budeme na českého plátce. Jak je to s DPH?

DPH - dodání zařízení s montáží na Slovensko

Jsme právnická osoba, plátce DPH v ČR. Máme uzavřenou smlouvu na výrobu zařízení, dodání a montáž tohoto zařízení na Slovensko (naši zaměstnanci budou zařízení montovat na Slovensku). Jedná se o regálovou techniku, která bude pevně ukotvena do stavby. Smlouva je uzavřena se slovenskou firmou, plátcem DPH na Slovensku.

Jedná se o dodání zboží a služby do EU - budu fakturovat bez DPH v režimu přenesení daňové povinnosti? Montáž je součástí dodávky, a tedy celé plnění bude vedeno jako dodání zboží do EU na ř. 20 daňového přiznání? V případě, že majitelem nemovité věci je tato slovenská firma.

Jak by se lišilo dodání stejného plnění stejné firmě na Slovensku, kdyby tato nebyla majitelem nemovité věci a následně toto zařízení prodávala (fakturuje, je subdodavatelem) slovenské firmě - majiteli nemovité věci?

 

Faktura ze třetí země za reklamní plochu mimo EU

Českému plátci DPH přišla faktura od dodavatele - společnosti z Arabských emirátů - za poskytnutou reklamní plochu. Kam patří tato služba do přiznání k DPH? Patří do řádku 12 daňového přiznání, nebo do přiznání DPH se faktura uvádět nebude?

Fakturace mezi tuzemskými plátci za služby v zahraničí, přefakturace nákladů za letenky

Jsme tuzemští plátci DPH, společnost s. r. o. Od jiného tuzemského plátce jsme obdrželi fakturu za zprovoznění parního kotle, který byl dodán do Arménie slovenskou společností. Je správný postup, že faktura je vystavena včetně 21% DPH ? Dále nám rovněž tato společnost přefakturovává cenu letenek (Vídeň - Jerevan a zpět) rovněž včetně DPH. Je to v pořádku?