Místo plnění (361)

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Sazba DPH a místo plnění u wellness pobytu pro osobu povinnou k dani se sídlem v jiném členském státě

Lázeňská společnost, plátce DPH, provozuje hotel v ČR a poskytuje wellness pobyt (balíček) osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě. Wellness pobyt obsahuje ubytování se snídaní, stravování – plnou penzi a wellness služby - klasickou masáž, minerální koupel, inhalaci CO2 a kosmetické ošetření. Kde bude místo plnění a jakou sazbou DPH plnění zdanit?

Poskytnutí služby odběrateli z Číny

Čínská firma (v ČR nemá provozovnu, není plátce v ČR) dodává do ČR součástky českému odběrateli, ten přiznává dovoz tohoto materiálu. U nás (české s. r. o., plátce DPH) si čínská firma objednala kontrolu kvality těchto součástek, práce budou provedeny v ČR v prostorách, které máme v nájmu. Teprve pak půjdou součástky do výroby u zmíněného českého odběratele. Tuto službu budeme fakturovat čínské firmě jako službu s místem plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, tj. bez DPH. Je tento postup správný?

DPH u videokonferencí - seminářů

V poslední době se vedou semináře převážně bez osobní účasti účastníků konference v místě konání akce. Způsob vedení seminářů prostřednictvím videa probíhá tak, že se jedná o komplexní službu zahrnující nejen samotnou konferenci, ale i vydání sborníku; dále jedná se o službu poskytovanou v určitém čase a místě, tj. nelze do konference vstupovat kdykoliv jako například do on-line videopůjčuvny; internet a konferenční SW je pouze nástroj, který vyžaduje lidskou obsluhu moderátora v místě konání, tj. v tuzemsku. Posuzujeme tuto službu poskytnutou tuzemským plátcem DPH zahraničním účastníkům videosemináře podle § 10b zákona o DPH nebo podle základního pravidla § 9 zákona o DPH u osob povinných k dani? Jaký by byl postup u osob nepovinných k dani? Postup podle § 10b zákona o DPH, tudíž bychom aplikovali tuzemské DPH, nebo bychom měli spíše volit postup podle § 10i písm. c) zákona o DPH? Problém vidím v té osobní účasti, která zkrátka není, a uvažuji absenci osobní účasti na semináři analogicky ke vstupnému na kulturní a sportovní akce, které jsou ve stejném § 10b zákona o DPH.

Registrace k DPH na Slovensku - stavební práce

Česká společnost (A) plátce DPH bude poskytovat a fakturovat elektromontážní a stavební práce na FVE umístěné na Slovensku jiné české společnosti (B) rovněž plátci DPH. Pro tuto činnost bude mimo vlastní zaměstnance využívat také jako subdodavatele 1) české společnosti a OSVČ (C) - plátce DPH 2) české společnosti a OSVČ (C) - neplátce DPH Komu a v jakém okamžiku vznikne povinnost registrovat se k DPH na Slovensku? Pokud se bude muset společnost A na Slovensku registrovat k DPH, bude mít na Slovensku i nárok na odpočet nebo pouze povinnost daň odvést?

Přiznání k DPH - chybně vyplněná adresa

Identifikovaná osoba podává přiznání k DPH (přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1. Po uplynutí lhůty pro podání zjistí, že v některém z minulých přiznání (podaném v řádném termínu) ve formuláři omylem uvedla chybnou ulici a č. p. (kdysi bývalé bydliště). Finanční úřad i územní pracoviště jsou správně. Je přiznání s chybně uvedenou adresou platné? Je tato administrativní chyba z nepozornosti důvodem pro podání dodatečného přiznání k dani, když se výše daně nemění? Hrozí v případě nepodání sankce?

Nákup zboží z Franice

Klient, český plátce DPH, nakoupil zboží ve Francii od neplátce DPH. Francouzská firma není plátcem francouzské a ani jiné DPH. Nákupy jsou prováděny pomocí objednávky v mailu, přímo do té firmy. Zboží je zasíláno poštou. Má tato situace nějaký vliv na DPH v Česku?

Prodej v ČR s dodáním na Slovensko

Pokud prodávám českému zákazníkovi zboží a zajištuji mu také dopravu a zákazník chce zboží zavést na Slovensko, mohu mu to prodat s českou DPH a máme za to nějakou odpovědnost? Kdyby si dopravu zajišťoval sám tak o tom nevím, že veze na SK a nemusí mě to zajímat.

Místo plnění - pořízení zboží a jeho přeprava - Německo, Slovensko

Česká firma (kupující) plátce DPH si objednala zboží od německé registrované osoby k DPH na platné DIČ. Dle CMR česká firma zjistila, že zboží nebylo do ČR přepraveno z Německa, ale ze Slovenska a také od osoby registrované k DPH na Slovensku. V tomto případě neuvažujeme o třístranném obchodu. Přepravu zajistil Němec jako prodávající osoba.Jedná se pro českého plátce o pořízení zboží z EU dle § 16 ZDPH, pokud má sice platné německé DIC, ale zboží přišlo ze Slovenska? Neměl se Němec registrovat v ČR (tedy obdoba našeho § 11 odst. 2)? Dle mého názoru nám neměl Němec uvést na dokladu, že s se jedná o osvobozené plnění, protože to se domnívám bylo uplatněno mezi Němcem a Slovákem a v rámci jedné přepravy může být osvobození uplatněno jen jedenkrát. Jaký doklad měl tedy Němec vystavit? Pokud se měl Němec registrovat v ČR tak i tak to bude pro českého plátce pořízení zboží z EU? Domnívám se, že pokud bylo zboží naloženo mimo tuzemsko, tak i přesto že se Němec v ČR zaregistruje, nemůžu si uplatnit české DPH, pokud by mi české DPH na faktuře uvedl, protože místo plnění není v tuzemsku. Nejsem si jistá, jak tuto transakci uvést u českého platce v přiznání k DPH. 

DPH u pronájmu výstavního stánku v zahraničí

Klient, společnost z České republiky, se účastní jako vystavovatel veletrhu v Německu. Za pronájem výstavního stánku neplatí přímo provozovateli veletrhu, ale prostředníkovi z Velké Británie. Zajímá mě, zda má být na faktuře vyčíslená DPH s tím, že se jedná o plnění dle § 10 zákona o DPH nebo bude fakturováno bez DPH dle § 9 (v popisu je na faktuře uvedeno „fakturujeme za organizaci a stánek“)?