Odpočet DPH (1371)

Faktura zaplacená dvakrát

V červenci mi přišla zálohová faktura, kterou jsem zaplatila. Vytvořila jsem si i zálohovou daňovou. V srpnu mi přišla doúčtovací faktura, ale já si nevšimla, že je zde odúčtovaná zaplacená záloha z července a zaplatila jsem fakturu znovu. V září mi přišla vrácená platba. Jak mám danou vratku zaúčtovat? A jak to bude s DPH, kterou jsem si nárokovala jak v červenci za zaplacenou zálohu, tak srpnu. Finanční úřad se zatím neozval. Mám opravovat a vracet se do srpna nebo by to šlo účetnicky jinak v září? 

Rozšíření řidičského průkazu

Zaměstnavatel potřebuje, aby si zaměstnanec rozšířil řidičský průkaz - na velké nákladní automobily. Zaplatil mu toto rozšíření cca 50 000 Kč (faktura s DPH). Zároveň na tomto zaměstnanci požaduje, aby mu částku uhradil formou půjčky ve splátkách. Takže budu fakturu za rozšíření řidičského průkaz účtovat nedaňově, a neuplatním proto DPH?

Nákup v době přerušení podnikání a odpočet DPH

OSVČ, plátce DPH, z osobních důvodů přerušila podnikání na cca 3-4 měsíce (od 1. 9. 2021), k obnovení dojde nejpozději 1. 1. 2022. Plátcovství DPH trvá. Nyní má možnost výhodného nákupu prostředků k podnikání. Je možné tento nákup provést a uplatnit odpočet DPH v době přerušení živnosti, nebo je nutné pro uplatnění odpočtu před nákupem živnost obnovit?

Těžba kryptoměny a DPH

Společnost s. r. o., plátce DPH, nakoupila výpočetní techniku, na které bude těžit kryptoměnu (Bitcoiny). Může si uplatnit DPH na vstupu u této výpočetní techniky?

Odpočet DPH u bytového domu

Výrobní a obchodní s. r. o. má možnost koupit nový bytový dům o 20 bytech. Část bytů bude pronajímat jako plnění osvobozená od DPH a část bytů bude ponechána pro zaměstnance s. r. o. na ubytování při jejich pracovních cestách. Bude mít společnost při pořízení domu nárok na plný odpočet DPH a následně po dobu 10 let provádět úpravu odpočtu?

Drobný majetek - (ne)vyrovnání odpočtu DPH při nedoloženém zničení.

OSVČ má v drobném majetku mobilní telefon, u kterého uplatnil plný odpočet DPH. V krátkém čase do 1 roku si sám způsobil škodu, kterou bohužel nikde v servisu nezdokladoval. Zakoupil nový telefon a plně uplatnil odpočet DPH, bez jakýchkoliv dalších úprav. Domnívám se, že drobný majetek "vyrovnání odpočtu daně" nepodléhá ani v případě nedoložené škody. Samozřejmě nemělo by se to již opakovat, aby to nepůsobilo na FU spekulativně, ale pro jednou, je tento postup plného DPH za mobil 2× v krátkém čase v souladu se zákonem DPH?

Zboží za symbolickou cenu

Dodavatel poskytne odběrateli (právnické osobě) k nákupu náhradních dílů také např. karton piv za symbolickou cenu 1 Kč. Tato položka je uvedena na faktuře s náhradními díly. Jaké je správné daňové řešení u odběratele, především co se týče DPH a daně z příjmů, když tento dodaný sortiment vůbec nesouvisí s předmětem podnikání?

DPH plný nárok při koupi mobilního telefonu

Jednatel užívá mobilní telefon pro soukromé i pracovní účely, poměr je stanovený paušálem "odborným odhadem" a tento poměr je průběžně prozkoumáván. Částku, kterou společnost vyhodnotí jako soukromou, vrací do pokladny. Jednateli nevzniká žádný nepeněžní příjem ani jiný benefit. Je možné si u nově pořízeného telefonu, který firma zakoupí, nárokovat plný odpočet DPH? Domnívám se, že ano, že veškeré náklady spojené s mobilním telefonem jsou daňově uznatelné, ale je to dostačující i k plnému nároku DPH? Telefon je vedený jako drobný majetek, účtováno do spotřeby.

Nárok odpočtu z předplatné za služby, daňový doklad 12 měsíců před registraci

Společnost se stala plátcem DPH od 1. 8. 2021. V únoru si předplatila sídlo na adrese na 36 měsíců dopředu, tedy do února 2024. Fakturu časově rozlišujeme. Je možné nárokovat poměrnou DPH od srpna 2021, tedy cca poměr 30 měsíců? A co v případě, že by byla po roce (čase) registrace k DPH zrušena, je povinnost za měsíce „nespotřebovaného“ předplacení sídla tuto část DPH vracet?

Registrace k DPH - nárok na odpočet daně z již pořízeného drobného majetku

Je možné nárokovat DPH z faktury za "servis" tabletu, podmínka 12 měsíců před registrací je splněná. Zavádějící je údaj z faktury "servis", ve skutečnosti se jednalo o výměnu poškozeného tabletu za tablet nový z titulu pojistné události - poškození majetku. A dále, je tento "příjem" DPH daňový výnos? V roce pořízení byl daňovým nákladem.