Odpočet DPH (1162)

CCS poplatek za EKO program

Používáme CCS karty na nákup pohonných hmot do služebních vozidel. V loňském roce nám společnost CCS začala účtovat podle množství natankovaných litrů PHM poplatek za "EKO program" s tím, že všichni klienti byli automaticky zařazeni do mezinárodního ekologického programu Clean Advantage. Podle informací na jejich stránkách má každá zapojená firma obdržet certifikát s vyčíslením roční redukce CO2, samolepku na auto a EKO logo na web (zatím jsme nic takového nedostali). Účast v programu je prý dobrovolná a lze ji kdykoliv zrušit. Je možné tento poplatek účtovat jako daňově uznatelný (z hlediska DPH i daně z příjmů)?

Paušál na PHM a kniha jízd u právnické osoby

Má povinnost vést knihu jízd při uplatňování paušálních výdajů na PHM i právnická osoba?

Amatérský sportovec - zaměstnanec a možnost financování

Akciová společnost má jednoho zaměstnance, který je aktivním amatérským sportovcem, zúčastní se různých amatérských závodů v běhu. Je nějaká možnost, jak takovému zaměstnanci uhradit např. sportovní dresy, běžeckou obuv, tréninkové aktivity, popř. potravinové doplňky? Jak by to bylo s daňovou uznatelností takových jednotlivých příspěvků u zaměstnavatele, vč. vazby na DPH a poté zdaněním u zaměstnance? A jak by to bylo v případech, kdy by zaměstnanec  měl na dresu či obuvi uvedeno jméno zaměstnavatele?

Dárková vánoční krabice pro zaměstnance a obchodní partnery

Ke konci roku nechal zaměstnavatel zhotovit dárkové krabice s potiskem loga společnosti, které obsahují tiché víno - s logem společnosti a další již neoznačené pochutiny. Krabice stojí 162 Kč, označené víno 150 Kč, ostatní potraviny celkem za 275 Kč. Jak správně posoudit uznatelnost nákladů a nárok na odpočet DPH? Celkem by krabice měla hodnotu 587 Kč včetně obalu. Pokud by víno bylo rozdáno "zvlášť" (nebylo součástí krabice), dala by se považovat krabice za daňově uznatelný náklad s nárokem na odpočet (do 500 Kč)?

Uznatelnost nákladů - jazykový kurz pro bývalého zaměstnance

Akciová společnost poskytla svému bývalému zaměstnanci (pracovní poměr rozvázán pro nadbytečnost) jazykový kurz. K tomu se zavázala ve smlouvě o rozvázání pracovního poměru, kde bylo dohodnuto, že mu firma zaplatí rekvalifikační jazykový kurz za účelem zvýšení jeho pracovního uplatnění na trhu práce. Lze náklad za tento kurz daňově uznat? Pokud ano, lze si uplatnit DPH?

Příspěvek na stravování

Jsme s. r. o., plátce DPH, provozující hotel, máme vlastní kuchyni. Chceme pozměnit zaměstnanecké benefity.

a) Je možné zkombinovat poskytování stravenek dle platných zákonů s nižší cenou za snídaně, obědy a večeře (např. dle kalkulace vlastních nákladů)? Tzn. zaměstnanci dostanou dle odpracovaných dnů příslušný počet stravenek (nebudou přispívat vůbec nic), které mohou využít v různých zařízeních, ale také u nás, kde budou mít zvýhodněnou cenu.

b) Jaký bude dopad na zdanění u zaměstnance - ze stravenky neplyne žádné dodanění, z poskytnutí nižších cen jídel?

c) daňově uznatelný a neuznatelný náklad s. r. o.? Daňově uznatelný náklad bude 55 % z ceny stravenky, maximálně však do výše 70 % stravného, nedaňový náklad zbývajících 45 %. U poskytnutí nižší ceny jídel budou náklady na snídaně, obědy, večeře daňové, pokud do výnosů zúčtujeme rozdíl mezi zaměstnaneckou cenou a běžnou?

d) Pokud odvedeme z rozdílu mezi „zaměstnaneckou“ a běžnou cenou DPH na výstupu, není třeba krátit DPH na vstupu? Máme koeficient pro DPH z jiných důvodů a neradi bychom si to zkomplikovali.

Vánoční dárek pro zaměstnance

Firma nakoupí vitaminy a peněžní poukázky Flexi-Pass SODEXHO a dohromady předá v balíčku jako dárek všem zaměstnancům. Budou tyto nákupy pro firmu daňově neuznatelné bez nároku na odpočet DPH a pro zaměstnance osvobozené od daně z příjmu? Posuzuje se hodnota jednotlivých dárků nebo balíčku jako celek? Podle jakého ustanovení?

Příspěvek zaměstnavatele na pracovní obuv

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na pracovní obuv ve výši Kč 500,00 (zaměstnanci v pohostinství, výroba - pekárna, pivo), zaměstnanec doloží doklad o nákupu, kdy 500,00 Kč uhradí zaměstnanci zaměstnavatel. Jak správně evidovat nákup a jak je to v tomto případě s daňovou uznatelností (DPH, daň z příjmů zaměstnanců - fyzických osob, daň z příjmu právnických osob).

Přechodné ubytování a DPH

Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, vlastní výrobní areál, kde provozuje svou činnost (výroba obalového materiálu). Areál tvoří mj. několik budov a skladů. Vzhledem k nedostatku pracovníků ve výrobě plánuje přijmout zaměstnance ze vzdálenějších oblastí. V souvislosti s tím společnost hodlá zrekonstruovat část jedné z budov ve výrobním areálu (jedno patro) a zřídit tak ubytovnu pro zaměstnance. Zaměstnancům tedy bude poskytovat přechodné ubytování - jeho hodnota bude do 3 500 Kč za zaměstnance a měsíc, takže z pohledu ZDP se u zaměstnanců bude jednat o osvobozený příjem v § 6 ZPD. Řešíme otázku DPH, a to v následujících rovinách: (i) je možné uplatnit nárok na odpočet daně (NO) z plánované rekonstrukce (ii) je povinnost odvádět DPH z bezúplatně poskytnutého přechodného ubytování (iii) v obecné rovině pak otázka, zda se vybudování a provoz ubytovny pro vlastní zaměstnance dá považovat za činnost v rámci ekonomické činnosti či nikoliv, tzn. zda je podstatná ekonomická činnost společnosti (tj. poskytuje jen zdanitelná plnění s povinností odvodu daně na výstupu - prodej výrobků) pro kterou jsou ubytovaní zaměstnanci využíváni, nebo zda toto rozhodné pro uplatnění NO není. Podobný problém s odpočtem NO nastává i v případě, že by si společnosti objednala ubytovací služby pro své zaměstnance v některých z ubytoven v okolí a hradila by takové služby, které by byly zatíženy DPH. Prosíme tedy o odpověď či názor k výše uvedenému. 

DPH u reklamního předmětu

Měla bych dotaz ohledně možnosti plného odpočtu DPH u faktury, která se týká nákupu reklamních předmětů – propisek s logem firmy. Pokud byly tyto předměty nakoupeny s tím, že budou v budoucnu věnovány obchodním partnerům nebo akcionářům je možno uplatnit nárok na odpočet DPH?