Sazba daně (703)

Obědy pro zaměstnance a DPH

Obědy pro naše zaměstnance si necháváme dovážet ve várnicích a v závodní jídelně je naše zaměstnankyně dává na talíře. Někteří zaměstnanci si oběd sní v jídelně a jiní oběd odnesou v kastrůlku domů. V jaké sazbě DPH budeme účtovat obědy zaměstnancům v obou případech od 1. 5. 2020?

Sazba DPH u plastické (estetické ) chirurgie a kosmetiky

Jakou sazbu DPH použít o plastické (estetické) chirurgie a u kosmetických služeb?

Sazba DPH u internetového přenosu vysílání

Jaká bude sazba DPH u tzv. internetové televize, kdy plátcem bude s. r. o. zastupující herce, který právě chce přes internet přenášet svá vystoupení. 

Jednalo by se o výši sazby DPH pro předplatitele, kteří by si zaplatili vystoupení herce, který bude vysílat své vystoupení přes internet. To předplatné bude fakturovat jeho zastupující agentura. Bude tam základní sazba DPH?

Sazba DPH - hnůj

Jsme plátci DPH a nakupujeme hnůj u různých dodavatelů, který spotřebováváme jako hnojivo. Někteří nám jej účtují se sazbou 15 % a jiní se sazbou 21 %. Která je správná?

Sazba DPH v závodní jídelně. Krabičky, jídlonosiče, odnos

Můžete mi, prosím, odpověďět alespoň částečně co nejdříve. Jaká má být sazba (nebo více sazeb?) jídel dodávaných zaměstnancům/strávníkům od 1. 5. 2020? První (dotované) jídlo v rámci odpracované směny na talíř. První (dotované) jídlo do jídlonosiče. První (dotované) jídlo do krabičky (cena vyšší o krabičku, cca 8 Kč). Další kusy jídla dodávané do jídlonosiče. Další kusy jídla dodávané do krabičky (cena vyšší o krabičku, cca 8 Kč). Všechny jídla dodává v tomto případě externí dodavatel (podnikatelský subjekt) a předem ví, kolik kusů bude do krabiček. Neví předem kolik jídel bude do jídlonosičů. --------------------------------- Lišila by se nějak situace, pokud by jídlo dodávala školní jídelna s oprávněním připravovat jídla s nulovou sazbou daně (v rámci produktivní práce žáků)? Byla by v tomto případě i sazba na krabičku ve výši 0% (stejně jako hlavní produkt) a krabička by šla vývařovně do nákladů?(/režie?)? Lišila by se nějak situace, pokud by se dodával jen jeden typ (jídlo na talíř) a krabičku (nebo jídlonosič) by si zaměstnanec/strávník vzal až těsně před výdejem? Od 1. 5. 2020 je běžné jídlo na talíř v sazbě 10%. Může dojít k výkladu zákona, který by jídlo do jídlonosiče nutil zákazníka prodávat za vyšší (např. 15%) sazbu DPH. Je závodní stravování plně osvobozeno od EET? Včetně prodeje v bufetu (cigarety, alkohol)? Nejde mi o přechodný stav, ale stav dle zákona o EET.

Sazba DPH u páry

Poprosíme o odpověď v souvislosti s nákupem páry. S platnosti od 1. 1. 2020 došlo ke změně sazby DPH mj. u tepla a chladu - § 47(3) . Nakupujeme páru (ve smlouvě je uvedeno technologická pára), kterou využíváme ve výrobním procesu. Zákon o DPH nezná položku pára a nepodařilo se nám dohledat ani v celním sazebníku příp. CZ CPA. Z hlediska fyzikálního se nám pára jeví jako plynné skupenství vody, tudíž s 15% sazbou DPH. Je naše úvaha správná?

 

Sazba DPH - správné zařazení

Jaká sazba DPH (15 %, 21 %), by se měla účtovat v případě montáže automatické závory na pozemku, který náleží k bytovce (bytovému domu) o 4 bytech. Byty jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků (každý byt vlastní někdo jiný). Společné prostory jsou děleny a každý vlastník bytu vlastní 1/4 všech společných prostorů. Tudíž i pozemek na který bude automatická závora namontována má 4 vlastníky. Vlastníci nemají založené bytové družstvo.

 

Výše DPH v prodejně koblih

Jaké správné DPH (výši) máme účtovat zákazníkům od 1. 5. 2020, kteří:

a) sní koblihu v prostoru prodejny,

b) vypijí kávu v prostoru prodejny,

c) vezmou si koblihu s sebou domů anebo jí sní před obchodem,

e) vezmou si kávu s sebou?

 

Půjčování golfových míčků

Tuzemská právnická společnost provozující hotelovou a restaurační činnost poskytuje svým hostům i golfové hřiště. Klienti si mohou zakoupit žetony na zapůjčení golfových míčků. Jaké je správné uplatnění sazby DPH pro tuto činnost, snížená sazba jako sportovní činnost nebo základní jako pronájem?

DPH na výstupu z obědů zaměstnanců

Společnost si může dát do nákladů cenu oběda až do výše 55 %, zbytek pak doplácí zaměstnanec. Na vstupu je PSZ tj. 15 % na výstupu je také PSZ tj. 15 % (z částky kterou nám doplatí zaměstnanec). Jelikož je ale zaměstnanec pro firmu osobou spojenou, musí společnost odvést DPH z "ceny obvyklé" oběda, tedy z plné ceny, nikoli jen z "doplatku od zaměstnance"? (§ 36a ZDP).