Sazba daně (742)

Byt v majetku a jeho prodej

Společnost s r. o. zakoupila byt dne 3. 1. 2018, byla prvním majitelem, a ihned byt začala pronajímat občanovi, takže si DPH nemohla nárokovat. Nyní uvažuje o jeho prodeji současnému nájemci-občanovi. Jak se stanoví prodejní cena, jaká sazba DPH a na co by si měl dát pozor prodejce, aby neporušil zákony? Jak se počítá časový test?

1) prodá ho před uplynutím časového testu, tj. do 5 let,

2) prodá ho po uplynutí časového testu, tj. po 5 letech?

Sazba DPH - stavební práce

Dům v městské části Praha 6 je v KN evidovaný jako bytový dům. V dané lokalitě je povoleno pouze 10 % nebytového prostoru v bytovém domě. Dům má pět bytových jednotek, 3 jsou o výměře 160 m2, čtvrtá 127 m2 a pátá 79 m2. V účetnictví jej vedeme jako dlouhodobý majetek. Jakou sazbou budeme vyměřovat DPH v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací - 21 %,  jelikož se nejedná o sociální bydlení? 

Klíče ke dveřím budovy v SVJ

SVJ pořídilo dveře k hlavnímu vchodu do budovy - faktura zní na základ + 15% DPH. Druhá, samostatná faktura je na 2 ks zámků, ale k jiným dveřím. Dle faktury se jedná o stejné SVJ (IČO shodné), ale jinou budovu (dle čísla popisného). Faktura je opět na základ + DPH 15 %. Nemá být v tomto případě DPH s 21 %?

Sada neprodejného zboží

Společnost má internetový obchod, prodává jak spotřební zboží (drogerie, papírnictví), tak i potraviny. Zboží, které se hůře prodává, se snaží prodávat formou sad. Např. udělá sadu, kde je mýdlo, šampon, čokoláda, žvýkačky - a tuto sadu prodává za zvýhodněnou cenu. Jak stanovit sazbu DPH? Na faktuře je uvedeno, že si klient kupuje zvýhodněnou sadu zboží, jsou tam uvedeny i položky, co sada obsahuje. Mohou být na faktuře rozepsány jednotlivé položky sady a u každé příslušná sazba DPH? Nebo se musí stanovit, co je plněním hlavním a vedlejším a podle toho stanovit sazba DPH? Co když budou položky s různými sazbami daně (mýdlo a šampon 21%, čokoláda a žvýkačky 15%) ale početně i hodnotově shodné, jak se stanoví hlavní plnění?

Sazba daně DPH - braille papír

Podle přílohy č. 3a snížená sazba DPH se řadí "braille písmo". Co vše lze zařadit do této položky (odkazuji na kód nomenklatury 48. Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky):

Sazba daně DPH u skládacího papíru (krabičky)

Jaká je sazba daně DPH u obalu z papíru, kartonu, lepenky? Z obalu se složí krabička.

Sazba DPH u vodného a stočného hrazeného paušálem

Pronajímatel nám účtuje paušálně měsíčně vodné a stočné se sazbou DPH 15 %. Nemělo by to být od 1. 5. 2020 účtováno ve druhé nižší sazbě DPH 10 %? 

Rekonstrukce garáže a zámkové dlažby

Firma provádí rekonstrukci garáže a zámkové dlažby u rodinného domu. Garáž je od domu půdorysně oddělená, je s domem spojená jen plastovou stříškou. Může se uplatnit u rekonstrukce garáže a zámkové dlažby 15 % DPH?

Sazba DPH u úklidu společných částí bytového domu

Jaké je správné uplatnění sazby DPH v rámci úklidových prací?Jedná se o úklid v těchto případech:

a) Úklid jen a jen společných částí bytového domu, bytové jednotky se neuklízejí.

b) Úklid garážového stání v suterénu bytového domu, ve kterém se bytové jednotky současně uklízí. Domnívám se, že garážové stání je součástí společných částí bytového domu. 

Oprava použitého zboží a výpočet přirážky

Firma (obchodník s použitým zboží) vykupuje nově i rozbité zboží (ovladače), které opraví a prodá. Nově nakoupila i poškozené zboží (ovladače) ze zahraničí, které není nakoupeno ve zvláštním režimu použitého zboží, ale jde o pořízení z EU v normálním režimu. Ze 100 takto nakoupených rozbitých ovladačů (50 ks nakoupeno v režimu použitého zboží a 50 ks v klasickém režimu DPH s 21 %) vznikne servisem a spojováním komponent např. 50 finálních, které firma nabízí k prodeji. Zbytek je odpad, který bude zlikvidován. A) Pokud vznikne ovladač, který je převážně z rozbitého kusu nakoupeného ve zvláštním režimu, tak uplatňuje firma přirážku dle § 90 zákona o DPH a jako pořizovací cenu pro výpočet přirážky je jednoznačně nákupní cena rozbitého ovladače. B) Pokud vznikne ovladač, který je převážně z rozbitého kusu nakoupeného v normálním režimu s DPH, tak uplatňuje firma při prodeji fakturaci v normální režimu s 21 %. C) Pokud vznikne ovladač, který z cca 50% rozbitého kusu nakoupeného v normálním režimu DPH a z 50 % z rozbitého kusu nakoupeného ve zvláštním režimu, tak z opatrnosti má uplatňovat normální režim s 21% nebo jak postupovat?