Sazba daně (647)

Sazba daně z nemovitých věcí

Fyzická osoba (r. č.) koupila zchátralé nemovitosti bývalého zemědělského družstva. Pronajala je do s. r. o., které je opravilo, případně rekolaudovalo, na základě podmínek v nájemní smlouvě, ke svým podnikatelským účelům. Majitel - FO -platil daň z nemovitých věcí podle záznamu v katastru nemovitostí. Změnu „zatřídění“ pro účely daně z nemovitých věcí provádíme v okamžiku, kdy je příslušná nemovitá věc připravená k provedení změny užívání. Tedy pro podnikatelské potřeby nájemce (s. r. o.) Je toto správný postup?

Airbnb a DPH

Klient provozuje mimo jiné ubytování přes Airbnb a je plátcem DPH. U pronájmů, které jsou delší než 48 hodin, je povinnen účtovat 15% DPH, či je to osvobozeno? Nebo je povinen účtovat DPH 15% na veškeré pobyty ať už trvají den, či týden? Asi je rozdíl, zda se to klasifikuje jako pronájem nebo ubytovací služba, ale o to mi právě jde. Jak je to správně v případě AirBnB?

Zámková dlažba a sazba DPH

Jaká sazba DPH se použije u zhotovení zámkové dlažby u již dokončené stavby rodinného domu? Jedná se podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona o DPH o stavbu, která slouží k využití stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou rodinného domu - tudíž může být použita první snížená sazba 15 %? Platí toto i u zabudování bazénu, stavby oplocení a jiných „plošných“ staveb? A jaká sazba by se použila v případě terénních úprav pozemku, ktetý také slouží k využití stavby rod. domu - zde již 21 %, neboť nejde stavbu? 

Sazba DPH u provize

Jaká bude sazba DPH u provize za zprostředkování prodeje investičního zlata?

Sportovní činnost a sazba DPH

Společnost (s. r. o.) v pronajatých nebytových prostorách pořádá kurzy cvičení jógy pro širokou veřejnost. Cvičení zajišťuje svými zaměstnanci, používá své pomůcky ke cvičení. Může uplatnit sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, přestože není klasické fitcentrum?

Výroba nábytku a montáž a DPH

Nábytkářská firma vyrábí nábytek pro zákazníky, nábytek u zákazníků i sestavuje. Zakázka je někdy včetně prodeje spotřebičů. Jaké DPH bude firma uvádět na fakturách v těchto situacích?

1) Na faktuře je uvedeno několik položek: „dodání a instalace vestavěných skříní“ - fakturace je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

2) Na faktuře je uvedeno několik položek: výroba a montáž kuchyně včetně vestavěných spotřebičů, lednice, mikrovlnky, jídelní stůl, výroba a montáž knihovny a TV stěny - faktura je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

3) Na faktuře pro občana je uvedena montáž žaluzií a světel.

4) Na faktuře pro občana - výměna výplně dveří a výměna posuvných koleček u dveří.

DPH při pronájmu sálu spolu s poskytnutím občerstvení

Plátce DPH provozuje hostinskou činnost a fakturuje společně s poskytnutým občerstvením i pronájem sálu. Je potom sazba DPH u hodnoty občerstvení i za pronájem sálu se sníženou sazbou DPH 15 %, nebo je nutné posoudit, co je hlavním plněním, např. dle částky fakturace za jednotlivé služby?

Prodej knihy a doprava - sazba DPH

Pokud majitel společnosti sepíše knihu (učebnici), která se dále prodává, lze fakturovat s 10% DPH? A jak je to s dopravným - je to v 21% nebo také v 10% sazbě?

Fakturace mezi tuzemskými plátci za služby v zahraničí, přefakturace nákladů za letenky

Jsme tuzemští plátci DPH, společnost s. r. o. Od jiného tuzemského plátce jsme obdrželi fakturu za zprovoznění parního kotle, který byl dodán do Arménie slovenskou společností. Je správný postup, že faktura je vystavena včetně 21% DPH ? Dále nám rovněž tato společnost přefakturovává cenu letenek (Vídeň - Jerevan a zpět) rovněž včetně DPH. Je to v pořádku?

Sazba DPH - zvířata

Myslivecké sdružení (spolek) prodává v rámci své činnosti ulovená zvířata - zvířata jsou prodávána s kůží, nejsou nijak zpracovaná. Spolek je plátcem DPH. V jaké sazbě máme tato zvířata prodávat?