Sazba daně (658)

Přefakturace obědů

Firma zajišťuje pro své zaměstnance obědy. Současně s tím jsou dováženy obědy i pro jinou organizaci. Firma je plátcem DPH a následně obědy jiné organizaci přefakturovává. Nyní se změnil dodavatel obědů. Jedná se o neplátce DPH. Jak bude firma nyní přefakturovávat obědy pro jinou organizaci? Také bez DPH nebo musí k ceně obědů přidat i 15% DPH?

Zvláštní režim použitého zboží - vratky (dobropisy)

Firma prodává použité zboží. Člení je pro výpočet přirážky do dvou skupin (nákupní cena do 1 000 Kč a nad 1 000 Kč). U zboží s nákupní cenou do 1 000 Kč počítá za měsíc přirážku souhrnně (celkový prodej minus celkový nákup v daném měsíci). U použitého zboží nakoupeného nad 1000 Kč sleduje ke konkrétní zásobě nákupní a prodejní cenu v tabulce - vypočte nejprve přirážky ke konkrétním zbožím (pokud vyjde u nějakého zboží záporná přirážka, počítá 0) a poté vypočte z dílčích přirážek přirážku celkovou. Nastávají však případy, že jim po prodeji použité zboží zákazník zboží vrátí a firma toto vrácení akceptuje (zároveň dochází také k vrácení platby). Jak prosím správně postupovat v takovém případě vrácení?

A) Pokud v 5/2019 prodala firma použité zboží zákazníkovi za 500 Kč/ks (nakoupeného do 1 000 Kč/kus) a v 6/2019 ho zákazník vrátí. Firma vystaví dobropis v režimu použitého zboží a v 6/2019 tento dobropis snižuje celkové příjmy o 500 Kč pro výpočet přirážky (i kdyby dobropis zvyšoval nákupní cenu, tak výsledek přirážky zůstává stejný).

B) Jak ale postupovat v případě, že zákazník vrátí další měsíc zboží, které u firmy přesahovalo nákupní cenu 1 000 Kč (např. bylo nakoupeno za 4 000 Kč v 4/2019 a prodáno za 6 000 Kč v 5/2019 a z přirážky 2 000 Kč odvedeno příslušné DPH v 5/2019). Jak se má toto vrácení v 6/2019 projevit pro výpočet přirážky? Je správné, když firma vystaví dobropis na –6 000 Kč a eviduje nově nákupní cenu za 6 000 Kč/kus, a zároveň v 5/2019 nic neupravuje a nejde-li v 6/2019 k prodeji, tak pro výpočet přirážky tato operace je v tomto období neutrální? Naopak až toto zboží prodá za 6 000 Kč např. další měsíc v 7/2019, tak již eviduje přirážku 0 Kč (6 000–6 000=0). Postupuje takto správně?

C) Musí se doprava vždy fakturovat jako vedlejší náklad pro výpočet přirážky, nebo je možné dopravu fakturovat zvlášť jako službu v běžném režimu 21 %? Pokud se doprava musí fakturovat také ve zvláštním režimu, jak postupovat, když firma na jedné faktuře prodává bazarové zboží společně se zbožím v běžném režimu 21 %? Jelikož se jedná softwarově o problém, tak firma odvádí z dopravy v takových případech 21 % jako v běžném režimu, může to být problém?

Sazba DPH u zámečnických prací

Prosím o stanovení sazby DPH u zámečnických prací, především se mi jedná o montáž, opravu bezpečnostní vložky, zámků, seřízení dveří, montáž, opravu a servis dveřních zavíračů v bytových domech. V případě, že se montuje bezpečnostní systém s čipy, použije se pro dodání čipu s montáží stejná sazba DPH jako u montáže? 

Sazba DPH u konvektomatu

Jakou sazbu DPH uplatnit u konvektomatu, který je instalován v kuchyni výchovného ústavu? Instalace spočívá v napojení na elektřinu a odpad vody. Je konvektomat zabudován do stavby viz výše, a je možné proto uplatnit sníženou sazbu DPH, nebo se jedná o samostatné zařízení se sazbou 21 %? 

DPH a stavební práce

Pokud vystavím fakturu na stavební práce na rodinném domě, tak vím, že dle zákona mohu uplatnit DPH 15 % - vím, za jakých podmínek lze uplatnit snížená sazba. Je jasné, že pokud jsem dělala na takovém domě střechu, tak jsem nakupovala i materiál - takže fakturu vydanou vystavuji na tesařské práce na rodinném domě, včetně materiálu - i tak je přece tato faktura vydaná s 15 % - i když je to práce + materiál - je to prosím tak? 

Marný nájezd kamionu

Na jaký účet zaúčtuji marný nájezd kamionu a jak je to s DPH? Jedná se o fakturu vydanou.

Sazba DPH

OSVČ, plátce DPH, provozuje podlahářství. Pokud vystavuje faktury pro plátce DPH, bude se jednat o přenesenou povinnost? Na fakturách je uvedený materiál, např. buková lišta, dveřní práh, schodová hrana, lakování, plastový sokl a práce, např. výnos odnos materiálu, nalepení položení PVC, pokládka dubové mozaiky, renovace parket atd. Pokud jsou faktury pro domácnosti, bude vše v sazbě 15 %?

Nesprávná sazba DPH

Při vystavení faktury odběrateli (plátci DPH) na Slovensko za odběr zboží, se nám do faktury vloudila chyba. Asi u čtyřech položek bylo naúčtované 21% DPH, ostatní jsou správně fakturovány s nulovou sazbou DPH. Jak máme toto opravit vzhledem k tomu, že odběratel již má odevzdané přiznání k DPH za květen?

Sazba daně u výkopových prací

Provádíme výkopové práce pro uložení nádrže na dešťovou vodu pro fyzickou osobu nepodnikající u rodinného domu. Jakou  použijeme sazbu DPH?

Sazba DPH u stavebních prací v rozestavěné nebytové jednotce v bytovém domě

Společnost s r. o., neplátce DPH, vlastní rozestavěnou nebytovou jednotku (komerční prostor) v bytovém domě. Bytový dům je rozdělen na jednotky. Nebytová jednotka nebyla zkolaudována a v katastru nemovitostí je zapsána jako rozestavěná nebytová jednotka. Samotný bytový dům již byl zkolaudován s výjimkou nebytových jednotek v něm se nacházejících, které mají sloužit jako komerční prostory. Nebytová jednotka nevznikala v bytovém domě dodatečně, vznikala současně s ostatními bytovými jednotkami, pouze s tím rozdílem, že na rozdíl od ostatních ještě není dokončena a bude kolaudována samostatně podle způsobu využití.

1. Jsou-li v jednotce prováděny stavební a montážní práce, použije dodavatel prací sazbu DPH 15% nebo 21%? Brání použití snížené stavby fakt, že dotčená jednotka nebyla zkolaudována a bytový dům bez jedné zkolaudované jednotky tím pádem není dokončenou stavbou ve smyslu § 48 odst. 1 zákona o DPH?

2. Jaké sazbě DPH budou podléhat stavební a montážní práce v nebytové jednotce po její kolaudaci? Záleží přitom na tom, zda v bytovém domě ještě budou nějaké nezkolaudované nebytové jednotky?