Sazba daně (767)

DPH u zdravotních služeb

Registrované zdravotní zařízení mimo zdravotní výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění vykonává i činnost vedlejší, pro výrobce léků. V rámci 30 stránkové smlouvy poskytuje "zdravotní výkony" aplikaci léku ve fázi ověřovaní u svých pacientů, někdy i v posledním stádiu nemocí. Výsledkem je pokyn odběratele na objednávce k fakturaci " Platba za pacientské vizity zmonitorované za dané období v rámci studie 18796 ". Zpracování klinických studii je dle výkladu GFŘ, vyjmuto ze zdravotních výkonů = není splněna podmínka léčebného účelu a účelu ochrany lidského zdraví, mající za cíl ochranu, udržení, obnovu lidského zdraví, tj. diagnostikování, léčení nemoci a zdravotních obtíží a též jejich předcházení ? tedy zdanitelného plnění bez nároku na odpočet DPH. Zde se však jedná o urologické centrum, které v rámci zdravotních výkonů u svým pacientů přímo spolupracuje na experimentálních léčebných postupech. Nezpracovává studie, ale je aktivním účastníkem v rámci studie účinnosti léků před jejich schválením a uvedením na trhu, tedy přímá medikace , sledování zdravotního stavu pacientů a výsledky této práce předává k dalšímu zpracování.

DPH - prodej nemovitosti, stavebního pozemku

a) Fyzická osoba nepodnikající (neplátce DPH) prodává stavební pozemek právnické osobě. b) Fyzická osoba podnikající (OSVČ - plátce DPH) prodává stavební pozemek právnické osobě. Bude v obou případech prodej zatížen DPH? Zatížení DPH bude stejné i v případě prodeje pozemku vč. budovy? Nebo je nutné rozdělit pozemek na zahradu - zeleň, pozemek pod budovou a samostatnou budovu a k tomu přidělit patřičnou sazbu DPH, případně je možné některou z částí od DPH osvobodit?

Osvobození DPH u respirátorů - finanční zpravodaj 18/2021

Dobrý den, dle finančního zpravodaje 08/2021 bylo promítnuto DPH u respirátorů, následné prodloužení do 3. 6. 21 dle finančního zpravodaje 16/2021. Respirátory splňující podmínky v těchto zpravodajích se tedy mohly prodávat bez DPH. Následně ve zpravodaji 18/2021 došlo k promítnutí DPH při nákupu respirátorů (a ostatního uvedeného zboží) z jiného členského státu. Otázka je, co se v tomto případě pro plátce DPH promíjí, když přeci při pořízení zboží z JČS DPH přiznali a zároveň uplatnili? Příklad: Česká firma plátce DPH prodávající respirátory nakupovala tyto respirátory z JČS a následně je prodávala v ČR. Při nákupu tedy přiznala daň, zároveň si ji uplatnila a respirátory poté v ČR prodávala bez DPH. Co se pro ni tedy tímto pokynem mění?

Sazby DPH - výroba nábytku pro rodinný dům

Naše a. s. truhlářství (A) vyrábí nábytek pro jinou a. s. (B). Ačkoliv nábytek vyrábíme a účtujeme firmě B, je místo dodání a montáže nábytku rodinný dům (C) v jiném městě, než je sídlo firmy B. Naše firma (A) nezná m2 podlahové plochy rodinného domu. Fakturujeme v přenosu DPH. Odběratel (B) požaduje od naší a. s. A, abychom do kolonky označení % DPH zapsali údaj 15 %. Musí naší firmě (A) odběratel firma (B) sdělit výši podlahové plochy rodinného domu? Má se tento údaj zapisovat do smlouvy o dílo? Pokud by podlahová plocha přesahovala 350 m2, pak bychom uvedli do kolonky DPH pouze údaj 21 %.

 

Ubytování se snídaní

Je možné při fakturaci ubytování včetně snídaně fakturovat jednu částku + 10% DPH?

Kontrolní dny stavby od neposkytovatele stavby - režim DPH

Plátce DPH poskytuje službu kontrolních dnů stavby hotelu pro plátce DPH, skutečnou stavbu provádí jiná společnost. Náplní kontrolních dnů je pravidelná fyzická kontrola stavu stavby, jedná se o víceméně administrativní kontrolní činnost. Domnívám se, že toto nespadá do přenesené daňové povinnosti, ale musí být fakturována základní sazba DPH při pravidelné měsíční fakturaci. Je to správně? 

Sazba DPH - revize plynového zařízení v bytové jednotce

Společnost s r. o., plátce DPH, prováděla opravu plynového zařízení v bytové jednotce v bytovém domě zákazníkovi (neplátce DPH). Práce za opravu plynového zařízení vyfakturovala konečnému zákazníkovi se sazbou DPH 15 %. Revizní technik (neplátce DPH), provedl revizi plynového zařízení u zákazníka v bytové jednotce a vystavil společnosti s r. o. fakturu za provedenou revizi plyného zařízení. Společnost s r. o. následně vyfakturovala revizi plynového zařízení se sazbou 15 % DPH zákazníkovi. Je sazba 15 % za revizi plynového zařízení správná? Společnost s r. o. vystavila jednu fakturu na poskytnuté služby (opravu) a následně vystavila další fakturu na revizi plynového zařízení. Celkem byly vystaveny 2 faktury.

Inženýrská činnost - sazba DPH

Stavební firma s. r. o. fakturuje samostatně tyto práce: kontrola koordinátora BOZP, zpracování plánu BOZP, technickou pomoc stavebního dozora, stavební dozor. Tyto práce nejsou spojeny se stavebními a montážními pracemi na stavbách. Jedná se o samostatnou činnost jednoho zaměstnance stavební firmy s. r. o. Je správná sazba DPH 21 %? Předpokládáme, že u těchto prací nelze použít režim přenosu daňové povinnosti, když budeme fakturovat na plátce DPH?

Úhrada za službu úklid společných prostor domu

Majitel bytového domu, společnost s. r. o., plátce DPH, pronajímá ve svém domě byty - osvobozené nájemné. Nájemníci - fyzické osoby buď:

- platí paušální měsíční poplatek za úklid společných prostor

- nebo úklid společných prostor nájemníci neplatí a společné prostory uklízejí.

Pokud nájemníci platí měsíční poplatek za úklid společných prostor, společnost s r. o. jim fakturuje tuto službu se sazbou DPH 21 %. Je tato sazba správná?

Sazba DPH u testů na covid-19 a ochranných pomůcek

S jakým DPH má plátce fakturovat testy na covid-19, dezinfekci proti covid-19 a ochranné pomůcky jako rukavice a respirátory? Co z toho je případně od DPH úplně osvobozeno?