Stavby (281)

Stavební práce

Dodavatel stavebních prací, který se stal zpětně plátcem DPH, musí vystavit daňové doklady v běžném režimu zpětně za rok 2018. Jakou povinnost mám já jako odběratel těchto služeb? Musím takovou opravenou fakturu přijmout? Pokud ano, potom:

- musím podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 (původní faktura zněla na 70 000 Kč, nyní na 57 848 Kč + 12 125 Kč DPH), protože budu mít v nákladech méně, a uplatnit si DPH, to ale znamená, že budu mít penále od FÚ za pozdní doplatek DPPO bez vlastního zavinění, nebo

- si DPH neuplatním a mohu si ponechat 70 000 v nákladech, bez opravy daňového přiznání – uplatnění DPH není povinnost, ale lze ho dát do nákladů?

Daň z přidané hodnoty - stavební práce

Náš dodavatel stavebních prací vystavoval v roce 2018 faktury jako neplátce DPH. Finanční úřad mu k 26. 1. 2019 přiznal registraci k DPH, a to zpětně od 1. 5. 2018. V březnu 2019 mi přinesl opravené faktury za minulý rok, a to v režimu přenesené povinnosti. Jakou povinnost mám teď já jako odběratel? Musím podat následná kontrolní hlášení a dodatečná přiznání k DPH, ve kterých doplním do pol. B1 a do ř. 10 a 43 tyto daňové doklady, nebo lze využít § 104 odst. 1 zákona o DPH a doplnit je v kontrolním hlášení a přiznání, které budu řádně podávat za 3/2019 (moje daňová povinnost se díky PDP nezmění)? Datum zdanitelného plnění uvedu takové, jaké je na daňových dokladech.

Společnost (sdružení) DPH při dodání do JČS

Společnost (sdružení) má dva společníky 50% a 50%. Za společnost jedná pouze pověřený účastník a to vlastním jménem a na účet dašího společníka. Dodávají zboží na Slovensko, společník A vystaví fakturu na celé plnění a uplatní osvobození při dodání do JČS. Společník B vystaví fakturu společníkovi A na 50% plnění. Bude to plnění také osvobozeno jako dodání do JČS nebo tam bude tuzemské DPH? (Dle GFŘ v případech uvedených v situaci 1/ a 2/ budou plnění uskutečněná vůči třetí osobě i mezi společníky navzájem podléhat stejnému daňovému režimu. Pokud jsou odběrateli poskytnuty např. stavební práce včetně projektové dokumentace, bude každým ze společníků (při splnění zákonných podmínek) aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH). Dá se to považovat za stejný daňový režim? Jak prokáže společník B dodání do JČS pro účely osvobození? Případně pokud by společník B nemohl osvobodit a vystavil by fakturu s tuzemskou DPH, nebude mít společník A problém s odpočtem DPH?

Zákony k napadnutí územního plánu

Náš pozemek je zařazený v územním plánu do DRZ, což je v pořádku a pak ještě, že spadá pod limity, a to konkrétně do krajinné zóny s dominantními přírodními funkcemi. Problém je ten, že v územním plánu (textová část právní stav) zcela chybí popis tohoto konkrétního limitu. Veškeré další plochy a limity jsou popsané - je uvedeno - hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití a atd. Jen limit krajinná zóna s dominantní přírodní funkcí chybí. V hlavním výkresu je náš pozemek do tohoto limitu zařazený, ale v územním plánu o něm není ani zmínka. Když jsem byla na městském úřadu, tak mi bylo řečeno, že díky tomuto limitu na pozemku nesmím naprosto nic, ale kde bych si toto mohla přečíst a něco k tomu zjistit, mi nebyli schopni říct. Existuje nějaký zákon, dle kterého bych mohla napadnout platnost územního plánu a chtít, aby můj pozemek byl vyřazen z tohoto limitu z důvodu toho, že v územním plánu není o něm nic napsáno? Dnes již vím, že na městském úřadu mi neporadí, nemají zájem mi nějak pomoci.

Odpočet úroků z úvěru na bydlení

Prosím o stanovisko, zda lze uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení. Úvěr byl poskytnut na rekonstrukci objektu s evidenčním číslem. V domě máme hlášené trvalé bydliště a fakticky zde bydlíme. Ale v katastru je objekt veden jako „stavba pro rodinnou rekreaci“. 

Zpětná registrace k DPH z pohledu odběratele

Jsme stavební firma. Kontaktoval nás jeden z našich dodavatelů, že loni neuhlídal obrat a musel se zpětně registrovat k DPH. Plátcem DPH se stal od 1. 6. 2018. Jedná se o plnění v režimu PDP. Vzhledem k tomu, že režim PDP nelze použít zpětně (§ 92a odst. 3 ZDPH), dodavatel přišel s opravenými původními fakturami, kde je vyčísleno DPH. DPH je součástí původní fakturované částky - tento postup má prý odsouhlasený FÚ, tzn. původní faktura za plnění od neplátce v hodnotě 60 500 Kč, opravená faktura v hodnotě 50 000 Kč + DPH 10 500 Kč. Naše firma se v rámci dobrých vztahů s dodavatelem dohodla, že mu zaplatíme DPH, které si zpětně uplatníme. Je tento postup možný? Jak postupovat z pohledu odběratele? Původní faktury prostě nahradím opravenými a podám dodatečná přiznání DPH a následná kontrolní hlášení? A jak účtovat vyrovnání DPH mezi námi a dodavatelem?

 

Sazba DPH u fakturovaných stavebních prací včetně materiálu pro bytové potřeby

OSVČ, plátce DPH, provádějící stavební a montážní práce, bude pro soukromou osobu rekonstruovat byt, fakturovat bude práce včetně nakoupeného materiálu a spotřebičů. Lze celou zakázku souhrnně fakturovat se sníženou sazbou DPH, nebo je třeba materiál vyjmout zvlášť a fakturovat s 21% DPH (tak, jak byl nakoupen)?

Aktivace vlastních služeb

Stavební firma vlastní oplocený objekt. Část tohoto plotu naši zaměstnanci v roce 2018 odstranili a nahradili novým. Celá výměna bude provedena v roce 2019. Cena materiálu nakoupeného loni činí cca 7 000 (vedeno na účtu 042) a mzda zaměstnanců vč. odvodů cca 10 000 (vedeno na nákladových účtech). Musím za rok 2018 udělat aktivaci vlastních nákladů, když dílo ještě není dokončené, nebo až po dokončení? Jak se aktivace ocení - vlastní náklady, tj. materiál, mzdy a odvody, jak spočítat podíl nepřímých nákladů? Celková cena díla bude do 40 000 Kč, půjde vůbec o vytvoření nového majetku nebo se u staveb hranice 40 000 Kč nesleduje?

Stavba v záplavovém území

Pořídili jsme si pozemek u vody za účelem rybolovu, pobytu v přírodě a s tím, že tam budeme jezdit svým karavanem. Jelikož jsme nechtěli nic stavět, tak jsem jen nahlédla do územního plánu města a svým laickým rozumem jsem si řekla, no stavět se tam zřejmě nedá, ale to nevadí, protože to přeci nechceme. Udělala jsem chybu, že termíny, kterým jsem nerozuměla, jsem si nenechala vysvětlit. Bohužel nyní jsem se dozvěděla, že dle ÚP je pozemek zařazen do DRZ - doprovodná a rozptýlená zeleň a ještě do krajinné zóny s dominantní přírodní funkcí, a aby toho nebylo málo, tak je tam povodňová zóna 4. Tím se tam prý nesmí vůbec, ale vůbec nic - nesmíme si pozemek prý ani oplotit. V § 67 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, se píše, že se zde nesmí zřizovat oplocení. Je ohrádka, nebo ohradník - který je jen napíchaný do země a není přibetonovaný a je nízký - je toto oplocení? Dále se píše, že se zde nesmí zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Je karavan dočasné ubytovací zařízení, nebo jak je definován v zákoně? Jelikož na cokoli se zeptám na úřadě, vždy se mi dostane odpovědi - nic, nesmíte, neměli jste to kupovat. Zřejmě mají pravdu, ale již je to koupené a nyní s tím nic nenadělám. Je možné vycházet z toho, že to, co není zakázané, tak je povolené - vysvětlit si třeba ohradu, ohradník, že není plot a karavan, že není dočasné ubytovací zařízení? 

Výroba nábytku a montáž a DPH

Nábytkářská firma vyrábí nábytek pro zákazníky, nábytek u zákazníků i sestavuje. Zakázka je někdy včetně prodeje spotřebičů. Jaké DPH bude firma uvádět na fakturách v těchto situacích?

1) Na faktuře je uvedeno několik položek: „dodání a instalace vestavěných skříní“ - fakturace je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

2) Na faktuře je uvedeno několik položek: výroba a montáž kuchyně včetně vestavěných spotřebičů, lednice, mikrovlnky, jídelní stůl, výroba a montáž knihovny a TV stěny - faktura je buď pro občana, nebo pro firmu, která uvedla své DIČ.

3) Na faktuře pro občana je uvedena montáž žaluzií a světel.

4) Na faktuře pro občana - výměna výplně dveří a výměna posuvných koleček u dveří.