Stavby (391)

Vytvoření DHM vlastní činností

Fyzická osoba, výdaje paušálem, plátce DPH. Na co si dát pozor v případě uplatňování odpočtu DPH při budování DHM vlastní činností? Plátce si na vlastním pozemku staví malou dílnu (nebylo potřeba stavební povolení) a kancelář, kde bude provozovat svoji ekonomickou činnost. Vše si staví sám (nakupuje materiál, zdivo atd.), veškeré náklady má na dokladech s DIČ nebo do 10 000 drobný materiál - zjednodušený DD. Jen výjimečně bude brát na specializované práce odborné firmy. Vše budeme postupně uplatnovat v DAp do odpočtu DPH. Je něco speciálního, na co si dát ještě pozor? Dle prvotní informace bude toto využíváno jen pro ekonomickou činnost subjektu. 

Povinnost registrace k DPH

Tuzemský plátce DPH fakturuje rakouskému plátci za služby na stavbě v Rakousku. Když bude tomuto tuzemskému plátci fakturovat podnikající tuzemská osoba, která s ním na stavbě v Rakousku pracuje, musí se také stát plátcem DPH?

Výstavba sociálního rodinného domu a DPH

Společnost s r. o. má zakázku na výstavbu rodinného domu. Dům odpovídá podmínce pro sociální bydlení. Zákazníkovi by tedy mělo s.r.o. po dokončení prací vystavit fakturu s 15% DPH. S. r. o. pro výstavbu nakupuje stavební materiál nejen z ČR (zde si uplatňuje na vstupu fakturovaných 21 %), ale i z EU. Některé práce pořizuje od subdodavatelů.

1) Pokud je subdodavatel na práce Čech - plátce DPH, bude faktura podléhat přenosu daňové povinnosti. S. r. o. si samovyměří 15 %. Pokud mu ale český subdodavatel prací vyčíslí 15 % či 21 % a dodavatel nechce přepsat fakturu na přenos DPH, znamená to, že si s. r. o. nemůže nic uplatnit, a naopak musí samovyměřit DPH s 15 %?

2) Materiál na stavbu zakoupený v cizině s uvedením DIČ odběratele bude s. r. o. samovyměřovat na vstupu i výstupu s 15 % či 21 %?

3) Pokud má s. r. o. se subdodavatelem sjednanou práci a tento subdodavatel mu na samostatné faktuře bude fakturovat materiál, bude tento materiál podléhat přenosu DPH s vyčíslením 21 % u odběratele, či bude dodavatel na materiál fakturovat 21 % DPH?

Faktura na stavební práce - § 92a zákona o DPH

Provádíme stavební práce na nemovitosti pro zákazníka, plátce DPH, který nemovitost pronajímá - osvobozené plnění. Vystavili jsme fakturu bez DPH - přenos daňové povinnosti. Zákazník nám fakturu vrátil s tím, že je nutné fakturovat s DPH, protože o DPH nemůže účtovat. Domníváme se, že pokud je zákazník plátce DPH, na základě námi vystaveného daňového dokladu v režimu přenosu daňové povinnosti DPH pouze odvede a nemá nárok na odpočet. Nebo existuje jiné řešení? 

Pronájem a montáž lešení

Jsme firma - plátce DPH, provádíme rekonstrukci na rodinném domě, podlahová plocha rodinného domu nepřesahuje 350 m2. Přišla nám faktura za pronájem a montáž lešení v přenesené dani. V jaké sazbě DPH máme tuto fakturu vyměřit? 

DPH u přepravy - přemístění materiálu a zařízení do třetí země

Provádíme stavební práce v Srbsku, které budou probíhat asi 4 měsíce. Obdrželi jsme od českého dopravce fakturu za přepravu našeho materiálu a zařízení na námi prováděnou stavbu v Srbsku, je faktura správně bez DPH?

Společnost a práce na nemovitostech na Slovensku

Společnost s r. o. má sídlo v ČR a provádí stavební práce. Stavební práce provádí většinu roku na Slovensku na nemovitostech na Slovensku, pro více odběratelů. U nás v přiznání k DPH vykazuje tyto práce na řádku 26. Vyplývají nějaké povinnosti na Slovensku vůči daňovému úřadu, pokud je většina prací prováděných u nich?

Odpočet úroků z hypotéky změna účelu stavby

Poplatník si vyřídil překlenovací hypoteční úvěr pro výstavbu domu pro bydlení a v roce 2019 uplatnil odpočet úroků z hypotéky. V roce 2021 došlo ke změně účelu stavby, která bude z poloviny používána pro podnikání a z poloviny pro bydlení. Stavba tohoto domu zatím nebyla zahájena. Jakým způsobem bude poplatník postupovat? Lze uvést polovinu uplatněných úroků z roku 2019 jako daňový příjem dle § 10 v roce 2021?

Sazby DPH - výroba nábytku pro rodinný dům

Naše a. s. truhlářství (A) vyrábí nábytek pro jinou a. s. (B). Ačkoliv nábytek vyrábíme a účtujeme firmě B, je místo dodání a montáže nábytku rodinný dům (C) v jiném městě, než je sídlo firmy B. Naše firma (A) nezná m2 podlahové plochy rodinného domu. Fakturujeme v přenosu DPH. Odběratel (B) požaduje od naší a. s. A, abychom do kolonky označení % DPH zapsali údaj 15 %. Musí naší firmě (A) odběratel firma (B) sdělit výši podlahové plochy rodinného domu? Má se tento údaj zapisovat do smlouvy o dílo? Pokud by podlahová plocha přesahovala 350 m2, pak bychom uvedli do kolonky DPH pouze údaj 21 %.

 

Pořízení majetku - zmařená investice

Společnost s r. o. v roce 2019 zaplatila cca 200 000 Kč za studii na stavbu nové výrobní haly, zaúčtováno na účet 042. V roce 2021 zjištěno, že stavba se realizovat nebude, tudíž se částka odúčtovala zápisem MD 548/D 042 jako zmařená investice, je toto účtování správné prosím? V roce 2021 přijata faktura na cca 350 000 Kč, v textu zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu „Rekonstrukce výrobny". Půjde rovnou do nákladů na účet 518 nebo na účet 042?