Dohoda o pracovní činnosti (146)

Dohoda o pracovní činnosti a dočasná pracovní neschopnost (DPN)

Zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti byl od 10. 2. do 30. 4. v dočasné pracovní neschopnosti. V únoru měl hrubou mzdu 2 160 Kč . V mzdovém programu jsem nemohla vytisknout přehled o platbě pojistného za únor až duben pro zdravotní pojišťovnu. V tomto přehledu se nezobrazovala pojišťovna, úhrn vyměřov. základů ani výše pojistného v hodnotě 0,00, ani počet zaměstnanců ,1. Firma má jen jednoho zaměstnance na DoPČ. (když je zaměstnanec na HPP a ve firmě jen jeden, tak při ošetřovném za celý měsíc se hodnoty 0,00, 1 zaměstnanec vyčísli). Z programové firmy mě informovali, že mám zaměstnance odhlásit při DPN a tak znova přihlásit po ukončení DPN). Ovšem paní ze zdravotní pojišťovny nechtěla odhlásit a zase přihlásit zaměstnance na DoPČ. Chtěla jsem se informovat, včetně programátorů, jak postupovat v takové případě, kdy ve firmě je jen jeden zaměstnanec na DoPČ.

Dohoda o provedení práce - zdanění

Je možné sjednat s fyzickou osobou dohodu o provedení práce na opakující se činnost? Samozřejmě za předpokladu, že budou dodrženy všechny ostatní parametry (např. celkový počet hodin atd.). Nehrozí v tomto případě překlasfikování ze strany FÚ, SSZ a ZP, že se jedná o vztah, který má být zpojistněn, tj. má být hrazeno ZP a SP a odváděna daň z vyšší částky (tj. ze základu doně po brutaci o pojištění). Existuje k této oblasti nějaký oficiální výklad či judikatura? 

Rozsah pracovní doby u DPČ

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti. Ve smlouvě je sjednána pevná měsíční výše odměny a k ní je sjednáno, že zaměstnanec odpracuje 20 hodin týdně. Můj dotaz se týká situace, kdy zaměstnanec v únoru překročí sjednaný rozsah týdenní pracovní doby např. o 10 hodin. Je možné, aby v březnu namísto toho odpracoval o 10 hodin méně a přitom měl měl v obou měsících stejnou výši odměny? Anebo v únoru musí mít adekvátně zvýšenou odměnu o 10 hodin odpracovaných navíc? Pokud ano, bude se těchto 10 hodin odpracovaných nad rámec sjednaného rozsahu práce posuzovat jako přesčas? 

Fond pracovní doby při DPČ

Jak stanovit fond pracovní doby pro zaměstnance na DPČ, který má 0,5 úvazku? Lze do fondu měsíční pracovní doby počítat státní svátek? Práce ve svátek není v samotné DPČ specifikována, je pouze uveden rozsah 20 hod. týdně. Jedná se o administrativní pozici, která nepracuje na směny atd. Lze uznat výkaz, kde např. v měsíci 04/2019 vykazuje 88 hodin (fond pracovní doby včetně svátků je 176 hodin), či měl maximálně vykázat 80 hodin (fond pracovní doby bez svátků)? Odměna je stanovena hodinovou sazbou.

Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Chceme přijmout na půl roku uklízečku na dohodu o pracovní činnosti. Práce uklízečky máme od KHS zařazenou ve druhé nerizikové kategorii, musíme poslat paní na lékařskou prohlídku? 

Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Náš školník byl nemocen, takže jsme za něho vzali zástup. Nejdříve na dohodu o provedení práce. Po vyčerpání 300 hodin jsme DPP ukončili a uzavřeli se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti. Náš původní školník však nakonec odešel do důchodu. Tak jsme tedy chtěli sjednat zastupujícímu školníkovi na DPČ pracovní poměr na stejnou práci. Myslíme si, že jeden zaměstnanec nemůže u jednoho zaměstnavatele vykonávat dvě práce stejného druhu, v tomto případě školníka na základě pracovní smlouvy a DPČ. Proto chceme DPČ před sepsáním pracovní smlouvy ukončit. Ovšem problém nastal v tomto okamžiku, neboť k datu skončení, by měl zaměstnanec přečerpáno v průměru 20 hodin týdně na DPČ. DPČ byla uzavřena zhruba od března 2019 do srpna 2019. Jak tuto situaci řešit? 

Dohoda o pracovní činnosti - svátek

Máme zaměstnance na DPČ, se stanovenými dny, kterými jsou Po a Čt. Zaměstnanec má stanovenou mzdu za měsíc. Víme, že zaměstnanec na DPČ nemá nárok ani na dovolenou, ani na svátek, takže mu odečítáme nepřítomnost za dny, které měl být podle smlouvy na pracovišti, ale nebyl. Například za měsíc duben: vezmeme, že bylo dohromady 9 dní (pondělí a čtvrtků), z nichž jeden připadal na svátek. Vezmeme tedy částku, kterou má zaměstnanec dostat (10 000 Kč), vydělíme počtem určených dní za měsíc (9) a vynásobíme pouze počtem dní, které byl na pracovišti (8), tzn: 10 000/9 = 1 111 -> 8 x 1 111 = 8 888. Je náš postup správný? Přece jen, když by měl zaměstnanec ve smlouvě pouze například pondělky a tři ze čtyř těch pondělků by vyšly na svátek, nedostane celou měsíční mzdu, ale jen její poměr (1/4), když fyzicky odpracoval jen 1/4 z určených dní.

Odměna předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise

Je možné vyplácet odměnu předsedovi společenství vlastníků a předsedovi kontrolní komise nebo mzdu tak, aby se neodvádělo sociální ani zdravotní pojištění? Oba dva jsou již důchodci. Je možné na jejich činnost pro společenství udělat dohodu o provedení práce?

Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr

Máme zaměstnance na DPČ na výrobě na jiné práce než v pracovní smlouvě. Ve smlouvě není uvedena částka, kterou si vydělají za měsíc, ale pouze hodinová mzda (např. 103 Kč/hod.). Někteří si vydělají 4-6 000 Kč. Tam je to v pořádku, není to pod limit 2 500 Kč a provádíme odvody jak sociálního, tak zdravotního pojištění. A teď kámen úrazu - jsou tací, co si vydělají 1 700 Kč a mně to odvody na sociálku a zdravotní pojištění neudělá. Ve smlouvě není, že je to zaměstnání malého rozsahu ani limit 2 500 Kč. Mám obavu, aby případná kontrola nedoměřila odvody na sociální a zdravotní. 

Dvě souběžné dohody o pracovní činnosti

Zaměstnavatel chce přijmout nového zaměstnance a uzavřít s ním dvě souběžné dohody o pracovní činnosti na konání prací, které budou různě druhově vymezeny. Každá dohoda bude mít rozsah práce 15 hodin týdně. Domníváme se, že nic neporušujeme, protože zákon omezuje úvazek pouze u jedné dohody, nikoliv u jejich součtu. Je tento postup možný?