Obrat (247)

Český živnostník pracuje na zakázce (na nemovitosti) pro české s. r. o. v zemi EU

Český OSVČ elektrikář pracuje pro českou firmu v Rakousku. Dělá na elektroinstalaci průmyslové haly. Fakturuje české firmě, která práci zprostředkovala. Vstupuje toto do obratu pro české plátcovství DPH? Stává se plátcem v té dané zemi, kde pracuje. Místo i země práce se v průběhu roku mění, nikde není déle než půl roku. Pokud je český OSVČ plátce DPH, bude fakturace české společnosti v režimu reverse charge jako práce v EU?

DPH - změna zdaňovacího období v daňovém přiznání za prosinec 2019

Firma (s. r. o.), mnoho let plátce DPH, s obratem nad 10 miliónů měla za rok 2019 pokles až na 7 milionů tržeb. V přiznání za prosinec 2019 firma označila kódem Q že následující rok bude čtvrtletním plátcem. Stane se čtvrtletním plátcem automaticky, nebo to musí finanční úřad ještě potvrdit nějakým rozhodnutím?

Vývoz zboží do třetích zemí - obrat DPH

Společnost s.r.o., neplátce DPH, plánuje mimo obchodování v rámci tuzemska vyvážet zboží do třetích zemí. Budou plnění do třetích zemí započítávána do obratu pro povinnou registraci k DPH? Domníváme se, že ano. Můžete nám, prosím, napsat na základě jakého § zákona o DPH? 

Doplňující dotaz:

A kdyby společnost s.r.o., neplátce DPH nakupovala a prodávala zboží dle pravidel Incoterms 2010 pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu v paritě CIF (zboží by bylo koupeno a zároveň rovnou prodáno v přístavu ve 3. zemi). Dokladově by to probíhalo tak, že např. dánská firma vystaví doklad, na kterém je uvedeno "CIF + přístav ve městě ve třetí zemi" společnosti s.r.o. v ČR a ta by následně vystavila doklad firmě ve 3. zemi s uvedením stejného údaje ohledně CIF... Zboží tedy vůbec nevstoupí na území EU. Domníváme se správně, že by se fakturovaná plnění do 3. země v tomto případě do obratu nezapočítávala?

Registrace k DPH

Existuje nějaká výjimka, kdy FO - podnikatel překročí obrat 1 000 000 Kč a nemusí se stát plátcem DPH?

OSVČ a přechod na podvojné účetnictví

Podnikatel - fyzická osoba - překročil v r. 2018 obrat 25 mil. Kč. Jak musíme upravit základ daně za r. 2019? Od r. 2020 musí vést účetnictví? Jak je to s novelou zákona o účetnictví, kde se má tato povinnost má zrušit?

Limit DPH - zasílání zboží na Slovensko

Pokud neplátce DPH zasílá zboží na Slovensko, jaký je limit pro to, aby se stal v ČR plátcem DPH? Je to 1 mil. Kč? 

Nájemní smlouva

OSVČ podniká a příjmy zdaňuje dle § 7 ZDP, k tomu má ve vlastnictví bytový dům, který pronajímá dle § 9 ZDP. Musí hlídat obrat 1 000 000 Kč kvůli plátcovství dph. V nájemní smlouvě má napsáno nájemce se zavazuje platit nájemné ve výši 14 500 Kč měsíčně. V ceně nájemného je zahrnuto připojení k internetu, digitální televize, osvětlení spol. chodby a odvoz odpadu. V ceně nájmu nejsou zahrnuty zálohy na el. energie, plynu, vodné a stočné. V dalším bodu smlouvy je nájemce se zavazuje platit záloh. platby na služby (energie) ve výši 3 500 Kč. Zálohy budou vyúčtovány 1x ročně, případný nedoplatek nájemce uhradí. Dále se nájemce zavazuje platit nájemné a úhradu služby spoj. s užíváním bytu takto: 7 000 Kč na účet jednoho z pronajímatelů (manželů) a 11 000 Kč na účet druhého. Jaká částka se bude počítat do obratu? 

DPH u zubních lékařů

Započítává se do obratu pro registraci k DPH (u služeb osvobozeních dle § 58 zákona o DPH) i příjem za služby zubního lékaře - zubní implantáty. Tyto zdravotní služby provádí nestátní lékařské zařízení, které se na tyto úkony specializuje a má veškerá povolení. Spadají i tyto služby do zdravotnických služeb osvobozených dle § 58 zákona o DPH? 

Fyzická osoba - nepodnikatel a prodej pozemků včetně stavby

Fyzická osoba, syn, nabyla letošním roce pozemky od svého otce darováním. Syn by chtěl tento pozemek využít k tomu, že na něm postaví rodinný dům a následně ho prodá. Prodejní cena bude vyšší než 1 mil. Kč. Bude muset občan odvést z prodejní hodnoty domu DPH ve výši 15 % ( obytná plocha do 300 m2)? Další otázka souvisí s plátcovstvím DPH, kterým dnem se občan stává plátcem DPH až po prodeji, kdy obdrží částku vyšší než 1 mil. Kč, takže do 15 dnů podá žádost o plátcovství, a od následujícího měsíce se stává plátcem DPH ze zákona? Ale, jestliže do jednoho roku od vzniku plátcovství žádný podobný prodej výstavby rodinného domu či prodej stavebního pozemku neučiní, bude podávat nulové přiznání k DPH? Na závěr: Při prodeji bude muset syn také zaplatit daň z příjmů podle § 10, kde uplatní veškeré výdaje/náklady proti prodejní ceně. Otázkou je, zda do výdajů může zahrnout pozemek, který dostal darem od otce, domnívám se, že nikoliv, nejednalo se úplatné nabytí? Ostatní zaplacené výdaje spojené s výstavbou rodinného domu budou moci být ve výdajích proti prodejní ceně. 

Pronájem nebytových prostor a parkovacích míst

Občan pronajímá nebytový prostor bez energií a služeb. Současně pronajímá i dvě parkovací místa firmám. Jiné příjmy kromě zaměstnání nemá. Roční obrat přesáhne částku za pronájem nebytových prostor 1 mil. Kč. a za pronájem parkovacích míst je 36 000 Kč ročně. Stává se občan plátcem DPH? Jestli ano, odvede DPH z pronájmu parkovacích míst?