Obrat (255)

Reklamní služby fakturované do třetí země a obrat pro DPH

Společnost s r. o., neplátce DPH, fakturuje poskytnutí reklamních služeb mexické firmě, která nemá v ČR žádnou provozovnu. Služba spočívá v tom, že se na internetových stránkách s. r. o. zobrazuje reklama, kterou mexická firma zadala. Spadají tržby za tuto službu do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Cenné papíry a obrat DPH

Klient provozuje ekonomickou činnost pronájem a půjčování movitých věcí. V letošním roce chce začít jako soukromá osoba nakupovat a případně prodávat cenné papíry. Mimo to je investorem na Zonky. Co všechno se mu bude počítat do obratu pro registraci k DPH? Bude to jen příjem ze živnosti nebo tam budou vstupovat i příjmy ze Zonky a prodeje cenných papírů?

Dodatečná registrace k DPH po dosažení příjmů dle zákona

Můj soused přijde jednou ročně, většinou v březnu, abych mu udělala daňové přiznání k DPFO. Při zpracování DP za rok 2019 jsem zjistila, že měl být před rokem plátcem DPH. Na FÚ jsme zaslali žádost o registraci. I když se jedná o stavební práce, zpětně nelze uplatnit přenesenou daň. povinnost. Poplatník musí zaplatit DPH co nejdříve, aby minimalizoval penále. Ihned po registraci vystaví poplatník opravné daňové doklady s aktuálním datem vystavení a se DUZP za měsíce, jak zní smlouva o práci nebo fakturace. Má právo požadovat doplatek k původním fakturám (DPH), když na straně odběratele jsou všichni plátci DPH? Domnívám se, že pokud je uplatnění na vstupu DPH dobrovolné, nemusí odběratel DPH uplatnit, a tedy ani odevzdat. Jak účetně postupovat v této situaci, kdyby odběratel DPH na vstupu neuplatnil a na doplatek faktury nereflektoval? 

DPH u Drop-shippingu

Klient bude provozovat internetový obchod formou drop-shippingu. Bude to fungovat takto: přes jeho e-shop vezme objednávku od zákazníka - koncového zákazníka (nepodnikatele), vystaví mu fakturu svým jménem na celou částku, např. 1 000 Kč. Zboží objedná u dodavatele z Číny a zaplatí mu 800 Kč. Dodavatel z Číny pošle zboží přímo koncovému zákazníkovi svým jménem, koncový zákazník může být z jakékoliv země.

1) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v ČR?

2) Započítává se toto prodané zboží do obratu pro registraci k DPH v jiném členském státě (státě, kam je zboží dodáno, pokud jde o EU)?

3) Musí se podnikatel stát Identifikovanou osobou a uvádět hodnotu tohoto zboží jako dovoz?

4) Pokud by se stal plátcem v daném státě, kam zboží putuje, změnilo by se něco v jeho situaci, tzn. musel by zákazníkovi účtovat místní DPH?

 5) Pokud by se stal plátcem v ČR, musel by účtovat české DPH (předpokládejme, že nepřesáhl obrat v jiné zemi pro registraci k DPH)?

Spolek - obrat pro DPH

Co se započítává od obratu pro plátcovství DPH u spolku? Jedná se o příjmy z reklam, příjmy ze vstupného na zápasy pořádané spolkem, příjmy z postoupení registračních práv hráče, vybrané startovné na turnaje.

Obrat pro účely DPH

Občan pronajímá byty ve svém bytovém domě. Příjmy z tohoto nájmu nepočítám do obratu pro účely DPH, jinou činnost občan dosud nevykonával. Nyní začal nájemníkům kromě nájmu fakturovat ještě poskytování internetového připojení a parkovací služby na nově zřízeném soukromém parkovišti těm nájemníkům, kteří mají o tuto službu zájem. Mám tyto nově poskytované služby započítávat do obratu pro účely DPH s tím, že pokud by spolu s nájmem došlo k překročení 1 mil obratu, stává se občan plátcem DPH? A z čeho by pak odváděl DPH - nájem bytů je osvobozen, tedy jen z těch internetových a parkovacích služeb? 

Překročení obratu pro DPH

Pojišťovák - má ŽL, poskytuje pojištění dle pověření ČNB. Překročí během cca 2 měsíců obrat 1 mil. Kč. Jak je to zde s DPH? pojištění je bez DPH, ale jak je to s jeho poskytováním - zde se jedná o službu? Dostává odměnu jednou měsíčně od dané pojišťovny (nefakturuje). 

MOSS a obrat do 10 000 EUR

Jsem neplátce DPH, nejsem zatím ani identifikovaná osoba. Prodávám na internetu digitální hudbu, která je předmětem MOSS. Můj obrat je velmi malý, např. 100 000 ročně. Mám nějakou povinnost registrace k DPH? Moji hudbu si kupují občané (nepodnikatelé) z celého světa. Vím jak MOSS funguje, jde mi o to zda mohu zůstat neplátce DPH a využívat tak vyjímku z MOSS do 10 000 EUR. V okamžiku, kdy bych překročila hranici 1 mil CZK pro povinnou registraci v ČR, tak se samozřejmě zaregistruji k DPH. 

Český živnostník pracuje na zakázce (na nemovitosti) pro české s. r. o. v zemi EU

Český OSVČ elektrikář pracuje pro českou firmu v Rakousku. Dělá na elektroinstalaci průmyslové haly. Fakturuje české firmě, která práci zprostředkovala. Vstupuje toto do obratu pro české plátcovství DPH? Stává se plátcem v té dané zemi, kde pracuje. Místo i země práce se v průběhu roku mění, nikde není déle než půl roku. Pokud je český OSVČ plátce DPH, bude fakturace české společnosti v režimu reverse charge jako práce v EU?

DPH - změna zdaňovacího období v daňovém přiznání za prosinec 2019

Firma (s. r. o.), mnoho let plátce DPH, s obratem nad 10 miliónů měla za rok 2019 pokles až na 7 milionů tržeb. V přiznání za prosinec 2019 firma označila kódem Q že následující rok bude čtvrtletním plátcem. Stane se čtvrtletním plátcem automaticky, nebo to musí finanční úřad ještě potvrdit nějakým rozhodnutím?