Obrat (236)

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení při zpětné registraci k DPH

Podnikatel, neplátce DPH, překročil v měsíci 2/2018 obrat pro povinnou registraci k DPH. Na tuto skutečnost přišel pozdě až v 8/2019. Podá přihlášku k registraci k DPH, plátcem DPH se stává od 1. 4. 2018. Opraví všechny vydané faktury od 4/2018 doposud. Všechna uskutečněná plnění jsou v režimu přenesené povinnosti. Tzn. opraví vydané faktury, doplní na doklad „daň odvede zákazník“ a předá druhé straně. Je možné všechny vydané faktury v režimu přenesení daňové povinnosti uvést až v přiznání k DPH a kontrolním hlášení za období 8/2019? Jde o to, abychom se vyhnuli pokutám za pozdní podání kontrolního hlášení.

Praktický lékař - obrat pro účely DPH

Praktický lékař si zakoupil bagr a otevřel si živnostenský list na dokončovací stavební práce a pronájem věcí movitých se záměrem, že bude sám provádět zemní práce dodavatelsky (jako způsob relaxace) a případně bagr příležitostně pronajímat. Jak se bude pro účely DPH počítat obrat pro případnou registraci k DPH - budou se započítávat jen faktury za zemní práce a pronájem bagru, nebo se k tomu bude přičítat i fakturace lékaře zdravotním pojišťovnám za zdravotní služby, kde je roční obrat více než 2 mil. Kč, tedy pak by lékař první vydanou fakturou za zemní práce splnil podmínky pro registraci k DPH? 

Praktický lékař - neplátce DPH

Praktický lékař má obrat nad 1 mil. Kč. Poskytuje zdravotní služby podle § 58 a některé zdravotní služby doplňkové placené. Zvažuje, že by pro klinickou laboratoř v ČR prováděl reklamu zdravotnických výrobků nebo pronajímal místo v ordinaci na prezentaci těchto výrobků. Stal by se tímto rozhodnutím plátcem DPH?

Vývoz zboží

Česká firma „A“ prodává veterinární léčiva firmě v Azerbajdžánu. Tato česká firma „A“ léčiva nakoupí od jiné české firmy „B“. Česká firma „B“ zboží pro firmu A doveze přímo do Azerbajdžánu s dodací podmínkou CIP na adresu zákazníka firmy „A“ v Azerbajdžánu. Česká firma „B“ tedy prodává zboží české firmě „A“ bez DPH jako osvobozené z důvodu vývozu. Podléhá transakce mezi firmou A a jejím zákazníkem v Azerbajdžánu české DPH? Pokud fakturovaná hodnota pro zákazníka v Azerbajdžánu přesáhne 1 mil. Kč za 12 měsíců je firma A povinna se registrovat k DPH? 

Neplátce kupuje ojetý automobil z EU

Český obchodník s automobily (s.r.o., neplátce DPH) nakupuje ojeté automobily z EU. Dostal doklad z Německa od plátce, kde je napsáno v překladu "doklad bez DPH, použité zboží, par. 25..". První dotaz: Je takto faktura vystavena správně? Je to tak, že německý plátce si tímto vypořádal DPH v Německu (odvedl daň z přirážky), český obchodník neplátce přijme fakturu, u které DPH vůbec nebude řešit a automobil zase prodá jednoduše dál jako neplátce bez DPH? Druhá otázka: Musí se stát při nákupu ojetých aut český obchodník identifikovanou osobou po překročení určité hodnoty přijatých plnění z Německa (326 tis. Kč)? Nebo čeká, až překročí svůj obrat 1 mil. Kč a následně se stane ze zákona plátcem DPH? 

Poukazy, platební prostředky, obrat pro účely DPH

Naše společnost nakupuje jako distributor předplacené kupony a hrací karty pro velké herní platformy pro účely placení v oblasti online zábavy a dál je prodává přes e-shop konečným zákazníkům. Předplacené kupony a hrací karty v různých hodnotách slouží jako hrací kredit nebo k nákupu digitálních her a softwaru a zajištění multiplayerového a komunikačního zázemí pro hráče. Jednotlivé kupóny jsou určeny pro hry od konkrétních společností (Blizzard , Nintendo, Xbox…). Tyto produkty nakupujeme od dodavatele za cenu x a prodáváme je s přirážkou, která je naším ziskem. Faktury na náš nákup předplacených kupónů a karet jsou bez DPH (dodavatel je plátcem DPH). Protože náš celkový obrat se blíží k hranici 1 mil., řešíme, jaké příjmy budou vstupovat do obratu pro účely DPH? Jedená so o platební prostředky nebo poukazy podle § 15 zákona o DPH, abychom správně postupovali po novele DPH? Jak posoudit, zdali jde o platební prostředek nebo poukaz? Je správně, že dodavatelská faktura je bez DPH, přesto, že dodavatel je plátcem DPH? Bude do obratu pro účely DPH vstupovat celkový příjem z prodeje nebo jen provize z přeprodeje? 

Upřesnění dotazu:

 V obchodních podmínkách dodavatele je uvedeno, že se jedná o tento produkt: Digitální distribuce, Digital Download nebo digitální zboží označuje takové zboží, které je distribuováno pouze elektronicky (zejména e-mailem, odkazem ke stažení atd.) a nezakládá nárok na dodání fyzických nosičů. Po úhradě digitálního zboží je kupujícímu zpravidla na jím uvedený e-mail odeslán digitální produkt, který může zahrnovat: • i. aktivační klíč pro aktivaci produktu v systému třetí strany. • ii. odkaz pro jednorázové stažení souborů a následnou instalaci produktu. - V obchodních podmínkách klient uvádí toto: Předmětem smlouvy jsou internetové kupóny do počítačových her v podobě cenných papírů svého druhu či počítačové hry a programy. Internetové kupóny obsahují počítačový kód neboli digitální obsah čísel a znaků nebo elektronickou měnu vydavatele elektronických peněz. Použitím internetových kupónů, kupující získává provozovatelem příslušné hry nebo aplikace. Internetové kupóny nahrazují elektronické peníze ve hrách a aplikacích. Prodávající je pouze distributorem. Prodávající odpovídá za dodání internetového kupónu vydavatele her a aplikací kupujícímu. Tímto jednáním kupující získá ve hře nebo v aplikaci disponibilní zůstatek peněz. - Plnění je pouze v sazbě 21% - Internetové kupóny jsou zatím dodávány pouze v rámci ČR Ještě doplňující otázka: pokud by kupóny byly dodávány i mimo ČR (do EU), jednalo by se o služby podle § 10i odst. 1 písm. c) zákona 235/2004 Sb.?

DPH a služba v ČR i v EU

Stavební dělník pracuje v ČR i v Německu. Obrat má přes milion Kč. Je pravda, že nemusí být plátce DPH, protože se obrat určuje jen z příjmu v ČR? V Německu pracuje pro firmu, která je plátce DPH. Co registrace pro identifikovanou osobu? Je potřeba vůbec se registrovat na FÚ z pohledu DPH? 

Uplatnění DPH u odměny jednatele

Podle rozsudku 2 Afs 100/2016-29 je výkon činnosti jednatele s. r. o. ekonomickou činností. Znamená to, že každý jednatel musí sledovat obrat kvůli povinné registraci za plátce? A že každý, kdo je plátcem DPH, je-li současně jednatelem s. r. o., musí uplatňovat u odměny jednatele i DPH?

Obrat pro registraci k DPH - uskutečněné plnění

Jsme stavební firma - právnická osoba, neplátci DPH, nyní připravujeme k prodeji byty, které jsou v našem vlastnictví a které jsme stavěli. Který měsíc budeme považovat za měsíc, ve kterém došlo k překročení obratu pro registraci k DPH:

a) podpis kupní smlouvy a vystavení faktury (jako podklad k platbě bez uvedení DUZP nejsme ještě plátci),

b) dojde k úhradě,

c) je podán návrh na vklad (dnem podání nastávají právní účinky vkladu a stávají se majiteli),

d) obdrželi jsme vyrozumění z katastrálního úřadu o zápisu,

e) došlo k předání bytu?

Podle § 21 zákona o DPH („Při dodání nemovité věci se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve. Při přenechání nemovité věci k užívání podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přenechání nemovité věci k užívání.“).

Bych měla brát za DUZP bod d) nebo e) (ten co nastane dříve) a tento měsíc budu považovat za měsíc, ve kterém došlo k překročení obratu. Chápu to takto správně? 

Posouzení zařazení činnosti z hlediska DPH

Podnikatel, fyzická osoba, podnikající v oblasti výchovy a vzdělání (výuka cizích jazyků, živnostenské oprávnění 855: Ostatní vzdělávání). V případě překročení limitu 1 mil. a vzniku povinnosti plátce DPH lze toto plnění posuzovat podle § 57 zákona o DPH?