Nejnovější otázky

Snížení ceny majetku a odpis

Klient v roce 2016 nakoupil bednění za celkovou cenu 4 500 000 Kč. Dle tehdejšího daňového poradce zařadil do 2. odpisové skupiny a odpisoval rovnoměrně. Za rok 2016 a 2017 odpisy v celkové výši 1 496 250 Kč uplatnil a zůstatková cena k 31. 12. 2017 je 3 003 750 Kč. Odpis za rok 2018 je 1 001 250 Kč. Ale klient v září 2018 část tohoto bednění prodal za 1 000 000 Kč + DPH. Vystavil na to fakturu a tato částka je v příjmu. Bylo by možné mi poradit jak mám s tímto faktem postupovat?

Účtování služeb spojených s nájmem kanceláří

Právnická osoba, plátce DPH, má fakturu na nájem kancelářských prostor v tomto znění:

1. Nájem nebytových prostor:      10.000 Kč + DPH

 2. Nájem parkoviště:                  1.000 Kč + DPH

 3. Ostatní služby spojené s nájmem nebytových prostor:    500 Kč + DPH

Může si ostatní služby spojené s nájmem dát rovnou do nákladů na účet 5.. za každý měsíc? Dříve (u jiného pronajímatele) jsme měly tyto služby nazvané jako záloha na služby a účtovali jsme je na zálohy a až při ročním vyúčtování byla částka přeúčtována do nákladů. Současný pronajímatel nám sice také zasílá vyúčtování jednou ročně fakturou, ale vždy jen napíše, kolik máme doplatit nebo kolik nám vrátí. Je možné dát tyto služby rovnou do nákladů příslušného měsíce a neúčtovat na zálohový účet?

Zákonné pojištění z mezd: pracovní smlouvy + dohody o provedení práce

V případě, že zaměstnáváme zaměstnance na základě pracovní smlouvy a DPP (do 10 000 Kč), pojistné se vypočítá pouze vynásobením sazby a základu, který je shodný s vyměřovacím základem na pojistné na sociální pojištění nebo ještě + 100 Kč za dohody o provedení práce, aby byli i tito zaměstnanci úrazově pojištěni?

Doměřené clo a DPH

Jsme firma, s. r. o., plátci DPH. Celním úřadem nám bylo doměřeno clo za několik případů v roce 2016 a 2018. Jak správně zaúčtovat toto doměřené clo? Jak postupovat ohledně DPH a jak ji zaúčtovat?

Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady

Příspěvková organizace, zřizovatelem je město, zaměstnanci dostávají měsíční plat, za svátky nedostávají náhrady, ale plat, jako kdyby pracovali. Dostávají pololetní odměny. Postupuji tedy při zápočtu odměny do průměrného výdělku podle § 358 zákoníku práce. Výši odměny vydělím počtem odpracovaných hodin za příslušné pololetí a potom započtu poměrnou část odměny do čtvrtletí podle počtu odpracovaných hodin. Mohou být v odpracovaných hodinách započteny i neodpracované svátky, za které je poskytován plat, jak výše uvedeno?

Zdanění zděděných autorských práv

Po svém otci jsem zdědila autorská práva na hudbu. Každoročně dostávám od OSA výpisy z celého světa a mám problém s Rakouskem. V Rakousku mi srazili jejich daň a já jsem si ji dříve započetla na vlastní daňovou povinnost (podala jsem daňové přiznání, § 10). teď jsem se ale dozvěděla, že prý došlo k nějaké změně Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění ČR - AT a FÚ mi nechce zápočet sražené rakouské daně uznat. Můžete mi k tomu, prosím, podat nějaké vysvětlení? 

Odkupní cena vozu na leasing

Formou finančního leasingu jsme financovali tahač, po splacení všech splátek přišla faktura na odkupní cenu leasingu. Omylem jsem ji v roce 2016 zaúčtoval na účet 381, místo 501 048. Je možné to opravit v roce 2017 přeúčtováním z účtu 381 na účet 501 048? Nebo už je pozdě? 

Odměna jednatele a zdravotní pojištění

Musí se od ledna 2019 odvádět z odměny jednatele do 2 999 Kč (na základě smlouvy o výkonu funkce) zdravotní pojištění, pokud si ho jednatel platí již jinde (z jiného zaměstnání)?

Příjem z půjčky na ZONKY

Půjčila jsem na Zonky peníze - 400 Kč - zpět jsem dostala půjčenou částku 400 Kč a 11 Kč - z těchto 11 Kč si strhlo Zonky poplatek 2 Kč. Tj. čistý výdělek 9 Kč. Jak tuto transakci zaznamenat do přiznání? Nebo bude osvobozena? Jiná příjmy kromě ze zaměstnání z HPP nemám. Pokud by byla osvobozena, pak přiznání podávat nebudu? A v případě, že by byla takováto půjčka např. 40 000 Kč a 11 000 Kč výnos a 2 000 poplatek a 9 000 zisk, pak by se zdanění chovalo stejně? Odvod sociálního a zdravotního asi nepřipadá v úvahu? 

Roční zúčtování a podání přiznání k DPFO

Požádal jsem mzdovou účtárnu o potvrzení o příjmech k HPP, dále jsem dostal potvrzení o DPP na srážkovou daň, ale nyní jsem zjistil, že přiznání podávat nemusím. Mohu požádat mzdovou účtárnu o roční zúčtování z HPP, ačkoli mi již vystavila potvrzení, nevadí to? A do kdy jí mohu požádat, musím písemně či se stačí e-mailem či telefonem ústně domluvit? Kdy mi pak přijde vratka daně ze mzdové účtárny?