Nejnovější otázky

DUO testuje - zodpovězená publikovaná, 191118, 13:52

 • DAUC ID: 22313
 • Datum vložení: 19. 11. 2018
 • Autor: Caletková Caletková
 • V kategoriích:
 • Klíčová slova:
Odpovíte, publikujete?

Test nepublikovaná 151118

 • DAUC ID: 22277
 • Datum vložení: 15. 11. 2018
 • Autor: Caletková Caletková
 • V kategoriích:
 • Klíčová slova:
Nebpul

Test publikovaná 151118

 • DAUC ID: 22276
 • Datum vložení: 15. 11. 2018
 • Autor: Caletková Caletková
 • V kategoriích:
 • Klíčová slova:

Publikujete?

1. Ano.

2. Na nepublikovanou měníme v 10:15

Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)

Na základě § 101 odst. 6 zákoníku práce. jsme povinni nést náklady se zajištěním OOPP - zde mám na mysli praní OOPP. Tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance dle § 101 odst. 6 zákoníku práce. Je zde možné použít § 4a zákoníku práce a zakomponovat do směrnice o poskytování OOPP, že zaměstnancům místo praní bude poskytována kompenzace např. ve formě prášku na praní? Když nám to zaměstnananci podepíší, bude to bráno jako souhlas zaměstnance, a budeme v souladu se zákonem? Nebudeme tímto porušovat zákon?

Ukončení činnosti pronájmu nemovitostí v § 9 a úprava základu daně

Pokud při ukončení činnosti pronájmu v posledním daňovém přiznání provedu úpravu základu daně o pohledávky a tyto pohledávky mi nebudou nikdy uhrazené, to znamená, že je zdaním i přesto, že peníze nikdy neobdržím? Nebo existuje možnost, že podám dodatečné daňové přiznání na snížení základu daně a daň mi bude vrácena? 

Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr

Máme zaměstnance na DPČ na výrobě na jiné práce než v pracovní smlouvě. Ve smlouvě není uvedena částka, kterou si vydělají za měsíc, ale pouze hodinová mzda (např. 103 Kč/hod.). Někteří si vydělají 4-6 000 Kč. Tam je to v pořádku, není to pod limit 2 500 Kč a provádíme odvody jak sociálního, tak zdravotního pojištění. A teď kámen úrazu - jsou tací, co si vydělají 1 700 Kč a mně to odvody na sociálku a zdravotní pojištění neudělá. Ve smlouvě není, že je to zaměstnání malého rozsahu ani limit 2 500 Kč. Mám obavu, aby případná kontrola nedoměřila odvody na sociální a zdravotní. 

Okamžik zařazení stavby do užívání

1. Právnická osoba zakoupila stavbu, kde právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nastaly 10. 9. 2018. Po tomto datu bylo ještě účtováno o vedlejších pořizovacích nákladech, např. poplatek banky za poskytnutí úvěru a daň z nabytí nemovitých věcí. Může účetní jednotka zařadit stavbu do užívání ke dni 10. 9. nebo až ke dni posledního zaúčtování vedlejších pořizovacích nákladů? 2. Pokud s. r. o. zakoupí nemovitou věc, provede technické zhodnocení a nemovitou věc prodá, lze zařadit tuto nemovitou věc do užívání ke dni vkladu do katastru nemovitostí?

Dohoda o narovnání

Společnost s r. o. poskytla zápůjčku jiné s. r. o., kterou eviduje na účtu 378. Zatím nebyly účtovány žádné úroky a pokuta, pohledávka vznikla v roce 2018. Nyní došlo k dohodě o narovnání, kde se obě strany dohodly, že bude uhrazena pouze jistina. Budou se účtovat úroky a smluvní pokuta a budou předmětem daně z příjmů, i když je společnost již neobdrží? Jak celou tuto transakci zaúčtovat?

Příjmy z pronájmu a silniční daň

Poplatník-důchodce má příjmy jen z pronájmu podle § 9 ZDP. Uplatňuje skutečné výdaje. Vede daňovou evidenci. Pro získání příjmů používá své soukromé vozidlo (kontrola nájemníků, odvoz údržbáře, nákup materiálu na opravy domu). Má povinnost platit daň silniční? Má-li 2 auta, z nichž jen jedno používá pro účely pronájmu, může auto odpisovat a uplatňovat výdaje za opravy, stejně jako kdyby podnikal?

Pozemek v majetku firmy nebo SVJ a údržba

Firma má sídlo v domku s pozemkem. Pozemek udržuje a údržbu (např. sekání trávy) účtuje na účet 511, ale výsadbu keřů by měla účtovat na účet 031?. Podobná situace je u SVJ, které má pozemek okolo domu, kde byty jsou ve vlastnictví občanů. Účtuje SVJ údržbu pozemku, tj. sekání trávy, kácení stromů, nákup keřů atd. na účet oprav (511) nebo může používat tzv. fond oprav, tedy dlouhodobých záloh?