Nejnovější otázky

Příjmy z Chorvatska

Fyzická osoba-nepodnikatel, český daňový rezident má příjmy z Chorvatska. Jednak příjem z pronájmu nemovitosti v Chorvatsku, jednak příjem z prodeje nemovitosti v Chorvatsku. Chápu správně, že v rámci českého daňového přiznání se příjem z prodeje nemovitosti (nesplňující podmínky pro osvobození) uvede jako příjem podle § 10 a uplatní se jako výdaj pořizovací cena této nemovitosti? Dále je možné započítat daň zaplacenou v Chorvatsku? Příjmy z pronájmu realizované v Chorvatsku se pak zdaní podle § 9, kdy k příjmům lze uplatnit i výdaje (tzn. vč. odpisu dle českého zákona o DP) a dále pak lze započítat daň zaplacenou v Chorvatku? Stačí, aby daň v Chorvatsku byla uhrazena do dne podání českého daňového přiznání - aby bylo možné ji započítat? Je nutné si vyžádat potvrzení tamního správce daně k prokázání zaplacení chorvatské daně? 

DAUC ID 27943 doplnění dotazu co s úroky

Doplnění otázky se týká bodu 2 majetku a bodu 3 zásob, ale úvěr s úroky se týká obou bodů. Majetek, jehož je osvč vlastníkem, bude odepisovat. Zásoby hrazeny z účtu vůbec nebyly, pouze celé byly placeny z úvěru, proto přijatou fakturu zlikviduji např. v interních dokladech a bude to daňový výdaj snižující základ daně ? Ale co s úroky, které dle splátkového kalendáře jsou vyčíslené přesně na haléře.(jistina a úrok). Jak se budou rozpočítávat, aby část jak předpokládám byly součástí odepisovaného majetku a druhá část byla výdajem snižující ZD s likvidací faktury za zásoby ? Je tento postup správný ? Děkuji

Nákup auta v Německu od osoby registrované k dani v JČS

Český podnikatel OSVČ, neplátce DPH, kupuje v Německu ojetý osobní automobil od plátce DPH (od osoby registrované k dani v JČS). Cena vozidla překračuje 1 milion Kč. Stává se český podnikatel identifikovanou osobou? Pokud ano, pak by byla DPH odvedena dvakrát. Jednou ji zaplatil původní majitel v Německu a podruhé český podnikatel. Jak by to bylo v případě, když se bude jednat o ojeté auto pořízené od stejné osoby, ale ve zvláštním režimu dle § 90 zákona o DPH?

Krátkodobý nájem rodinného domu

Pokud s. r. o., plátce DPH, pronajme fyzické osobě na týden rodinný dům, vystavuje fakturu s DPH nebo je jakýkoliv pronájem rodinného domu osvobozený od DPH? 

Zařazení kávovaru do majetku

Do jaké odpisové skupiny prosím patří kávovar v PC 107 840 Kč bez DPH?

Zůstatková cena majetku

Společnost prodala automobil za 25 000 Kč, včetně DPH. Zůstatková cena automobilu byla 50 000 Kč. Pokud je zůstatková cena majetku vyšší než prodejní, tak jaké to má dopady. Zatím jsem účtovala prodej MD 311/D 641, poloviční odpisy, vyřadila jsem majetek MD 082/D 022 a zaúčtovala zůstatkovou cenu MD 541/D 082 - daňový náklad. Je to prosím správně? Přemýšlím, že bych část zůstatkové ceny dala na nedaňové náklady. Automobil byl původně koupen za 90 000 Kč.

Archivace účetních dokladů a daňová kontrola

V současné době probíhá u s. r. o. daňová kontrola na daň z příjmů za rok 2014. V rámci odvolání požadujeme zohlednit daňové odpisy, které nebyly v řádném daňovém přiznání uplatněny (přerušení podle § 26 odst. 8 ZDP). Odvolací FÚ požadavek akceptuje, ale chce doložit inventární karty majetku s průběhem odepisování (není problém, samozřejmě máme) a dále chce doložit vstupní cenu, ze které se daňové odpisy počítají. Na základě výzvy máme zaslat faktury, kupní smlouvy, protokoly o předání. Jedná se o výrobní linky nakupované v letech 2001, 2002 a 2003. Bohužel daňový subjekt má ve skartační směrnici uvedeno, že účetní doklady se archivují deset let od skončení účetního a zdaňovacího období. Doklady v archivu již nejsou a nelze je získat ani u dodavatele. Máme možnost nějaké obrany proti postupu správce daně? Bude stačit k uznání odpisů jen doložení inventárních karet majetku? 

Prodej nákladního vozidla a silniční daň

Jak to bude s placením silniční daně z nákladního automobilu u OSVČ, jestliže 31. 5. vyzvedla z registru SPZ a 1) v tomto dni i došlo k přepisu na nového majitele, 2) k přepisu na nového majitele došlo 1. 6.?

Silniční daň - předání vozidla v 5/2021, zápis do VTP 6/2021

Společnost s r. o. pořídila ojetý osobní automobil v 29. 5. 2021, do VTP byl však zapsán až 2. 6. 2021. První registrace v ČR bylo 5/2018. Za které měsíce bude platit silniční daň? Pokud bude platit i za 5/2021, může si uplatnit slevu 40 %, i když není zapsána ve VTP jako majitel? 

Faktura na stavební práce - § 92a zákona o DPH

Provádíme stavební práce na nemovitosti pro zákazníka, plátce DPH, který nemovitost pronajímá - osvobozené plnění. Vystavili jsme fakturu bez DPH - přenos daňové povinnosti. Zákazník nám fakturu vrátil s tím, že je nutné fakturovat s DPH, protože o DPH nemůže účtovat. Domníváme se, že pokud je zákazník plátce DPH, na základě námi vystaveného daňového dokladu v režimu přenosu daňové povinnosti DPH pouze odvede a nemá nárok na odpočet. Nebo existuje jiné řešení?