Nejnovější otázky

Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště

Prosím o osvětlení toho, jak interpretovat § 163 odst. 6 zákoník práce: „Je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu do místa svého bydliště, které je odlišné od jeho místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, přísluší mu stravné pouze za cestu do místa jeho bydliště a zpět a za dobu výkonu práce v tomto místě.“ Je možné toto ustanovení aplikovat na situaci, kdy zaměstnanec jde v obci svého bydliště vypomáhat na pobočku, přičemž místo výkonu práce (i pravidelné pracoviště) má v jiné obci? Tzn. že by mu v takovém případě náleželo stravné jen za dobu práce na pobočce a za cestu na pobočku nikoliv? Měl by pak nárok na jízdné při přesunu z domova na pobočku? Nebo výše zmíněné ustanovení není možné na tento případ aplikovat (a na jaké situace se tedy ustanovení vztahuje)?

Vyplacení části podílu na zisku v cizí měně

Jsme s. r. o., pro přepočet z cizí měny používáme denní kurs ČNB. Valná hromada odsouhlasila výši nerozděleného zisku k vyplacení mezi společníky, srážková daň je uhrazena FÚ. Je v tuto chvíli možné, protože si společníci daný zisk vyplácí po částech dle možností firmy, aby si někteří nechali vyplatit část zisku v eurech (část již mají vyplacenou v CZK)? V rozhodnutí je napsáno, že „podíly na zisku budou vyplaceny způsobem určeným společníky“. O cizí měně tam není zmínka. Pokud je to možné, jaký zvolit postup? Valná hromada, která rozhodovala o rozdělení zisku, se sešla 20. 6. 2017. Dejme tomu, že chce společník vyplatit zbývající podíl ve výši 300 000 Kč v eurech. Mám použít kurz na přepočet této částky z 20. 6. 2017 a oproti kurzu ze dne vyplacení vznikne kurzový rozdíl? Nebo použít pro přepočet rovnou kurz ze dne výplaty? Popř. s daným společníkem ještě sepsat nějaký dodatek a k tomuto datu udělat přepočet?

Pronájem nemovitosti - daňové výdaje

Firma, s. r. o, plátce DPH, si pronajala od fyzické osoby ubytovnu. Tato ubytovna je zatím se zárubněmi, ale bez dveří. Může si nájemce nakoupit dveře a dát si je do nákladů, nebo by to měl být náklad pronajímatele?

DPH při přeprodeji služeb v režimu přenesené daňové povinnosti

Plátce DPH má od druhého plátce DPH pronajaty nemovitosti. Dle nájemní smlouvy úhrady za větší opravy (stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti) nájemce vlastním jménem „přeúčtovává/přeprodává“ ve stejné výši pronajímateli, o nákladech účtuje na účtu zúčtovacích vztahů (315), na přijatá plnění uplatňuje plný nárok na odpočet a na výstupu fakturuje pronajímateli s DPH (v režimu přenesené daňové povinnosti, DPH odvádí pronajímatel). Stavební práce jsou poskytovány dodavatelsky, nájemce se zabývá jinou ekonomickou činností. Pokud bude nájemce „přefakturovávat“ stavební práce, které provedl neplátce DPH, je možno je přefakturovat bez daně, tedy mimo režim přenesené daňové povinnosti, nebo je třeba postupovat tak, že se jedná o nové zdanitelné plnění mezi dvěma plátci a režim přenesení daňové povinnosti použít?

Registrace k DPH

Akciová společnost prodala svůj podíl ve společnosti s ručením omezeným, za 5 milionů korun. Akciová společnost není plátce DPH. Prodej podílu je podle zákona o DPH považován za činnost osvobozenou dle § 54 zákona o DPH, bez nároku na odpočet daně. Tato činnost se nepočítá do obratu pro povinnou registraci k DPH, pokud se jedná o činnost doplňkovou uskutečňovanou příležitostně. Tento prodej je jedinou ekonomickou činností v průběhu dvou let. Akciová společnost od svého založení žádnou jinou činnost nevyvíjela. Vzniká povinnost podat přihlášku k registraci k DPH?

Daň z nabytí nemovitých věcí při vrácení daru

Manžel je výlučným vlastníkem nemovitosti. Za doby trvání manželství daruje manželce polovinu nemovitosti. Za manželství dojde k neshodám a manžel po manželce požaduje vrácení darované poloviny nemovitosti (žádost o vrácení byla doručena manželce ještě na doby trvání manželství). K vrácení nemovitosti dojde až po rozvodu. Jak je to s daní z nabytí nemovitých věcí? Musí manžel odvést daň z nabytí z poloviny vrácené nemovitosti nebo je nabytí osvobozené? Případně z jakého důvodu. 

Faktury od Apple

Jak účtovat DPH u faktury od společnosti Apple, na které je vyčísleno DPH 21 %, ale DIČ je irské? Na fakturách není uvedeno DIČ odběratele. Uplatňovat odpočet DPH, nebo raději ne? Nejedná se o velké částky, ale nerada bych udělala chybu. Několikrát jsme žádali o doplnění DIČ odběratele, ale marně. 

OSVČ zaměstnána ve vlastním s. r. o.

Podnikatel, OSVČ, má v živnostenském rejstříku mimo jiné jako hlavní činnosti „projektové činnosti ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti“. Jako OSVČ vykonává převážně činnosti technického dozoru na stavbách. Zároveň je jediným společníkem a jednatelem v s. r. o., které má v obchodním rejstříku jako činnosti uvedené „provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě“. Zvažuje možnost zaměstnání se v s. r. o. Domníváme se, že by se činnosti, které by vykonával jako zaměstnanec s. r. o., neměly shodovat s činnostmi OSVČ a činnostmi jednatele (obchodní vedení společnosti) v s. r. o. Je to tak v pořádku? Může mít v pracovní smlouvě uvedenou pracovní pozici např. stavební dělník, pomocné stavební práce, atd. i vzhledem k tomu, že tyto práce ve skutečnosti pro s. r. o. vykonává?

UBER a DPH

OSVČ s koncesovanou živností, pouze přes Uber poskytuje přepravu osob v České republice. Od května se stala dobrovolným plátcem DPH. Nevíme, zda konečné měsíční vyúčtování, které mu Uber pošle na účet, podléhá odvodu 21% DPH, nebo ne, když Uber sídlí v Holandsku? A pokud nebude podléhat dani, tak bude se uvádět do daňového přiznání DPH, a pokud ano, tak na jaký řádek? Víme, že na poplatek za službu od Uberu se vztahuje, tzn. že daň odvede zákazník a zároveň, že má nárok na odpočet.

Obchodní soutěž na podporu prodeje a daň

Společnost s ručením omezeným pořádá obchodní soutěž na podporu prodeje pro své obchodní partnery v souvislosti s uvedením nové značky zboží. Obchodní partneři jsou společnosti s ručením omezeným a 6 nejúspěšnějších získá týdenní pobyt u moře pro dvě osoby. Zahrnou si obchodní partneři hodnotu poukazu do svého příjmu a následně hodnotu poukazu zdaní jako nepeněžní příjem u zaměstnanců nebo si zaměstnanci tento příjem uvedou v daňovém přiznání sami nebo vyplývá nějaká povinnost k daním pořádající společnosti?