Nejnovější otázky

Účtování dotace v programu Antivirus A, B

Jak správně časově zaúčtovat dotaci na mzdy od ÚP ke zmírnění následků epidemie koronaviru v programu Antivirus A, B? Jedná se o mzdy (resp. náhrady za překážky zaměstnanců) za duben, žádost byla podána v květnu a vyplacena na bankovní účet v červnu. Již v 30. 4. po skončení směn se dalo vědět, jaký bude výsledek překážek. V 5/2020 řádně firma odvedla soc. a zdrav. pojištění a podala žádost. V 6/2020 ji bylo vyplaceno na účet. Četl jsem si na toto téma víc přispěvků a jsou uváděny dva způsoby, kde figurují různá data účetního případu.

Postup I: 4/2020 - MD 521/D 331 (podklad mzdová rekapitulace); 5/2020 - MD 378/D 346 (podklad žádost); 6/2020 - MD 221/D 378 (podklad BU); 6/2020 - MD 346/D 648 - zúčtování dotace.

Postup II (někdy používán účet 346 místo 378): 4/2020 - MD 521/D 331 (podklad mzdová rekapitulace); MD 378/D 648 - v 5/2020 (podklad žádost); MD 221/D 378 - v 6/2020 (podklad BU).

Jaký z těchto postupů je správný a v jakých měsících by zaúčtování mělo proběhnout? Bohužel jsem se setkal se zpětným vrácení dotace (na DHM) skrz špatné zaúčtování a tím podle Krajského úřadu porušení podmínek pro získání dotace. Proto se takto z opatrnosti radši ptám.

Přílohy u dodatečného přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Z důvodu přechodu OSVČ z uplatňování výdajů paušálem na výdaje uplatňované ve skutečné výši bude podáváno dodatečné daňové přiznání za rok 2018, kde bude základ daně zvýšen o neuhrazené pohledávky k 31. 12. 2018. Přikládají se k tomuto dodatečnému přiznání všechny přílohy, které poplatník už odevzdal v původním daňovém přiznání? Všechny již odevzdané přílohy zůstávají beze změny, důvodem podání DDAP je jen změna metody v uplatňování výdajů.

Dodatečné přiznání za 2018

V lednu 2018 došlo k fyzické likvidaci nepotřebného DHM. Nyní jsme zjistila, že tato skutečnost nebyla promítnutá v účetnictví. Majetek nebyl vyřazen, navíc byl stále odpisován. Provedla jsem opravu a podávám dodatečné přiznání včetně opravené rozvahy, výsledku hospodaření a přílohy. Nevím ale, jak uvést změnu výše hospodářského výsledku, když řádek 10 musí zůstat stejný s řádným přiznáním. Mohu například do řádku 162 uvést rozdíl, o který je výsledek hospodaření po provedených opravách nižší?

Dovoz ojetých motorek z EU

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Rozhodl se dovážet ojeté motorky z EU a prodávat v ČR. Motorky v zemích EU budou nakupovány jak od plátců DPH, tak i neplátců podnikatelů nebo od občanů. Jaké povinnosti musí podnikatel splnit v ČR?

Daňově uznatelné náklady - soukromý zemědělec

Soukromý zemědělec (OSVČ) pronajme společnosti s ručením omezeným, jejímž je jediným společníkem a jednatelem skladovací prostory. Fakturu za celoroční pronájem vystaví v prosinci 2019. DUZP je prosinec, splatnost je leden dalšího roku a úhrada proběhla 10. 1. 2020. Jsou tyto náklady za pronájem pro s. r. o. daňově uznatelné, když OSVČ bude příjem zdaňovat až za rok 2020? 

Zálohy na služby k nájmu

S. r. o, plátce DPH, podnajímá kancelářské prostory, které má pronajaté v kancelářské budově. Fakturuje nájem a zvlášť služby, které mají rozdílnou sazbu DPH (voda, teplo, ostraha, daň z nemovitosti). Zálohu na tyto služby hradí pronajímateli kancelářského komplexu ve stejné výši. Měsíční zálohy na služby stanovila s. r. o. (podnajímatel) jednou částkou, neurčila tedy jaká částka je z celkové zálohy určena na konkrétní službu. Z přijatých záloh neodvádí DPH. Skutečné náklady na jednotlivé služby vyfakturuje po obdržení vyúčtování od pronajímatele (většinou v létě následujícího roku) s tím, že u každé služby stanoví zákonnou sazbu DPH. Od celkové fakturované částky odečte nezdaněné zálohy. 1) Je správné, že z přijatých záloh s. r. o. neodvádí měsíčně DPH? Není na překážku, že s. r. o. dostává na stejné služby od pronajímatele zálohové faktury, kde jsou služby vypsány dle jednotlivých sazeb DPH? 2) Jaké je DUZP pro vystavení zúčtovacích faktur podnájemníkovi?

Ošetřovné v době pandemie koronaviru

Počítá se pro účely dovolené ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení kvůli covid-19 do odpracované doby?

Správný tvar DIČ na faktuře z USA za služby

Setkala jsem se s fakturou z USA, kde je rozepsáno české DPH a dodavatel uvedl DIČ ve tvaru EU826012240. Jak správně postupovat s tímto DIČ? Mám nárok na odpočet DPH, případně ho mám vyměřit jako službu z EU nebo z 3. země? 

Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021

Od roku 2021 se bude dovolená evidovat v hodinách. Bude se moci v hodinách i čerpat? Nyní si zaměstnanci vybírají jako nejmenší jednotku dovolené 0,5 dne. Budou si nyní dovolenou moci vybírat po hodinách nebo jaká bude nejnižší možná jednotka dovolené k čerpání? Pokud nyní zaměstnanci čerpají náhradní volno za práci přesčas, mají dojednáno se zaměstnavatelem, že jim poskytnutí mzdy za práci přesčas přenese až na dobu čerpání náhradního volna. Lze to tak praktikovat i po novele zákoníku práce?

Povinné pojištění vozidla u OSVČ

OSVČ - plátce DPH - si pořídla osobní automobil - vloží ho do obchodního majetku a bude ho odpisovat. Ve smlouvě a na faktuře je uvedena OSVČ. Je možné z pohledu zákona o dani z příjmů či DPH, aby uzavřel povinné pojištění (případně i havarijní pojištění) na auto manžel OSVČ a vystupoval zde jako pojistník - nebrání to odpisování vozu či uplatnění odpočtu DPH? V případě, že manžel uzavře pojistnou smlouvu na automobil, které manželka jako OSVČ zařadí do obchodního majetku, bude si moci OSVČ uplatnit toto pojistné zaplacené manželem v daňových nákladech? Kde najdu ustanovení zákona, zda může, resp. nemůže uplatnit OSVČ povinné ručení na vozidlo, které zaplatil manžel, a na něj je i smlouva a vystupuje zde jako pojistník? Jak toto řeší zákon o dani z příjmů a zákon o DPH? Je v těchto zákonech nějaká návaznost? Na automobil si OSVČ chce uplatnit paušál na dopravu a chce uplatnit poměrně odpočet DPH z nákupu vozu.