Nejnovější otázky

Vrácení DPH ze záloh za energie po odregistraci

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na názor, jak postupovat v případě, že firma coby plátce DPH po celý rok nárokovala DPH z uhrazených záloh ČEZu, koncem října se odregistrovala od DPH a v listopadu přišlo z ČEZu vyúčtování zálohových plateb s přeplatkem? Musím vracet DPH z konečné faktury, a pokud ano, jakým způsobem, resp. na základě jakého paragrafu? 

Přeprava mezi třetími zeměmi - DPH

Česká firma přepravuje zboží ze Švýcarska do Ruska přes celnici v ČR. Bude fakturovat jinému českému přepravci, který má smlouvu s vývozcem, s DPH nebo služba není v ČR předmětem DPH?

Paragraf 78d úprava odpočtu DPH

V roce 2016 koupí právnická osoba automobil za 1 mil. Kč + DPH, zařadí do majetku, užívá po celou dobu k podnikání a odpisuje. V roce 2018 ho prodá za 500 000 Kč + DPH. Po celou dobu nedošlo ke změně užívání. Musíme provést úpravu odpočtu daně? To samé při výstavbě bytového domu. V roce 2018 pořídíme - zkolaudujeme a v následujících letech budeme bytové jednotky prodávat.

DPH - mobilní telefony

Můj klient nakoupil mobilní telefony na několik dílčích faktur (do 100 000 Kč), kde si nárokujeme (odpočet) DPH. Tyto mobilní telefony se svou přirážkou prodává jednomu odběrateli, takže bude vystavena jedna faktura v částce převyšující 200 000 Kč, dle § 92f zákona o DPH vystavíme fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti, na daňovém dokladu bude text, že daň odvede zákazník. Je tento postup správný? 

Odměna nebo náhrada škody ze mzdu

Pracovnice je v dlouhodobé pracovní neschoponosti, v jejím průběhu dostala výpověď z pracovního poměru. Považovala to za nesprávné, odvolala se. Proběhlo soudní řízení, které ji dalo za pravdu. Zaměstnavatel souhlasí a vyplatil zaměstnankyni 120 000 Kč s posvěcením soudního smíru. Zaměstnavatel zaúčtoval po dotazu, jak naložit s výplatou 120 000 Kč, že se podle něj jedná o "NÁHRADU ŠKODY" a zaúčtoval jako ostatní provozní výnosy. Nyní tedy řešíme u zaměstnankyně, jak naložit s daní a odvody. Zzaměstnavatel nevykázal jako mzdu, tedy odvody OSSZ a ZP nejsou, protože za ně odpovídá při výplatě zaměstnavatel? Daň ze mzdy podle § 6 ZDP také ne, přichází do úvahy § 10 ZDP jako jiný příjem, nebo jde čistý příjem pracovnice = náhrada škody? 

Pronájem vozidla v EU

Společnost dodává své výrobky do EU. Za tímto účelem má v Německu pracovníka, který tam obchod zajišťuje. A společnost si tam pronajímá od německého plátce DPH vozidlo, které využívá dotyčný pracovník. Jak to bude s uvedením pronájmu této movité věci do našeho přiznání k DPH, podle jakého ustanovení zákona o DPH se máme řídit? 

Registrace k DPH - instalační práce v Německu

Fyzická osoba, neplátce DPH, provede instalační práce v oblasti telekomunikací v Německu. Fakturuje pro českou s. r. o., plátce DPH. Má povinnost registrovat se k DPH?

EET a oprava sazby DPH

Společnost s ručením omezeným pomocí EET odesílala tržby s 21% sazbou, nyní po konzultaci na FÚ si ověřila, že správná sazba činí 15%, připravuje dodatečná přiznání. Je třeba provést opravu hlášení tržeb EET a jakým způsobem?

Silniční daň u závodního vozidla

Podnikatel - majitel autoservisu, zakoupil do obchodního majetku vozidlo, které pronajímá závodníkům, na nájem vystavuje faktury. Automobil má značku v depozitu, nejezdí vůbec po silnicích, neboť je na závody převáženo na tahači. 1) Platí se z tohoto vozidla silniční daň? Pokud je osvobozeno, uvádí se toto osvobozené vozidlo do přiznání? 2) Je podnikatel povinen se zaregistrovat k silniční dani, když žádné jiné vozidlo v majetku nemá?

Zákoník práce

Máme zaměstnané kuchaře a číšníky, kteří mají rozvržené 12hodinové směny na dlouhý a krátký týden. Nyní chtějí mít tyto směny sedm dní vcelku a sedm dní volno (denně také 12hodinové směna). Můžeme jim toto jako organizace povolit? Není to porušení zákoníku práce?