Nejnovější otázky

Příspěvek na důchodové připojištění

Zaměstnanec odchází 16. 11. 2020 do starobního důchodu. Může mu zaměstnavatel (s. r. o.) poukázat příspěvek ve výši 50 000 Kč, nebo jej musí krátit? Všechny zákonné podmínky jsou naplněny. 

Prokázání využití daňové úspory u o. p. s.

Obecně prospěšná společnost (veřejně prospěšný poplatník) může snížit základ daně, pokud prostředky získané touto úsporou použije v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností. Společnost ušetřila na dani 9 000 Kč. Postačí v následujícím zdaňovacím období prokázat, že společnost měla na nepodnikatelskou činnost vyšší náklady než 9 000 Kč, nebo je třeba v účetnictví označit konkrétní doklady do výše 9 000 Kč?

Fond oprav z pohledu s. r. o. pronajímající byty

Jak postupovat s inventarizací zálohového účtu fondu oprav? Při koupi bytu jsme nikdy neměli vyčíslenou výši fondu oprav týkající se určitého bytu. Zálohy placené správci celého domu dle předpisů dáváme na účet 314007. Na konci roku nám správce zašle nákladovou částku, kterou účtuji na MD 511/D 314007. Takto to děláme již roky. Bohužel až letos jsem dostala zůstatky fondu oprav od správců a ty nám samozřejmě nesedí s našemi zůstatky. Logicky se nemohou rovnat, když jsme neúčtovali o zálohách na fond oprav, které byt měl, než jsme ho koupili. Ještě jsem zjistila, že několik domů, kde vlastníme byty, mají úvěry na opravy. Je pro mne nějaká povinnost účtovat o těchto úvěrech? Potřebuji poradit, jak postupovat a zda mi stačí inventarizovat konečný zůstatek na mém účtu na své vytvořené tabulce za roky, co byt patří nám. Jedná se cca o 40 bytů.

Zaměstnání cizinců na DPP

Jsou nějaké odlišnosti u zaměstnávání cizinců na DPP? Uchazeč o práci má povolení k zaměstnání (nebo povolení k pobytu na území ČR). Může být zaměstnán na DPP? Platí stejná pravidla, tzn. do 10 000 Kč pouze srážková daň, odvody na zdravotní a sociální pojištění až při překročení limitu 10 000 Kč? V případě, že si platí tzv. komerční zdravotní pojištění, i tak se při překročení částky 10 000 Kč odvádí zdravotní a sociální pojištění? Platí pro tyto zaměstnance možnost podepsat tzv. růžové prohlášení? Jedná se o pracovníky z Ukrajiny.

Příspěvek na životní a penzijní pojištění

Zaměstnavatel v roce 2018 a v roce 2019 přispěl zaměstnanci omylem na životní a penzijní pojištění částkou na místo 50 000 Kč částkou 100 000 Kč. Jak nyní správně zaúčtovat tento problém? Bude se z částky 50 000 Kč doměřovat zdravotní, sociální pojištění a 15% daň nebo jen zdravotní a sociální pojištění? Jak se bude postupovat na straně zaměstnavatele a zaměstnance? Bude muset zaměstnavatel opravovat i daňové přiznání? 

Odpisy majetku

V roce 2019 jsem koupil teleskopický stájový nakladač v hodnotě 1 302 000 Kč bez DPH a v roce 2019 jsem uplatnil 1 rok zrychleného odpisu. V roce 2020 mi byla vyplacena dotace v částce 538 000 Kč. Jak postupovat ve druhém roce odpisování? Je mi jasné, že musím o dotaci ponížit pořizovací hodnotu, ale můžu to udělat, když už jsem jeden rok odpisoval?

Poplatek za přepis jako součást vstupní ceny vozidla

Pokud koupím starší vozidlo, zařadím do užívání v 03/2020, ale nechám přepsat do technického průkazu až v 07/2020, bude správní poplatek za přepis součástí vstupní ceny vozidla? 

Účtování sociálního pojištění

Kam se účtuje u fyzické osoby vedoucí podvojné účetnictví platba záloh na sociální a zdravotní pojištění? 

Skonto při platbě před splatností

Společnost má dvouměsíční splatnost. Pokud odběratel zaplatí do měsíce, poskytuje 5% skonto. Někteří odběratelé toho využívají a platí o 5 % méně. Musí dodavatelská společnost vždy vystavit dobropis na rozdílovou částku 5 %?

Prodej hmotného majetku

Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH bude prodávat automobil, který používal ke své podnikatelské činnosti a na který si uplatnil při nákupu odpočet DPH. Jelikož si při nákupu uplatnil odpočet DPH, bude automobil prodávat také s DPH. Podnikatel je zatím čtvrtletním plátcem. Prodej dlouhodobého hmotného majetku se nezahrnuje do obratu pro DPH. Na jaký řádek v přiznání k DPH má prodej vozu vyplnit, aby se mu prodej nezapočítal do obratu pro překročení limitu 10 000 0000 Kč, kdy by se musel stát po překročení limitu měsíčním plátcem?