Nejnovější otázky

Test nepublikovaná 151118

  • DAUC ID: 22277
  • Datum vložení: 15. 11. 2018
  • Autor: Caletková Caletková
  • V kategoriích:
  • Klíčová slova:
Nebpul

Test publikovaná 151118

  • DAUC ID: 22276
  • Datum vložení: 15. 11. 2018
  • Autor: Caletková Caletková
  • V kategoriích:
  • Klíčová slova:

Publikujete?

1. Ano.

2. Na nepublikovanou měníme v 10:15

Dohoda o narovnání

Společnost s r. o. poskytla zápůjčku jiné s. r. o., kterou eviduje na účtu 378. Zatím nebyly účtovány žádné úroky a pokuta, pohledávka vznikla v roce 2018. Nyní došlo k dohodě o narovnání, kde se obě strany dohodly, že bude uhrazena pouze jistina. Budou se účtovat úroky a smluvní pokuta a budou předmětem daně z příjmů, i když je společnost již neobdrží? Jak celou tuto transakci zaúčtovat?

Příjmy z pronájmu a silniční daň

Poplatník-důchodce má příjmy jen z pronájmu podle § 9 ZDP. Uplatňuje skutečné výdaje. Vede daňovou evidenci. Pro získání příjmů používá své soukromé vozidlo (kontrola nájemníků, odvoz údržbáře, nákup materiálu na opravy domu). Má povinnost platit daň silniční? Má-li 2 auta, z nichž jen jedno používá pro účely pronájmu, může auto odpisovat a uplatňovat výdaje za opravy, stejně jako kdyby podnikal?

Povinný audit

Jaké jsou podmínky pro povinný audit firmy, která by v roce 2018 přesáhla čistý obrat 40 milionů korun? Kde bychom se dočetli více o tom, jak máme postupovat a co vše musíme splnit? Podléhá auditu i družstvo?

Přepočet dovolené

Zaměstnanci měli nerovnoměrnou pracovní dobu, kde pracovali 12 hod. směnách - dva dny ranní, dva dny odpolední a čtyři dny volno) nárok na dovolenou měli 16 dnů. Nyní mají od 1. 10. třísměnný provoz ranní, odpolední, noční. Mají nárok na 5 týdnů dovolenou. Zaměstnancům tedy musím přepočítat nárok na dovolenou. Příklad: Zaměstnanec z 16 dnů vyčerpal 11 dnů. Bude mít nárok na 7,5 dne dovolené v třísměnném provozu? (12/7,5 = 1,6 , 11x1,6 % 17,6 dnů, 25-17,6 = 7,4 = 7,5 dne). 

Ukončení činnosti pronájmu nemovité věci v § 9

Prodávám všechny své nemovité věci, ze kterých jsem měl příjmy z pronájmu a podával jsem daňová přiznání. Nyní všechny své nemovité věci prodávám a chci podat již poslední daňové přiznání za rok 2018. Vedu evidenci o dlužných (neuhrazených) nájmech. Co když tyto nájmy mi dlužníci uhradí až v roce 2019? Musím podávat další daňová přiznání ? Rovněž se může stát, že vodárna udělá vyúčtování za vodu za rok 2018 až v roce 2019. Co s tímto vyúčtováním ? Vznikne-li přeplatek a vodárna mi ho vrátí, musím rovněž také zdanit v době úhrady, tj. za rok 2019. Nebo existuje jiný způsob, jak ukončit činnost pronájmu?

Prodej nemovitých věcí: stanovení základu daně v § 10 zákona o daních z příjmů

Jsem fyzická osoba, která má příjmy pouze z nájmu vlastních nemovitostí v § 9 zákona o daních z příjmů. Chci prodat nemovitou věc, kterou jsem odpisoval a odpisy jsem uplatňoval ve svých výdajích. Jaké výdaje mohu při prodeji nemovité věci uplatnit, abych správně stanovil základ daně? 

Oprava bytu

Jsem OSVČ a jako fyzická osoba mám družstevní byt. Pokud tento byt používám čistě pro podnikání, mohu náklady na opravy (oprava omítek, podlah apod.), dát do nákladů v podnikání? Předpokládám, že sám sobě si nemohu udělat nájemní smlouvu na pronájem bytu. 

Pokud zařadím byt do obchodního majetku, budu muset při případném prodeji příjem danit vč. odvodu DPH?

Ukončení činnosti sdružení

Otec s dcerou podnikají ve sdružení - kavárna. Vedou daňovou evidenci a jsou plátci DPH. K 31. 12. 18 ukončí podnikání. Dodaní závazky a 1/2 zásob každý a od 1. 1. 2019 bude každý podnikat samostatně. Otec bude prodávat pivo a sazku, dcera cukrovinky, zmrzlinu. Platby za plyn a elektřinu, které jsou na otce, bude dceři polovinu s vyčísleným DPH přefakturovávat. Je to tak správně?