Založení klubu nebo spolku

Pokud fyzická osoba založí klub nebo spolek, musí mít k provozování živnostenské oprávnění? Prosím o sdělení všech potřebných náležitostí k založení spolku nebo klubu.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    23. 9. 2016
  • Autor: Ing. Miroslava Nebuželská