Samostatné věcné břemeno - odepisování

Samostatné věcné břemeno ke stavbě nabyté úplatně na dobu neurčitou. Od kroku 2016 byla věcná břemena v rozvaze přesunuta z nehmotného majetku do hmotného majetku. Účetní jednotka má ve vnitřních směrnicích stanoveny u věcných břemen na dobu neurčitou účetní odepisování po dobu 72 měsíců. Lze odepisovat věcná břemena daňově?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    22. 3. 2017
  • Autor: Ing. Ivana Pilařová