Uveřejňování smluv

  • DAUC ID: 19117
  • V kategoriích:
  • Klíčová slova:

Jsme firma, která spravuje majetek obci s rozšířenou působností. Je povinností zveřejnit smlouvu se zahraničním partnerem? Jedná se o vývoz dřeva do Rakouska a Německa.

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    26. 7. 2017
  • Autor: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.