Nákup tichého vína

Akciová společnost (nákup a prodej strojů) bude nakupovat tiché víno od českých i slovenských firem (vinařů) jak za účelem reklamních předmětů, které bude dále rozdávat svým obchodním partnerům, tak za účelem dalšího prodeje za úplatu. Má akciová společnost povinnost podat daňové přiznání s nulovou spotřební daní?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    18. 12. 2017
  • Autor: Ing. Matěj Nešleha