Finanční provize fyzické osobě - nepodnikateli

Firma s. r. o. uzavřela s fyzickou osobou nepodnikatelem smlouvu o sjednání finanční provize na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, předmětem je obstarání kupujícího na prodej bytu. Toto bylo v roce 2017 splněno - obstaravatel (FO) kupce v roce 2017 vyhledal a právní účinky vkladu byly též v roce 2017. Avšak k podmínkám výplaty a samotné výplatě fyzické osobě dochází až v roce 2018. Stává se tato finanční provize daňově uznatelným nákladem pro prodávajícího (s. r. o.) v roce 2017, kdy byly všechny podmínky smlouvy splněny, přestože k výplatě provize došlo až v roce 2018 a fyzická osoba bude příjem danit až v tomto roce?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    22. 1. 2018
  • Autor: Ing. Martin Děrgel