Vklad nemovitých věcí do s. r. o. a daň z nabytí nemovitých věcí

Jsem fyzická osoba; spolu s manželkou jsem vlastníkem několika nemovitých věcí, které dosud pronajímám, a mám příjmy v rámci § 9 ZDP. Chci založit s. r. o., ve kterém budu spolu s manželkou společníky tohoto s. r. o., a tyto nemovitostí vložit jako vklad do základního kapitálu (případně jako navýšení základního kapitálu). To znamená, že z "technického" hlediska nemovitosti budu vlastnit nadále, ale prostřednictvím společnictví v právnické osobě. Podléhá tento vklad (převod nemovitých věcí) povinnosti přiznat daň z nabytí nemovitých věcí?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    12. 4. 2018
  • Autor: Ing. Jan Kašpar