Náhrada za použití služebního vozidla k soukromým účelům

Jsme příspěvková organizace a zaměstnanec používá pravidelně, několik dnů v měsíci (soboty, neděle), služební vozidlo k soukromým jízdám. Ve vnitřním předpisu o zapůjčování silničních vozidel (např. i traktor) pro soukromé účely, máme stanovenou částku za km a amortizaci, kterou zaměstnanec vždy zaplatí do pokladny školy a předloží vyúčtování najetých km. Je možné takto postupovat, nebo je to v rozporu se zákonem, popř. nějakou vyhláškou?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    29. 2. 2008
  • Autor: JUDr. Marie Salačová