Paušální výdaje na dopravu u s. r. o.

Společnost s r. o. vlastní vozidlo, které je zahrnuto v obchodním majetku a je využíváno pouze pro ekonomickou činnost. Vozidlo ale používá jednatel, který nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce. Lze u tohoto vozidla uplatnit paušální výdaj?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    22. 11. 2018
  • Autor: Ing. Petra Konderlová