Odstranění stavby

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby? Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

Ze dne:

Odpověď

  • Datum vložení: 
    6. 12. 2018
  • Autor: Ing. Jan Ployer