Odstranění stavby

Jak postupovat po účetní, ale i daňové stránce, jestliže máme vydán souhlas od stavebního úřadu k odstranění stavby? Jak a kdy toto proúčtovat a je zůstatková cena stavby daňově uplatnitelná?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    27. 11. 2018
  • Autor: Ing. Jan Ployer