DPH u elektronických stravenek

Zaměstnavatel se chystá zaměstnancům poskytovat místo "papírových", elektronické stravenky. Část hodnoty stravenky budou hradit zaměstnanci, respekt. se jim bude tato částka strhávat z výplaty. V součastnosti je schvalován Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 206/0), který zavádí v zákoně o DPH nové § 15 a § 15a, týkající se nakládaní s poukazy. "Papírové" stravenky jsou de facto poukazem a budou se patrně řídit výše uvedenými paragrafy. Bude stejný daňový režim i u elektronických stravenek - tj. budou se řídit novými § 15 a § 15a a bude nutno odvádět z částky uhrazené zaměstnanci DPH, pokud se bude jednat o jednoúčelový poukaz? Nebo se bude jednat o ceniny, které nejsou předmětem zákona o DPH? 

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    28. 11. 2018
  • Autor: Ing. Martin Svoboda