Plot, zámková dlažba

Společnost s r. o. si pronajala od fyzické osoby nebytové prostory + dvůr (prostranství před budovou) zde je pouze ušlapaná hlína. S. r. o. potřebuje položit zámkovou dlažbu a oplotit pozemek (pouze drátěné pletivo) pro venkovní prodej v letních měsících. Fyzická osoba o tomto záměru ví a schvaluje ho, nicméně pouze na náklady s. r. o. Je možné veškeré náklady spojené s pokládkou zámkové dlažby + oplocení a instalace kamer dát do nákladů s. r. o.?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    7. 1. 2019
  • Autor: Ing. Jiří Nigrin